Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Prometna Učilica - Prometna kultura

88,896 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Prometna Učilica - Prometna kultura

  1. 1. Prometna kultura
  2. 2. Kultura je… cjelokupno društveno naslijeđe neke grupe ljudi, to jest naučeni obrasci mišljenja, osjećanja i djelovanja neke grupe, zajednice ili društva, kao i izrazi tih obrazaca u materijalnim objektima. (Riječ kultura dolazi iz latinskoga colere, što znači: nastanjivati, uzgajati, štititi, štovati.)
  3. 3. A prometna kultura je… …skup spoznaja , pravila i normi međusobnih odnosa sudionika u prometu, komunikacije između njih i prilagodba sudionika prometa i prometa sudioniku.
  4. 4. Prometnu kulturu čine… utvrđena pravila i propisi o ponašanju pojedinih sudionika u prometu + nepisana pravila koja vrijede univerzalno za sve moguće prometne situacije, a koja imaju jedno zajedničko jedinstveno obilježje: uvažavanje i poštivanje svih sudionika u prometu odnosno obziran odnos prema njima.
  5. 5. Prometnu kulturu osoba stječe …  kućnim odgojem, obrazovanjem u školi, pridržavajući se prometnih propisa i pravila.
  6. 6. Prometno je kulturna osoba koja …  smirena je i tolerira pogreške drugih sudionika,  drugim sudionicima jasno i pravodobno iskaže namjere,  održava sigurnosni razmak,  propisno koristi svjetla i svjetlosne znakove,  pokušava predvidjeti postupke drugih,  propušta onog koji ne poštuje prometne propise,  uvijek odabire manje opasne ceste, poznaje i poštuje utvrđena prometna pravila i propisa!

×