Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Stronniczy przegląd
nowości w RIPE
Piotr Strzyżewski
PLNOG 17, Kraków 26-27.09.2016
RIPE vs RIPE NCC
 RIPE:
 Społeczność
 Każdy może brać udział w pracach grup roboczych (np.
Address Policy Working Group...
IPv4 – czy mamy jeszcze o czym
rozmawiać?
https://www.ripe.net/publications/ipv6-info-centre/about-ipv6/ipv4-exhaustion/ip...
IPv4 – czy mamy jeszcze o czym
rozmawiać?
https://www.ripe.net/publications/ipv6-info-centre/about-ipv6/ipv4-exhaustion/ip...
IPv4 – czy mamy jeszcze o czym
rozmawiać?
 Przydziały następują z „ostatniej” /8
 IANA dwa razy do roku rozdziela zwróco...
Czy coś się zmienia?
 Polityki dyskutowane w Address Policy WG:
 2015-01 (przyjęta w lipcu 2015) – zakaz transferu
adres...
Czy coś się zmienia?
 Polityki dyskutowane w Address Policy WG:
 2016-03 (nadal dyskutowana; druga wersja) –
„uszczelnie...
Czy coś się zmienia?
 Polityki dyskutowane w Address Policy WG:
 2014-02 (przyjęta we wrześniu 2014) – zezwolenie na
tra...
Czy coś się zmienia?
 Uchwały zarządu i walnego zgromadzenia RIPE NCC:
 Uchwała zarządu z marca 2015 w sprawie wnoszenia...
Czy coś się zmienia?
 Uchwały zarządu i walnego zgromadzenia RIPE NCC:
 Uchwała zarządu z września 2016 w sprawie
tymcza...
Jak można pozyskać adresy IPv4
 „Tradycyjnymi” metodami:
 Założenie nowego LIRa
 Przejęcie lub połączenie z inną firmą
...
Dziękuję za uwagę!
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

PLNOG 17 - Piotr Strzyżewski - Regulacje RIPE które przekładają sie na realia i potrzeby firm telekomunikacyjnch w Polsce

57 views

Published on

Krótkie omówienie ostatnich regulacji RIPE które odnoszą sie do pozyskiwania nowych adresów IPv4 jako LIR oraz handlu adresacją IPv4.

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

PLNOG 17 - Piotr Strzyżewski - Regulacje RIPE które przekładają sie na realia i potrzeby firm telekomunikacyjnch w Polsce

 1. 1. Stronniczy przegląd nowości w RIPE Piotr Strzyżewski PLNOG 17, Kraków 26-27.09.2016
 2. 2. RIPE vs RIPE NCC  RIPE:  Społeczność  Każdy może brać udział w pracach grup roboczych (np. Address Policy Working Group)  Tworzy polityki (RIPE Policies)  RIPE NCC:  Stowarzyszenie  Jedynie członkowie (LIR) mogą głosować podczas General Meeting  Respektuje polityki tworzone przez RIPE
 3. 3. IPv4 – czy mamy jeszcze o czym rozmawiać? https://www.ripe.net/publications/ipv6-info-centre/about-ipv6/ipv4-exhaustion/ipv4-available-pool-graph
 4. 4. IPv4 – czy mamy jeszcze o czym rozmawiać? https://www.ripe.net/publications/ipv6-info-centre/about-ipv6/ipv4-exhaustion/ipv4-available-pool-graph
 5. 5. IPv4 – czy mamy jeszcze o czym rozmawiać?  Przydziały następują z „ostatniej” /8  IANA dwa razy do roku rozdziela zwrócone adresy (~1/5 na każdy RIR, nie mniej niż /24)  RIPE NCC otrzymało 1 września 2016 odpowiednik / 18  Nie wpływa to na zmianę polityki przydziałów (nie można otrzymać dodatkowych adresów poza „ostatnie” /22)
 6. 6. Czy coś się zmienia?  Polityki dyskutowane w Address Policy WG:  2015-01 (przyjęta w lipcu 2015) – zakaz transferu adresów przyznanych przez RIPE NCC przez 24 miesiące; uchwała zarządu RIPE NCC z marca 2015 w sprawie wnoszenia pełnej rocznej opłaty przez zamknięciem lub przejęciem LIRa  2015-05 (wycofana w czerwcu 2016 po braku konsensusu dla drugiej wersji) – w zamierzeniu miała wspomagać nowych graczy na rynku umożliwiając uzyskanie dodatkowych /22 (aż do /20) przy spełnieniu pewnych warunków
 7. 7. Czy coś się zmienia?  Polityki dyskutowane w Address Policy WG:  2016-03 (nadal dyskutowana; druga wersja) – „uszczelnienie” polityki dla „ostatniej” /8; zakaz transferu /22 + bardziej wyraźne oznaczenie, że polityka dotyczy wszystkich adresów w dyspozycji RIPE NCC  2015-04 (nadal dyskutowana; trzecia wersja) – ujednolicenie wszystkich tekstów dotyczących transferów; ograniczenie transferów przez 24 miesiące po każdej zmianie właściciela; publikacja większej ilości statystyk dotyczących transferów
 8. 8. Czy coś się zmienia?  Polityki dyskutowane w Address Policy WG:  2014-02 (przyjęta we wrześniu 2014) – zezwolenie na transfer adresów IPv4 PI  2014-04 (przyjęta w marcu 2015 w trzeciej wersji) – usunięcie wymagania posiadania adresacji IPv6 przed uzyskaniem ostatniego /22
 9. 9. Czy coś się zmienia?  Uchwały zarządu i walnego zgromadzenia RIPE NCC:  Uchwała zarządu z marca 2015 w sprawie wnoszenia pełnej rocznej opłaty przez zamknięciem lub przejęciem LIRa  Uchwała zarządu z listopada 2015 w sprawie tymczasowego zawieszenia możliwości tworzenia wielu LIRów przez jeden podmiot  Uchwałą walnego zgromadzenia z maja 2016 w sprawie umożliwienia tworzenia wielu LIRów przez jeden podmiot 
 10. 10. Czy coś się zmienia?  Uchwały zarządu i walnego zgromadzenia RIPE NCC:  Uchwała zarządu z września 2016 w sprawie tymczasowego zawieszenia możliwości zakładania nowych LIRów przez posiadaczy Legacy Internet Resources …  … ale w październiku odbędzie się kolejne walne zgromadzenie   Dyskusja nt. jednakowej opłaty dla każdego LIRa
 11. 11. Jak można pozyskać adresy IPv4  „Tradycyjnymi” metodami:  Założenie nowego LIRa  Przejęcie lub połączenie z inną firmą  Transfer adresów (PI/PA/Legacy)  Pozyskanie adresów w innym RIR
 12. 12. Dziękuję za uwagę!

×