Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Saskia Bon & Simone Agema - Help, de fysiotherapeut verzuipt

722 views

Published on

Weet jij hoeveel tijd jouw doelgroep neemt om informatie tot zich te nemen over jouw product of dienst? En wat hij wil lezen of horen als hij de tijd daarvoor neemt? Nee? Wij deden het wel en werden ruw wakker geschud. Onderzoek leerde ons dat een fysiotherapeut, die de hele dag druk is met zijn patiënten en verzuipt in de informatie die op hem afkomt, per dag 2 minuten de tijd neemt om de website van zijn vereniging te bezoeken. Om bij voorkeur informatie te vinden die dicht aansluit bij zijn dagelijkse praktijk. Tot onze schande moesten we bekennen dat er de afgelopen jaren ongemerkt veel zendingswerk was verricht en de website en de nieuwsbrief vol stond met informatie die de vereniging zelf belangrijk vond. Tegelijkertijd ontkomt ook het KNGF niet aan een trend waar alle verenigingen last van hebben, namelijk de afnemende loyaliteit van leden. Tijd om het roer om te gooien. Vorig jaar zijn we gestart met de herziening van onze website en met de ontwikkeling van een contentstrategie. We doen dat net als Maggi: een beetje van onszelf en een beetje van een extern bureau dat ons adviseert. Het ontwikkelen van een goede contentstrategie op een lerende manier en in een traditionele organisatie is hard werken. We doen het stapje voor stapje met vallen en opstaan. Dat verhaal willen we graag met je delen. Geen glamourpraat over mooie strategieën en fantastische resultaten. Daarvoor zijn boeken en cases genoeg. De bouwtekening begint gestalte te krijgen en we zijn de verbouwing inmiddels gestart. Nieuwsgierig naar een praktijkverhaal van vlees (spieren) en bloed? Zoekend naar praktisch inzicht wat het voor jezelf als professional betekent en voor de organisatie (want ook die moet je mee zien te krijgen)? Dan nodigen we je graag uit voor onze sessie ‘Help, de fysiotherapeut verzuipt’. Na afloop krijg je van ons een werkmodel mee ter inspiratie.

Published in: Marketing
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Saskia Bon & Simone Agema - Help, de fysiotherapeut verzuipt

 1. 1. Help de fysiotherapeut verzuipt! 4 november 2015, Utrecht Simone Agema, manager Communicatie en Marketing Saskia Bon, hoofdredacteur mediahuis/contentmanager
 2. 2. Wat deden wij? 4 november 2015 • help de fysiotherapeut verzuipt • 3 Middelen ↓ Doelgroep Leden CKR- geregistreerden Stakeholders Pers Consument KNGF- medewerkers Zorg verzekeraars Politiek (Lokale) overheden FysioNet Online ledenpeiling Fysiotherapeut.com FysioNetwerken FysioEnieuws SPECIAL FysioEnieuws Uit de bestuurskamer FysioPraxis FysioCongres Facebook De Fysiotherapeut Facebook KNGF LinkedIn groep Twitter KNGF_#033 volgers Twitter KNGF_De Fysiotherapeut Twitter Bestuur KNGF volgers Interne nieuwsbrief SharePoint (intranet) Medewerkersbijeenko msten
 3. 3. Van zender- en middelengericht…. 4 november 2015 • help de fysiotherapeut verzuipt • 4
 4. 4. © 2013 Ipsos BV. All rights reserved. Contains Ipsos’ Confidential and Proprietary information and Looptijd december 2012 - januari 2013: Hoe kunnen we de leden van het KNGF het beste informeren? Doel: informatiebehoefte en bereik 2.500 leden aangeschreven, respons 559 leden
 5. 5. 6 Leden voelen zich sterk betrokken bij de zaken waar ze dagelijks mee te maken hebben % Zeer betrokken De relatie met uw patiënten 93 Uw eigen ontwikkeling als specialist 76 Uw eigen organisatie 72 Fysiotherapie als vakgebied 65 Ontwikkelingen in de zorg (op politiek gebied, en de rol van de zorgverzekeraars) 37 Ontwikkelingen in de markt (concurrentie, technologie, leveranciers) 29 Beleidsvorming binnen uw eigen beroepsgroep 18 B1. In hoeverre voelt u zich betrokken bij de volgende onderdelen van fysiotherapie? Basis: Leden van het KNGF (n=559) BETROKKENHEID BIJ ONDERWERPEN
 6. 6. 7 …er is wel interesse in “buitenschoolse” activiteiten 36% 29% 29% 27% 22% 13% 11% 2% Vakliteratuur lezen Informatie opzoeken over uw specialisme Workshops of presentaties bijwonen Kennis van vakgenoten lezen Zelf kennis delen met vakgenoten Zelf workshops of presentaties geven Artikelen schrijven over fysiotherapie Anders INTERESSE IN ACTIVITEITEN T3. In welke van de volgende activiteiten heeft u wel interesse, maar komt u meestal niet aan toe? T5. Wat zou voor u het beste tijdvak zijn om de onderstaande activiteiten te doen? Basis: Leden van het KNGF (n=559) Tijdsgebrek (92%) is de voornaamste reden waarom men niet aan deze activiteiten toe komt IDEALE TIJDVAK Vrije dagen (27%) Doordeweeks – Avond (26%) Doordeweeks – Avond (27%) Vrije dagen (24%) Doordeweeks – Avond (37%) Vrije dagen (22%) Doordeweeks – Avond (31%) Vrije dagen (28%) Doordeweeks – Avond (29%) Doordeweeks – Middag (25%) Doordeweeks – Avond (27%) Doordeweeks – Middag (21%) Vrije dagen (32%) Weekend (15%)
 7. 7. 8 Leden besteden nu ongeveer 2 uur per week aan kennisvergaring of kennis delen Activiteit Vakinhoudelijke informatie opzoeken Vakliteratuur lezen Zelf kennis delen met vakgenoten Kennis van vakgenoten lezen Bijeenkomsten, workshops of presentaties bijwonen Zelf workshops of presentaties geven Artikelen schrijven over fysiotherapie Doet deze activiteit 82% 80% 76% 60% 60% 15% 7% Aant. Uur per week (gemidd.) 2.1 2.0 2.0 1.3 1.6 0.3 0.2 Wanneer? Doordeweeks: Avond (42%) Weekend (21%) Weekend (38%) Doordeweeks: Avond (32%) Doordeweeks: Middag (36%) Doordeweeks: Avond (26%) Doordeweeks: Avond (44%) Weekend (29%) Doordeweeks: Avond (49%) Vrije dagen (20%) Doordeweeks: Avond (31%) Doordeweeks: Middag (29%) Vrije dagen (36%) Doordeweeks: Avond (21%) Weekend (21%) T1. Kunt u van elke activiteit aangeven hoeveel tijd u er gemiddeld per week ongeveer aan besteedt? T2. Kunt u van de volgende activiteiten aangeven op welk moment u dit meestal doet? Basis: Leden van het KNGF (n=559)
 8. 8. …. naar denken in content- marketing kanalen content en content- vormen bereik en effect doelen doelgroep 4 november 2015 • help de fysiotherapeut verzuipt • 9
 9. 9. Contentstrategie: doelen kanalen content en content- vormen bereik en effect doelen doelgroep 4 november 2015 • help de fysiotherapeut verzuipt • 10
 10. 10. Doelen • Basis: strategisch communicatieplan • Welk communcatiedoel moet gediend worden? En hoe draagt contentmarketing daaraan bij? • Welke kernboodschap hoort daarbij (bij voorkeur per persona)? • KNGF: • Basis: jaarplan 2016 • Kernboodschappen eruit gehaald • Per persona aan het doorvertalen 4 november 2015 • Help, de fyisiotherapeut verzuipt • 11
 11. 11. Contentstrategie: doelgroep kanalen content en content- vormen bereik en effect doelen doelgroep 4 november 2015• help de fysiotherapeut verzuipt • 12
 12. 12. Doelgroep • Van doelgroep naar persona, omdat: • Beter inzicht in persoonlijke belevingswereld van klant/gebruiker/lid • Beter inspelen op hun behoeften, wensen e.d. • Klantreis per persona: leer het proces ‘van oriëntatie naar gebruik’ van de persona’s kennen door klantreis in beeld te brengen • http://www.slideshare.net zoek op ‘persona’s ‘ • http://www.frankwatching.com> zoek op ‘customer journey’ 4 november 2015 • help de fysiotherapeut verzuipt • 13
 13. 13. Klantreis leden KNGF 4 november 2015• help de fysiotherapeut verzuipt • 14
 14. 14. Ontwikkeling persona’s 4 november 2015• help de fysiotherapeut verzuipt • 15
 15. 15. Persona’s in de praktijk 4 november 2015• help de fysiotherapeut verzuipt • 16
 16. 16. Persona’s in de praktijk 4 november 2015• help de fysiotherapeut verzuipt • 17 Iris van de Weerd Fysiotherapeut , afgestudeerd in 2014 “Een incompany-fysiotherapiepraktijk, hoe pak je zoiets aan? Daarvoor is geen Gouden Standaard.“ Afstudeerproject van hogeschool Saxion in de ijsfabriek van Ben & Jerry’s in Hellendoorn. Opdracht: de mentale en fysieke klachten van de medewerkers inventariseren en opzetten inloopspreekuur. Iris van de Weerd: “Een incompany- fysiotherapiepraktijk, hoe pak je zoiets aan? Daarvoor is geen Gouden Standaard. Maar het is wel heel erg leuk om dat uit te zoeken en ook erg leerzaam. Link naar FP en naar P&D starten van praktijk
 17. 17. Contenstrategie: kanalen kanalen content en content- vormen bereik en effect doelen doelgroepen 4 november 2015 • help de fysiotherapeut verzuipt • 18
 18. 18. Kanalen Voorkeurskanalen en hun content: Blad (FysioPraxis): • Vakinhoud (70%) • Kwaliteit en professionalisering (43%) Website (www.kngf.nl): • Lidmaatschap, registratie & scholing (55%) • Vacaturebank (30%) Digitale nieuwsbrief (FysioEnieuws): • Beleidsontwikkelingen (58%) • Bestuurs- en verenigingszaken (66%) • Ontwikkelingen zorgsector (55%) • Producten en diensten (37%) • Regionale genootschappen (55%) • Beroepsinhoudelijke verenigingen (46%) 4 november 2015 • help de fysiotherapeut verzuipt • 19
 19. 19. FysioPraxis 4 november 2015 • help de fysiotherapeut verzuipt • 20
 20. 20. www.kngf.nl Screenshot 4 november 2015 • help de fyisiotherapeut verzuipt • 22
 21. 21. Kanalen • Inzet andere kanalen • Social media (ook eigen gebouwde community) • Actiematige kanalen 4 november 2015 • help de fysiotherapeut verzuipt • 23
 22. 22. Contentstrategie: content en contentvormen kanalen content en content- vormen bereik en effect doelen doelgroep 4 november 2015• help de fysiotherapeut verzuipt • 23
 23. 23. Content en contentvormen 4 november 2015• help de fysiotherapeut verzuipt • 24 Formats • Content formatteren voor meerdere distributiekanalen > herkenbaarheid, consumptie en productie-efficiency • Niet 100% formatteren; ook vrije content laten zoals infographics, content speciaal voor acties • Ook kortlopende formats ontwikkelen voor speciale projecten zoals: ’ons kwaliteitbeleid in 5 stappen’ of ‘6 tips voor een ondernemende praktijk’ • Vak geformatteerd: ijkrubrieken Contentvormen: artikel, interview, video, infographic, blog, animaties, handleiding
 24. 24. IJkrubrieken 4 november 2015• help de fysiotherapeut verzuipt • 25
 25. 25. IJkrubrieken 4 november 2015• help de fysiotherapeut verzuipt • 26
 26. 26. IJkrubrieken 4 november 2015• help de fysiotherapeut verzuipt • 27
 27. 27. IJkrubrieken 4 november 2015• help de fysiotherapeut verzuipt • 28
 28. 28. 4 november 2015 • help de fysiotherapeut verzuipt • 29
 29. 29. 4 november 2015 • help de fysiotherapeut verzuipt • 30
 30. 30. Contentstrategie: bereik en effect kanalen content- vormen bereik en effect doelen doelgroep 4 november 2015• help de fysiotherapeut verzuipt • 31
 31. 31. Bereik en effect: monitoring via statistieken en onderzoek 4 november 2015• help de fysiotherapeut verzuipt • 32 • Dagelijks volgen wat jouw content doet a.d.h.v. statistieken (google analytics) en daarop sturen • Regelmatig onderzoek doen naar: • hoe en waar doelgroep informatie zoekt • wat is zijn beleving van wat hij krijgt aangeboden • Uitgangspunt: behouden en winnen van klanten/gebruikers/leden
 32. 32. Vervolgstappen voor KNGF 4 november 2015• help de fysiotherapeut verzuipt • 33 Distributiekanalen 1. Website inpassen ijkrubrieken en FysioPraxis ontwikkelen nieuwe bladformule/vormgeving, online variant, redactiestatuut Content: 1. Kernconcept ontwikkelen o.b.v. herpositionering KNGF 2. Jaarplan 2016 doorvertalen naar contentplan met als uitgangspunt behoefte leden en daarbij meer aandacht voor activeren, inspireren, mede a.d.v. andersoortige (project-/campagne)content Organisatie: 1. Bewustmaken en meenemen in wat werken volgens een contentstrategie is om zendingswerk te voorkomen
 33. 33. In 7 stappen naar een contenstrategie 4 november 2015• help de fysiotherapeut verzuipt • 34 1. Doe onderzoek en leer je doelgroep kennen 2. Ontwikkel de klantreis van jouw doelgroep 3. Ontwikkel persona’s/ ijkpersonen 4. Ontwikkel een inspirerend kernconcept 5. Ontwikkel formats, ijkrubrieken en soorten content 6. Vertaal de doelstelling in boodschappen, naar persona’s, naar distributiekanalen en contentformats en -vormen 7. Monitor het bereik en het effect Voorbeelden: Foodbrigade, Allerhande
 34. 34. Bedankt voor uw aandacht en succes met uw eigen ontdekkingstocht!

×