Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
УРОЛИТИАЗА ОСТРА БЪБРЕЧНА КОЛИКА ПРИ УРЕТЕРОЛИТИАЗА д-р В. Василев НЕФРОЛОГИЧНА КЛИНИКА УМБАЛ “ЦАРИЦА ИОАННА – ИСУЛ” Гр. С...
УРОЛИТИАЗА – КЛИНИЧЕН ПРОБЛЕМ <ul><li>Около 12 % от популацията има история на уролитиаза. </li></ul><ul><li>Около 50 % ...
УРОЛИТИАЗА – КЛИНИЧЕН ПРОБЛЕМ <ul><li>Остра коликообразна болка, разпространяваща се към слабините. </li></ul><ul><li>При ...
УРОЛИТИАЗА – КЛИНИЧЕН ПРОБЛЕМ <ul><li>Симптоми като чести императивни позиви за уриниране и дизурия , налагат диференци...
УРОЛИТИАЗА – КЛИНИЧЕН ПРОБЛЕМ <ul><li>ФИЗИКАЛНО: Неспокоен пациент, опитващ се да намери най-удобна позиция на тялото. Пов...
УРОЛИТИАЗА – КЛИНИЧЕН ПРОБЛЕМ <ul><li>С оглед общата спланхникусова инервация на бъбречната капсула и червата, хидронефроз...
УРОЛИТИАЗА – КЛИНИЧЕН ПРОБЛЕМ <ul><li>Класически златен стандарт за доказване на диагнозата е ВЕНОЗНАТА УРОГРАФИЯ. </li><...
УРОЛИТИАЗА – КЛИНИЧЕН ПРОБЛЕМ <ul><li>Най-добрият изобразителен метод за доказване на диагнозата понастоящем е СПИРАЛНА...
УРОЛИТИАЗА – КЛИНИЧЕН ПРОБЛЕМ <ul><li>СТ </li></ul><ul><li>Чувствителност </li></ul><ul><li>96% </li></ul><ul><li>Специфи...
УРОЛИТИАЗА – КЛИНИЧЕН ПРОБЛЕМ <ul><li>СТ-изследванията при пациенти с клиника на бъбречна колика, които са негативни за до...
УРОЛИТИАЗА – КЛИНИЧЕН ПРОБЛЕМ <ul><li>Рентгенпозитивните конкременти са с честота 75% до 90% </li></ul>
УРОЛИТИАЗА – КЛИНИЧЕН ПРОБЛЕМ <ul><li>ЕХОГРАФСКОТО ИЗСЛЕДВАНЕ има висока специфичност – около 90%, но сравнително ниска чу...
УРОЛИТИАЗА – КЛИНИЧЕН ПРОБЛЕМ <ul><li>Условия, налагащи спешно поведение за дезобструкция : </li></ul><ul><li>•  данни за...
УРОЛИТИАЗА – КЛИНИЧЕН ПРОБЛЕМ <ul><li>ПОВЕДЕНИЕ ПРИ БОЛКА </li></ul><ul><li>Аналгетици: ненаркотични и наркотични </li>...
УРОЛИТИАЗА – КЛИНИЧЕН ПРОБЛЕМ <ul><li>ПОВЕДЕНИЕ ПРИ КОНСЕРВАТИВНО НЕОВЛАДИМО ПОВРЪЩАНЕ </li></ul><ul><li>Дезобструкция и ...
УРОЛИТИАЗА – КЛИНИЧЕН ПРОБЛЕМ <ul><li>При липса на показания за поведение на спешна дезобструкция, условията налагат преце...
УРОЛИТИАЗА – КЛИНИЧЕН ПРОБЛЕМ 99 - над 6 mm 50 22 4 – 6 mm 14 12 3 mm 3 8 до 2 mm ВЕРОЯТНОСТ ЗА ЕВЕНТУАЛНА НУЖДА ОТ ИН...
УРОЛИТИАЗА – КЛИНИЧЕН ПРОБЛЕМ <ul><li>Около 2/3 от конкрементите, които спонтанно се екскретират, изискват за това средно ...
УРОЛИТИАЗА – КЛИНИЧЕН ПРОБЛЕМ <ul><li>Неекскретиран спонтанно конкремент за период до 2 месеца от началото на симптомите, ...
УРОЛИТИАЗА – КЛИНИЧЕН ПРОБЛЕМ <ul><li>Липсата на миграция на конкремента, документирана с образно изследване (СТ, ВУГ) за ...
УРОЛИТИАЗА – КЛИНИЧЕН ПРОБЛЕМ <ul><li>Симптоматична уретеролитиаза след четвъртата седмица от началото на симптомите, е ви...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Уролитиаза - остра бъбречна колика при уретеролитиаза

Д-р В. Василев
Клиника по Нефрология
УМБАЛ “Царица Йоанна – ИСУЛ”
гр. София

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Уролитиаза - остра бъбречна колика при уретеролитиаза

 1. 1. УРОЛИТИАЗА ОСТРА БЪБРЕЧНА КОЛИКА ПРИ УРЕТЕРОЛИТИАЗА д-р В. Василев НЕФРОЛОГИЧНА КЛИНИКА УМБАЛ “ЦАРИЦА ИОАННА – ИСУЛ” Гр. София
 2. 2. УРОЛИТИАЗА – КЛИНИЧЕН ПРОБЛЕМ <ul><li>Около 12 % от популацията има история на уролитиаза. </li></ul><ul><li>Около 50 % от тези пациенти са с история на рецидивираща уролитиаза. </li></ul><ul><li>Около 55 % от пациентите с рецидивираща уролитиаза имат данни за фамилност по отношение на конкрементообразуване. </li></ul>
 3. 3. УРОЛИТИАЗА – КЛИНИЧЕН ПРОБЛЕМ <ul><li>Остра коликообразна болка, разпространяваща се към слабините. </li></ul><ul><li>При придвижването на конкремента по хода на уретера, болката може да се локализира в областта около и над конкремента (мястото на обструкция) и да се разпростира към гонадите. </li></ul><ul><li>Липсват данни за перитонеално дразнене. </li></ul><ul><li>При достигане на конкремента до уретеро-везикалния сегмент, болката е локализирана в долния коремен квадрант и радиира към върха на уретрата. </li></ul>
 4. 4. УРОЛИТИАЗА – КЛИНИЧЕН ПРОБЛЕМ <ul><li>Симптоми като чести императивни позиви за уриниране и дизурия , налагат диференциална диагноза с долно-етажна бактериална уроинфекция. </li></ul>
 5. 5. УРОЛИТИАЗА – КЛИНИЧЕН ПРОБЛЕМ <ul><li>ФИЗИКАЛНО: Неспокоен пациент, опитващ се да намери най-удобна позиция на тялото. Повишена чувствителност в областта на косто-вертебралния ъгъл или долния коремен квадрант обикновено е типична находка. </li></ul><ul><li>ЛАБОРАТОРНО: Макро- или микроскопската хематурия е обичайна находка и се установява в над 90 % от случаите. Отсъствието на хематурия не изключва наличието на уролитиаза и обструктивна уропатия, патогенетично свързана с нея! </li></ul>
 6. 6. УРОЛИТИАЗА – КЛИНИЧЕН ПРОБЛЕМ <ul><li>С оглед общата спланхникусова инервация на бъбречната капсула и червата, хидронефрозата и дистензията на бъбречната капсула могат да предизвикат гадене и повръщане , което налага по-широка диференциална диагноза с остри абдоминални и тазови синдроми! </li></ul>
 7. 7. УРОЛИТИАЗА – КЛИНИЧЕН ПРОБЛЕМ <ul><li>Класически златен стандарт за доказване на диагнозата е ВЕНОЗНАТА УРОГРАФИЯ. </li></ul>
 8. 8. УРОЛИТИАЗА – КЛИНИЧЕН ПРОБЛЕМ <ul><li>Най-добрият изобразителен метод за доказване на диагнозата понастоящем е СПИРАЛНАТА КОМПЮТЪРНА ТОМОГРАФИЯ без контраст. </li></ul>
 9. 9. УРОЛИТИАЗА – КЛИНИЧЕН ПРОБЛЕМ <ul><li>СТ </li></ul><ul><li>Чувствителност </li></ul><ul><li>96% </li></ul><ul><li>Специфичност </li></ul><ul><li>100% </li></ul><ul><li>ВУГ </li></ul><ul><li>Чувствителност </li></ul><ul><li>87% </li></ul><ul><li>Специфичност </li></ul><ul><li>94% </li></ul>
 10. 10. УРОЛИТИАЗА – КЛИНИЧЕН ПРОБЛЕМ <ul><li>СТ-изследванията при пациенти с клиника на бъбречна колика, които са негативни за доказване на конкремент, в 57% от случаите дават находка за състояния като: апендицит, тазово-възпалителна болест, дивертикулит, дисекираща аневризма на абдоминалната аорта, и рак на пикочния мехур , установяването на които е с по-ниска вероятност при използване на ВУГ. </li></ul>
 11. 11. УРОЛИТИАЗА – КЛИНИЧЕН ПРОБЛЕМ <ul><li>Рентгенпозитивните конкременти са с честота 75% до 90% </li></ul>
 12. 12. УРОЛИТИАЗА – КЛИНИЧЕН ПРОБЛЕМ <ul><li>ЕХОГРАФСКОТО ИЗСЛЕДВАНЕ има висока специфичност – около 90%, но сравнително ниска чувствителност – в порядъка 11% до 24%. Това прави този метод удобен за първично образно изследване в случаи на колика по време на бременност. </li></ul>
 13. 13. УРОЛИТИАЗА – КЛИНИЧЕН ПРОБЛЕМ <ul><li>Условия, налагащи спешно поведение за дезобструкция : </li></ul><ul><li>• данни за уроинфекция. </li></ul><ul><li>• влошена бъбречна функция. </li></ul><ul><li>• консервативно неповлияваща се силна болка или повръщане. </li></ul><ul><li>• анурия. </li></ul><ul><li>• високостепенна обструкция на единствен функциониращ или трансплантиран бъбрек. </li></ul>
 14. 14. УРОЛИТИАЗА – КЛИНИЧЕН ПРОБЛЕМ <ul><li>ПОВЕДЕНИЕ ПРИ БОЛКА </li></ul><ul><li>Аналгетици: ненаркотични и наркотични </li></ul><ul><li>NSAIDs и COX-2 – инхибитори действат като: блокират дилатацията на vas afferens намалявайки ГФ и диурезата; намаляват оточността на тъканите; понижават чувствителността за контракция на гладкомускулните клетки от стената на уретера. </li></ul><ul><li>Внимание при пациенти с предхождаща бъбречна недостатъчност! </li></ul><ul><li>Desmopressin. </li></ul><ul><li>Спазмолитици. </li></ul><ul><li>Дезобструкция. </li></ul>
 15. 15. УРОЛИТИАЗА – КЛИНИЧЕН ПРОБЛЕМ <ul><li>ПОВЕДЕНИЕ ПРИ КОНСЕРВАТИВНО НЕОВЛАДИМО ПОВРЪЩАНЕ </li></ul><ul><li>Дезобструкция и Рехидратация </li></ul>
 16. 16. УРОЛИТИАЗА – КЛИНИЧЕН ПРОБЛЕМ <ul><li>При липса на показания за поведение на спешна дезобструкция, условията налагат преценка за: </li></ul><ul><li>• проследяване на пациента и спонтанна екскреция на конкремента. </li></ul><ul><li>• консервативно поведение. </li></ul>
 17. 17. УРОЛИТИАЗА – КЛИНИЧЕН ПРОБЛЕМ 99 - над 6 mm 50 22 4 – 6 mm 14 12 3 mm 3 8 до 2 mm ВЕРОЯТНОСТ ЗА ЕВЕНТУАЛНА НУЖДА ОТ ИНТЕРВЕНЦИЯ % СРЕДЕН БРОЙ ДНИ, НЕОБХОДИМИ ЗА СПОНТАННА ЕКСКРЕЦИЯ РАЗМЕР НА КОНКРЕМЕНТА
 18. 18. УРОЛИТИАЗА – КЛИНИЧЕН ПРОБЛЕМ <ul><li>Около 2/3 от конкрементите, които спонтанно се екскретират, изискват за това средно около 4 седмици от началото на симптомите. </li></ul>
 19. 19. УРОЛИТИАЗА – КЛИНИЧЕН ПРОБЛЕМ <ul><li>Неекскретиран спонтанно конкремент за период до 2 месеца от началото на симптомите, налага интервенция. </li></ul>
 20. 20. УРОЛИТИАЗА – КЛИНИЧЕН ПРОБЛЕМ <ul><li>Липсата на миграция на конкремента, документирана с образно изследване (СТ, ВУГ) за период от 1 месец, е абсолютно показание за интервенция. </li></ul>
 21. 21. УРОЛИТИАЗА – КЛИНИЧЕН ПРОБЛЕМ <ul><li>Симптоматична уретеролитиаза след четвъртата седмица от началото на симптомите, е високорискова за развитие на усложнения (бъбречна недостатъчност; сепсис; уретерална стриктура). Тя налага интервенция. </li></ul>

×