Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

iBeacons: hoe offline cookies retail gaan veranderen

656 views

Published on

iBeacons maken een snelle opmars in de retail. In de keynote zal Frank een aantal relevante en spraakmakende showcases uitlichten en zijn visie delen hoe hier gebruik van te maken.

Published in: Mobile
 • Be the first to comment

iBeacons: hoe offline cookies retail gaan veranderen

 1. 1. H O E O F F L I N E C O O K I E S R E T A I L G A A N V E R A N D E R E N i B E A C O N S F R A N K V E R S C H O O R
 2. 2. R E L E V A N T I E & F O O T T R A F F I C A L L A B O U T
 3. 3. G E S C H I K T V O O R I E D E R E M O D E R N E S M A R T P H O N E
 4. 4. L O W C O S T H A R D W A R E D E V I C E S P L E N T Y O F C H O I C E
 5. 5. P R O X I M I T Y I M M E D I A T E ( C E N T I M E T E R S ) N E A R ( F E W M E T E R S ) F A R ( 2 0 - 5 0 M E T E R S )
 6. 6. C L O S E T H E L O O P T U S S E N O N L I N E & O F F L I N E EMAIL SOCIAL MEDIA ONLINE OP LOCATIE SALES CUSTOMER SERVICE
 7. 7. R E G E N T S T R E E T L O N D E N
 8. 8. H A M M E R S O N E U R O P A L O Y A L T Y
 9. 9. W E E T P R E C I E S W I E E R V O O R J E S T A A T M E T I B E A C O N B A R C L A Y S B A N K
 10. 10. U I T R O L I N A L L E 7 9 3 W I N K E L S I N D E V S M A C Y S I N T W E E D E F A S E
 11. 11. E A S Y J E T P I L O T O N 3 E U A I R P O R T S A I R L I N E S
 12. 12. V I R G I N A T L A N T I C U P P E R C L A S S C U S T O M E R S E R V I C E A I R L I N E S
 13. 13. T R A N S F E R P A S S A G I E R S K N O W W H E R E T O G O K L M ‘ I N D O O R N A V I G A T I O N ’
 14. 14. P H I L I P S M U S E U M I B E A C O N S E A R C H G A M I N G
 15. 15. L E V I ’ S B I L L B O A R D S H O W S Y O U T H E C L O S E S T R E T A I L S T O R E F O R J E A N S I N T E R A C T I V E B I L L B O A R D S
 16. 16. M E L B O U R N E C R I C K E T G R O U N D M A K E S S E L L E R S T R A C E A B L E I N S T A L L T H E A P P A N D G E T A P I E
 17. 17. C L I E N T E L I N G
 18. 18. E F F E C T V A N I N Z E T : H I L L S H E R E F A R M S i B E A C O N
 19. 19. i B E A C O N G E B R U I K S - O N D E R Z O E K •  Werkt via ListEase app •  Klanten krijgen uitnodiging om product toe te voegen aan boodschappenlijstje •  Bij het product krijgen ze een aanbieding of reminder te zien
 20. 20. A P P G E B R U I K W A S 1 6 . 5 X G R O T E R B I J K L A N T E N D I E E E N i B E A C O N B E R I C H T O N T V I N G E N i B E A C O N G E B R U I K S O N D E R Z O E K bron: inMarket
 21. 21. K O O P I N T E N T I E I S M E T i B E A C O N N O T I F I C A T I E S 2 0 X G R O T E R i B E A C O N G E B R U I K S O N D E R Z O E K bron: inMarket
 22. 22. E F F E C T V A N I N Z E T : M C D O N A L D S i B E A C O N
 23. 23. 2 6 R E S T A U R A N T S S T U R E N C O U P O N S A A N G A S T E N I N O F D I C H T B I J D E L O C A T I E S M C D O N A L D S C O L U M B U S G A bron: McDonalds
 24. 24. I N D E P I L O T V A N 4 W E K E N Z I J N T O T A A L 1 8 . 0 0 0 C O U P O N S G E B R U I K T M C D O N A L D S C O L U M B U S G A bron: McDonalds
 25. 25. O M Z E T S T I J G I N G : 7 . 5 % M C N U G G E T S 8 % M C C H I C K E N M C D O N A L D S C O L U M B U S G A bron: McDonalds
 26. 26. W A T V I N D E N G E B R U I K E R S ? i B E A C O N S W I R L A N A L Y S E B I J M E E R D A N 1 0 . 0 0 0 C O N S U M E N T E N D I E I N 2 0 1 4 I N T E R A C T I E H E B B E N G E H A D M E T B E A C O N M A R K E T I N G C A M P A G N E S L O R D & T A Y L O R , H U D S O N ’ S B A Y , U R B A N O U T F I T T E R S , K E N N E T H C O L E E N T I M B E R L A N D .
 27. 27. 6 0 % O P E N T H E T I B E A C O N P R O X I M I T Y B E R I C H T i B E A C O N C U S T O M E R A D A P T I O N source: Swirl
 28. 28. 3 0 % M A A K T G E B R U I K V A N D E A A N B I E D I N G E N i B E A C O N C U S T O M E R A D A P T I O N source: Swirl
 29. 29. 6 0 % V A N K L A N T E N Z E G G E N T E R U G T E K O M E N V A N W E G E I B E A C O N D E I N T E R A C T I E S i B E A C O N C U S T O M E R A D A P T I O N source: Swirl
 30. 30. D E T O E K O M S T V A N K L A N T B E L E V I N G F L O R A H O L L A N D T R A D E F A I R
 31. 31. E E N S C H A A L B A A R P L A T F O R M M E T L A G E I N S T A P O F F L I N E O N L I N E A P P
 32. 32. E C O S Y S T E E M I N B E A C O N
 33. 33. D O N ’ T S •  Bericht bij ieder bezoek •  Bericht bij ieder product •  Bericht bij iedere exit •  Bericht na ieder bericht…
 34. 34. B E S T P R A C T I C E S •  Leer van de klant •  Begrijp hoe je relevant kan zijn voor de klant •  Be personal •  Zorg voor een right time experience
 35. 35. I B E A C O N - R E T A I L . N L F R A N K @ I N B E A C O N . N L

×