Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

kexec (lightning talk)

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Upcoming SlideShare
Junos
Junos
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 9 Ad
Advertisement

More Related Content

Advertisement

kexec (lightning talk)

  1. 1. kexec/kdump: reboot rapid si , debug postmortem Matei Conovici mconovici@gmail.com RLUG Meeting, Decembrie 2009
  2. 2. kexec • apel sistem pentru ˆ arcarea ˆ memorie si lansarea ˆ executie ınc˘ ın , ın , a unui nou kernel, f˘r˘ a restarta sistemul ˆ modul traditional a a ın , • utilitar pentru controlul acestei facilit˘ti a, # kexec -l /vmlinuz --initrd=/initrd.img --reuse-cmdline # kexec -e kexec/kdump: reboot rapid si debug postmortem Matei Conovici , 1 RLUG Meeting, Decembrie 2009
  3. 3. Sumar al optiunilor: , scrat:~# kexec -h Usage: kexec [OPTION]... [kernel] Directly reboot into a new kernel -h, --help Print this help. -v, --version Print the version of kexec. -f, --force Force an immediate kexec, don’t call shutdown. -l, --load Load the new kernel into the current kernel. -p, --load-panic Load the new kernel for use on panic. -u, --unload Unload the current kexec target kernel. -e, --exec Execute a currently loaded kernel. 1-1
  4. 4. Supported kernel file types and options: elf-x86 --append=STRING Set the kernel command line to STRING --reuse-cmdline Use kernel command line from running system. --initrd=FILE Use FILE as the kernel’s initial ramdisk. --args-linux Pass linux kernel style options --args-elf Pass elf boot notes Architecture options: --serial=<port> Specify the serial port for debug output --serial-baud=<baud_rate> Specify the serial port baud rate --console-vga Enable the vga console --console-serial Enable the serial console 1-2
  5. 5. Utilizare • ˆ Debian GNU/Linux, pachetul kexec-tools instaleaz˘ scrip- In a turile de init necesare pentru reboot • ˆ /etc/default/kexec se alege dac˘ la reboot se foloseste kexec In a , # Load a kexec kernel (true/false) LOAD KEXEC=true kexec/kdump: reboot rapid si debug postmortem Matei Conovici , 2 RLUG Meeting, Decembrie 2009
  6. 6. Pro/Con • Se evit˘ timpii morti la boot, mai ales cu unele BIOS-uri a , enervante • Nu toate driverele pot s˘ aduc˘ dispozitivele ˆ a a ıntr-o stare sufi- cient de consistent˘ pentru a porni “la cald” a kexec/kdump: reboot rapid si debug postmortem Matei Conovici , 3 RLUG Meeting, Decembrie 2009
  7. 7. kdump • ˆ cazul unei erori fatale ˆ kernel, ˆ loc de halt sau reboot In ın ın acesta poate apela kexec pentru a lansa un nou kernel • Noul kernel ruleaz˘ ˆ a ıntr-un spatiu de memorie rezervat in pre- , alabil • Dup˘ pornire se poate investiga continutul memoriei RAM a a , kernelului anterior kexec/kdump: reboot rapid si debug postmortem Matei Conovici , 4 RLUG Meeting, Decembrie 2009
  8. 8. kdump • Kernel-ul ”standard” trebuie s˘ rezerve spatiu pentru ”dump- a , capture” kernel append="... crashkernel=64M@16M ..." • Se ˆ ıncarc˘ ˆ memorie kernelul ”dump-capture” a ın # kexec -p /vmlinuz --initrd=/initrd.img --reuse-cmdline • Se asteapt˘ urm˘torul PANIC :-) , a a • Continutul memoriei RAM este expus ˆ /proc/vmcore sau , ın /dev/oldmem kexec/kdump: reboot rapid si debug postmortem Matei Conovici , 5 RLUG Meeting, Decembrie 2009
  9. 9. kdump • Cˆteva optiuni necesare ˆ configuratia kernel-ului: a , ın , CONFIG KEXEC, CONFIG CRASH DUMP, CONFIG PROC VMCORE ... • Vezi /usr/src/linux/Documentation/kdump/kdump.txt kexec/kdump: reboot rapid si debug postmortem Matei Conovici , 6 RLUG Meeting, Decembrie 2009

×