Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kolnik i kretanje pješaka kolnikom

282 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Kolnik i kretanje pješaka kolnikom

  1. 1. Kolnik i kretanje pješaka kolnikom
  2. 2. Kolnik i kretanje pješaka kolnikom? Na kolniku i drugim prometnim površinama kojima se kreću vozila zabranjeno je igranje, vožnja dječjim biciklima, rolama i drugim dječjim igračkama.
  3. 3. Kolnik i kretanje pješaka kolnikom Ako se kao pješak moraš kretati kolnikom, jer nema nogostupa, kreći se lijevom stranom kolnika u smjeru kretanja i to što bliže rubu kolnika.
  4. 4. Kolnik i kretanje pješaka kolnikom Krećući se lijevom stranom kolnika, lakše ćeš zamijetiti vozila koja ti dolaze u susret i možeš se pomaknuti u stranu.
  5. 5. Kolnik i kretanje pješaka kolnikom NE ZABORAVI!
  6. 6. Kolnik i kretanje pješaka kolnikom Iznimno, ako se uz lijevi rub kolnika nalazi nepregledan zavoj, ponor, usjek, zasjek ili odron koji te može dovesti u opasnost, možeš se kretati i uz desni rub kolnika.

×