Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

θέματα Γ Γυμνασίου εεφ Παράρτημα Κ Δ Μακεδονίας2012

1,042 views

Published on

Physics

  • Be the first to comment

θέματα Γ Γυμνασίου εεφ Παράρτημα Κ Δ Μακεδονίας2012

  1. 1. Θέµατα φυσικής Γ΄ ΓυµνασίουΘέµα 1ο Ένας µαθητής διαθέτει ένα ηλεκτρικό δίπολο του οποίου µπο- ρεί να διατηρεί σταθερή τη θερµοκρασία. Εφαρµόζει διάφορες τιµές ηλεκτρικής τάσης και καταγράφει τις αντίστοιχες τιµές της έντασης που το διαρρέουν. Τελικά κατασκευάζει το διάγραµµα (V-I) του διπλανού σχήµατος. α. Με βάση το διάγραµµα του σχήµατος, θα χαρακτήριζες το δίπολο που διαθέτει ο µαθητής ως αντιστάτη; Να δικαιολογή- σεις την απάντησή σου. β. Με τη βοήθεια του παραπάνω διαγράµµατος υπολόγισε την αντίσταση R του δίπολου.γ. Με τη βοήθεια του παραπάνω διαγράµµατος να βρεις τις τιµές της τάσης V1 και της έντασης του ρεύ-µατος I2.Θέµα 2οH ηλεκτρολογική εγκατάσταση µιας κατοικίας φαίνεταιστο διπλανό σχέδιο και προβλέπει (δηλ. µπορεί να υ-ποστηρίξει µέχρι) µέγιστη ισχύ 5,6 kW. Αν το δίκτυοέχει τάση 200 V :α. Ποια τηκόµενη ασφάλεια θα πρότεινες να τοποθετή-σουµε στον κεντρικό πίνακα, αν γνωρίζεις ότι στο ε-µπόριο κυκλοφορούν ασφάλειες των 10Α, 15Α, 20Α,25Α, 30Α και 35Α; Να δικαιολογήσεις την επιλογήσου.β. Μπορούν να δουλεύουν ταυτόχρονα οι εξής διατά-ξεις;Λαµπτήρες (Λ) 6 x 100 WΣυσκευές (Σ) 3 x 500 WΨυγείο 400 WΚουζίνα (Κ) 2 x 1500 WΝα δικαιολογήσεις την επιλογή σου.Ένωση Ελλήνων Φυσικών Παράρτηµα Κεντρικής και ∆υτικής Μακεδονίας - Θέµατα ∆ιαγωνισµού Φυσικής Γ γυµνασίου Απρίλιος 2012 1
  2. 2. Θέµα 3oΑν ο αγωγός του κυκλώµατος στο διπλανό σχήµα διαρρέεται απόηλεκτρικό ρεύµα έντασης Ι = 3,2 mA, να υπολογίσεις:α. Το ηλεκτρικό φορτίο που περνάει από µια διατοµή του αγωγού σεχρονικό διάστηµα ∆t = 2 s.β. τον αριθµό των ηλεκτρονίων που πέρασαν από µια διατοµή του αγω-γού στον παραπάνω χρόνο.∆ίνεται το στοιχειώδες ηλεκτρικό φορτίο του ηλεκτρονίου │qe│=1,6.10-19 CΘέµα 4οΑ. ∆ύο µικρές µεταλλικές σφαίρες Α και Β είναι ηλεκτρικά φορτισµένες µε θετικά φορτία qA και qB α-ντίστοιχα. Τα κέντρα των δύο σφαιρών απέχουν µεταξύ τους απόσταση r. Σε κάθε µία από τις προτάσεις1 και 2 που ακολουθούν, να γράψεις (στην κόλλα σου) το γράµµα Σ αν η πρόταση είναι σωστή ή τογράµµα Λ αν είναι λανθασµένη.1. Αν διπλασιάσουµε την απόσταση µεταξύ τους το µέτρο της δύναµης που ασκεί η µία στην άλλη υπο-διπλασιάζεται.2. Αν διπλασιάσουµε την απόσταση µεταξύ τους και ταυτόχρονα τετραπλασιάσουµε το ένα φορτίο το µέ-τρο της δύναµης που ασκεί η µία στην άλλη παραµένει ίδιο.Β. Μηχανικό κύµα διαδίδεται σε µια χορδή πολύ µεγάλου µήκους.Σε κάθε µία από τις προτάσεις 1 και 2 που ακολουθούν, να γράψεις (στην κόλλα σου) το γράµµα Σ αν ηπρόταση είναι σωστή ή το γράµµα Λ αν είναι λανθασµένη. α υ γΑπό το παραπάνω σχήµα φαίνεται ότι:1. Αν η απόσταση α είναι 1 m τότε το µήκος κύµατος είναι 0,5 m2. Αν η περίοδος του κύµατος 2 s, για να διανυθεί η απόσταση γ χρειάστηκαν 6,5s.Γ. Σε κάθε µία από τις προτάσεις 1, 2, 3 και 4 που ακολουθούν, να γράψεις (στην κόλλα σου) το γράµµαΣ αν η πρόταση είναι σωστή ή το γράµµα Λ αν είναι λανθασµένη.1. Όταν από µια µπαταρία δεν περνάει ρεύµα τότε η τάση στους πόλους της είναι διαφορετική από τοµηδέν.2. Όταν από έναν καταναλωτή δεν περνάει ρεύµα τότε η τάση στα άκρα του είναι µηδέν.Ένωση Ελλήνων Φυσικών Παράρτηµα Κεντρικής και ∆υτικής Μακεδονίας - Θέµατα ∆ιαγωνισµού Φυσικής Γ γυµνασίου Απρίλιος 2012 2
  3. 3. 3. Ήχος έντασης 100 dB µεταφέρει ενέργεια ανά µονάδα χρόνου (ένταση) στο αφτί µας 20 φορέςµεγαλύτερη από έναν ήχο έντασης 80 dB.4. Ήχος έντασης 70 dB είναι 4 φορές µεγαλύτερης ακουστότητας από έναν ήχο έντασης 50 dB.∆. Για κάθε µια από τις παρακάτω ερωτήσεις 1 και 2 να γράψεις (στην κόλλα σου) απλώς το γράµµα τοοποίο αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση κάθε φορά:1. Για να φορτιστεί ένα σώµα θετικά πρέπει: α. Να του προσφερθούν αρνητικά σωµατίδια (ηλεκτρόνια) β. Να του προσφερθούν θετικά σωµατίδια (πρωτόνια) γ. Να του αφαιρεθούν αρνητικά σωµατίδια (ηλεκτρόνια) δ. Να του αφαιρεθούν θετικά σωµατίδια (πρωτόνια)2. Σε µια ηλεκτρική θερµάστρα είναι γραµµένα τα: 200 V, 800 W. Αυτό σηµαίνει ότι: α. Λειτουργεί µόνο όταν η τάση στα άκρα της είναι ακριβώς 200 V. β. Η ισχύς που καταναλώνει είναι πάντοτε 800 W. γ. Καταναλώνει ισχύ 800 V όταν συνδεθεί µε δίκτυο τάσης 200 W. δ. ∆ιαρρέεται από ρεύµα έντασης 4 Α όταν λειτουργεί κανονικά.Θέµα 5οΈνας µαθητής στο Εργαστήριο Φυσικής του σχολείου, µετράει την περίοδο των ταλαντώσεων πουεκτελεί ένα απλό εκκρεµές και τη βρίσκει ίση µε 2 s.α. Στη συνέχεια ο µαθητής πηγαίνει εκδροµή στο χιονοδροµικό κέντρο του Καϊµακτσαλάν καιεπαναλαµβάνει το πείραµα µε το ίδιο εκκρεµές. H περίοδος των ταλαντώσεων που εκτελεί προβλέπεταινα είναι:i. 2 sii. Μικρότερη από 2 siii. Μεγαλύτερη από 2 sΝα επιλέξεις τη σωστή απάντηση και να τη δικαιολογήσεις.β. Στη συνέχεια ο µαθητής µεταφέρει το ίδιο εκκρεµές, στην εκδροµή των Χριστουγέννων στοΡοβανιέµι, το χωριό του Άγιου Βασίλη κοντά στο Βόρειο Πόλο και επαναλαµβάνει το πείραµα. Hσυχνότητα των ταλαντώσεων που εκτελεί προβλέπεται να είναι:i. 2 Hzii. Μικρότερη από 0,5Hziii. Μεγαλύτερη από 0,5Hziv. Μεγαλύτερη από 2 HzΈνωση Ελλήνων Φυσικών Παράρτηµα Κεντρικής και ∆υτικής Μακεδονίας - Θέµατα ∆ιαγωνισµού Φυσικής Γ γυµνασίου Απρίλιος 2012 3
  4. 4. Να επιλέξεις τη σωστή απάντηση και να τη δικαιολογήσεις.γ. Ο µαθητής αφού ξαναγυρίσει και πάλι στο σχολικό του εργαστήριο, αφαιρεί το σφαιρίδιο από τοεκκρεµές και τοποθετεί ένα άλλο µεγαλύτερης µάζας. H περίοδος των ταλαντώσεων που εκτελείπροβλέπεται να είναι:i. 2 sii. Μικρότερη από 2 siii. Μεγαλύτερη από 2 sΝα επιλέξεις τη σωστή απάντηση και να τη δικαιολογήσεις.δ. Να προτείνεις µια λύση ώστε το εκκρεµές όταν θα βρίσκεται στο Καϊµακατσαλάν, να εκτελεί τις ίδιεςσε αριθµό ταλαντώσεις που εκτελούσε στο σχολικό εργαστήριο, στον ίδιο χρόνο.Θέµα 6ο1. Συνδέουµε µε πηγή σταθερής τάσηςµία λάµπα (σχήµα 1) και φωτοβολεί κα-νονικά. Στη συνέχεια συνδέουµε και άλ-λη µια ίδια λάµπα παράλληλα µε τηνπρώτη χωρίς να αλλάξουµε τη πηγήτροφοδοσίας (Σχήµα 2).α. Ο συµµαθητής σου, ο Θανάσης, ισχυρίζεται ότι τότε η ένταση του ρεύµατος που περνά µέσα από τηνπηγή στο δεύτερο σχήµα (κύκλωµα) µειώνεται στο µισό σε σχέση µε εκείνη του πρώτου.β. Η Ελένη, η απουσιολόγος της τάξης σου, υποστηρίζει ότι οι λάµπες στο δεύτερο σχήµα (κύκλωµα) θαανάψουν το ίδιο µεταξύ τους, αλλά λιγότερο από τη λάµπα στο πρώτο σχήµα.γ. Τέλος ο Γρηγόρης επιµένει ότι και τα δύο κυκλώµατα καταναλώνουν την ίδια ισχύ.Έχουν δίκαιο η όχι οι συµµαθητές σου για κάθε µια από τις παραπάνω περιπτώσεις; Ποια είναι η δικήσου άποψη σε κάθε µια περίπτωση και γιατί;Θέµα 7οΑ. Ας υποθέσουµε ότι κάπου δίπλα σου γίνεται µια πολύ ισχυρή έκρηξη που συνοδεύεται από εκδήλωσηπυρκαγιάς. Ο ήχος και το φως που παράγονται θα γίνουν αντιληπτά από έναν αστροναύτη που βρίσκεταιέξω από ένα διαστηµικό σταθµό σε πολύ µεγάλο ύψος από την επιφάνεια της Γης και µέσα στο βαρυτικότης πεδίο και κοιτάζει προς το σηµείο της έκρηξης; Ναι ή όχι και γιατί;Β. ∆ύο κύµατα Α και Β έχουν µήκη κύµατος λΑ = 1,5 m και λΒ = 0,4 m αντίστοιχα. Αν γνωρίζεις ότι ησυχνότητα του κύµατος Α είναι fA = 300 Ηz και ότι η περίοδος ΤΑ του πρώτου κύµατος είναι τριπλάσιαΈνωση Ελλήνων Φυσικών Παράρτηµα Κεντρικής και ∆υτικής Μακεδονίας - Θέµατα ∆ιαγωνισµού Φυσικής Γ γυµνασίου Απρίλιος 2012 4
  5. 5. της περιόδου ΤΒ του δεύτερου κύµατος, να βρεις αν αυτά τα κύµατα διαδίδονται η όχι στο ίδιο υλικό µέ-σο και γιατί;Θέµα 8ο∆ύο µικρές ίδιες µεταλλικές σφαίρες Α και Β είναι φορτισµένες µε φορτία qΑ = + 2 µC και qΒ αντίστοιχακαι τα κέντρα τους απέχουν µεταξύ τους απόσταση r = 0,03 m. Αν το µέτρο της ελκτικής δύναµης πουαναπτύσσεται ανάµεσα στις δύο σφαίρες είναι F = 80 N:α. Σχεδίασε το κατάλληλο σχήµα στο οποίο να εµφανίζονται οι δύο σφαίρες και οι δυνάµεις που ανα-πτύσσονται µεταξύ τους και υπολόγισε το φορτίο qΒ. ∆ίνεται Κ = 9.109 Nm2/C2.β. Φέρουµε τις δύο σφαίρες σε επαφή µεταξύ τους για λίγο. Στη συνέχεια τις αποµακρύνουµε και τις ξα-νατοποθετούµε στην ίδια µεταξύ τους απόσταση που ήταν και πριν. Να σχεδιάσεις τις δυνάµεις που α-σκούνται τώρα µεταξύ των σφαιρών και να υπολογίσεις το µέτρο τους. ∆ίνεται Κ = 9.109 Nm2/C2.Θέµα 9οΣτο κύκλωµα του διπλανού σχήµατος οι αντιστάτες έχουναντίσταση R1 = 4 , R2 = 6 και R3 = 3 . Αν η τάση τρο-φοδοσίας (πηγή) είναι V=18Volt, να βρείτε:α. Tην ισοδύναµη αντίσταση Rολ του κυκλώµατος.β. Τις εντάσεις των ρευµάτων που διαρρέουν κάθε αντίστασηστο κύκλωµα.γ. Αν η συνολική ενέργεια που καταναλώνει το κύκλωµαείναι Εολ = 0,81 KWh, να υπολογίσεις το χρονικό διάστηµα (σε ώρες) που το κύκλωµα διαρρέεται απόρεύµα.Θέµα 10οΣτη λίµνη των Ιωαννίνων, µια µέρα που δεν φυσούσε καθόλου, ένα σκάφος που είναι στα ανοιχτά ρίχνειάγκυρα. Από το σηµείο της επιφάνειας της λίµνης που έπεσε η άγκυρα δηµιουργείται στην επιφάνεια τηςλίµνης ένα εγκάρσιο κύµα. Ένας άνθρωπος που είναι στην προκυµαία παρατηρεί ότι το κύµα φτάνει σεαυτόν 1,2 λεπτά µετά την πτώση της άγκυρας. Αν γνωρίζει ότι η απόσταση ανάµεσα σε δύο διαδοχικάόρη του κύµατος είναι 100cm και παρατηρεί ότι στην προκυµαία φτάνουν 120 κύµατα κάθε λεπτό, ναυπολογίσεις:α. την περίοδο του κύµατοςβ. την ταχύτητα διάδοσής τουγ. την απόσταση του σκάφους από την προκυµαία καιδ. τη συχνότητα ενός άλλου κύµατος που θα δηµιουργούσε στην ίδια λίµνη µια ελαφρύτερη άγκυρα ανγνωρίζεις ότι το νέο µήκος κύµατος τώρα είναι 80cm. ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!!Ένωση Ελλήνων Φυσικών Παράρτηµα Κεντρικής και ∆υτικής Μακεδονίας - Θέµατα ∆ιαγωνισµού Φυσικής Γ γυµνασίου Απρίλιος 2012 5

×