Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ecocity letter 230516

566 views

Published on

ecology

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Ecocity letter 230516

  1. 1. ∆ΕΥΤΕΡΑ 23 ΜΑΪΟΥ 2016ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ∆ ∆ΕΚΑΤΗ Εβδοµαδιαία Ηλεκτρονική Έκδοση του Εθελοντικού Οργανισµού ΕCOCITY • ∆ΥΝΑΜΩΣΕ ΤΗ ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ • ΘΑ ΠΕΙ «ΌΧΙ» ΣΤΙΣ • ∆ΥΝΑΜΩΣΕ ΤΗ ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ • ΘΑ ΠΕΙ «ΌΧΙ» ΣΤΙΣ ΜΑ ΤΙ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ; Στις 13 Μαΐου δόθηκε στη δηµοσιότητα η επίσηµη έκθεση της Ε.ε. µε τίτλο "Trade Sustainability Impact Assessment (TSIA) on the Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP), αφού χρειάστηκαν δυόµιση χρόνια για να συνταχθεί η "Τεχνική Έκθεση", που παρουσιάζει τις επίσηµες εκτιµήσεις για τις επιπτώσεις που θα έχει η TTIP στους λαούς της Ε.Ε. και ΗΠΑ. Η τεχνική έκθεση/ TSIA είναι αποκαλυπτική. Οι συντάκτες της, όσο και αν προσπαθούν να αµβλύνουν τις αρνητικές συνέπειες της TTIP, το Θολούρα… www.ecocity.gr Γίνε Μέλος ή Φίλος του ECOCITY και στήριξε το έργο και τις δράσεις του. Για περισσότερες πληροφορίες και για στοιχεία µπορείτε να επικοινωνήσετε µαζί µας, είτε στο τηλ. 210 6196757, είτε στην διεύθυνση : info@ecocity.gr • ΘΑ ΠΕΙ «ΌΧΙ» ΣΤΙΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ; • ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ RAPEX • Η ΥΙΟΘΕΣΙΑ ΤΟΥ DUKE • ΓΙΟΡΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟ- ΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΧΕΛΩΝΑΣ • ∆ΙΑΛΕΙΜΜΑ ΧΑΡΑΣ ΣΤΟΝ ΛΥΚΑΒΗΤΤΟ • ΘΑ ΠΕΙ «ΌΧΙ» ΣΤΙΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ; • ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ RAPEX • Η ΥΙΟΘΕΣΙΑ ΤΟΥ DUKE • ΓΙΟΡΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟ- ΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΧΕΛΩΝΑΣ • ∆ΙΑΛΕΙΜΜΑ ΧΑΡΑΣ ΣΤΟΝ ΛΥΚΑΒΗΤΤΟ αν προσπαθούν να αµβλύνουν τις αρνητικές συνέπειες της TTIP, το συµπέρασµα που βγαίνει από µια πρώτη ανάγνωση επιβεβαιώνει όλες τις προβλέψεις και τους φόβους που είχε διατυπώσει το κίνηµα STOP TTIP CETA TiSA, από την έναρξη των συζητήσεων µεταξύ ΗΠΑ και ΕΕ το 2013. Η έκθεση TSIA καταγράφει τις καταστροφικές Περιβαλλοντικές και Κοινωνικές επιπτώσεις που θα έχει η TTIP στη δηµόσια υγεία, την απασχόληση, και το κλίµα. Τώρα πια το αίτηµα να σταµατήσουν οι διαπραγµατεύσεις για την TTIP και να µην εφαρµοστεί η CETA (συµφωνία ΚΑΝΑ∆Α και Ε.Ε.) αποκτά ακόµα µεγαλύτερη τεχνική βάση και πολιτική βαρύτητα. Ο οργανισµός WAR on WANT αναδεικνύει ορισµένες από τις καταστροφικές περιβαλλοντικές και Κοινωνικές συνέπειες που προκύπτουν από την πρώτη ανάλυση της TSIA. Αναλυτικά λοιπόν : Οι Κίνδυνοι για τη δηµόσια υγεία Αύξηση των επιπέδων των ασθενειών που σχετίζονται µε τη διατροφή, όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης, ως αποτέλεσµα της αυξηµένης κατανάλωσης ανθυγιεινών τροφίµων όπως τα αναψυκτικά και τα επεξεργασµένα τρόφιµα που έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε αλάτι και λιπαρά. Η ΤΤΙΡ θέτει σε κίνδυνο τις προσπάθειες για να περιοριστούν οι αρνητικές επιδράσεις του αλκοόλ και της κατανάλωσης καπνού στην Ευρώπη. Προβλέπονται να αυξηθούν οι καρκίνοι και τα εγκεφαλικά επεισόδια. Υπονοµεύεται το ανθρώπινο δικαίωµα στην υγεία στην Ευρώπη. Οι συνέπειες θα είναι ακόµα δραµατικότερες στις φτωχότερες οικογένειες και στις ευάλωτες κοινωνικές οµάδες. Υπάρχει πλήρη αποδοχή ότι η ΤΤΙΡ έρχεται σε άµεση σύγκρουση µε τους δεκαεπτά (17) Στόχους της Αειφόρου Ανάπτυξης/Sustainable Development Goals (SDGs) που υιοθετήθηκε από όλες τις χώρες στα Ηνωµένα Έθνη το 2015. Συνέχεια στη σελ 3
  2. 2. Οι απώλειες θέσεων εργασίας Οι συντάκτες της έκθεσης TSIA εκτιµούν ότι η ΤΤΙΡ θα οδηγήσει στην απώλεια το λιγότερο ενός εκατοµµυρίου θέσεων εργασίας στην ΕΕ και τις ΗΠΑ. Ο αριθµός των "νέων" ανέργων µπορεί να ξεπεράσει τα δύο εκατοµµύρια, εάν επιτευχθεί η «φιλόδοξη» έκδοση της ΤΤΙΡ. Ο αντίκτυπος αυτών των απωλειών θέσεων εργασίας θα είναι υψηλότερος µεταξύ των ανειδίκευτων εργαζοµένων και θα γίνει ακόµα πιο δύσκολο για αυτούς να εξασφαλίσουν εναλλακτική απασχόληση τη στιγµή που έχουν χάσει τη δουλειά τους. Οι Ευρωπαίοι εργαζόµενοι στον τοµέα των ηλεκτρικών συσκευών θα δεχτούν ένα τροµερό χτύπηµα, ως αποτέλεσµα της TTIP, µε αποτέλεσµα την απώλεια 100.000 θέσεων εργασίας ή του 7,5% του συνόλου του εργατικού δυναµικού στον κλάδο. Στην πολιορκούµενη ευρωπαϊκή βιοµηχανία σιδήρου και χάλυβα, θα προκληθούν απώλειες θέσεων εργασίας από την ΤΤΙΡ, προσθέτοντας νέα προβλήµατα που αντιµετωπίζει ήδη ο κλάδος, ως αποτέλεσµα της προηγούµενης απελευθέρωσης της αγοράς. Σηµαντικές απώλειες θέσεων εργασίας θα προκύψουν στη γεωργία και ιδιαίτερα στην παραγωγή κρέατος στην ΕΕ, από τον αθέµιτο ανταγωνισµό του βιοµηχανικού τύπου γεωργίας των ΗΠΑ. Ορισµένες χώρες, όπως η Ιρλανδία, έχουν προειδοποιηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναµένουν σοβαρές διαταραχές στη βιοµηχανία του βόειου κρέατος, ως αποτέλεσµα της ΤΤΙΡ. Οι εκποµπές CO2 και η ρύπανση του αέρα θα αυξηθούν Εκτιµάται ότι µε την ΤΤΙΡ θα αυξηθεί περισσότερο από 21 εκατοµµύρια τόνους εκποµπών το CO2 στην ΕΕ και τις ΗΠΑ, παρά τις δεσµεύσεις που έχουν αναληφθεί το ∆εκέµβριο του 2015 στο Παρίσι µε την COP21. Η ΤΤΙΡ θα οδηγήσει στην αύξηση της ρύπανσης τη ατµόσφαιρας σε ολόκληρη την Ευρώπη. Αναµένονται αυξήσεις στις εκποµπές µονοξειδίου του άνθρακα, διοξειδίου του θείου, οξειδίου του αζώτου και σωµατιδίων PM10 - εκποµπές που ως γνωστόν αποτελούν απειλή για την ανθρώπινη υγεία. Η δηµόσια παρουσίαση, της τεχνικής έκθεσης TSIA για τις επιπτώσεις της TTIP συνέπεσε την ίδια ηµέρα, που ήταν Παρασκευή και 13 (13/5/2016), µε τη συνεδρίαση του Συµβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων για θέµατα Εµπορίου που πραγµατοποιήθηκε στις Βρυξέλλες. Σύµφωνα µε τα ρεπορτάζ των ελληνικών ΜΜΕ, που βασίστηκαν στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων στη συνεδρίαση "Η πλειοψηφία των κρατών µελών της ΕΕ, συµπεριλαµβανοµένης της Ελλάδας υπέβαλαν τις ενστάσεις τους για την διαδικασία µε την οποία είναι προγραµµατισµένο να επικυρωθεί η Ολοκληρωµένη Οικονοµική και Εµπορική Συµφωνία ECOCITY LETTER ∆ευτέρα 23 Μαΐου 2016 ΜΑ ΤΙ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ; (Συνέχεια από την 1η σελίδα) Σελ. 3 διαδικασία µε την οποία είναι προγραµµατισµένο να επικυρωθεί η Ολοκληρωµένη Οικονοµική και Εµπορική Συµφωνία ΕΕ- Καναδά (CETA). Παράλληλα η ελληνική κυβέρνηση ζήτησε να αρχίσει άµεσα η ουσιαστική συζήτηση για την TTIP". στόσο οι πληροφορίες και οι εκτιµήσεις από το Ευρωπαϊκό κίνηµα STOP TTIP CETA, για τη συνεδρίαση των Βρυξελλών, είναι λιγότερο αισιόδοξες από εκείνες του ρεπορτάζ του ΑΠΕ. Επίσης οι Φίλοι της Φύσης /NFGR έχουν καλέσει µε ανοικτή επιστολή στις 5/5 προς τον Πρωθυπουργό, τον Υπουργό Εθνικής Οικονοµίας και σε άλλους δηµόσιους και κοινωνικούς φορείς "να πάρουν έγκαιρα και ξεκάθαρη θέση για τις ληστρικές εµπορικές συµφωνίες ΤΤΙP, CETA, TΙSA" και να µη "δεσµεύσουν τη χώρα µας«, ενώ τον επόµενο Σεπτέµβριο θα παρουσιάσουν στη ∆ιεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης την έρευνα µε θέµα "Οι επιπτώσεις της TTIP στην Οικονοµία, στη ∆ηµοκρατία και στην Κοινωνία στην Ελλάδα". (Το Ελληνικό ∆ίκτυο "ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ»/ Naturefriends Greece" ιδρύθηκε το 2007 και είναι µέλος της ∆ιεθνούς Περιβαλλοντικής Οργάνωσης Naturefriends International/NFI (1895). Στους NFI http://www.nfi.at/ συµµετέχουν 51 εθνικές οργανώσεις απ΄ όλο τον κόσµο µε περισσότερα από 500.000 µέλη. Οι ΦτΦ είναι µέλος του Παγκόσµιου ∆ικτύου "Our World Is Not for Sale"/OWFINS, του δικτύου Εθνικοί Συντονιστές της εκστρατείας People4Soil και µέλος της Ελληνικής Πρωτοβουλίας STOP TTIP CETA TiSA). www.ecocity.gr Σελ. 3
  3. 3. ∆ΥΝΑΜΩΣΕ ΤΗ ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ H Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεχίζει να εξετάζει την απορρύθµιση της προστασίας της φύσης και οι πολίτες σε όλη την Ευρώπη µπαίνουν από σήµερα στον «ρυθµό» πιέζοντας τις κυβερνήσεις µε ένα τραγούδi. Ποια είναι η νέα πανευρωπαϊκή δράση του ECOCITY LETTER ∆ευτέρα 23 Μαΐου 2016 Σελ. 5 πιέζοντας τις κυβερνήσεις µε ένα τραγούδi. Ποια είναι η νέα πανευρωπαϊκή δράση του WWF που µας καλεί να δυναµώσουµε τη φωνή της φύσης; Από σήµερα και µέχρι το τέλος Ιουνίου, πολίτες από 15 ευρωπαϊκές χώρες – Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερµανία, Ισπανία, Κροατία, Ολλανδία Ουγγαρία, Πορτογαλία, Ρουµανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία, Κύπρο και Ελλάδα – θα δηµιουργήσουν τα δικά τους τραγούδια µε ήχους της φύσης. Επιλέγοντας ήχους στοιχείων της φύσης, όπως νερό, γη, αέρας και φωνές σπάνιων ευρωπαϊκών ειδών ο καθένας µπορεί να δηµιουργήσει το δικό του τραγούδι µέσα από µια ειδικά σχεδιασµένη διαδικτυακή εφαρµογή και να το στείλει µαζί µε ένα µήνυµα στον Υπουργό Περιβάλλοντος της χώρας του και την Επιτροπή Γιούνκερ στις Βρυξέλλες. Χιλιάδες τραγούδια της φύσης θα σταλούν στους πολιτικούς της Ευρώπης µε σκοπό την αποφυγή της αποδυνάµωσης της ευρωπαϊκής νοµοθεσίας για τη φύση που βρίσκεται υπό αξιολόγηση αυτή τη στιγµή. Με το βίντεο της εκστρατείας, το WWF υπενθυµίζει τα τεράστια οφέλη που παρέχει η φύση στην υγεία και ποιότητα της ζωής µας και µας καλεί να δυναµώσουµε τη φωνή της, αποµακρύνοντας άγχος, θόρυβο και τη διαρκή βοή που αποτελεί µέρος της καθηµερινότητας µας στις πόλεις. Επαναπροσδιορίζουµε τη σχέση µας µε τη φύση, επανασυνδεόµαστε µαζί της, και ζητάµε την καλύτερη εφαρµογή της νοµοθεσίας για την προστασία της. Η εκστρατεία «∆υνάµωσε τη φωνή της φύσης» του WWF εντάσσεται στη συµµαχία 100 περιβαλλοντικών οργανώσεων «Συναγερµός για τη φύση» (#NatureAlert) που ξεκίνησε το 2015 µε σκοπό να αποτρέψει την αναθεώρηση και αποδυνάµωση των οδηγιών για τα πουλιά και τους οικοτόπους, που αποτελούν τον κορµό της νοµοθεσίας για την προστασία της βιοποικιλότητας, στην Ευρώπη, Χάρη σε αυτή τη νοµοθεσία πολλά είδη, όπως ο λύκος και ο ιβηρικός λύγκας, σώθηκαν από εξαφάνιση, ενώ δηµιουργήθηκε το µεγαλύτερο δίκτυο προστασίας οικοτότων στον κόσµο - Natura 2000. Μέχρι το τέλος Ιουνίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναµένεται να παρουσιάσει την αρχική της θέση σε υπουργική σύσκεψη που διοργανώνεται από την Ολλανδική προεδρία στο Άµστερνταµ. www.ecocity.gr Σελ. 5
  4. 4. Η αρχή έγινε µε την Αλόννησο που έχει ήδη µισό χρόνο κατάργησης της πλαστικής σακούλας καταφέρνοντας να γίνει η πρώτη πόλη που εµπράκτως διεκδίκησε την ταυτότητα του πιο πράσινου νησιού στην Ελλάδα. Τη δράση στήριξε µε τη σειρά της και η Σίφνος, µε τους καταστηµατάρχες του νησιού να χρεώνουν 0,10 την κάθε πλαστική σακούλα, δηµιουργώντας αντικίνητρο στους καταναλωτές. Ακολούθησαν η Τήνος και η Σαντορίνη, µε την ένταξή τους στο πιλοτικό πρόγραµµα του Ελληνικού Οργανισµού Ανακύκλωσης. Μήπως σειρά έχει και η Λευκάδα; Ένα «όχι» κάθε φορά που αγοράζουµε κάτι και µας προσφέρουν πλαστική σακούλα, η απειροελάχιστη αλλαγή µιας και µόνο καταναλωτικής µας συνήθειας συνεπάγεται λιγότερα µη ανακυκλώσιµα πλαστικά απόβλητα, λιγότερα τοξικά στο πιάτο µας και περιορισµό της πλέον αντιαισθητικής-τουλάχιστον- και απολίτιστης συνάµα εικόνας του να κολυµπάς σε κάποιες απ’ τις καλύτερες θάλασσες παγκοσµίως και δίπλα σου να επιπλέον πλαστικές σακούλες. •Ξεκίνησε πιλοτικά εδώ και ένα µήνα, στο βιβλιοπωλείο Fagottobooks µια κίνηση περιορισµού της πλαστικής σακούλας, φιλοδοξώντας ότι µια µικρή ιδιωτική πρωτοβουλία µπορεί να γίνει µια συντονισµένη δράση που θα έχει την υποστήριξη δήµου, ιδιωτικών φορέων και καταναλωτών, αποκτώντας έναν καθολικό και διευρυµένο χαρακτήρα. Ήδη τα σηµάδια είναι πολύ ενθαρρυντικά. Οι αριθµοί είναι ο καθρέφτης του προβλήµατος, που λένε ότι : • 10 δις. πλαστικών σακουλών χρησιµοποιούνται στην Ελλάδα, µε το συνολικό κόστος να ανέρχεται στα 300 δις. Ευρώ • Ανά άτοµο ετησίως χρησιµοποιούνται περίπου 240 πλαστικές σακούλες ενώ πολλές φορές µπορούν να φτάσουν έως και τις 500 • 8% των πλαστικών σακουλών καταλήγουν στη θάλασσα • 80% των σκουπιδιών της επιφάνειας των ελληνικών θαλασσών είναι πλαστικές σακούλες ή πλαστικά αντικείµενα εν γένει • Το 50% των σκουπιδιών στον βυθό των θαλασσών της Ελλάδας είναι πλαστικό • Το 98% των θαλάσσιων πτηνών εκτιµάται ότι έχει καταπιεί πλαστικές σακούλες ή άλλα πλαστικά αντικείµενα, θεωρώντας τα τροφή, µε αποτέλεσµα 1.000.000 απ’ αυτά να πεθαίνουν ετησίως. • 267 θαλάσσια είδη (θαλάσσιες χελώνες, φώκιες, θαλάσσια κήτη) απειλούνται άµεσα, τραυµατίζονται και πεθαίνουν από ασφυξία εξαιτίας της κατάποσης πλαστικού Με ψήφισµα του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου τον περασµένο Μάιο, πρέπει µέχρι το 2019 σε όλα τα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης η χρήση πλαστικής σακούλας να έχει µειωθεί κατά 80% ενώ µέχρι το 2025 οι καταναλωτές ECOCITY LETTER ∆ευτέρα 23 Μαΐου 2016 ΜΠΟΡΕΙ Η ΛΕΥΚΑ∆Α ΝΑ ΠΕΙ «ΌΧΙ» ΣΤΙΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ; Σελ. 6 Ευρωπαϊκής Ένωσης η χρήση πλαστικής σακούλας να έχει µειωθεί κατά 80% ενώ µέχρι το 2025 οι καταναλωτές καλούνται ανά έτος να χρησιµοποιούν 40 πλαστικές σακούλες/ανά άτοµο www.ecocity.gr Σελ. 6
  5. 5. Στο σύστηµα, συµµετέχουν 31 χώρες, όπου ο 28 χώρες είναι µέλη της Ε.Ε., η Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και η Νορβηγία. Τα βασικά αποτελέσµατα είναι: • 2.072 προειδοποιήσεις, το 2015, για µη ασφαλή προϊόντα, που έθεταν, σε σοβαρό κίνδυνο την υγεία και την ασφάλεια των καταναλωτών, έγιναν στο RAPEX. • Οι χώρες, µε τις περισσότερες κοινοποιήσεις είναι Ισπανία (239 κοινοποιήσεις), Ουγγαρία (238 κοινοποιήσεις), Γερµανία (208 κοινοποιήσεις), Ηνωµένο Βασίλειο (162 κοινοποιήσεις), Βουλγαρία (151 κοινοποιήσεις), Γαλλία (135 κοινοποιήσεις), Κύπρος (117 κοινοποιήσεις) • Τα προϊόντα, που κοινοποιήθηκαν είναι Παιχνίδια (555 κοινοποιήσεις), Είδη ένδυσης και προϊόντα κλωστοϋφαντουργίας ( 346 κοινοποιήσεις), Οχήµατα (214 κοινοποιήσεις), Ηλεκτρικές συσκευές (199 κοινοποιήσεις), Κοσµήµατα (117 κοινοποιήσεις), Προϊόντα παιδικής φροντίδας (86 κοινοποιήσεις) • Οι κίνδυνοι, που παρουσίασαν τα µη ασφαλή προϊόντα, ήταν Χηµικοί (572 κοινοποιήσεις, 34%), Τραυµατισµοί (524 κοινοποιήσεις, 22%), Πνιγµοί (395 κοινοποιήσεις, 17%), Ηλεκτροπληξίες (281 κοινοποιήσεις, 12%), Εγκαύµατα (177 κοινοποιήσεις, 8%), Στραγγαλισµοί (150 κοινοποιήσεις, 7%) Απόσυρση, από την αγορά, απαγόρευση πωλήσεων, ανάκληση από τους καταναλωτές, απαγόρευση εισαγωγής και συλλογικές προσφυγές, ήταν τα µέτρα, που λήφθηκαν, για την προστασία των καταναλωτών, είτε από τις εθνικές αρχές, είτε από τις ίδιες τις επιχειρήσεις. Συνολικά, έγιναν 2.745 επακόλουθες ενέργειες, από τα κράτη µέλη. Οι χώρες προέλευσης των µη ασφαλών προϊόντων είναι 62% από Κίνα (και Χονγκ Κονγκ), 15% από Ευρωπαϊκή Ένωση και 10% από άγνωστη προέλευση. ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓIA ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ RAPEX ECOCITY LETTER ∆ευτέρα 23 Μαΐου 2016 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε, τα αποτελέσµατα του συστήµατος RAPEX, για το 2015. Το σύστηµα RAPEX είναι σύστηµα ταχείας ειδοποίησης (συναγερµού), για µη ασφαλή προϊόντα (εκτός τροφίµων), που εντοπίζονται, στην Ευρωπαϊκή Αγορά. Η τοποθέτηση, στην αγορά, µόνο ασφαλών προϊόντων είναι βασική αρχή της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Αγοράς. Η Ευρωπαϊκή νοµοθεσία εγγυάται ότι όλα τα προϊόντα, που χρησιµοποιούν οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι ασφαλή και δε θέτουν, σε κίνδυνο, την υγεία, τη σωµατική τους ακεραιότητα, ή την περιουσία τους. από Ευρωπαϊκή Ένωση και 10% από άγνωστη προέλευση. Τα αποτελέσµατα, όµως, του συστήµατος RAPEX, για το 2015, δείχνουν ότι συνεχίζουν να «ξεγλιστρούν», από τους ελέγχους, επικίνδυνα προϊόντα και να µπαίνουν, στην Ενιαία αγορά. Αυτό αποτελεί παραβίαση, από τους παραγωγούς και τους πωλητές, της υποχρέωσής τους να πωλούν µόνο ασφαλή προϊόντα. Οι συνηθέστεροι χηµικοί κίνδυνοι, το 2015 αφορούσαν προϊόντα, όπως τα ψεύτικα κοσµήµατα, µε επιβλαβή βαρέα µέταλλα, όπως το νικέλιο και ο µόλυβδος, και τα παιχνίδια που περιέχουν φθαλικούς εστέρες (µαλακτικά του πλαστικού τα οποία µπορεί να προκαλέσουν προβλήµατα γονιµότητας). Σελ. 8Σελ. 8www.ecocity.gr Σελ. 8 Ο Duke µετά από τρίµηνη παραµονή στον κτηνιατρικό σταθµό του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ και σε µια έκταση 4 στρεµµάτων µεταφέρθηκε στο Καταφύγιο της Αρκούδας στο Νυµφαίο σε ειδικά διαµορφωµένο χώρο έκτασης 30 στρεµµάτων. Στο Καταφύγιο θα ζει και πάλι µε τις αδερφές του Mira και Sandy καθώς και µε το Γιώργο, ένα τρίχρονο αρκούδο που βρέθηκε στο Μέτσοβο σοβαρά τραυµατισµένος από πυροβολισµό στο κεφάλι. Οι µαθητές των Εκπαιδευτηρίων ∆ούκα θα ενηµερώνονται τακτικά για τα νέα του Duke τον οποίο θα έχουν τη δυνατότητα να δουν από κοντά στη διάρκεια της επίσκεψης και ξενάγησής τους στο Καταφύγιο. Παράλληλα όµως θα γνωρίσουν σε βάθος το σηµαντικό ρόλο που επιτελούν οι αρκούδες στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και κατ’ επέκταση τη σηµασία της προστασίας της άγριας πανίδας. Με την αποκλειστική υιοθεσία του Duke, καλύπτεται σηµαντικό µέρος των εξόδων περίθαλψης, διατροφής και φροντίδας τού καθώς και της συντήρησης των χώρων φιλοξενίας του Ο ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗΡΙΩΝ ∆ΟΥΚΑ ΕΧΕΙ ΥΙΟΘΕΤΗΣΕΙ ΤΟΝ DUKE Πιστός στην πολύχρονη υποστήριξη προς τον ΑΡΚΤΟΥΡΟ ο Αθλητικός Σύλλογος Εκπαιδευτηρίων ∆ούκα (Α.Σ.Ε.∆.) συνεχίζει την αποκλειστική υιοθεσία του Duke, µίας από τις αρκούδες που ζουν στο Καταφύγιο στο Νυµφαίο. O Duke ήρθε στο Καταφύγιο µαζί µε τις αδελφές του, τη Sandy και τη Mira, σε ηλικία µόλις δύο ετών έπειτα από πολύµηνες προσπάθειες του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ και των αρµόδιων αρχών στην Αλβανία.
  6. 6. Τέσσερις νύµφες κατεβαίνουν στο φαράγγι του Λυκαβηττού, µεταµορφώνονται προσωρινά σε θνητές γυναίκες και µας προσκαλούν σε ένα υπερβατικό ταξίδι µέσα από ποιήµατα του Γιώργου Σεφέρη και του Ουώλτ Ουίτµαν. Στην περιπλάνησή τους συναντούν άσπρους γέροντες, παιδιά που αναρωτιούνται τι είναι η χλόη, σπασµένες µορφές µέσα σε καθρέφτες και ψιθυρίζουν κάτω από τα πλατάνια γα να τεµπελιάσουµε µαζί τους στο χορτάρι, παρασύροντάς µας στον κόσµο τους. Στη διάρκεια της παράστασης, οι θεατές είναι ελεύθεροι να κινηθούν στο χώρο µαζί µε τις ερµηνεύτριες, να συνθέσουν τις δικές τους εικόνες, τις δικές τους απορίες και τα δικά τους νοήµατα. Καλούνται σε ένα «διάλειµµα χαράς» από τους ασφυκτικούς ρυθµούς της Με αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα της Χελώνας, που είναι σήµερα, ο ΑΡΧΕΛ Ν διοργανώνει την Κυριακή 29/5 µια όµορφη γιορτή στην 3η Μαρίνα Γλυφάδας, στο Κέντρο ∆ιάσωσης Θαλασσίων Χελωνών, µε σκοπό την ενηµέρωση και την ευαισθητοποίηση µικρών και µεγάλων µε ποικιλία δραστηριοτήτων, στην οποία συµµετέχουν όλοι. Εκεί σε µία χαρούµενη και γιορτινή ατµόσφαιρα µέσα από το παιχνίδι, τις κατασκευές και την ψυχαγωγία, δίνονται στα παιδιά ερεθίσµατα για περιβαλλοντική ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση. Η διάρκεια της εκδήλωσης είναι από 11:00 έως 15:00 µε συνεχόµενο πρόγραµµα. Μπορείτε να πάτε µε το τραµ στην «Παλαιό ∆ηµαρχείο». Για «εισιτήριο» θα πρέπει να δώσετε πλαστικά καπάκια για την προσφορά αναπηρικών αµαξιδίων, Για πληροφορίες επικοινωνείτε µε τα τηλέφωνα: 210 8982600 και 210 5231342. ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΧΕΛΩΝΑΣ ECOCITY LETTER ∆ευτέρα 23 Μαΐου 2016 χαράς» από τους ασφυκτικούς ρυθµούς της καθηµερινότητας και να διαπιστώσουν πώς η φύση λειτουργεί µε όλη της την αρχέγονη δύναµη, έστω και στη µέση της πόλης. Οι παραστάσεις θα γίνουν 27-29/5 µε ώρα έναρξης 18:00 και 3-5/6 µε ώρα έναρξης 18:30. Η διάρκεια είναι 100’ και η είσοδος µε ελεύθερη συνεισφορά. Κρατήσεις είναι απαραίτητες στο 6946102862 & flagrantedeli@gmail.com. Στοιχεία θα βρείτε στο site http://www.flagrantedeli.com Το ECOCITY LETTER είναι µια εβδοµαδιαία ηλεκτρονική έκδοση του Εθελοντικού Οργανισµού για το Αστικό Περιβάλλον ECOCITY, µε πληροφορίες και ειδήσεις για περιβαλλοντικά θέµατα. Προκειµένου να διατηρήσει την πολυφωνία και την ανεξαρτησία του, συντηρείται από τις εισφορές και τις συνδροµές των µελών και των φίλων του, οι οποίες είναι απαραίτητες για τη βιωσιµότητά του. Η ετήσια συνδροµή ανέρχεται στο ποσό των 20€ για τα µέλη και 10€ για τους φίλους. Μπορείτε να καταθέσετε το ποσό αυτό στο λογαριασµό της ALPHA BANK GR96 0140 1710 0232 0001 248 ή να επικοινωνήσετε µαζί µας ώστε να µεριµνήσουµε για την είσπραξή του. Για περισσότερες πληροφορίες και για στοιχεία µπορείτε να επικοινωνήσετε µαζί µας, είτε στο τηλ. 210 6196757, είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση : info@ecocity.gr

×