Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Pozovite roditelje na vašu stranu dnevnika.
Podijelite radost svog posla s njima, ustupite im
ploèu, kredu, katedru... Kak...
Za eksternu evaluaciju
Izvodi iz izvještaja*                           Direktori gradskih osnovn...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Roditelji-partneri škole: letak za nastavnike

1,560 views

Published on

Roditelji-partneri škole: letak za nastavnike

Published in: Education
 • Be the first to comment

Roditelji-partneri škole: letak za nastavnike

 1. 1. Pozovite roditelje na vašu stranu dnevnika. Podijelite radost svog posla s njima, ustupite im ploèu, kredu, katedru... Kako æete se poštovati, ako se ne poznajete? Odgajanje je više od zanimanja; odgajati se ne može na normu; svaka je pomoæ dobrodošla. Nastavnici, uèlanite se u sekcije koje vode Roditelji, roditelji! Što je više roditelja u razredu, manje je djece partneri {kole na ulici. Poruèite roditeljima: quot;Svaki je neizostanak Odgoj i obrazovanje ne mogu se i ne smiju svesti na bubanje, štrebanje i ponavljanje memorisanih podataka. Škola je mjesto opravdan. Ovo je opomena pred ukljuèenje!quot; gdje djeca uèe biti dio šire zajednice; gdje se uèe saraðivati, kritikovati, prepoznavati vrijednosti, graditi odnose, odreðivati se prema autoritetima... Pozovite roditelje na saradnju. Otvorite im vrata uèionice, kabineta, zbornice... ‡‡‡ ‡‡ Ovaj letak, dio kampanje èiji je cilj poboljšanje partnerstva roditelja i škole, postavlja pitanja: Da li je partnerstvo škole i roditelja važna tema? Od koga zavisi unapreðenje tog odnosa? Projekat finansirali: Ima li za roditelje mjesta u vašem razredu? Program podrške obrazovanju Instituta otvoreno društvo Šta oni mogu uèiniti da se opæi uspjeh uveæa? i Fond otvoreno društvo Bosne i Hercegovine. www.promente.org letak za nastavnike
 2. 2. Za eksternu evaluaciju Izvodi iz izvještaja* Direktori gradskih osnovnih škola istièu važnost uvoðenja eksterne evaluacije. Predlažu osnivanje Zavoda ili Agencije za standarde, koji Edukacija bi vršili eksternu evaluaciju uèenièkih postignuæa, naknadno je pore- Jedan od problema u gradskim školama jeste èinjenica da uèenici i ro- deæi s predmetnim ocjenama upisanim u školi. Tako bi se poveæao ditelji ne poštuju autoritet nastavnika. Kao razlog navode se pore- kvalitet i unaprijedilo znanje uèenika, jednako kao što bi se mogao meæene moralne vrijednosti u društvu. Direktori vjeruju da bi edu- procijeniti kvalitet rada samih nastavnika. kacija i usavršavanje kadra zaposlenog u osnovnim školama mogli preduprijediti teže posljedice ovakvog stanje. U kojoj mjeri sljedeæe stvari predstavljaju prepreke i probleme za sadržajnu komunikaciju s roditeljima u školi, iz perspektive direk- Mišljenje direktora: tora škola? ÄMi pokušavamo i radionicama za roditelje, kroz roditeljske sastanke, ne držimo više klasiène roditeljske sastanke, mi pripremamo za roditelje radionice, pošto roditelji premalo èitaju o odgojno-obra- zovnoj komponenti, tu je najveæe nerazumijevanje i nezadovoljstvo, pa smo mi pokrenuli neke aktivnosti da roditelj kroz radionice... da se edukuje... da se što je moguæe više ukljuèe.“ Okrivljeni: Nezainteresiranost roditelja; ogranièeno vrijeme koje roditelji imaju da bi se informisali o školskim pitanjima; slabe komunikacijske vještine roditelja. Ali, takoðer, i: radno optereæenje nastavnika. * Poèetkom februara 2008. godine organizovane su dvije fokus-grupe u Sarajevu, s direktorima gradskih i prigradskih škola Kantona, s ukupno 18 uèesnika. Cilj istra- živanja putem fokus-grupa bio je da obezbijedi informacije o okruženju i uslovima u kojima škole djeluju, stavovima direktora prema uèešæu roditelja, a u svrhu što bolje pripreme upitnika za istraživanje. Kvantitativno istraživanje (istraživanje putem upitnika) provedeno je s 237 direktora škola u BiH tokom aprila i maja iste godine. Jeste li dobili svoj primjerak Izvještaja? Više na www.promente.org/partnerstvo

×