Presentació Pla Desenvolupament

506 views

Published on

29-06-09

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
506
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Presentació Pla Desenvolupament

 1. 1. PLA DE DESENVOLUPAMENT DEL MODEL TURÍSTIC DE TORDERA Juny 2009
 2. 2. Objectiu principal. Tordera, destinació turística singular i de qualitat. Proposem que els dos grans criteris que han de servir de guia per les accions han de ser la singularitat, és a dir, generar accions que converteixen Tordera en una destinació singular i han de ser accions que aportin qualitat als seus productes i accions. Tordera té un potencial molt gran que cal desenvolupar. Només si es té en compte la singularitat i la qualitat, faran que les seves propostes puguin fer-se amb un lloc en el mercat, cada dia més dinàmic i canviant. Més que proposar una gran quantitat d’accions, es proposa fer-ne en un nombre mesurat però posant l’accent en la singularitat i la qualitat.
 3. 3. Objectius secundaris. a) Turisme de natura per a tothom. b) Marca de turisme esportiu. c) Identitat com a singularitat. d) Bons serveis per a tothom. e) Allotjament. f) Qualitat i excel· lè ncia. g) Gestió , comercialització i promoció .
 4. 4. a) Turisme de natura per a tothom. Línies estratè giques: • El Parc Natural del Montnegre. • Les activitats de natura. • Els espais naturals. • El programa LIFE.
 5. 5. b) Marca de turisme esportiu. Línies estratè giques: • Esports “estrella” a potenciar. • Instal· lacions esportives. • Competicions que creï n imatge.
 6. 6. c) Identitat com a singularitat. Línies estratè giques: • Patrimoni cultural. • Histò ria i patrimoni immaterial. • Tradicions. • Lleure i oci. • Gastronomia. • Comerç .
 7. 7. d) Bons serveis per a tothom. Línies estratè giques: • Seguretat ciutadana. • Neteja i salubritat. • Gestió de l’aigua. • Gestió de la salut.
 8. 8. e) Allotjament. Línies estratè giques: • Cases de turisme rural. • Càmpings. • Hotels. • Albergs.
 9. 9. f) Qualitat i excel· lè ncia. Línies estratè giques: • Marca turisme esportiu. • Certificacions de qualitat. • Marca de referè ncia.
 10. 10. g) gestió , comercialització i promoció . Línies estratè giques: • Pla de màrqueting. • Oficina de turisme. • Imatge corporativa. • Pàgina web. • Mitjans de comunicació .
 11. 11. Informacions del pla. Total línies estratè giques: 29 Total accions a desenvolupar: 74 Pla de màrqueting: 1 Pla de comunicació : 1 Calendarització : 2009 – 2010 – 2011/2014 Priorització de les accions: alta – mitja - baixa
 12. 12. Fitxa d’accions: descripció de la fitxa. ESTRATÈGIA: de tipus pràctic. A QUI S’ADREÇA: perfil de turisme/visitant. OBJECTIU PARTICULAR: conceptual i tè cnic. ACTUACIÓCONCRETA: què es farà. AGENTS IMPLICATS: qui ho farà. DURADA: per posar-ho en marxa. IMPACTE GENERAT: territori, economia... PRIORITAT: execució = alta, mitjana, baixa. DESCRIPCIÓ breu explicació de l’acció . :
 13. 13. Fitxa d’accions: rutes de Senderisme  ESTRATEGIA 1: Creació de rutes de Senderisme.   ESTRATÈGIA 2: Millora de rutes existents.   A QUI S’ADREÇA: Turisme de natura – turisme verd   OBJECTIU PARTICULAR: Creació d’una oferta potent de Senderisme dintre del Parc Natural del Montnegre.   ACTUACIÓ CONCRETA 1: Creació de noves rutes.    ACTUACIÓ CONCRETA 2: Millora de les rutes existents.   AGENTS IMPLICATS: Parc Natural del Montnegre. Regidoria de Promoció de la Vila. Agents externs   DURADA: 2 mesos   IMPACTE GENERAT: Mig   PRIORITAT: Mitja  DESCRIPCIÓ: A partir de les rutes que actualment s’ofereixen dins del Parc, realitzar anàlisi per la seva millora –si s’escau-, o crear-ne de noves, de tal manera que s’incrementin les possibilitats d’oferir rutes de Senderisme per nivells, dificultat, temàtica, recorregut paisatgístic o altres elements vinculats a la natura.
 14. 14. Fitxa d’accions: circuit de BTT.  ESTRATEGIA 1: Crear circuits de BTT o millorar els actuals  A QUI S’ADREÇA: Turisme esportiu – Turisme de natura -Turisme familiar   OBJECTIU PARTICULAR: Disposar de circuits de BTT   ACTUACIÓ CONCRETA 1: Completar circuits de BTT que estan incorporats i depenen del centre de BTT de Sta. Susanna.   ACTUACIÓ CONCRETA 2: Creació de nous circuits de BTT exclusivament dintre del terme de Tordera i sota la responsabilitat de l’ajuntament o per concessió administrativa a un particular.   AGENTS IMPLICATS: Regidoria d’esports – Regidoria de Promoció de la Vila – Agents privats (empreses que gestionen activitats de BTT i i Centre de BTT de Sta. Susanna).   DURADA: 6 mesos  IMPACTE GENERAT: Alt  PRIORITAT: Alta   DESCRIPCIÓ: Des del municipi de Sta. Susanna es va crear fa alguns anys un centre de BTT homologat per la Generalitat i sota la seva tutela. Ara es proposa una acció concreta, com es millorar aquests circuits existents que, tot i que depenen formalment de l’altra municipi, es troben dins el terme municipal torderenc. Caldrà realitzar una negociació i arribar a acords per desenvolupar aquesta actuació. Caldria pensar en que Tordera formés part com a membre de ple dret del centre de BTT de Sta. Susanna. Per altra part, caldria completar la oferta de circuits senyalitzats de BTT dintre del territori propi. En aquest sentit l’actuació seria realitzar un projecte de desplegament de circuits de diferents nivells de BTT dintre del terme de Tordera. L’ajuntament hauria de ser-ne l’impulsor i qui desenvolupés l’activitat, directament o via concessió administrativa amb particulars. Cal destacar la coordinació amb la via verda com a espai per desenvolupar un d’aquests circuits.
 15. 15. Fitxa d’accions: estudi aus zones humides. ESTRATEGIA 1: Oferir la oportunitat d’estudiar les aus que viuen o aprofiten les zones humides en els viatges migratoris.   A QUI S’ADREÇA: Turisme científic – Turisme de natura.   OBJECTIU PARTICULAR: Crear una oferta de turisme científic i d’observació de la natura d’espais singulars (zones humides).   ACTUACIÓ CONCRETA 1: Creació d’un programa d’observació d’aus en zones humides.   ACTUACIÓ CONCRETA 2: Creació d’una guia amb informació tècnica de les característiques de les aus que es poden observar a les zones humides de Tordera.   ACTUACIÓ CONCRETA 3: Crear punts d’observació de les aus amb informació del què es pot veure.   AGENTS IMPLICATS: Regidoria d’Ensenyament – Regidoria de Promoció de la Vila.   DURADA 2: mesos   IMPACTE GENERAT: Alt   PRIORITAT: Alta   DESCRIPCIÓ: Tordera disposa de diverses zones humides de gran interès natural, no només per l’impacta sobre el territori, sinó per la fauna que hom hi pot observar, especialment aus. En aquest sentit, es proposa crear un programa d’observació d’aus que, a més a més, pot comportar la creació de seminaris especialitzats o tècnics, jornades, trobades d’observació, etc..., amb la finalitat d’atraure el públic interessat en aquest tema, fomentant el turisme científic o vinculat a aquesta activitat tant específica.
 16. 16. Fitxa d’accions: turisme amb base histò rica.   ESTRATEGIA 1: Elaborar un producte turístic amb base històrica per donar credibilitat al producte.   A QUI S’ADREÇA: Turisme cultural – turisme en general.   OBJECTIU PARTICULAR: Des de la història real de Tordera, crear un producte turístic de base històrica.   ACTUACIÓ CONCRETA 1: Amb el suport de l’administració pública i d’entitats privades, definir un producte turístic de base històrica.   AGENTS IMPLICATS: Regidoria de Cultura – Cercle d’Història de Tordera – Promoció de la Vila – Departament de Cultura de la Generalitat.   DURADA: Sense estimar.   IMPACTE GENERAT: Alt   PRIORITAT: Alta   DESCRIPCIÓ: Des de la història real, contrastada i documentada, elaborar un producte turístic d’un element d’aquesta història. Entenem que el producte pot ser de base material o immaterial. El que realment importa és que el rerefons sigui real –o formi part de l’imaginari local-, de tal manera que identifiqui al municipi, tant per les persones que formen part de la seva comunitat, com pels visitants. Cal que sigui un element rellevant, que pugui tenir funcions de simbologia local, de fàcil identificació i que comporti la possibilitat d’esdevenir comercial o comerciable.
 17. 17. Fitxa d’activitats: Tordera a taula.  ESTRATEGIA 1: Posar en valor la gastronomia local   A QUI S’ADREÇA: Turisme en general.    OBJECTIU PARTICULAR: Crear una oferta gastronòmica singular i pròpia de Tordera.   ACTUACIÓ CONCRETA 1: Creació d’un catàleg amb propostes de gastronomia singular de Tordera.   ACTUACIÓ CONCRETA 2: Generar sinèrgies entre els restaurants de Tordera, implicats en la oferta de gastronomia singular.   AGENTS IMPLICATS: Promoció de la Vila – restaurants – bars – pubs – altres agents interessats.   DURADA: Indefinida   IMPACTE GENERAT: Alt   PRIORITAT: Alta  DESCRIPCIÓ: Tordera des de fa molts anys, s’ha posicionat amb una gastronomia basada en productes autòctons i de la terra. Ha generat una oferta senzilla, però molt completa i de fort impacte gastronòmic. Ara es tracta de posar en valor una manera d’entendre la gastronomia i convertir les ofertes que hi ha, en una oferta organitzada i estructurada, de tal manera que sigui coneguda pels agents turístics d’altres poblacions properes, com també per les persones individuals que ja coneixen el què pot oferir la restauració torderenca i que poden esdevenir els millors propagadors de les excel·lències de les ofertes de Tordera. La generació de sinèrgies enfortirà una oferta ja existent de manera que podrà aconseguir més quotes de visitants.
 18. 18. Fitxa d’accions: mercat del diumenge.  ESTRATÈGIA 1: El mercat com un producte turístic exclusiu de Tordera.   A QUI S’ADREÇA: Turisme en general.    OBJECTIU PARTICULAR: Convertir el mercat del diumenge en un producte turístic   ACTUACIÓ CONCRETA 1: Crear una imatge del producte i “vendre’l” entre els agents turístics propers.   AGENTS IMPLICATS: Promoció de la Vila.   COST ESTIMAT: Sense estimar   DURADA: Indefinida   IMPACTE GENERAT: Alt   PRIORITAT: Alta  DESCRIPCIÓ: Crear un producte turístic necessita d’una activitat. Aquesta ja la tenim, el mercat dels diumenges. El que es proposa és convertir-lo en producte, és a dir, oferir-lo com una “activitat” interessant, única, que genera sensacions i permet viure emocions (comprar, mirar, observar, comparar, compartir...), de tal manera que els possibles clients vegin en aquesta activitat una raó prou potent per venir a Tordera. Per començar, es proposa que es faci promoció directa a les entrades del municipi, amb un cartell prou explícit que informi de l’existència del mercat, quin dia es fa i de la peculiaritat d’esdevenir un mercat amb història i amb característiques de ser únic. En un segon moment, ampliar la oferta amb activitats complementàries (circuit gastronòmic, visita a espais d’interès cultural o patrimonial, visites a espais naturals, etc...), de tal manera, que la visita al mercat sigui una activitat de tot un dia.
 19. 19. Fitxa d’accions: marca “Turisme esportiu”. ESTRATÈGIA 1: Incrementar el valor de l’esport com a element de singularitat.   A QUI S’ADREÇA: Turisme esportiu   OBJECTIU PARTICULAR: Aconseguir la marca de Turisme Esportiu.   ACTUACIÓ CONCRETA 1: Obrir negociacions amb la Generalitat de Catalunya per tal de conèixer els criteris per obtenir la certificació de Turisme Esportiu   ACTUACIÓ CONCRETA 2: Definir un pla d’accions per obtenir la marca   AGENTS IMPLICATS: Regidoria d’Esports – Promoció de la Vila – Direcció General de Turisme – agents privats – clubs – empreses d’àmbit esportiu   COST ESTIMAT: Sense determinar   DURADA: indeterminada   IMPACTE GENERAT: Alt.   PRIORITAT: Alta.  DESCRIPCIÓ: La certificació de “Turisme Esportiu” garanteix que la destinació turística podrà singularitzar-se i especialitzar-se en aquest tema. Òbviament, caldrà definir en quins esports es vol aconseguir la certificació (en el cas de Tordera: hoquei, esports de natura com duatló, bicicleta de muntanya, ...), per tal de gestionar de manera adequada la marca. També hi ha el benefici afegit de millora de les instal·lacions esportives, sigui en forma de millora de les existents o en forma de noves instal·lacions. Per altra banda, aquesta certificació implica un treball conjunt entre les administracions públiques i les empreses privades, essent la implicació d’aquestes darreres unes de les claus de l’èxit de la marca. Per tant, es proposa prioritzar aquesta acció per l’impacta que pot originar en la població com a destinació turística.
 20. 20. Fitxa d’accions: oficina de turisme. ESTRATÈGIA 1: Disposar d’un espai adequat per gestionar el pla d’accions turístiques.   A QUI S’ADREÇA: Turisme en general – ciutadans de Tordera    A QUI BENEFICIA: En general a tothom qui cerca informació.   OBJECTIU PARTICULAR: Posar en marxa la oficina de turisme de Tordera.   ACTUACIÓ CONCRETA 1: Redactar un projecte d’oficina de turisme.   ACTUACIÓ CONCRETA 2: Determinar la ubicació.   ACTUACIÓ CONCRETA 3: Determinar els costos de posada en marxa i de funcionament ordinari.   ACTUACIÓ CONCRETA 4: Assignació de recursos materials i humans.   ACTUACIÓ CONCRETA 5: Determinar forma de gestió (pública, semi privada o privada).   AGENTS IMPLICATS: Ajuntament de Tordera.      DURADA: indeterminada   IMPACTE GENERAT: Alt.   PRIORITAT: Alta.  DESCRIPCIÓ: La posada en marxa de la oficina de turisme serà el primer pas per poder gestionar la majoria de les accions previstes en aquest pla de dinamització turística. Des del nostre punt de vista, cal prioritzar aquesta acció, tot i que altres es poden desenvolupar de forma paral·lela, però entenem que aquesta acció ha d’anar per davant. Aquesta oficina ha de ser el motor de la destinació turística, juntament amb la regidoria o àrea de gestió que es determini o en la que reposi la seva responsabilitat. No descartar la possibilitat de gestió externalitzada, per via concessió administrativa a un ens privat, empresa o associació.
 21. 21. Moltes gràcies ! Tots x Tordera..., destinació turística de qualitat .

×