||บึคโค8

ต๊นี๊บั้

ลิ๊แลัาค3บ บอิ๊กา8ถี 8าคาถูก _
`นื่ 
อับยี่ - 15 บก8าคบ 2554 อู้ร`

  
  

||บึคโค8

ชุ่`
'|บ่1บ่...
`!บื่อืพ็ผ็อุ่
บึกี0บึ0เ^โฮึ

`ฒ่`โดี๊.โวั่.ส็.รฏ์กิ่ขุ่ขุ่.ยุขุ่
บ่ปื่อ1" ปื่ปิ๊'บ่'!จึไ๓ล๊อ๊!'ขึ้ 1ปุ๋1ชุ่ณัลื้`รื้ |ด่อ...
ยี่ธ

   

" 

 

ด่ด่ อื ชื่จู๋ ถี `
หุ่จู๋ บี้'ถี`. ว้ธีชื่ฌ'หุ่งี่' งั
ขุ่ ฮ๊ษิ โกิ

ด่ขุ่' โ`
ฒ ธี›

' ' ' / $บุ๊|...
` นั้
ลิ้`
|
_`

ขื่ ขุ่«

`บ่"มุ่'11 โยี่ลิ่คุ

วู๊"ขุ่1อู๊อืบ ©๐งิ้"`จุ๊'จ๋ อือ บื
ดํ"`หุ่ มื้" ฟ้`

 

 

จู๋:ฟีบ่1ษิ1ว...
ฐิ

 
 
 

 

  
 

 

ย๊<`น่'โ' รู้ฟีบี้ฐ์ฮู้'
ปื่หึ' -ย๊ยี่"๔นื่ ฐิชี้|||บี้'/๐?/อื จ๋

 วุ'หึ ชิ' 

   

งื ทั

 ...
ฆั
จ๋ฝ้ ' รี้;ธํวู๊อ๓ ฮี้:ถิ`อ๓
` ณิกํอืฒ ณีกํอืฒิ
๑5 1ฮู๓ ๑5 1%ใ

 

 `จ์ 

 ธีรึจู๋จู๋ลิ๊ยี่
ด่ ว็ล์โงั'ผู้ด่๖ณัวํบ่๒นี๊...
"า`ฟป1หึม่าร๊จขุ่นึด่นจ๋ ดิ์" ด่สั้
งั พี ะ ขุ่ สุ่ /` ชั

' ญิ ผุ้ปี้ฉื|ขึ้'" าด่านแ นื้ภนบีนร “เขุ่=นุ๊ฤ1ทท
 หึ' ขุ่ขุ่"...
ยุ้ด่ "ยี่อู๊วิ่ย๊!1 งิ้ฐิ| ขุ่“บู๊ฐี›ะอืจู๋กี๊โเจี๋ริ้;ขุ่ ปื่ปั่1ฮีม๊`1 1 ป๋ซู๊

  

อื " 'รยํ๒วุบี“มิ่ขุ่ดี๊กิอิ๊บ่อ็...
ฐิรู๊
!๓ฎี
ช็ฝื›
1อื`ขื่
ด่ ' >ฐี
เหึตื่
1ปิ่”
'›
ด
สื้คี่
สี
› เบี้{
ด่จู๋ร็ธิ์“บี๓ขุ่ขุ่ฆั"พัขุ่ด็^
'ธี บุ๊ตํพ็.ขุ่'"ถห'...
ว๊ ฒ่ฒ่
งิ ฉื

   
  

 ` ` บิข์ฉืขั้ถื่ หึ `ตั้ฮ้ดึ ` 

` ยื ๐ นั่ขั้ฑ ฮิ ' '

วั่ ขุ่ ฟี่ส็ ฮึ'ฮ็ณัท่ะ ' หึ `
`หึ ...
' ' วี่ ขุ่หื่
` ' 'บี้ถี ถี ' "!ตั้
วุธี ธี บ่::
.หึขุ่ย่ _ญูมื้"

  

 
 
  
  

   
 
 

 ณีฐ์|อื.

    
 
 ...
"วั่`1ไ'ง้อิ๊ขุ่›`ไไขุ่งี`

จี๋` รุ๊ขุ่รุ'() 'าขุ่ ทํ
 ยื้อิ๊1`มู่ 70 ธิ์า` บี่ตื่อิโหื่|ขุ่]`ฐ์ว๒ 20 อื0|ทํ1รุ๊อ๋

ขื่` ย...
' รู๊"ติ์๐ถขื่'ลุ่กุ้อถ สืกิอเหึ' '

'สํ

 หุ่ หุ่ `ษิธีใ

 

 


กุ่ เ
-ษิ รู่:-- รู่*รุ่ฉืษิศ์รู่-ษิ-หู่ยี่ฝ้ ยี่ฐีฐิ
“...
ซี
หิ
'บี้รู
หื

_ ` หิ พี `จี้ยี่`วุ้

อืทล 168375 (ก3:|๒า||บ8บ๐ ปิ ||บคโค8) นั้ฐิ
อืวู๊“ด่ รื้ขุ่ 8าคา 9อิ๊รู๊9 บาก
!นู ...
||$:อื้| ณั '
สุ่` }|(นี๊บ่|เ|หู' 0ะ|6|)ทอเ|0||
1|บ่ผปณู|บ่ฒม่ 7เ) ย่ย่ 18 ขบ

' ||:|ถ้| |': '
ฉื 6ย๊|เ11)' ฿|6อื$|||กี๊
|...
ล๒๓๖กอาบสุยกปิ...สกํ๖๓

 

ลก๓ ณั'ษา 8
ตั้งี้ณับ่กํมั๊ม็ณุอํบม6ฒ
ญิ 1๓ ๗'ฆั ญู'ฐี !ฆั
'ษิ 45 ๓ ตู่ญิ 6 ต๊

    
 
  

...
หึ.
?อ็?โอ๊ธิ

   

 

บื ย่ ศี อื้
บ  ทํทํญ์ 
แ ลํ นุ๊นุ๊ซ้ ภัลํ
นึ จิขุ่

  

ยํผิ ผญิเ
5 หึ[ฟีโโบิย๊

 

นู๋ตั้...
มื้บ่|ขุ่มึ'"บ่|.1ฉี

'฿ธิ์:ธีรู๊'{บ่ใ 'บ่บ่บ่›-ล๊มง'บ่เบ่['กึ๋`
ษั

1ฒ?ษิป๋฿1^เ

`$`{||(จ๋(ด่ /07ติ์-

  

 
 
 
   

|'สู่บุโ'ง'จู๋" หุ่' ปื่วุ้รี้ 

` หึขุ่
'นี๊ด่`พื้

ด่`(;สื้ ป...
เ

 ดื้
" . จุ๋หั้ชื้ '

  ธํ `นี๊ . | `บี้`ขุ่หิ'ขุ่
วุ้  "[ถ$"ฒ 
ขุ่ขุ่ งี้หู่ หู่ถี;_" หุ่ใบี้ `งุ_ ขุ่' 

 `:' ` ง...
บ่|บึคโภฮ่

๓นี๊

สีแฉิาภธบ แฮิภาธถื $ากั้ากูก
|บี่0อึ่อก$:|ธําย๐0ยอัฌกื||บึคโก8กุกถีายา (|อฒ:ก8:|6า|บออิ่ ใ-16 กิ่อิ่๐บ8ายกา8)

  
  

   
  
 

   
  
  

...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

โบรชัวร์โปรโมชั่นแม็คโคร แคตตาล๊อกกระเช้าปีใหม่ ส่งความสุข 4 พ.ย. 53 ถึง 15 ม.ค.54

8,547 views

Published on

โบรชัวร์โปรโมชั่นแม็คโคร แคตตาล๊อกกระเช้าปีใหม่ ส่งความสุข 4 พ.ย. 53 ถึง 15 ม.ค.54

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
8,547
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
465
Actions
Shares
0
Downloads
24
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

โบรชัวร์โปรโมชั่นแม็คโคร แคตตาล๊อกกระเช้าปีใหม่ ส่งความสุข 4 พ.ย. 53 ถึง 15 ม.ค.54

 1. 1. ||บึคโค8 ต๊นี๊บั้ ลิ๊แลัาค3บ บอิ๊กา8ถี 8าคาถูก _ `นื่ อับยี่ - 15 บก8าคบ 2554 อู้ร` ||บึคโค8 ชุ่` '|บ่1บ่น่'ขุ่นื้พื้บ่ย์จุ๊ภีเ 'หึ ขุ่ บออี่๐บลี่0ค๐าบลุย ค๐าบป8:ภับโจ ลํ๐ยก6:|ษัาธี๐คั๑ส3$||ตํลี๐ถีๆ ยี่ พี ขุ่ - ผ็ ย่ |พ๐โทกาบโ๐ล่๐บอบ|ปบบ๐๐ย๐ณ อ๋บบําบาอี่๐คอาบพื๐พอโจ จากลุกกํา ||ล:คบฟิ|คษ... /ถิ่อืจั๊ยี่ 'วุ` คึ ฒิขั้จ๋ย๊1'ธีล๊เยุ่ฑ|บี=` อื ด่พั้`ฟีษ์'อื |'มื้ขุ่รหึ.ตื้.กึ๋|ฮ่อืะบ่ตื้.ข์':ขุ่ษิร.ขุ่|เ'ขุ่.ธิ์ เ`.จ๋ บ่เผุ้›บ่ลรื้กึ่1.บ่๒ '›"" ` " "` ` " ` " ""กี๊ }` ` ""` ขุ่ ` `ชี้จุ`}ยึ'บี้ขุ่ "';|บี้`โ''1จัสื้ อุ่งื ชั จู๋` กึ๋[ ว “ดุ ' `รู๊ `บี้ ลุ้ธีมื้ 'อุ่กึ๋ อื |กั้:1โ=ธีเเ'ขุ่ฮธิ|บ่จ๊|หึ `5(ฐ์<)_ฐีหู่ซํสั้ ขุ่ ขุ่`รี้ขุ่(›(›(›”ลั๊ฟ้ลั๊หึ <ฐ์`()(›(›_ฐีฟ้จู๋ล๊ขุ่อี้ 1`รุ๊`()(`()_อืฟ้) ปิ๊1"พื้'สี่ปี๊ปี๊"อื""ด่ปั้วุ้'ขุ่ขุ่'ยี้ด่สี่ด่'ถีปิ่ 'ขื่/ หู่`หู่ฟ้ขุ่ หึ `(หู่”ฟ้สํ'
 2. 2. `!บื่อืพ็ผ็อุ่ บึกี0บึ0เ^โฮึ `ฒ่`โดี๊.โวั่.ส็.รฏ์กิ่ขุ่ขุ่.ยุขุ่ บ่ปื่อ1" ปื่ปิ๊'บ่'!จึไ๓ล๊อ๊!'ขึ้ 1ปุ๋1ชุ่ณัลื้`รื้ |ด่อึ๋!เเด่๒ปิ่ โ! บ่:ฮ่1บ่›ขุ่ฮ่]นี๊บ่ด่ด่บ่า'ขุ่'ขุ่" ด่ปุ๊ด่พุบ่.' จี๊อู๋ ` ' ขุ่ รื้? '|อืษ นู๋['1จภี`ชุ่ญิ`จ็ป๋นี๊'สี่ `คึธีริ้๒ขุ่ ง่`บื่ยุ่ขุ่หึจุบ่.1โบ่"ษิรปุ๋ย๊ผุ้ฒป๋ หปุ๋จู๋พุฮ่›อุ่ โ อืสั้ คึ'ด่'เจุบีด่'ขุ่ท่ด่จู๋'1{ 1[ฮ่วุปี๊'.'หิบ่๒]สี่๖ยิ้ยี โ ฉื.เ` ขุ่เ'งื'{ปุ๋›คี่๒ช1บ่รขุ่บ่๖มื้ โป๋|6 อี่'2ด่"'› ด่ษ1'1บ่บ่ฮี่(ค้โย่`ธีจี๋ย่รู๊นี๊ข็!ฮีใท่1|ฮ่นี๊ถ้ด่ ผุ้จี้!0ขุ่'นี๊อุ่ ฮี้โ=หึขิด่กิ1ดื่๒:'บึ้'ชุ่ษ1อ.'ษิ |บ่1บ่ขุ่.'
 3. 3. ยี่ธ " ด่ด่ อื ชื่จู๋ ถี ` หุ่จู๋ บี้'ถี`. ว้ธีชื่ฌ'หุ่งี่' งั ขุ่ ฮ๊ษิ โกิ ด่ขุ่' โ` ฒ ธี› ' ' ' / $บุ๊|'๒ฯข์'^ ` หึ' บ่-'บิ๙'ก ' นี่ _ | ` ริ้ . › ธี' จี๋ บู๊ฐ์ ล๊` ' สื้ธัภ์รู๊ ` ตํ ` ` 'ร๊'ภิบี้วุ;จ์ ดํด่หึ ' อุ่ จุ๋บ่`ชุ่ ญิ หึ'หึ ` ` นุ ` ' |บ0ลึ่ ย๊รํ จู๋" “ผู ฆั อื“งุ หึ 3 งีฟี่ ญี่นั้วุ้ณู ฮ่ หึฐีหึอี้ ใ `อืยี่ชู้โฮู้บี้๖โพีนี๊งิ้ลุ้บ่บ่ว็' ด่ ?`ย๊? จหู่' ฆั ขุ่ `นื่1{อ้:ด่ลี้นี๊ผุ้ยื้บ่|งับ่โด่บ่อืบ่โด่ปิ{ฮิ2!{ยุ่โขุ่กี๊!ษ บ่โถ้1ฟิ จื้ด่ได้" ฐ '=วุ'ฟื้เ'กิ่ต็โฝ้บู๊บู๊1=อื']งัด่1ะ฿':ย็'วั่ ะบ่|'ขุ่บีจู๋› `ริ้ตี้฿ส็รโฟื้บ่ ลํ เ'ขึ้'฿]กิ่ฐ์ธุ์จ๊รูธูรูฐีชูชูกึ๋ 1บ่น่ธํปุ๋ ยูบ่รูยํ".มื้ ว๊ก์บ่จุ๋)บ่๒ชุ่ชิวุมุ๒}บ่กป็ดิ้มุ` |ฮ่วู๊ด่ช็2ขุ่ฉี่(ด่วู๊ด่๖บ่ภิ'
 4. 4. ` นั้ ลิ้` | _` ขื่ ขุ่« `บ่"มุ่'11 โยี่ลิ่คุ วู๊"ขุ่1อู๊อืบ ©๐งิ้"`จุ๊'จ๋ อือ บื ดํ"`หุ่ มื้" ฟ้` จู๋:ฟีบ่1ษิ1วุ`ฐีริ่ ยี้ ยืวู๊ `ใวุ้"' อ๊พึ่โฟ็หั้ โคี้ว้ขํ}มื้'ขั้อึ๋ห์ฑิปื่ งี่จู๋ ไ!จ็9'“ขุ่ วี่สื่บ่ด่ ร ปุ๋ ขุ่ย่_ บ่ชั จ็หึอ็ร` าออิ่ 1 ขุ่`า 180 ทิ“ ` 'เโ'าผุ้ ฐิวู๊` 220 'า' กิกอเ}นิ้ยี่นิ;[}โ`มู่"ด่`จ็ ไ๓ ธร' ”ฐ์)"ด่ ยํ๖ฐ์อี้า รุวุวุ `.^นื่` `๓ `_ วุ-ฐ์ 8 1ง้โธีงุ่-บู๊{โหึ"`บ่`ส็1] หึ`ขุ่[ทํพื้}รู่`ปืวู๊` ไ? อยั้)น๊งี้:ย๊ “ ฉืบ่ รึ` ขุ่ รู๊ฉืจั้ป๋
 5. 5. ฐิ ย๊<`น่'โ' รู้ฟีบี้ฐ์ฮู้' ปื่หึ' -ย๊ยี่"๔นื่ ฐิชี้|||บี้'/๐?/อื จ๋ วุ'หึ ชิ' งื ทั 8ทัถื 155978 (5ผ-5) 8ากา 1,9ใ9 บาก 0จ๋าอี่บอ0ยิ้จ็ ดิบ `กยั ปู้`นี๊จวิธ ดิ"^บื่ปับ์อ:ากู่ 3๓ ธ`ขุ่ ด่^.";`ฐ์จ็ย 63'ก ณักโขุ่`0กส 375 ก, โ๐โจั้า ฐ์รุ่ล "กิวู๊หึ"าออี่ วุ©7 วุ้`า. ขุ่`ฆั""'อ1อืโ5 งิ้อ๒๒บิ้อ็ โ24บิ 3๓ รื่" "จี๋ทุ่`อิ๊โวํ ถี๗า`กิ๐ยี่ฮออู๋จ'.ขุ่ด่ยู่ด่ลบสก็๐ 397 กขุ่ ขื่มึอิ่`อื๐5 6ด่0ฐิปิ๊บ0ล บิลก คีบ 250 ก` "ก;จู๋กึ๋ `ยี่อ`จั้า ถียี่ขุ่บ์'ยั'าลอําธูป๒`ล'า โแ๖วู๊'วุ1ธุล๊วุ`บ๋บญ์บ 305 [ด่า. อก1`“ฮ `อิเตื่;จี๋วุ ถีปา|กิถธฐิ `๗๐3 1รึ 5๓ จั้า, `ปู้๐อิ่กอลดิ้ บู๊วุ“โบบ:ธี๐ก'ขุ่'ขุ่อืด่๒ยี่55“บิ๊`ฐิ 5๓ บ่กิขุ่ ตื้๒ลขุ่า` โ?อือ โ๓ ก' ฐ์รุ่'ล์าลา อิ้ฐีด่วุอบล`อู๋ตื่โ`น่ฟ้ฟื่8 วุ๓
 6. 6. ฆั จ๋ฝ้ ' รี้;ธํวู๊อ๓ ฮี้:ถิ`อ๓ ` ณิกํอืฒ ณีกํอืฒิ ๑5 1ฮู๓ ๑5 1%ใ `จ์ ธีรึจู๋จู๋ลิ๊ยี่ ด่ ว็ล์โงั'ผู้ด่๖ณัวํบ่๒นี๊เขุ่[=หึด่า[บ่ล๊ฮี่ `฿›จ๋อื บ่อี๊ขุ่ ฒ่ เฒิม่ฉืขุ่'๒:บ่๖`บ่ขุ่บ่บ่1จเ`ฉื฿ด่นื่ค่รํค่1 จี้๖:ฮ่1|บ่๒:จ๊บ่1'ฉืฯปิ่บ่1'จี่.ซูยุ;ขุ่บ่เ ` "ลิ|ท่โอ่1ด่บ่๒คั้บ่ นี๊ฮ่1บ่ค็{ฯฮั)เ|๒ฒิ จี้ยุ่(ขุ่-บ่ถ้ ` ขุ่'บ่'ปิ๊ปุ๋)คี่๖ถั่)›ขุ่'ด่๒ธี !'ใ|ธี' ขุฮ่:0ตื้-ฮ่เ สี฿บีกิ'สุวุบ่1':บ่ล๊ยุเบ่1ขิด่'ษิ |ด่1ย่ฟ้ด่๖ ด่บ่'ด่!`-'ฉื'ตั้ฮ่1!| รุ่|0:ขุ่".' บ่ล็ไยี่ยี่ฝ้ใดํ฿นิขุ่จ็ขื่ |ด่ใด่ช็รื้ 'บ่'บ่1ย่ลิ1ด่ย๊นู้'|{ฮ':ถบ่›` รุ๊บึ้ ล์ว้"วุ้ 'ผิ» 'ย่ เ'
 7. 7. "า`ฟป1หึม่าร๊จขุ่นึด่นจ๋ ดิ์" ด่สั้ งั พี ะ ขุ่ สุ่ /` ชั ' ญิ ผุ้ปี้ฉื|ขึ้'" าด่านแ นื้ภนบีนร “เขุ่=นุ๊ฤ1ทท หึ' ขุ่ขุ่":.ปี้`-'-'.'›ขุ่พ็ หึ ` ` ฐิ จู๋จู๋ ร๊นี๊จิ๊ใ|สื่ซื่อี่ณัฐ์1น้'ฐ์ - ขื่ฐี ขุ่ '[บ่[กึ่อิ๋บ่ต็อิ๋{ด่ขุ่ธู1ธุ์จ็ฮ่ ญิ `«`เบ่นิ่น่1หึไ`ญ1งับ่ดิ๊โด่` ` ทํ " พุ ` วู. ' เบ่|ล๊`ปุ๋กี๊ด่า'ขุ่ทพิบ่บ่1งี้เ'บ่'ยื้จ็1'หึ `ส็จิหิ 'วุ้ด่ดืใด่'กี๊ยี่" จ๊โ"ด่'ธีอือือืใอือื1-`ยี่ ""ดุ๊-มื้ "อื
 8. 8. ยุ้ด่ "ยี่อู๊วิ่ย๊!1 งิ้ฐิ| ขุ่“บู๊ฐี›ะอืจู๋กี๊โเจี๋ริ้;ขุ่ ปื่ปั่1ฮีม๊`1 1 ป๋ซู๊ อื " 'รยํ๒วุบี“มิ่ขุ่ดี๊กิอิ๊บ่อ็รขุ่บ่ฒิบ่|โ ยี่๖ ขุ่ฮิหึงื่1บ่กิ๊ฮ่1ย่บั้ผีใ[ด่๖ล๊ 'ลุ้บ่มื่บู๊!ขุ่ด่}` ด่` " ๒1บ่ตื้ธํ'ทุ่บึกิ่1'ส็บ่1 ๖บ่'บ่1๓1บ่ป๋ธัอ็เฉื7จี้^ยุ่ธิ์กึ่เ |เบ่ภิบ่[ฤฑณู|งัหุ้|ท่7ฤ1ณี!:ขุ่บีบ่';`บ่ท:.ขุ่ฟ้ด่เด่บ่[ฉ` อึ๋฿` บ่ภิ› โบ่1น๊โนื่บ่]ธํถ์ ห็0ด่บ่ถ้` บ่ล๊ยุ่บ่อึ๋บ่"ขุ่)'บ่'(ชุ่ตึบ่1ติ๊อ่เด่| |ฮ่1บ่”บ่›
 9. 9. ฐิรู๊ !๓ฎี ช็ฝื› 1อื`ขื่ ด่ ' >ฐี เหึตื่ 1ปิ่” '› ด สื้คี่ สี › เบี้{ ด่จู๋ร็ธิ์“บี๓ขุ่ขุ่ฆั"พัขุ่ด็^ 'ธี บุ๊ตํพ็.ขุ่'"ถห'ตั้."'ดืฟ็ หึ ขุ่ ยึ ` 'จุ๋` หิ"'ขุ่'ล๊`จ็บี้' ๖;.รู6ขื่ ว๊ย่ธีถื่'บ่ภิบ่รุบีขุ่บ่สื้กิวุบ่วู๊บ่ษ11ด่{อ่1ย่ป๋ น็ฉืฟ้!ไยี่รู๊อืพีก๊พั้ ฝ้ หึ ฝ้ 'ธํ - ฝั่ ฝั่ เด่1":.จี้ณี'ขุ่"หึ.บ"ขุ่'บ่'หี้ด่1!หึ “กี๊ด่ย่เ`อุ่ ฮ๊อืโริ` ไยี่ฐี อื"ก์
 10. 10. ว๊ ฒ่ฒ่ งิ ฉื ` ` บิข์ฉืขั้ถื่ หึ `ตั้ฮ้ดึ ` ` ยื ๐ นั่ขั้ฑ ฮิ ' ' วั่ ขุ่ ฟี่ส็ ฮึ'ฮ็ณัท่ะ ' หึ ` `หึ ชุ่ |บ0อิ่ 11 ตุ่พ็ฬิจู๋ยี่ ชิ้สี่อั้ยื้จู๋รู๊จ็จู๋วุ้ชุ่1อิ๊บ่$ย๊จ็จู๋['จู๋ฐ์วุตู่ บั้ย็"จู๋ ฒ่วุ้ ` ลุ้ 'อิ๊ด่ะอืรุด่`เ'เด่ญิมื้ษิ!จพั้! ยุ่ฑิ1'ท่1ยี่ฐิอ่ลื้อู้}บ่นั่[ย่ด่( ` |'ลิ้โฮ่`บ่บ่ไบ่ไฯพีใบ่ล๊1ด่1โด่กิ่รัขื่ นี๊อิ๋บ่พุ.า ถี. ” วั่นี๊ขุ่.:'งี้'[.ร'บึ้'ปุ๋'.กิ1๐ขุ่ จู๋หบ่๒.ผุ้ 'ขุ่ |ด่นั้ขุ่ริ้บ่บ่1๕ยุ่||ฤกึ่ดิ์อ๋1' บ่รบ่ฒิ' ห่'งื'นี้ขุ่น์ขุ่มิ่['วุ[':.[กั้พู่(บ์ษธีจุ1ย็)รื่ฟี่อี่ด่:ปุ๋”ด่เ` บ่ล๊1ยื้ขุ่ปิ๊ษิรด่ษิ `หิ ฒ่`ขุ่ตื้จุด่ธ'ขุ่ ย่ขีห็ดี๊'ฮ1ด่1{บ่อ็ฮิ' วืด่หึบ่': ` ทข์ฮ่บีบ่บ่เบ่ ฒิ'.'6หึ! ว๊ วิ 12 อื.ป๋ขุ่ อืศ์
 11. 11. ' ' วี่ ขุ่หื่ ` ' 'บี้ถี ถี ' "!ตั้ วุธี ธี บ่:: .หึขุ่ย่ _ญูมื้" ณีฐ์|อื. นื่ขุ่ นื่ษิขุ่”รู่" โ ฉื ' ริ้ฉี่หึ" ยี้ทุ่๑'หึ('สั้' ซี วู้”1^ปั๊9“ปิ ๐ดั๊ยิ่ขุ่จิ้จิ้๐ `อิ๊“""""จี่อุ๊" โ ."' ด่ คี' ปุ่ภีรื่ขุ่ "" "` ` ถี” หึ ขุ่ บ่รุ่ บ่บ่ใโ'อิ๋'นั่ห่ใกุ๊ชุ่ |บ่วุ้0ขุ่ชุ่' =๒1'ดื'บ่'บี้`ขุ่บ่ธิ์บุ{บ่บึ้:ฉุ' บู๊1.จ์จ้.จู๋ .ธีสุ่`ขื่"" ^' ^` นี๊งุ"ฐ์ขึ้"รู๊ธู|รู ` งู บ่'ฉ' ะ ` นี๊ฮ่1`ด่ `เ!กิหวผุ้ล๊งื่นร':บ่1ยี่.วุกี๊ะ”'ขุ่บ่ขุ่'.รุ. :{ชุ่ขุ่.ด้ ;ขุ่ ษตื่ชิ้ `งี้จ๊ ล๊1ล๊กิ่รุ๊ป๋1ฉี่ปั'รบ่ใ|1'}บู๊อ่มั้ฉี่ด่๒ หึ ต็`ชุ่บ่'.ฟื้"พ็วุผ็าบ่` [ย่รู๊}(จุอ็1มีน์๖กุ๊](ฉ{ปุ๋หิ? อืขื่าโบ่|เ'5กึ่1!กิ่โ|ไ ชื่ ษุ
 12. 12. "วั่`1ไ'ง้อิ๊ขุ่›`ไไขุ่งี` จี๋` รุ๊ขุ่รุ'() 'าขุ่ ทํ ยื้อิ๊1`มู่ 70 ธิ์า` บี่ตื่อิโหื่|ขุ่]`ฐ์ว๒ 20 อื0|ทํ1รุ๊อ๋ ขื่` ย๊ธ"`) ญิ ค. กํกกึด่วุวุ"."ปู้`อาอึ๋"ปู้งิ้ด่อื" 70 -าขุ่ ` ` ขุ่ "|เ_งี้`ขุ่"ขุ่ฐ์วุฐ์นื้ 'วุฮั6'วุ 20 [›3ย๊ กิโ` ขุ่`อิ่๐เ)อิฉ้งื่ ธีกิ่อ๐ ฆั) บกิ. บุ๋หู่ณิลํจุ้กืยู่`กิ` ๐`ยํบยํบ 3 เฆ ๐ตื่`ถ &อิ ๒ลจู๋
 13. 13. ' รู๊"ติ์๐ถขื่'ลุ่กุ้อถ สืกิอเหึ' ' 'สํ หุ่ หุ่ `ษิธีใ กุ่ เ -ษิ รู่:-- รู่*รุ่ฉืษิศ์รู่-ษิ-หู่ยี่ฝ้ ยี่ฐีฐิ “ โรู๊รู่อู๊ธีธุโฐ์ปื่ โใฮิ --ฮิฮิวํ 5ทัถื 183213 (ก8:|6าถีกิ๐๓||บึคโค8-2) 8าคา 1,ใอี๊๐ บาก ลกี๐๐ อื้๐บกรี้`จํ ขื่5 บึบึขุ่ 12 03ปิ ลกิ๐๓ บุ๊ปจุ๊กกิคํ-ถลู๐3 1๓ร็อึ๋ ยี่5 12 ๐30 8ทัส 183166 (กอั้|5าลกิ๓||บึคโค8-ใ) _จู๋ $าคา 1,780 ๓ก รื-ขิ' ริ้ขุ่ รึ หึ ณุ จี๊ ` ' ถีจั๊ธี๐ศ ฮี้บิ ฮิ 5หู่รุ่' 2 ` จี่อิ๊ทู้บี้ตื่` สื้ฐิ อื-ขิ ` ฉั บก`ก ยี่ ๒๒. ตึ ๐30 " จี๊` ลึ`.`“ธูวิ่ธี`อู๊ 1. ____ จุ๊หุ่ มื้“ติ์ขุ่
 14. 14. ซี หิ 'บี้รู หื _ ` หิ พี `จี้ยี่`วุ้ อืทล 168375 (ก3:|๒า||บ8บ๐ ปิ ||บคโค8) นั้ฐิ อืวู๊“ด่ รื้ขุ่ 8าคา 9อิ๊รู๊9 บาก !นู บ ซี” งิ้ ขึ้บ3บ่๐ 3๐บก`ปุ๋ก 1๓ร๊นู๋ ลุถอืโบบบาถาล 42 ๒๒. 8 000 'หึ อิตํา ปี้"'ธุบ"๗สี่ลลดั๐ยํบยํบ 42 บึ้อืขุ่ 4 ๐30 อิตํา ๒0อิ่อี๊อืดั0|0บบ่บ นื่2 บี่บื. ยุ่ ๐3๐ 'ฉื บ่ลั๊
 15. 15. ||$:อื้| ณั ' สุ่` }|(นี๊บ่|เ|หู' 0ะ|6|)ทอเ|0|| 1|บ่ผปณู|บ่ฒม่ 7เ) ย่ย่ 18 ขบ ' ||:|ถ้| |': ' ฉื 6ย๊|เ11)' ฿|6อื$|||กี๊ |บ่ผฒิบ่||ต |(บ่หขุ่ ปิ] ภ'ธ 1! ธบ่| ขุ่` 'อิ้บ่ธ|11|1 & (1ธิ์บ่|`บึ|นิ้ |$|'ขุ่||ขุ่นื้บ่||เ `1กิ่|1เ'กิ่ "ผบ่ฌบ่||||| ||บ่'ขุ่ พิบ่บ่ข็ถบ่บ่ |||ณนบ่[ปู|น|บ่ด่| หึ: ธธ 1: "ยุ่บ่ 2 กั้ทิ 12 "|| |เ;|ธบ่ ( ธี |บ่(บ่('|)จ๋ ?|(ด่{|8เ|หยี่ บ่ผ|พู|บุ๊บ่บ่ 7|| แธ | แบ |"ผด่๒บ่แบิ |1ขุ่|แ ๗บ่ปิว็"บ่บ่ 7|1 ขุ่ด่ | ธบ่บ่ ||ดี๊|ภี| ธี' ` |'ซูพุฯ81จู๋ยูจู๋เ›บ$ (บี้|พุ'เด่[บ่|1อี๊ ฮิ เบ่ผ.ยบ่.กั้ |เบ่'๒ ฒบ่|บ่ร์ภบ ร'ษ ห” 18 ขุ่บ่บ่ |1ฆ|ปิ้| [||ใบ่||| ` งั (]กบยก่บ1 ||แถูชู)ขุ่|1ะ&นู๋ ' `* .ผ.๗เเ;ปื่กธ|;บ่วุ นี๊|ภี"1'ขุ่“}บํ ` พี. ' หึ ด่ฤ"ผ“'ฎ์»'น'บ่ด่บ่บ่ : เด่ | ด่ขุ่' `ฤ'|ขุ่'บ่บุ๊งหื่บ่บ่ฝ`บ่๓| : ฮ่ | บ่บ่' ` ขุ่ -. ซี `_ด่ |1:|ถ้|บ่ " (ขุ่|1สู่1| ก11|1ฎ (.ห 91||1กี๊ จู๋' อิ๊ขุ่'วุขึ้บ่.'เ |รู๊|เ`อั้รบ่|กี๊ ชุ่' น่ จู๋ ' กุ่ หู่_' ท"บ่งู”ขุ่ฒ๒หบ่บ่" 1: 1'แ "บุ ` ' ฟี่ ขุ่ `ปุ๋ขุ่บ่บ่'ขุ่หง".'บ่๓เด่ขุ่ 'ดิ์ ธบ่ เ พีซี. '.'บุ๊'ขุ่เคู'ขื่ขุ่ขุ่บ่' ๗"ฉ้บ่ขุ่'เ“' 'ะ 6 ธ " ขุ่ขุ่' ` รึ่จุ๋ ฐ์ ` ' » ท่บ่'ปี้ด่|'ด่ "'ฒบ่›บ่ด่|บ่บ่บ่ 1: บีธ ง "ขุ่' ผิผขุ่'ณู|เบํ'.บ่ พ็"งื.จ๊ขุ่บ่' ป๋ธิ์ ล๊ย่ ธุ “ด่เ ||ผบ่ณแ||บ่ฟื้ |เบ่"ขุ่ ๗บ่บ่1ภ" อิ้ บิด่ | ขุ่บ่เ ทํทํขุ่ ขุ่.ปี้ |1$:|ปิ้| บ่' |บ่$|ธ| 8 ”` ||(นุ๊||เ1|)จ๋ ฿|(ต๊รึปิ๊||ธิ์ `หุ่ }|(ะอ|เ||)' }'|(ยุ่ข$เ|ห` ย๐๐บอัฌตึค8ๆ ก็๒อบ บ่ผจุ๋๓ |[บ่ฒ ง่2 ด่`ด่ ฮ่เ บ่บ ` ถี ' __ ถี ฒ่บิร์"" 42 ด่฿ 2 'บ ||กบค๐าบฮัก๐ๆ 8อบลบกบกุบ บูลบ6||พกย๐าลา (พ๐.ล.๐')
 16. 16. ล๒๓๖กอาบสุยกปิ...สกํ๖๓ ลก๓ ณั'ษา 8 ตั้งี้ณับ่กํมั๊ม็ณุอํบม6ฒ ญิ 1๓ ๗'ฆั ญู'ฐี !ฆั 'ษิ 45 ๓ ตู่ญิ 6 ต๊ ดี ญิซุ ธี'ว็" ` ขุ่จ์หึ บ่สื้บ่ ขุ่`ฑ หิ ` ถี ”?'บ่ นํ / 'หู่'จู๋ปุ๋ยี่/ด่ 1 | |` ' ปี๋ ฮี้จู๋`ซึ้ ' ' "-เบ่ |'พิด่ซีสั้ งั ไ ฉื `จ๊9อิ๋พุ9!ฒผู 'บ่ฒยี่พ โ! "ด่อือุ๋ ข์`ก์ธี ริ่`สื้พุ ขุ่ฮี้'|สื้ ปุ๋'ซึ่ สั้ขุ่ 'อื ท่สื้ `:ปุ่หุ่" ยี่'จุ๊`ขื่ ยี่ขุ่;|ยี่ศ์;เ ยี่มื้บ่฿ยี่ฝั่`| เ;|;| เ;| __ รื้` ผู้จื้ฮ๊ ลกิ๓ ก$|6า ธิ ลกิ๓ ก$|6า ธิ จุ๋ ญิจ็'จุ๋ ๗๖ 45 ๓ นี๊รํขี้ 12 นึ ๓ปื๓ ๓“พิ บุ๊`๐" " ขุ่ช๊ .ดี-รู๊ ธํ" 'ช์พั้`!ดุ๊ชี่`อั้1`;ะวู๊1โบู๊ ขุ่ หึ จู๋ ศ์.ฒ่ ^ ฉื บี^ฒ บีกั้บิ๓ ๓งุถ บ่กปุ๋๐ ไ ฮิป๋ 'ฐ์- ขุ่อิ้`หิร๊ขื่ |=`ฐีบํ` หู่เ" `ปุ๋ 'อุ่รี้ยี่ ลกิ๓ ก$|อํา กิ่ธี-(|๐งิ้ล๊ 2 8อุ๊ ธํฒท"กํ ๐๓ 75๓ จํนี๊ 6 ๐๓ จุ๋ 1๓ ญ่วํนื่ ๓5 1๓ย๊ ฮั 75 ตั้ซํ อํต๊ 6 ฒ ลกิ๓ กะ'ยํา ภีขุ่~(|๐ล๊ษิ 1 จุ๋ อิ๊ฒ วํ ณั 75 ๓ อําบม 1ใ แฆ ญิ งิ้นี๊บ่กํ ลู:วุโญัฑ ฮั 45 ณ' จบฌ 5<}ฆ ๒ 1๓ ณุโ'ขฒ ญักึ๋ ใจ๊ มท 45๓ อํบฌ 4๓๓ ลซู๊ ณั'ยํา 0 ญิ ธํณั'กํฌฑ ฉื5 ณ อํบ๓ 4 ยม จุ๋ญ่ลั้พจุ๋อ่พุ นี๊บ็ณอํบม8๐ฆ ลกิ๓ ก$|6า ( ๒ 1๓ ๗พ็จ๊ผู้ไ๓วู๊ ญิ งือื ฒิ ปื่มั๊ โใ ฆั ลซู๊ ฒ'ธํา 1 ขุ่สื้› 6กิ๓ ณั:|อํา 9 จุ๋ จุ๋า|ฌ 6 'ยี่'รุ่ ญิ พ็:'1วุ้ ห'ฮ๊ฒจุ๋ฌญัฌ :ฆ ขื่5 ๓ อ่ฑู โใเ}ฆ มท 45๓ อํซู 12 แม ` งี่ฆฐ์“ลิ้วุอ้`นี๊ยี่'นี๊'จื้:ธิ์อี้รูโ อุ่ ธู"`าฐ์ -` ถิ่" - ด่` :งี `พื้พุ “พุ ๗9 ฒิ! หึ ขุ่'หุ่` ' &หึ บ่'ย๊` “ธี พีอี้:. 'งุ ` ๓๐" บี”ฐ ฒ”อื "๒ขู โ ปุ๋ฆั จุ๊อุ่+ 'เ'1สื้ฆัหุ่'งิ้ 1 ขุ่"_|1 1 ' 1 ขื่ขุ่ โ ลกิ๓ ก$|6า แธ-(|๐ล๊ล๊ 4 ลซู๊ อี่ฒก ร ๓5โฆ่ฮัถ฿ ฮั 75 ๓ อ่าบฌ 12 แฆ ลกิฆ ก$|อํา ”ธี-(|๐จ๊ง้ 3 สซู๊ จุ๋`กํ ญัธโบ่บืบั้ขิ ณั 45 ๓ อ่บฌ 24 ๐๓
 17. 17. หึ. ?อ็?โอ๊ธิ บื ย่ ศี อื้ บ ทํทํญ์ แ ลํ นุ๊นุ๊ซ้ ภัลํ นึ จิขุ่ ยํผิ ผญิเ 5 หึ[ฟีโโบิย๊ นู๋ตั้“ ' “จุ๋จู๋ฝืจุ๋ ฌ - . ยํ บ่ ' รึ น่ .นี้ย่
 18. 18. มื้บ่|ขุ่มึ'"บ่|.1ฉี '฿ธิ์:ธีรู๊'{บ่ใ 'บ่บ่บ่›-ล๊มง'บ่เบ่['กึ๋`
 19. 19. ษั 1ฒ?ษิป๋฿1^เ `$`{||(จ๋(ด่ /07ติ์- |'สู่บุโ'ง'จู๋" หุ่' ปื่วุ้รี้ ` หึขุ่ 'นี๊ด่`พื้ ด่`(;สื้ ปื่` จุ๋กื้ยี่หึ ภิ ลุ้' '”ขื่`[ญ์ฐ์รี๊หึษุ"` หุ่ ฐ์`หึมื้`.รูหึธีอู๊อึ๋จิ้ ฎะ ขุ่กุ่ ษิ ว็ ทิ โ |ด่บ่ 1เสู่รู่|ด่| ด่ ป๊ใ$บ่ใบ่ป่ออ็ ' หุ่ซึ่ริ่จู๋ตั้มึย๊โ หึ
 20. 20. เ ดื้ " . จุ๋หั้ชื้ ' ธํ `นี๊ . | `บี้`ขุ่หิ'ขุ่ วุ้ "[ถ$"ฒ ขุ่ขุ่ งี้หู่ หู่ถี;_" หุ่ใบี้ `งุ_ ขุ่' `:' ` งุจื้`บี้ห่'ขึ้'ถี/"บี้โศ์:
 21. 21. บ่|บึคโภฮ่ ๓นี๊ สีแฉิาภธบ แฮิภาธถื $ากั้ากูก
 22. 22. |บี่0อึ่อก$:|ธําย๐0ยอัฌกื||บึคโก8กุกถีายา (|อฒ:ก8:|6า|บออิ่ ใ-16 กิ่อิ่๐บ8ายกา8) ตี๋ ป๊0กั้3ป 100,00() บาก อิ้บกิ่๐บล๐กํบกิ ตี๋ ปื0กั้50 `50,000 บาก ธํบสี่๐บล๑กํบกิ ฟื้ ปั๊0กั้5ป อืว์0,000 บาก อิ้บถื่๐แถี๐กํบกิ 10% อื ยิแตีอิ๊บบัต8เค8ติตจากกุก6บาคา8 (ยก|5บโถ|บออิ่สคลํบ ||ล:๐|บอิ๊กับ|อืกอํ|พ5ส) ดึ๋ ป็0กั้30 8,000 บาก มั้ ลิ๊บสี่๐บล๐กับกึ ๐|1|๖ลกห ?องุเธีบู๊6'“ จุ๋รํบ่ริ้ "" บี..'".ด่.บ่ฮ่.".นื้ แบ่งชําระ ๐?ยํ บาบคูงลุต 4 เดือบ เยือชิ้อกระเซ๊าผ่าบบั้ดรตังแต่ 3'ฒ บาทขึ้บใป - ยี่ บ่ 1 บ่ ' ฌ|ศษ เบบิแบงซําร:ภรบ ฆ'ฒ บาท ขแใป ตอ 1 ใบเลรร อี๊บ เภรดิตเงืแกืแ 3๓ บาท (จ๋ากัหเงีบกืบคูงคุด่ ฒ บาท/จวบ ด่คจด่ทบการ) สึบกําก$|6า||บ8บถ่' ลกึ๐ถ "ล:ลิบคําฌโบษฌา โบ่อิ่๐บ5ายกา$ถื่๐|ลธิบกา8๓ย ปอึ้ตั้ สยาบเ|บึคโค8 จําก๋ห (บ แบ) ส่าบืกจาบโหญ่: 3เม ฒิ 2 ฒ๓าภจุ๋ แฒฌยํฉี่บ บ่บฒอฌบี ฒ'ฌ 1ปืใดืยํ ๒ล๊ขุ่ ปืด่2723`1ปี00 โก5อา5 บิ2ฟ็]7ธฟ็27ย9 กธุจ|กฌฯ กุ่าวุ.พีบ่ณิ กิ ผุ้ฬิฆั1ขุ่๓ ฌาวุปุ้ยี่ฑาฟ 1 ผุ้2ปั๊`57ธัฝั ฌฒยุ่น ซ์ ผุ้2บ่ดํ๓7ด่'๓ ๓กั้กอาบ ' กากหบือ กากโหี ` กากห:5บออก|อืยบเหบือ อุ๊จ๋ปี้'ขุ่” ธํ ฉฌด่-15'ธํ ฒฉืจุ๋ เ ผุ้มึบ่'ฒ'| ”๓๗ ' บุ๊ษ1๐งด่๓ ดึ“ฒ ๔ ขั้-ต๊ปี้ "`ธํหิ'จ็ บ่ ฒ5ป๋ขุ่`า5ยํ ๙ปี่ล๊หึ ธํ ฉจุ๋711`27 ธี ณฉ?ญิ อุ๊ณุ ล ๓ต๊|๓51 ๓ฟ่พู่ ขุ่ จุ๋'หี้ ๓`.ว็”: คิ้ ฒ31›ปี้บื'๓ ฒ. ขุ่ ๕ ณญั๓ ' บุ๊ตั้มั๊ ก”ม ธํ ฌนี๊จี๊ "๑ขุ่'”ตั้` ฮั่ ฌนี๊ฌวุา`ม ""ขุ่ บี ซี ผธ2ยุ่'วุยํ1๐ ษิ .”บื.บ่' ถ์ ผุ้ฌ2-ขุ่๐1'ขุ่2' ๓"ณุ ธํ @'ฮ่'ฮ่ ` ธํ ผุ้ธบุ๊1ง1อิ๋-น จุ๋ ธี ๐๓'อือ "~มื้฿เ | ณัธขุ่ฆขุ่15 ` 'วี่”`.'ฑิขุ่ ธํ บุ๊2]7ริ้ชบ่'ง จุ๋บึ้ ธํ ฆั-จ๊แ ' ผุ้มั๊ล๊รฌ ”ทุขุ่เ ' บุ๊ฌเยํก' ๓ตั้ขุ่หุ้ ' ล๊ณั-ต๊`พ กาหึหึ'อื๓ออกั้ "ฮัพ'ด่ ขุ่ ณณัฉื'นยํ ๓บื่บั้ว็ ธี ผฌฌขุ่5 ธํ ผุ้ณุ-ฒ ”จุ๋ฌ ชุ่ ณขี`นษ7 "ปื่๓ ขุ่ ผมั๊'ขุ่บุ๊ ษิ ' ฉบุ๊:งับีนุ๊ฌ บ่โษัฑ ถ์ ฮ๊อิ๊ใจี้ นี๊ท่ญ้ งั ริ๊ปี๋ไ '๓ งั ล๊ย๊ใไ-ฬิ โ ปี๋ใปั้จี๊๓ บ่พงี้|ร งั ตั้ไใง้`ช๊๐อืด่ฮ๊ล๊ ใ ป็ต๊ใ`ฬิไงิด่ !ปื ตื้“บุ๊ ' ณกื้เงฒ ""จ๊ผุ้ยุ่'” ' ฌ2ฑ1'1' ขื่หุบุ๊รูว์ 2 ฉัจี้ดั๊ จี๊ 1 ปั้รี้ฆั ค็จี้ข ฮั จี้1ฮ่ ! บุ๊ฆั7ด่งี้'ฆั ` ขื่ด่มุด่ ข์ ยัน?ชู ` ` า` ด่ ! ฿฿5`จุ๋ รึ่ ขุ่ พี พี งั. 1 . ' จิ วั่ ยั . เ . ' พี ยี่ ` . ยัดื่ . เพบิใหบ่มาซกแมด่โห1ได่มโบกาด่1อด่นหาาาด่าพหษใด๊ทาภน ฒิหโด่รขอขุ่งวนสทธจ:"าหนด่จานวนบ่นท้าทจ๗าบ ขุ่นาขกั้ผามาา'ด่ยบถามราบล:เอบด่ใหหเเมด่โหวทุ"หาข" เ`อิ๋บี`:จากถีแค้าดีดงโปี้ฮัาใแแน่นห็บู่เม๊ด่โด่วฌค์หุกทบภาว แด่:บิ้นน๊1ที่ปิ้มราบ"ารฮ๊บ่ถงนถนพรึกั้ยี่วนขุ่ด่ ปิ้นถีนหึาฑคาพ้เหษ จึงใย่กมา1กนํามาปื่มราบการบ่:บ่มบถด่ห็ยภิห่วนหบ่ หวี่บยูปยงงืนขุ่ขุ่ฐี{ปว:บ'ทซบํ:เม๊ทโหว

×