Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Formació Consensus: Els espais de participació

539 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Formació Consensus: Els espais de participació

 1. 1. Formació Consensus Els nous Espais de Participació amb el suport de:
 2. 2. Índex <ul><ul><li>Conceptes previs </li></ul></ul><ul><ul><li>Espais de participació: un nou concepte </li></ul></ul><ul><ul><li>Espais de participació: principals característiques </li></ul></ul><ul><ul><li>Espais de participació: elements participatius </li></ul></ul><ul><ul><li>Formacions relacionades </li></ul></ul>
 3. 3. Conceptes previs Els espais de participació han estat sempre l’element central de la plataforma Consensus. En les darreres versions de la plataforma però, aquests tenien una estructura molt rígida que condicionava la forma en que aquests podien ser utilitzats. Amb la nova versió de Consensus s’ha solucionat aquesta limitació per a que els espais de participació siguin més flexibles i s’adaptin el màxim a les vostres necessitats.
 4. 4. Espais de Participació: un nou concepte La idea principal és que ara els espais de participació són un recipient buit al qual podem afegir aquells elements participatius que vulguem. ESPAI DE PARTICIPACIÓ Espais relacionats Informació Qüestionaris Debat Bloc Documents Contacte
 5. 5. Espais de Participació: un nou concepte <ul><li>Aquesta idea i la seva materialització són molt potents ja que ens permeten convertir un espai de participació en allò que nosaltres vulguem. </li></ul><ul><li>Així, sent una mica creatius, podem transformar un espai en moltes coses diferents. </li></ul><ul><li>Per exemple, un espai de participació pot ser: </li></ul><ul><li>El Bloc de l’Alcalde </li></ul><ul><li>Un debat sobre els usos del poliesportiu </li></ul><ul><li>Un recull de vídeos del municipi </li></ul><ul><li>Un procés de participació online amb diversos elements participatius </li></ul><ul><li>Un Qüestionari </li></ul><ul><li>El programa de les festes majors </li></ul>
 6. 6. Espais de Participació : principals caracterítiques <ul><li>Les principals característiques i novetats que trobareu en els espais de participació son les següents: </li></ul><ul><li>L’Espai de Participació és un “recipient o contenidor” en el qual es poden integrar un o diversos element de participació (funcionalitats) dels que la plataforma ofereix. </li></ul><ul><li>L’espai de participació té un títol, una descripció i una imatge que es poden modifica r. </li></ul><ul><li>Els espais de participació i els seus elements de participació es poden visualitzar de forma individualitzada o conjunta tant a la home com en el menú de Consensus. </li></ul><ul><li>Els espais de participació i els seus elements de participació es poden ordenar tant a la home com en el menú de Consensus de forma fàcil, senzilla i intuïtiva. </li></ul><ul><li>Els espais de participació poden ser Oberts (Públics) o Restringits (Privats) </li></ul>
 7. 7. Espais de Participació : elements participatius Elements participatius A la nova versió de Consensus ens referim a Elements Participatius quan parlem de les diferents funcionalitats que es poden afegir a un Espai de Participació. Espais relacionats Informació Qüestionaris Debat Bloc Documents Contacte <ul><li>Cada element participatiu funciona com a una unitat separada que es pot configurar i adaptar segons les vostres necessitats. </li></ul><ul><li>Per tant, podeu: </li></ul><ul><li>Posar-hi el títol i la imatge que vulgueu </li></ul><ul><li>Configurar aspectes de visualització </li></ul><ul><li>Configurar aspectes de moderació i filtres (bloc, debats, qüestionaris) </li></ul><ul><li>Ordenar els elements participatius dins d’un espai de participació de la forma que creieu més convenient. </li></ul>
 8. 8. Bloc <ul><li>Bloc de format clàssic amb entrades (posts) i comentaris dels ciutadans </li></ul><ul><li>Les entrades només poden ser escrites per un usuari administrador o moderar (normalment un tècnic de l’ajuntament) </li></ul><ul><li>Els comentaris poden ser moderats o no </li></ul><ul><li>Es pot incrustar html (youtube, etc), afegir imatges i donar format. </li></ul>
 9. 9. Debat <ul><li>Debat amb un sol nivell de respostes. Estructurat en temes de debat i respostes a aquests temes </li></ul><ul><li>Els temes de debat poden ser escrits per qualsevol persona i poden ser moderats o no </li></ul><ul><li>Els comentaris poden ser moderats o no </li></ul><ul><li>Es pot incrustar html (youtube, etc), afegir imatges i donar format. </li></ul>
 10. 10. Qüestionaris <ul><li>Mòdul de qüestionaris ja present en la darrera versió de Consensus. </li></ul><ul><li>Permet la creació de qüestionaris complexos </li></ul><ul><li>Permet el control i filtratge de respostes </li></ul><ul><li>Permet l’explotació i presentació de les respostes d’una forma fàcil i intuitiva. </li></ul>
 11. 11. Informació general <ul><li>Element que permet posar informació d’interès per aquell espai de participació. </li></ul><ul><li>Permet incrustar html (youtube, etc), afegir imatges i donar format. </li></ul><ul><li>A diferència de la descripció de l’espai es pot situar en qualsevol lloc que vulguem de l’espai de participació </li></ul>
 12. 12. Documents <ul><li>Element per crear una galeria de documents associada a un espai de participació </li></ul><ul><li>Es poden posar elements de tot tipus </li></ul><ul><li>Es poden crear categories de forma fàcil i senzilla </li></ul><ul><li>Cada document o contingut pot tenir la seva fitxa descriptiva </li></ul><ul><li>Permet incrustar html (youtube, etc), afegir imatges i donar format. </li></ul>
 13. 13. Espais relacionats <ul><li>Amb aquest element es poden relacionar diferents espais de participació de Consensus del vostre municipi. </li></ul><ul><li>Permet doncs mostrar edicions passades d’un mateix procés o espai participatiu del municipi com també establir d’altres relacions que puguin resultar d’interès </li></ul><ul><li>Es pot escollir si aquests espais relacionats es mostren o no en el menú esquerre </li></ul><ul><li>Els espais es mostraran a la portada de l’espai en la posició que nosaltres vulguem </li></ul>
 14. 14. Contacte <ul><li>Element de contacte de l’espai que permet que qualsevol persona o membre d’aquell espai es pugui relacionar de forma directe amb el responsable (moderador /administrador) d’aquest, </li></ul>
 15. 15. Portada de l’espai de participació <ul><li>Un cop creat un espai i creats els seus elements participatius a través del menú d’administració podrem decidir diverses coses: </li></ul><ul><ul><li>Si està publicat o no </li></ul></ul><ul><ul><li>Si l’espai o els seus elements es mostren al menú o a la home de Consensus </li></ul></ul><ul><ul><li>L’ordre en que l’espai es mostra al menú o a la home de Consensus </li></ul></ul><ul><ul><li>L’ordre en que els elements es mostren dins de l’espai tant en el menú com a la portada de l’espai </li></ul></ul><ul><ul><li>Els elements a la portada de l’espai es mostraran un a sota de l’altre en l’ordre que nosaltres haguem decidit. </li></ul></ul>
 16. 16. Formacions relacionades: <ul><li>Crea un espai de participació http://www.comunitats.localret.cat/consensus/?q=node/1232 </li></ul><ul><li>El menú d’espais de participació http://www.comunitats.localret.cat/consensus/?q=node/1234 </li></ul>

×