Presentació del Pla d’Acció de
Promoció Econòmica 2008-2011

Ajuntament de Tordera
Tordera, 17 de juny de 2008
Presentació del Pla d’Acció de
Promoció Econòmica 2008-2011

Ajuntament de Tordera
Tordera, 17 de juny de 2008
1. Diagnosi socioeconòmica

Demografia
Creixement poblacional: molt ràpid i important, basat sobretot en
migracions provin...
1. Diagnosi socioeconòmica

Ocupació
Estructura ocupacional: es caracteritza per un elevat pes del sector
serveis, seguit ...
1. Diagnosi socioeconòmica

Activitat econòmica
Amenaces sobre el sector tèxtil: especialment per a les empreses
més petit...
1. Diagnosi socioeconòmica

Model de municipi i Cohesió social
Model econòmic difús:
- Model més reactiu que proactiu.
- M...
1. Diagnosi socioeconòmica

Serveis de promoció econòmica
Poc coneixement dels serveis: sobretot dels serveis a les
empres...
2. Proposta d’accions

Propostes de caràcter estratègic
Iniciar un procés de reflexió estratègica per a la definició del
m...
2. Proposta d’accions

  Propostes operatives
                    Proposta
             ...
2. Proposta d’accions

Propostes operatives
Foment de l’ocupació local:
- Enfortiment de la intermediació
- Formació en la...
2. Proposta d’accions

Propostes operatives
Impuls de l’activitat comercial i turística:
- Pla de dinamització comercial
-...
3. Serveis de Promoció de la Vila

La Regidoria de Promoció de la Vila
Serveis de l’Ajuntament de Tordera que tenen per ob...
3. Serveis de Promoció de la Vila

Serveis a les empreses
Servei de suport al teixit empresarial:
Apropament a les emprese...
3. Serveis de Promoció de la Vila

Serveis a les empreses
Servei de creació d'empreses:
Suport tècnic a les persones empre...
3. Serveis de Promoció de la Vila

Serveis a les empreses
Servei de suport al comerç local:
Promoció del comerç local i su...
3. Serveis de Promoció de la Vila

Serveis de promoció del territori
Serveis de promoció del territori:
Destinats a la mil...
3. Serveis d’Ocupació

El Servei d’Ocupació
Servei de l’Ajuntament de Tordera que té per objectiu posar a
disposició de le...
3. Serveis d’Ocupació

Serveis d’Ocupació
Informació i orientació laboral:
Analitzar les possibilitats de la persona per t...
3. Serveis d’Ocupació

Serveis d’Ocupació
Borsa de treball:
Donar resposta a les persones que cerquen feina i a les empres...
3. Serveis d’Ocupació

Serveis d’Ocupació
Club de la feina:
Espai amb les eines i els recursos necessaris per potenciar la...
Pla Acció Local Promoció EconòMica
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Pla Acció Local Promoció EconòMica

990 views

Published on

Published in: Technology, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Pla Acció Local Promoció EconòMica

 1. 1. Presentació del Pla d’Acció de Promoció Econòmica 2008-2011 Ajuntament de Tordera Tordera, 17 de juny de 2008
 2. 2. Presentació del Pla d’Acció de Promoció Econòmica 2008-2011 Ajuntament de Tordera Tordera, 17 de juny de 2008
 3. 3. 1. Diagnosi socioeconòmica Demografia Creixement poblacional: molt ràpid i important, basat sobretot en migracions provinents de la primera corona de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Aquest creixement ha comportat un increment de la població en edat de treballar i de tenir fills. Caiguda dels nivells formatius: en els últims anys es registra una lleugera caiguda dels nivells formatius mitjans de la població. Increment de la població estable en nuclis dispersos, encara que la construcció d’aquest tipus d’habitatges s’hagi reduït: - Apareix una demanda incipient de descentralització de serveis. Saturació d’alguns serveis públics: necessitat de redimensionar l’administració i els serveis locals. PRESENTACIÓ DEL PLA D’ACCIÓ DE PROMOCIÓ ECONÒMICA 2008-2011 DIAGNOSI / PROPOSTA D’ACCIONS / SERVEIS DE PROMOCIÓ DE LA VILA / SERVEIS D’OCUPACIÓ
 4. 4. 1. Diagnosi socioeconòmica Ocupació Estructura ocupacional: es caracteritza per un elevat pes del sector serveis, seguit de la construcció. Importància de la indústria. Perfil de baixa qualificació: ¾ parts de la contractació es concentra en ocupacions de baixa qualificació del sector serveis. PRESENTACIÓ DEL PLA D’ACCIÓ DE PROMOCIÓ ECONÒMICA 2008-2011 DIAGNOSI / PROPOSTA D’ACCIONS / SERVEIS DE PROMOCIÓ DE LA VILA / SERVEIS D’OCUPACIÓ
 5. 5. 1. Diagnosi socioeconòmica Activitat econòmica Amenaces sobre el sector tèxtil: especialment per a les empreses més petites. Amenaces sobre el comerç urbà: manca d’oferta complementària, poca atractivitat del centre urbà, canvi d’hàbits de compra, desenvolupament de noves zones de centralitat comercial,... Cal treballar en la dinamització comercial de l’eix comercial. Potencialitats: turisme, existència de recursos naturals i patrimonials, creixement demogràfic, serveis a les empreses, etc. PRESENTACIÓ DEL PLA D’ACCIÓ DE PROMOCIÓ ECONÒMICA 2008-2011 DIAGNOSI / PROPOSTA D’ACCIONS / SERVEIS DE PROMOCIÓ DE LA VILA / SERVEIS D’OCUPACIÓ
 6. 6. 1. Diagnosi socioeconòmica Model de municipi i Cohesió social Model econòmic difús: - Model més reactiu que proactiu. - Model comercial poc definit: indefinició d’objectius per al centre, progressiva pèrdua de locals, mercat del diumenge, nous desenvolupaments urbanístics,... Marc urbanístic clar: fre al creixement dispers, pla d’equipaments, ampliació de les zones protegides, protecció de la identitat arquitectònica del casc antic,... Risc de pèrdua de cohesió social, lligat al creixement ràpid i dispers, i a la poca oferta complementària de lleure. Ric teixit associatiu. PRESENTACIÓ DEL PLA D’ACCIÓ DE PROMOCIÓ ECONÒMICA 2008-2011 DIAGNOSI / PROPOSTA D’ACCIONS / SERVEIS DE PROMOCIÓ DE LA VILA / SERVEIS D’OCUPACIÓ
 7. 7. 1. Diagnosi socioeconòmica Serveis de promoció econòmica Poc coneixement dels serveis: sobretot dels serveis a les empreses i a les persones emprenedores per la limitació de recursos. Identificació/Confusió serveis d’ocupació i serveis socials. Formació: bona valoració però l’interès pels continguts és baix. Centre de Serveis Innova (Pineda): futura col·laboració? PRESENTACIÓ DEL PLA D’ACCIÓ DE PROMOCIÓ ECONÒMICA 2008-2011 DIAGNOSI / PROPOSTA D’ACCIONS / SERVEIS DE PROMOCIÓ DE LA VILA / SERVEIS D’OCUPACIÓ
 8. 8. 2. Proposta d’accions Propostes de caràcter estratègic Iniciar un procés de reflexió estratègica per a la definició del model de ciutat: definició del futur de Tordera amb especial atenció al desenvolupament econòmic i social. Pot ser també una oportunitat per reforçar la cohesió social. Reorganització dels serveis de promoció econòmica: - Diferenciació amb els serveis socials. - Millorar el coneixement i reconeixement a nivell intern i extern dels serveis de promoció econòmica. - Elaboració d’un pla de comunicació. - Potenciar l’enfocament d’empresa. Millorar el coneixement de la realitat local: creació d’un observatori local, elaboració d’un directori empresarial,... PRESENTACIÓ DEL PLA D’ACCIÓ DE PROMOCIÓ ECONÒMICA 2008-2011 DIAGNOSI / PROPOSTA D’ACCIONS / SERVEIS DE PROMOCIÓ DE LA VILA / SERVEIS D’OCUPACIÓ
 9. 9. 2. Proposta d’accions Propostes operatives Proposta Actuacions Foment de Gestió de Impuls de Promoció del l’ocupació l’increment de l'activitat territori local l’activitat comercial i empresarial turística Millora dels canals de comunicació entre Ajuntament i empreses Serveis de suport a les empreses Suport a persones emprenedores PRESENTACIÓ DEL PLA D’ACCIÓ DE PROMOCIÓ ECONÒMICA 2008-2011 DIAGNOSI / PROPOSTA D’ACCIONS / SERVEIS DE PROMOCIÓ DE LA VILA / SERVEIS D’OCUPACIÓ
 10. 10. 2. Proposta d’accions Propostes operatives Foment de l’ocupació local: - Enfortiment de la intermediació - Formació en la recerca de feina - Anàlisi de les necessitats formatives - Diversificació de l’oferta - Potenciar la col·laboració i concertació entre els agents Gestió de l’increment de l’activitat empresarial: - Millora dels canals de comunicació entre l’Ajuntament i les empreses - Serveis de suport a les empreses - Suport a les persones emprenedores PRESENTACIÓ DEL PLA D’ACCIÓ DE PROMOCIÓ ECONÒMICA 2008-2011 DIAGNOSI / PROPOSTA D’ACCIONS / SERVEIS DE PROMOCIÓ DE LA VILA / SERVEIS D’OCUPACIÓ
 11. 11. 2. Proposta d’accions Propostes operatives Impuls de l’activitat comercial i turística: - Pla de dinamització comercial - Redefinició de l’espai comercial - Foment d’activitats turístiques - Foment activitats de lleure Promoció del territori: - Fira - Mercat de venda no sedentària PRESENTACIÓ DEL PLA D’ACCIÓ DE PROMOCIÓ ECONÒMICA 2008-2011 DIAGNOSI / PROPOSTA D’ACCIONS / SERVEIS DE PROMOCIÓ DE LA VILA / SERVEIS D’OCUPACIÓ
 12. 12. 3. Serveis de Promoció de la Vila La Regidoria de Promoció de la Vila Serveis de l’Ajuntament de Tordera que tenen per objectiu planificar el desenvolupament econòmic del municipi a través d’accions destinades a afavorir el dinamisme econòmic, social i empresarial. A qui s’adreça? - Empreses i comerços - Persones emprenedores - Persones treballadores - Organitzacions sindicals i empresarials - Agents socials - Ciutadania en general PRESENTACIÓ DEL PLA D’ACCIÓ DE PROMOCIÓ ECONÒMICA 2008-2011 DIAGNOSI / PROPOSTA D’ACCIONS / SERVEIS DE PROMOCIÓ DE LA VILA / SERVEIS D’OCUPACIÓ
 13. 13. 3. Serveis de Promoció de la Vila Serveis a les empreses Servei de suport al teixit empresarial: Apropament a les empreses per conèixer les seves necessitats i impulsar els serveis que s’adeqüin a les seves demandes. - Informació d’oferta formativa d’interès empresarial - Borsa de treball - Prospecció empresarial - Assessorament sobre ajuts i subvencions - Organització de seminaris i jornades Cooperació empresarial: jornades getting contacts ► PRESENTACIÓ DEL PLA D’ACCIÓ DE PROMOCIÓ ECONÒMICA 2008-2011 DIAGNOSI / PROPOSTA D’ACCIONS / SERVEIS DE PROMOCIÓ DE LA VILA / SERVEIS D’OCUPACIÓ
 14. 14. 3. Serveis de Promoció de la Vila Serveis a les empreses Servei de creació d'empreses: Suport tècnic a les persones emprenedores. - Orientació individualitzada - Suport inicial en l’elaboració del pla d’empresa - Informació sobre ajudes i fonts de finançament Servei de Formació: Millorar les habilitats i competències professionals. - Accions formatives específiques - Informació sobre programes formatius - Recollida de demandes formatives: “bústia de formació” Curs d’informàtica per a dones: nivell bàsic ► PRESENTACIÓ DEL PLA D’ACCIÓ DE PROMOCIÓ ECONÒMICA 2008-2011 DIAGNOSI / PROPOSTA D’ACCIONS / SERVEIS DE PROMOCIÓ DE LA VILA / SERVEIS D’OCUPACIÓ
 15. 15. 3. Serveis de Promoció de la Vila Serveis a les empreses Servei de suport al comerç local: Promoció del comerç local i suport als comerciants. - Informació i assessorament en matèria comercial - Suport a les accions de dinamització comercial - Formació - Accions de millora de l’entorn urbà Cafè de les 3 ► Comerç i Lleure a Tordera ► PRESENTACIÓ DEL PLA D’ACCIÓ DE PROMOCIÓ ECONÒMICA 2008-2011 DIAGNOSI / PROPOSTA D’ACCIONS / SERVEIS DE PROMOCIÓ DE LA VILA / SERVEIS D’OCUPACIÓ
 16. 16. 3. Serveis de Promoció de la Vila Serveis de promoció del territori Serveis de promoció del territori: Destinats a la millora de la projecció del municipi per donar a conèixer Tordera, incrementar la seva atractivitat i fer-lo un referent a partir de l’aprofitament de les seves potencialitats i recursos. - Millora i modernització del mercat dels diumenges - Organització de fires - Desenvolupament del turisme Pla d’acció de millora i modernització del mercat de ► venda no sedentària Modernització de la Fira Mercat del Ram ► Desenvolupament del model turístic ► PRESENTACIÓ DEL PLA D’ACCIÓ DE PROMOCIÓ ECONÒMICA 2008-2011 DIAGNOSI / PROPOSTA D’ACCIONS / SERVEIS DE PROMOCIÓ DE LA VILA / SERVEIS D’OCUPACIÓ
 17. 17. 3. Serveis d’Ocupació El Servei d’Ocupació Servei de l’Ajuntament de Tordera que té per objectiu posar a disposició de les persones aturades i de les treballadores les eines i els recursos necessaris per millorar la seva ocupabilitat i formació. A qui s’adreça? - Persones aturades - Persones treballadores - Persones que vulguin formar-se - Empreses que busquen treballadors PRESENTACIÓ DEL PLA D’ACCIÓ DE PROMOCIÓ ECONÒMICA 2008-2011 DIAGNOSI / PROPOSTA D’ACCIONS / SERVEIS DE PROMOCIÓ DE LA VILA / SERVEIS D’OCUPACIÓ
 18. 18. 3. Serveis d’Ocupació Serveis d’Ocupació Informació i orientació laboral: Analitzar les possibilitats de la persona per trobar feina i adaptar la seva experiència i formació a les necessitats del mercat de treball. - Assessorament individualitzat - Anàlisi de les competències laborals i professionals - Informació sobre els recursos existents - Suport en l’elaboració de CV, cartes de presentació, etc. Accions de millora ocupacional ► Accions d’especial interès social i comunitari ► PRESENTACIÓ DEL PLA D’ACCIÓ DE PROMOCIÓ ECONÒMICA 2008-2011 DIAGNOSI / PROPOSTA D’ACCIONS / SERVEIS DE PROMOCIÓ DE LA VILA / SERVEIS D’OCUPACIÓ
 19. 19. 3. Serveis d’Ocupació Serveis d’Ocupació Borsa de treball: Donar resposta a les persones que cerquen feina i a les empreses que busquen treballadors/es. - Atenció individualitzada - Posada en contacte entre la persona i l’empresa - Consulta d’ofertes laborals on line Formació: Millorar l’ocupabilitat i les competències professionals. - Cursos de formació ocupacional per a persones aturades - Recopilació de demandes: “bústia de formació” - Informació de l’oferta formativa PRESENTACIÓ DEL PLA D’ACCIÓ DE PROMOCIÓ ECONÒMICA 2008-2011 DIAGNOSI / PROPOSTA D’ACCIONS / SERVEIS DE PROMOCIÓ DE LA VILA / SERVEIS D’OCUPACIÓ
 20. 20. 3. Serveis d’Ocupació Serveis d’Ocupació Club de la feina: Espai amb les eines i els recursos necessaris per potenciar la cerca autònoma de feina. - Informació i consulta d’ofertes de treball - Informació sobre els recursos i mecanismes existents per a la cerca de feina. - Foment de l’ús de les noves tecnologies - Servei d’accés a Internet gratuït - Lliurament de materials didàctics - Taules amb les ofertes laborals - Sessions monogràfiques de curta durada: “càpsules de coneixement” Alfabetització Digital ► Connecta’t Maresme 2008/ Dinamització club de la feina ► PRESENTACIÓ DEL PLA D’ACCIÓ DE PROMOCIÓ ECONÒMICA 2008-2011 DIAGNOSI / PROPOSTA D’ACCIONS / SERVEIS DE PROMOCIÓ DE LA VILA / SERVEIS D’OCUPACIÓ

×