Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

4Developers 2015: DevOps in mBank - lesson learned - Marcin Przekop, Piotr Stapp

295 views

Published on

Marcin Przekop, Piotr Stapp

Language: Polish

"Pewnego razu grupa niesamowitych osób stworzyła unikalną aplikację"- to zdanie pasuje prawie do każdego projektu IT. Nie można się niezgodzić, że Nowy mBank również pasuje do tej definicji. Szczególnie jeżeli weźmiemy pod uwagę że:

1) było to całkowite przebudowanie kanałów dostępu (Internet, Mobile, CallCenter) do jednego z największych polskich banków Internetowych
2) w projekcie brało udział ponad 10 zespołów, pracujących równolegle w różnych miastach
3) ma zunifikowaną architekturę
4) integruje się z istniejącą infrastrukturą IT
5) jest stworzony głównie w .NET
6) itp. itd. Tak duży projekt to nie tylko samo programowanie, ale wymaga też rozwiązania wielu problemów i to nawet zanim deweloperzy usiądą przy biurkach.

W naszej prezentacji pokażemy problemy i działające rozwiązania w następujących tematach:

1) Continues build + instalację aplikacji na środowiskach testowych
2) Zarządzanie zależnościami - od własnego współdzielenia artefaktów, poprzez czysty nuget, aż do ripple - rozszerzenia nuget
3) Zarządzanie bibliotekami JavaScript uwzględniając kompresje, minifikację i łączenie
4) Zarządzanie konfiguracjami - od maszyn deweloperów do produkcji
5) Jak instalujemy - uwzględniając konfigurację, DI, kontrakty pomiędzy komponentami,
6) Dostęp do logów i monitoring - jak zapanować nad chaosem z użyciem Logstash+Elastic Search+Kibana

Published in: Software
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

×