Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Stavovi direktora osnovnih škola o učešću roditelja u školskim aktivnostima  Autori: Stephen Powell, Esad Bratović
Uvod <ul><li>Dio projekta “Unapređenje inkluzije i kvaliteta obrazovanja u Jugoistočnoj Evropi” </li></ul><ul><li>Program...
Ko smo mi? <ul><li>proMENTE socijalna istraživanja </li></ul>
Pozadina problema <ul><li>Nedovoljna saradnja roditelja i škole </li></ul><ul><li>Veliki broj zakona – zbunjujuća zakonska...
Metodologija istraživanja <ul><li>Fokus grupe sa 18 učesnika iz Kantona Sarajevo </li></ul><ul><li>Kvantitativno istraživa...
Cilj: <ul><li>Cilj: bolje razumijevanje stavova direktora škola o uključivanju roditelja u školske aktivnosti, pregled kap...
Nalazi: <ul><li>Oblici participacije ne dosežu do uticaja na odluke o upravljanju škole niti njenoj obrazovnoj komponenti ...
U kojoj mjeri navedene stvari predstavljaju prepreke u komunikaciji između roditelja i škole
<ul><li>Direktori, generalno, nisu za to da roditelji trebaju imati više uticaja u njihovim školama </li></ul><ul><ul><li...
 
Naše preporuke: <ul><li>Izgleda da je najvažnija karika uvjerenost direktora u dobrobiti participacije – demonstrirati dir...
<ul><li>www.promente.org </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul>
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Stavovi Direktora O Ucescu Roditelja

939 views

Published on

Published in: Education, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Stavovi Direktora O Ucescu Roditelja

 1. 1. Stavovi direktora osnovnih škola o učešću roditelja u školskim aktivnostima Autori: Stephen Powell, Esad Bratović
 2. 2. Uvod <ul><li>Dio projekta “Unapređenje inkluzije i kvaliteta obrazovanja u Jugoistočnoj Evropi” </li></ul><ul><li>Programa za Podršku Obrazovanju (ESP) </li></ul><ul><li>Institut otvoreno društvo Budimpešta </li></ul><ul><li>Poticaj – nedavne studije koje su pokazale da je participacija roditelja obećavajuća strategija za poboljšavanje obrazovnih rezultata učenika kao i za uključivanje učenika iz socijalno isključenih grupa </li></ul>
 3. 3. Ko smo mi? <ul><li>proMENTE socijalna istraživanja </li></ul>
 4. 4. Pozadina problema <ul><li>Nedovoljna saradnja roditelja i škole </li></ul><ul><li>Veliki broj zakona – zbunjujuća zakonska slika </li></ul><ul><li>Mala svijest o potrebama za promjene – nedostatak motivacije za oblikovanje i implementaciju obrazovnih inovacija </li></ul><ul><li>Politizacija obrazovnog procesa – nacionalni interesi </li></ul><ul><li>Obrazovanje nije vezano za ekonomsku razvoj i obnovu </li></ul>
 5. 5. Metodologija istraživanja <ul><li>Fokus grupe sa 18 učesnika iz Kantona Sarajevo </li></ul><ul><li>Kvantitativno istraživanje – </li></ul><ul><ul><li>reprezentativni uzorak za BiH obzirom na područja sa etničkim većinama te selo/grad razlikom </li></ul></ul><ul><ul><li>237 direktora osnovnih škola </li></ul></ul>
 6. 6. Cilj: <ul><li>Cilj: bolje razumijevanje stavova direktora škola o uključivanju roditelja u školske aktivnosti, pregled kapaciteta i osmišljavanje aktivnosti nužnih za razvoj tog partnerstva </li></ul>
 7. 7. Nalazi: <ul><li>Oblici participacije ne dosežu do uticaja na odluke o upravljanju škole niti njenoj obrazovnoj komponenti </li></ul><ul><li>Njihova uključenost se svodi na vannastavne aktivnosti </li></ul><ul><ul><li>Primjeri: </li></ul></ul><ul><ul><li>Ne treba omalovažavati posebno u uslovima ograničenih resursa </li></ul></ul><ul><li>Koji roditelji manje učestvuju? </li></ul><ul><ul><li>manje obrazovani </li></ul></ul><ul><ul><li>roditelji iz drugih socijalno isključenih grupa </li></ul></ul><ul><li>U kojim školama je slabija participacija? </li></ul><ul><ul><li>u kojima direktor osjeća da raspolažu drastično malim sredstvima – veliki broj </li></ul></ul><ul><ul><li>u kojima se direktori osjećaju se odsječenim od Ministarstva </li></ul></ul><ul><li>Veliki broj škola ima prilično česte kontakte sa roditeljima </li></ul><ul><ul><li>Kontakt u jednom smjeru – informativni roditeljski sastanci </li></ul></ul><ul><li>Ipak neke grupe roditelja manje prisustvuju </li></ul>
 8. 8. U kojoj mjeri navedene stvari predstavljaju prepreke u komunikaciji između roditelja i škole
 9. 9. <ul><li>Direktori, generalno, nisu za to da roditelji trebaju imati više uticaja u njihovim školama </li></ul><ul><ul><li>smatraju da roditelji nisu kompetentni da utiču na odluke koje se tiču obrazovanja </li></ul></ul><ul><ul><li>vijeća roditelja imaju nešto više uticaja vezano za generalnu politiku škole, ali samo mali broj direktora smatra roditelje dovoljno kompetentnim da utiču na npr, sadržaj lekcija </li></ul></ul><ul><li>Participacija roditelja se javlja češće u: </li></ul><ul><ul><li>većim školama </li></ul></ul><ul><ul><li>školama koje smatraju da imaju dovoljne izvore prihod </li></ul></ul><ul><ul><li>školama sa direktorima koji su otvoreniji za participaciju roditelja </li></ul></ul><ul><ul><li>u školama u kojima direktori provode više vremena podučavajući </li></ul></ul><ul><ul><li>takve škole daju više ovlaštenja vijećima roditelja </li></ul></ul><ul><li>U takvim školama su i direktori generalno i zadovoljni participacijom roditelja i više su ubjeđeni u važnost glasa roditelja </li></ul>
 10. 11. Naše preporuke: <ul><li>Izgleda da je najvažnija karika uvjerenost direktora u dobrobiti participacije – demonstrirati direktorima kako participacija može doprinijeti njima i školi </li></ul><ul><li>Uključivati roditelje u aktivnosti koje naočigled pomažu školi </li></ul><ul><li>Biti realističan sa inicijativama – odabrati one koje sve strane podržavaju </li></ul><ul><li>Izaći načine za povećanje participacije roditelja iz isključenih grupa </li></ul><ul><li>Izaći načine za povećanje participacije roditelja s manjkom vremena - korisne aktivnosti koje zahtijevanju manje vremena </li></ul><ul><li>Dublje ispitati vezu direktora koji više provode vremena podučavajući i njihove otvorenosti ka participaciji roditelja – poticati direktore da više predaju? </li></ul>
 11. 12. <ul><li>www.promente.org </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul>

×