Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ПОЛУЛУННИ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТИ (имуннохистологични аспекти) Клиничен център по Нефрология Медицински университет – гр. София К...
ПОЛУЛУННИ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТИ <ul><li>Полулунният гломерулонефрит не е отделно специфично заболяване </li></ul><ul><li>Хара...
ПОЛУЛУННИ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТИ <ul><li>Главните имунопатологични категории полулунни гломерулонефрити са две: </li></ul><ul>...
ПОЛУЛУННИ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТИ
ПОЛУЛУННИ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТИ ( Anti-GBM – болест) <ul><li>Anti-GBM – болест </li></ul><ul><li>Може да се разглежда като ва...
ПОЛУЛУННИ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТИ ( Anti-GBM – болест) <ul><li>Светлинномикроскопска находка </li></ul><ul><li>♦  Острите гломе...
ПОЛУЛУННИ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТИ ( Anti-GBM – болест) <ul><li>Светлинномикроскопска находка – еволюция </li></ul><ul><li>♦ С в...
ПОЛУЛУННИ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТИ ( Anti-GBM – болест) <ul><li>Anti-GBM – болест, Сребърно оцветяване по Jones </li></ul>
<ul><li>Anti-GBM – болест, Сребърно оцветяване по Jones </li></ul>
ПОЛУЛУННИ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТИ ( Anti-GBM – болест) <ul><li>Имунофлуоресцентна ( IF ) находка </li></ul><ul><li>♦ Интензивно...
ПОЛУЛУННИ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТИ <ul><li>Anti-GBM – болест, Директна IF с anti-IgG серум </li></ul>
<ul><li>Anti-GBM – болест, Директна IF с anti-IgG серум </li></ul>
ПОЛУЛУННИ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТИ <ul><li>Anti- GBM – болест, Директна IF с anti- С3 серум </li></ul>
<ul><li>Anti-GBM – болест, Бял дроб, Директна IF с anti-IgG серум </li></ul>
ПОЛУЛУННИ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТИ ( Anti-GBM – болест) <ul><li>Електронномикроскопска находка </li></ul><ul><li>♦ Липсват елект...
ПОЛУЛУННИ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТИ ( Anti-GBM – болест) <ul><li>Клиникопатологични корелации </li></ul><ul><li>♦  Anti-GBM – бо...
ПОЛУЛУННИ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТИ ( Anti-GBM – болест) <ul><li>Клиникопатологични корелации </li></ul><ul><li>♦ При около 50% о...
ПОЛУЛУННИ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТИ (Олигоимунни и ANCA- асоциирани гломерулонефртити и васкулити) <ul><li>ANCA – болест </li></u...
ПОЛУЛУННИ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТИ (Олигоимунни и ANCA- асоциирани гломерулонефртити и васкулити) <ul><li>Трите главни категории...
ПОЛУЛУННИ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТИ (Олигоимунни и ANCA- асоциирани гломерулонефртити и васкулити) <ul><li>При приблизително 85% о...
ПОЛУЛУННИ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТИ (Олигоимунни и ANCA- асоциирани гломерулонефртити и васкулити) <ul><li>Главните клинико-патол...
ПОЛУЛУННИ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТИ (Олигоимунни и ANCA- асоциирани гломерулонефртити и васкулити) <ul><li>Хистологична находка и...
<ul><li>Грануломатоза на Wegener, HE </li></ul>
<ul><li>Микроскопски полиангиит, Трихром по Masson </li></ul>
<ul><li>ANCA -позитивен бъбречно лимитиран васкулит, Сребърно оцветяване по Jones </li></ul>
<ul><li>Микроскопски полиангиит – интерлобуларна артерия, НЕ </li></ul>
<ul><li>Грануломатоза на Wegener – vasa recta , НЕ </li></ul>
ПОЛУЛУННИ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТИ (Олигоимунни и ANCA- асоциирани гломерулонефртити и васкулити) <ul><li>Олигоимунните ANCA -ас...
ПОЛУЛУННИ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТИ (Олигоимунни и ANCA- асоциирани гломерулонефртити и васкулити) <ul><li>Олигоимунните ( pauci -...
ПОЛУЛУННИ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТИ (Олигоимунни и ANCA- асоциирани гломерулонефртити и васкулити) <ul><li>Слабо имунофлуоресцент...
ПОЛУЛУННИ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТИ (Олигоимунни и ANCA- асоциирани гломерулонефртити и васкулити) <ul><li>При олигоимунните полул...
<ul><li>ANCA -позитивен полулунен гломерулонефрит, Директна IF с anti-fibrin </li></ul>
ПОЛУЛУННИ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТИ (Олигоимунни и ANCA- асоциирани гломерулонефртити и васкулити) <ul><li>Електронна микроскопия ...
<ul><li>Грануломатоза на Wegener, Трансмисионна електронна микроскопия, х 8000 </li></ul>
ПОЛУЛУННИ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТИ (Олигоимунни и ANCA- асоциирани гломерулонефртити и васкулити) <ul><li>Микроскопски полиангиит...
ПОЛУЛУННИ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТИ (Олигоимунни и ANCA- асоциирани гломерулонефртити и васкулити) <ul><li>Микроскопски полиангиит...
<ul><li>Микроскопски полиангиит – интерлобуларна артерия, НЕ </li></ul>
<ul><li>Микроскопски полиангиит, Трихром по Masson </li></ul>
ПОЛУЛУННИ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТИ (Олигоимунни и ANCA- асоциирани гломерулонефртити и васкулити) <ul><li>Грануломатоза на Wegen...
ПОЛУЛУННИ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТИ (Олигоимунни и ANCA- асоциирани гломерулонефртити и васкулити) <ul><li>Грануломатоза на Wegen...
<ul><li>Грануломатоза на Wegener, HE </li></ul>
<ul><li>Грануломатоза на Wegener, Сребърно оцветяване по Jones </li></ul>
<ul><li>Грануломатоза на Wegener – vasa recta , НЕ </li></ul>
<ul><li>Грануломатоза на Wegener , Бял дроб, НЕ </li></ul>
ПОЛУЛУННИ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТИ (Олигоимунни и ANCA- асоциирани гломерулонефртити и васкулити) <ul><li>Синдром на Churg-Strau...
ПОЛУЛУННИ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТИ (Олигоимунни и ANCA- асоциирани гломерулонефртити и васкулити) <ul><li>Имунни и патогенетични ...
ПОЛУЛУННИ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТИ (Олигоимунни и ANCA- асоциирани гломерулонефртити и васкулити) <ul><li>Имунни и патогенетични ...
ПОЛУЛУННИ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТИ (Олигоимунни и ANCA- асоциирани гломерулонефртити и васкулити) <ul><li>Клиникопатологични коре...
ПОЛУЛУННИ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТИ (Олигоимунни и ANCA- асоциирани гломерулонефртити и васкулити) <ul><li>Клиникопатологични коре...
ПОЛУЛУННИ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТИ <ul><li>?  www.promed.bg </li></ul>
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Полулунни гломерулонефрити (имуннхистологични аспекти)

2,246 views

Published on

Клиничен център по Нефрология
Медицински университет – гр. София
Клиника по Нефрология
УМБАЛ “Царица Йоанна – ИСУЛ”
гр. София

В. Василев

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Полулунни гломерулонефрити (имуннхистологични аспекти)

 1. 1. ПОЛУЛУННИ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТИ (имуннохистологични аспекти) Клиничен център по Нефрология Медицински университет – гр. София Клиника по Нефрология УМБАЛ “Царица Йоанна – ИСУЛ” гр. София В. Василев
 2. 2. ПОЛУЛУННИ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТИ <ul><li>Полулунният гломерулонефрит не е отделно специфично заболяване </li></ul><ul><li>Характеризира се с развитието на глобални полулуния в повече от 50% от бъбречните гломерули </li></ul><ul><li>Обикновено е проява на тежко гломерулно засягане, което може да има различна етиология и патогенетични механизми </li></ul>
 3. 3. ПОЛУЛУННИ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТИ <ul><li>Главните имунопатологични категории полулунни гломерулонефрити са две: </li></ul><ul><li>► Опосредстваната от имунни комплекси anti-GBM болест </li></ul><ul><li>► Опосредстваните от ANCA pauci -имунни (олигоимунни) гломерулонефрити </li></ul>
 4. 4. ПОЛУЛУННИ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТИ
 5. 5. ПОЛУЛУННИ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТИ ( Anti-GBM – болест) <ul><li>Anti-GBM – болест </li></ul><ul><li>Може да се разглежда като васкулит на малките съдове, засягащ бъбречните гломерулни капиляри и белодробните алвеоларни капиляри. </li></ul><ul><li>Може да се проявява като изолирано бъбречно заболяване – Болест на Goodpasture или като заболяване, проявяващо се с пулмо-ренален синдром – Синдром на Goodpasture . </li></ul>
 6. 6. ПОЛУЛУННИ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТИ ( Anti-GBM – болест) <ul><li>Светлинномикроскопска находка </li></ul><ul><li>♦ Острите гломерулни лезии се характеризират със сегментна или глобална фибриноидна некроза с оформяне на полулуния при над 90% от пациентите </li></ul><ul><li>♦ PAS- реакцията и сребърното оцветяване показват нарушаване целостта на GBM в областите на некроза </li></ul><ul><li>♦ Възможна е неутрофилна инфилтрация на гломерулите </li></ul><ul><li>♦ Имуннокомплексните признаци на активност (задебеляване на капилярните стени и ендокапилярен хиперцелуларитет) обикновено не са изразени или липсват </li></ul><ul><li>♦ Тубулоинтерстициална инфилтрация около гломерулите с некроза </li></ul>
 7. 7. ПОЛУЛУННИ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТИ ( Anti-GBM – болест) <ul><li>Светлинномикроскопска находка – еволюция </li></ul><ul><li>♦ С времето некрозата еволюира във фиброза </li></ul><ul><li>♦ Клетъчните полулуния еволюират във фиброзни полулуния </li></ul><ul><li>♦ Интерстициалната перигломерулна инфилтрация става генерализирана и едновременно с това еволюира в интерстициална фиброза, заедно с развитието на тубулна атрофия </li></ul>
 8. 8. ПОЛУЛУННИ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТИ ( Anti-GBM – болест) <ul><li>Anti-GBM – болест, Сребърно оцветяване по Jones </li></ul>
 9. 9. <ul><li>Anti-GBM – болест, Сребърно оцветяване по Jones </li></ul>
 10. 10. ПОЛУЛУННИ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТИ ( Anti-GBM – болест) <ul><li>Имунофлуоресцентна ( IF ) находка </li></ul><ul><li>♦ Интензивно линеарно светене на GBM при оцветяване за IgG </li></ul><ul><li>(много рядко може да съществува IgA -доминираща anti-GBM – болест) </li></ul><ul><li>♦ Грануларно и ирегулярно светене за С3 </li></ul><ul><li>♦ Неравномерно светене за фибрин в местата на фибриноидна некроза и в полулунията </li></ul>
 11. 11. ПОЛУЛУННИ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТИ <ul><li>Anti-GBM – болест, Директна IF с anti-IgG серум </li></ul>
 12. 12. <ul><li>Anti-GBM – болест, Директна IF с anti-IgG серум </li></ul>
 13. 13. ПОЛУЛУННИ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТИ <ul><li>Anti- GBM – болест, Директна IF с anti- С3 серум </li></ul>
 14. 14. <ul><li>Anti-GBM – болест, Бял дроб, Директна IF с anti-IgG серум </li></ul>
 15. 15. ПОЛУЛУННИ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТИ ( Anti-GBM – болест) <ul><li>Електронномикроскопска находка </li></ul><ul><li>♦ Липсват електронно плътни отлагания, характерни за имуннокомплексната болест, освен ако няма съпътстващ имуннокомплексен гломерулонефрит </li></ul><ul><li>♦ Прекъсванията в целостта на GBM се дължат на некроза и формиране на полулуния </li></ul><ul><li>♦ Клетъчните полулуния съдържат електроно плътни фибринови вериги </li></ul>
 16. 16. ПОЛУЛУННИ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТИ ( Anti-GBM – болест) <ul><li>Клиникопатологични корелации </li></ul><ul><li>♦ Anti-GBM – болестта се причинява от автоантитела срещу α 3 веригата на неколагеновия домен на колаген тип ІV </li></ul><ul><li>♦ За диагностицирането на anti-GBM – болестта е необходимо потвърждаване на наличието на anti-GBM Ab в серума (10 – 15% от пациентите имат негативен резултат) </li></ul><ul><li>♦ При 1/4 до 1/3 от пациентите се установява наличието на ANCA , следователно, всички пациенти с anti-GBM трябва да бъдат изследвани за ANCA </li></ul><ul><li>♦ Пациентите едновременно с anti-GBM и ANCA имат междинна по тежест прогноза: по-добра от anti-GBM – положителните и по-лоша от ANCA – положителните </li></ul><ul><li>♦ Anti-GBM се появяват обикновено при дебюта на болестта еднократно и изчезват при имуносупресивното лечение, докато ANCA обикновено персистират с чести рецидиви на болестта </li></ul><ul><li>♦ Пациентите с комбинирано заболяване ( ANCA + anti-GBM ) могат да имат перманентна ремисия на anti-GBM – болестта и рецидиви основно на ANCA - болестта </li></ul>
 17. 17. ПОЛУЛУННИ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТИ ( Anti-GBM – болест) <ul><li>Клиникопатологични корелации </li></ul><ul><li>♦ При около 50% от пациентите с anti-GBM – болест се наблюдава бързопрогресиращ нефритен синдром без наличието на белодробна хеморагия (Болест на Goodpasture ) </li></ul><ul><li>♦ При около 50% от пациентие е налице пулмо-ренален синдром (Синдром на Goodpasture ) </li></ul><ul><li>♦ При по-голяма част от пациентите с пулмо-ренален синдром, обаче, се установяват ANCA , а не anti-GBM </li></ul><ul><li>♦ Anti-GBM – болестта е най-агресивното заболяване, протичащо с полулунен гломерулонефрит, респективно, има най-лошата прогноза </li></ul><ul><li>♦ Наложително е бързо стартиране на агресивна имуносупресия (пулсови дози цитостатик и плазмозамяна) при наличие на ant-GBM – болест (докато серумния креатинин не е достигнал концентрации над 6 mg/dL (над 530 μ mol/L ) </li></ul><ul><li>♦ Концентрацията на серумния креатинин в момента на започване на лечението е по-силен прогностичен фактор от която и да било хистологична находка </li></ul>
 18. 18. ПОЛУЛУННИ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТИ (Олигоимунни и ANCA- асоциирани гломерулонефртити и васкулити) <ul><li>ANCA – болест </li></ul><ul><li>Различни форми на васкулити на малките съдове (капиляри, венули, артериоли, като някои форми могат да засягат и артериите), свързани с наличието на циркулиращи ANCA в кръвния серум </li></ul><ul><li>Jennette JC, Falk RJ. The pathology of vasculitis involving the kidney. Am J Kidney Dis 24:130–141, 1994. </li></ul>
 19. 19. ПОЛУЛУННИ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТИ (Олигоимунни и ANCA- асоциирани гломерулонефртити и васкулити) <ul><li>Трите главни категории на васкулитите на малките съдове са: </li></ul><ul><li>♦ Anti-GBM – болестта </li></ul><ul><li>♦ Имуннокомплексните васкулити на малките съдове </li></ul><ul><li>♦ Олигоимунните ( pauci -имунните) васкулити на малките съдове </li></ul>
 20. 20. ПОЛУЛУННИ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТИ (Олигоимунни и ANCA- асоциирани гломерулонефртити и васкулити) <ul><li>При приблизително 85% от пациентите с активни олигоимунни полулунни гломерулонефрити и васкулити се установяват ANCA в циркулацията </li></ul><ul><li>Jennette JC. Rapidly progressive and crescentic glomerulonephritis. Kidne y Int 63:1164–1172, 2003. </li></ul><ul><li>Jennette JC, Falk RJ. Small vessel vasculitis. N Engl J Med 337:1512–1523, 1997. </li></ul><ul><li>Jennette JC, Falk RJ. The pathology of vasculitis involving the kidney. Am J Kidney Dis 24:130–141, 1994. </li></ul>
 21. 21. ПОЛУЛУННИ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТИ (Олигоимунни и ANCA- асоциирани гломерулонефртити и васкулити) <ul><li>Главните клинико-патологични прояви на олигоимунните и ANCA -асоциираните васкулити са: </li></ul><ul><li>♦ Бъбречно-лимитиран васкулит (олигоимунен некротизиращ и полулунен гломерулонефрит) </li></ul><ul><li>♦ Микроскопски полиангиит </li></ul><ul><li>♦ Грануломатоза на Wegener </li></ul><ul><li>♦ Синдром на Churg-Strauss </li></ul><ul><li>Jennette JC, Falk RJ. Small vessel vasculitis. N Engl J Med 337:1512–1523, 1997. </li></ul><ul><li>Jennette JC, Falk RJ. The pathology of vasculitis involving the kidney. Am J Kidney Dis 24:130–141, 1994. </li></ul><ul><li>Jennette JC, Falk RJ, Andrassy K, et al. Nomenclature of systemic vasculitides. Proposal of an international consensus conference. Arthritis Rheum 37:187–192, 1994. </li></ul>
 22. 22. ПОЛУЛУННИ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТИ (Олигоимунни и ANCA- асоциирани гломерулонефртити и васкулити) <ul><li>Хистологична находка и при четирите клинико-патологични форми е идентична , характеризира с наличието на фибриноидна некроза и формиране на полулуния </li></ul><ul><li>В по-малко от 10% от биопсичните материали, освен гломерулонефрит, се установява и некротизиращ артериит , обикновено на интерлобуларните артерии или медуларен ангиит , засягащ vasa recta </li></ul>
 23. 23. <ul><li>Грануломатоза на Wegener, HE </li></ul>
 24. 24. <ul><li>Микроскопски полиангиит, Трихром по Masson </li></ul>
 25. 25. <ul><li>ANCA -позитивен бъбречно лимитиран васкулит, Сребърно оцветяване по Jones </li></ul>
 26. 26. <ul><li>Микроскопски полиангиит – интерлобуларна артерия, НЕ </li></ul>
 27. 27. <ul><li>Грануломатоза на Wegener – vasa recta , НЕ </li></ul>
 28. 28. ПОЛУЛУННИ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТИ (Олигоимунни и ANCA- асоциирани гломерулонефртити и васкулити) <ul><li>Олигоимунните ANCA -асоциирани гломерулонефрити не могат да бъдат отдиференцирани от anti-GBM – гломерулонефрита чрез светлинна микроскопия и електронна микроскопия </li></ul><ul><li>Имунофлуоресцентната микроскопия е изследването, което прецизира диагнозата </li></ul>
 29. 29. ПОЛУЛУННИ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТИ (Олигоимунни и ANCA- асоциирани гломерулонефртити и васкулити) <ul><li>Олигоимунните ( pauci -имунните) полулунни гломерулонефрити имат слабо по интензитет или липсващо имунофлуоресцентно светене за имуноглобулини </li></ul><ul><li>Harris AA, Falk RJ, Jennette JC. Crescentic glomerulonephritis with a paucity of glomerular immunoglobulin localization. Am J Kidney Dis 32:179–184, 1998. </li></ul>
 30. 30. ПОЛУЛУННИ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТИ (Олигоимунни и ANCA- асоциирани гломерулонефртити и васкулити) <ul><li>Слабо имунофлуоресцентно ( IF ) светене , за да се приеме олигоимунен ( pauci- имунен) гломерулонефрит , означава интензитет на светенето при директна имунофлуоресценция от или по-малко от 2+ в рамките на стандартната скала от 0 до 4+ </li></ul>
 31. 31. ПОЛУЛУННИ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТИ (Олигоимунни и ANCA- асоциирани гломерулонефртити и васкулити) <ul><li>При олигоимунните полулунни гломерулонефрити в голяма част от хистологичните проби се установява неправилно (ирегулярно) сегментно или глобално IF -светене за фибрин в местата на фибриноидната некроза и формираните полулуния </li></ul>
 32. 32. <ul><li>ANCA -позитивен полулунен гломерулонефрит, Директна IF с anti-fibrin </li></ul>
 33. 33. ПОЛУЛУННИ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТИ (Олигоимунни и ANCA- асоциирани гломерулонефртити и васкулити) <ul><li>Електронна микроскопия </li></ul><ul><li>♦ Нарушаване целостта на GBM (в областите на некроза и формирани полулуния) </li></ul><ul><li>♦ Малки, единични електронноплътни депозити, само ако е налице положителна IF - находка </li></ul>
 34. 34. <ul><li>Грануломатоза на Wegener, Трансмисионна електронна микроскопия, х 8000 </li></ul>
 35. 35. ПОЛУЛУННИ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТИ (Олигоимунни и ANCA- асоциирани гломерулонефртити и васкулити) <ul><li>Микроскопски полиангиит – хистологични аспекти </li></ul><ul><li>♦ Васкулит на малките съдове (капиляри, венули, артериоли) с незначителни или липсващи имунни отлагания в стените им </li></ul><ul><li>♦ Развитие на некротизиращ артериит при част от пациентите, но не при всички </li></ul><ul><li>♦ Приблизително при 90% от пациентите с микроскопски полиангиит се развива полулунен гломерулонефрит </li></ul><ul><li>♦ При голяма част от пациентите с микроскопски ангиит се развива хеморагичен алвеоларен капилярен ангиит </li></ul><ul><li>Jennette JC, Falk RJ, Andrassy K, et al. Nomenclature of systemic vasculitides. Proposal of an international consensus conference. Arthritis Rheum 37:187–192, 1994. </li></ul><ul><li>Jennette JC, Thomas DB, Falk RJ. Microscopic polyangiitis (microscopic polyarteritis). Semin Diagn Pathol 18:3–13, 2001. </li></ul>
 36. 36. ПОЛУЛУННИ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТИ (Олигоимунни и ANCA- асоциирани гломерулонефртити и васкулити) <ul><li>Микроскопски полиангиит – хистологични аспекти </li></ul><ul><li>♦ Острите съдови лезии се характеризират със сегментна фибриноидна некроза и интрамурална и перивазална инфилтрация с неутрофили и левкоцитоклазия </li></ul><ul><li>♦ В рамките на няколко дни, доминиращите инфилтриращи клетки във васкулитните лезии стават мононуклеарни левкоцити </li></ul><ul><li>♦ Фибриноидната некроза еволюира във фиброза </li></ul><ul><li>Jennette JC, Falk RJ, Andrassy K, et al. Nomenclature of systemic vasculitides. Proposal of an international consensus conference. Arthritis Rheum 37:187–192, 1994. </li></ul><ul><li>Jennette JC, Thomas DB, Falk RJ. Microscopic polyangiitis (microscopic polyarteritis). Semin Diagn Pathol 18:3–13, 2001. </li></ul>
 37. 37. <ul><li>Микроскопски полиангиит – интерлобуларна артерия, НЕ </li></ul>
 38. 38. <ul><li>Микроскопски полиангиит, Трихром по Masson </li></ul>
 39. 39. ПОЛУЛУННИ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТИ (Олигоимунни и ANCA- асоциирани гломерулонефртити и васкулити) <ul><li>Грануломатоза на Wegener – хистологични аспекти </li></ul><ul><li>♦ Грануломатозно възпаление, често придружено от некротизиращ васкулит на капиляри, венули, артериоли и малки до средни по размер артерии </li></ul><ul><li>♦ Некротизиращото грануломатозно възпаление се развива най-често в областта на горните и долните дихателни пътища, но понякога и в други тъкани – орбита, кожа, бъбрек </li></ul><ul><li>♦ Грануломатозните лезии се характеризират с обширна некроза, инфилтрация с мононуклеарни и полиморфонуклеарни клетки и разпръснати гигантски многоядрени клетки </li></ul><ul><li>♦ Честа находка е некротизиращия полулунен гломерулонефрит </li></ul>
 40. 40. ПОЛУЛУННИ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТИ (Олигоимунни и ANCA- асоциирани гломерулонефртити и васкулити) <ul><li>Грануломатоза на Wegener – хистологични аспекти </li></ul><ul><li>♦ Васкулитът на белодробните съдове и съдовете на останалите тъкани (артерии, артериоли, вени, венули, капиляри) може да бъде грануломатозен или негрануломатозен </li></ul><ul><li>♦ Негрануломатозните васкулитни лезии при грануломатозата на Wegener са идентични с некротизиращите васкулитни лезии при микроскопския полиангиит и синдрома на Churg-Strauss </li></ul>
 41. 41. <ul><li>Грануломатоза на Wegener, HE </li></ul>
 42. 42. <ul><li>Грануломатоза на Wegener, Сребърно оцветяване по Jones </li></ul>
 43. 43. <ul><li>Грануломатоза на Wegener – vasa recta , НЕ </li></ul>
 44. 44. <ul><li>Грануломатоза на Wegener , Бял дроб, НЕ </li></ul>
 45. 45. ПОЛУЛУННИ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТИ (Олигоимунни и ANCA- асоциирани гломерулонефртити и васкулити) <ul><li>Синдром на Churg-Strauss – хистологични аспекти </li></ul><ul><li>♦ Грануломатозно възпаление, богато на еозинофилни клетки, засягащо дихателните пътища </li></ul><ul><li>♦ Некротизиращ васкулит, засягащ малките и средните по размер артерии </li></ul><ul><li>♦ Бронхиална астма и еозинофилия в кръвта </li></ul><ul><li>♦ Васкулитът при синдрома на Churg-Strauss не може да бъде отдиференциран напълно от васкулита при грануломатозата на Wegener и от този при микроскопския полиангиит, като насочващ диференциращ признак е еозинофилната инфилтрация </li></ul><ul><li>♦ Васкулитът при синдрома на Churg-Strauss засяга най-често съдовете на белите дробове, сърцето, периферната нервна система, кожата, червата и бъбреците </li></ul><ul><li>♦ Олигоимунният некротизиращ гломерулонефрит при синдрома на Churg-Strauss обикновено е по-лек от този при грануломатозата на Wegener и микроскопския полиангиит, но е хистологично неразличим от тях </li></ul>
 46. 46. ПОЛУЛУННИ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТИ (Олигоимунни и ANCA- асоциирани гломерулонефртити и васкулити) <ul><li>Имунни и патогенетични аспекти на олигоимунните гломерулонефрити </li></ul><ul><li>♦ При около 85% от пациентите с олигоимунни полулунни гломерулонефрити и олигоимунни васкулити на малките съдове се установяват циркулиращи антинеутрофилни цитоплазмени антитела ( ANCA ) </li></ul><ul><li>♦ Съществуват два основни антигена , към които са насочени ANCA : </li></ul><ul><li>• Протеиназа-3 ( PR3 ) - cANCA </li></ul><ul><li>• Миелопероксидаза (МРО) – р ANCA </li></ul><ul><li>♦ ANCA едновременно и с двете си антигенни специфичности могат да бъдат установени при всяка една нозологична единица, но pANCA доминират при бъбречно лимитираните болести , докато cANCA доминират при грануломатозата на Wegener </li></ul>
 47. 47. ПОЛУЛУННИ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТИ (Олигоимунни и ANCA- асоциирани гломерулонефртити и васкулити) <ul><li>Имунни и патогенетични аспекти на олигоимунните гломерулонефрити </li></ul><ul><li>♦ ANCA IgG причиняват гломерулонефрит и васкулит най-вероятно чрез директно взаимодействие с неутрофилите (и вероятно с моноцитите) </li></ul><ul><li>♦ В хода на това взаимодействие от левкоцитите се освобождават литични ензими и високореактивни кислородни радикали, които предизвикват възпалително увреждане на съдовете и гломерулите </li></ul><ul><li>Xiao H, Heeringa P, Hu P, et al. Antineutrophil cytoplasmic autoantibodies specific for myeloperoxidase cause glomerulonephritis and vasculitis in mice. J Clin Invest 110:955–963, 2002. </li></ul><ul><li>Xiao H, Heeringa P, Liu Z, et al. A major role for neutrophils in antimyeloperoxidase antibody induced necrotizing and crescentic glomerulonephritis. Am J Pathol 167:39–45, 2005. </li></ul>
 48. 48. ПОЛУЛУННИ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТИ (Олигоимунни и ANCA- асоциирани гломерулонефртити и васкулити) <ul><li>Клиникопатологични корелации </li></ul><ul><li>♦ Прогнозата при ANCA -асоциираните гломерулонефрити и васкулитите на малките съдове зависи основно от нивото на серумния креатинин, при което е започнато имуносупресивното лечение </li></ul><ul><li>♦ Патологичната находка, която най-добре корелира с изхода от заболяването е процентът нормално изглеждащи гломерули в биопсичната проба при светлинна микроскопия </li></ul>
 49. 49. ПОЛУЛУННИ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТИ (Олигоимунни и ANCA- асоциирани гломерулонефртити и васкулити) <ul><li>Клиникопатологични корелации </li></ul><ul><li>♦ Всички нозологични варианти на олигоимунните гломерулонефрити и васкулитите на малките съдове са показани за лечение с високи дози CS , цитостатици, AZA при наличие на активен и прогресиращ гломерулонефрит и извънбъбречни симптоми </li></ul><ul><li>♦ Лечението трябва да започне възможно най-рано </li></ul><ul><li>♦ Нелекуваните системни олигоимунни васкулити са свързани с около 80% смъртност в рамките на 1 година </li></ul><ul><li>♦ Приложението на CS , CYC , AZA води до повишаване на преживяемостта до 84%на първата година и до 76% на петата година </li></ul>
 50. 50. ПОЛУЛУННИ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТИ <ul><li>? www.promed.bg </li></ul>

×