Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

4Developers 2015: "Jedyną stałą rzeczą jest zmiana", audyt danych aplikacji w 30min - Bartosz Walacik, Paweł Szymczyk

160 views

Published on

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=68J6fDMBgRw&index=51&list=PLnKL6-WWWE_WNYmP_P5x2SfzJ7jeJNzfp

Speakers: Paweł Szymczyk
Language: Polish

Nie od dziś wiadomo, że „Jedyną stałą rzeczą jest zmiana“, wiedział o tym Heraklit z Efezu już w I wieku p.n.e. W dzisiejszych czasach to stwierdzenie jest nadal bardzo aktualne, każda duża firma śledzi zmiany wykonane na danych, analizuje, wyciąga wnioski, śledzi trendy, prognozuje… Jeżeli jeszcze tego nie robisz i nie chcesz tracić wielu mandaysów na development przyjdź na tą prezentację i zobacz jak przy pomocy JaVersa zaimplementuje moduł audytu w niecałe 30min!

4Developers: http://4developers.org.pl/pl/

Published in: Software
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

4Developers 2015: "Jedyną stałą rzeczą jest zmiana", audyt danych aplikacji w 30min - Bartosz Walacik, Paweł Szymczyk

  1. 1. JA ERS OBJECT AUDITING AND DIFF FRAMEWORK Bartosz Walacik Paweł Szymczyk Bartosz Gałek javers. org
  2. 2. JAVERS PROJ ECT o Open source library o Technology agnostic o Based on Reflection &JSON 0 https: //github. com/ javers/ javers 0 javers. org 0 compile 'org. javers: javers-core:1.1.1' 06120 Auomm: AND mrr FRAMEWORK
  3. 3. o Src inJava 7 o Tests in Spock, Groovy o 11 kloc src o 8 klock test o 420 BDD tests o 87% coverage CT AuDmNG AND mrr rmuswom( OBJ:
  4. 4. Looking for early adopters
  5. 5. Looking for Contributors Javers needs you! DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD MEWORI(
  6. 6. PROFITS FOR CONTRIBUTORS o Knowledge sharing o Build your Karma o No UI, no servers, no deployments o We choose technology stack: Spock, Groovy, Pico, Gson, Gradle, MongoDB oe ECT AUDITIN
  7. 7. LIVE CODING TIME! https: //github. com/ pawelszymczyk/ organi zation-structure
  8. 8. :: Inni/ lnu : §1 i; - Ä ? o ; I/ I_ -`-l ź' j. n T - n ju . . a: : . . . Ni. T a. I_ a# a . I 2 https: //gitter. im/ javers/ javers Paweł Szymczyk @mszymczykä

×