Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

4Developers 2015: Agile Software Engineering Practices that Helps Deliver Business Values - Matt Harasymczuk

245 views

Published on

Speaker: Matt Harasymczuk

Language: Polish

Agile to nie tylko Scrum, Kanban i Lean. To również praktyki takie jak Continuous Integration, Delivery i Deployment, TDD, BDD, Code Review i Pair Programming. To techniki, które wspierają dowożenie wartości biznesowych i wytwarzanie oprogramowania szytego na miarę. Jak dobrać odpowiednie narzędzia aby zwiększyć efektywność naszego developmentu?

- Jak obniżyć "time to market"?
- Jak zwiększyć "value to market"?
- Jak zwiększyć "quality to market"?
- Jak zwiększyć elastyczność rozwiązania?
- Jak zwiększyć zasięg widoczności oprogramowania?
- Jak obiżyć koszt?
- Jak zwiększyć czas żywotności software?

To są tematy, o których chciałbym opowiedzieć na wykładzie.

4Developers: http://4developers.org.pl/pl/

Published in: Software
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

4Developers 2015: Agile Software Engineering Practices that Helps Deliver Business Values - Matt Harasymczuk

 1. 1. AGILE Software Engineering Practices that Helps Deliver Business Values MATT HARASYMCZUK / AGILE Software Engineering / APR 20, 2015 MATT HARASYMCZUK MATTAGILE.com @MATTAGILE #careerconMATTAGILE.com @MATTAGILE #careerconMATT HARASYMCZUK - MattAgile.com
 2. 2. MATTAGILE.com @MATTAGILE #careercon PLAN MATT HARASYMCZUK - MattAgile.com MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY PLANNING 1h DAILY 15m DAILY 15m DAILY 15m DAILY 15m DAILY 15m REFINEMENT 2h REVIEW 1h RETROSPECTIVE 1h
 3. 3. MATTAGILE.com @MATTAGILE #careerconMATT HARASYMCZUK - MattAgile.com • MVP - Minimum Viable Product • ROI • Sprint Cost • Test your hypothesis Lean Startup
 4. 4. MATTAGILE.com @MATTAGILE #careerconMATT HARASYMCZUK - MattAgile.com Organizations which design systems are constrained to produce designs which are copies of the communication structures of these organizations Conway’s Law
 5. 5. MATTAGILE.com @MATTAGILE #careercon Backlog DECOMPOSITION MATT HARASYMCZUK - MattAgile.com
 6. 6. MATTAGILE.com @MATTAGILE #careercon ACCEPTANCE criteria MATT HARASYMCZUK - MattAgile.com
 7. 7. MATTAGILE.com @MATTAGILE #careercon XP: Clean Code in your Stories, BDD MATT HARASYMCZUK - MattAgile.com
 8. 8. MATTAGILE.com @MATTAGILE #careercon Feedforward NOT Feedback MATT HARASYMCZUK - MattAgile.com MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY PLANNING 1h DAILY 15m DAILY 15m DAILY 15m DAILY 15m DAILY 15m REFINEMENT 2h REVIEW 1h RETROSPECTIVE 1h
 9. 9. MATTAGILE.com @MATTAGILE #careercon TDD: Test Driven Development MATT HARASYMCZUK - MattAgile.com
 10. 10. MATTAGILE.com @MATTAGILE #careercon GIT Flow MATT HARASYMCZUK - MattAgile.com
 11. 11. MATT HARASYMCZUK / AGILE Software Engineering / APR 20, 2015 MATTAGILE.com @MATTAGILE #careerconMATTAGILE.com @MATTAGILE #careerconMATT HARASYMCZUK - MattAgile.com
 12. 12. MATT HARASYMCZUK / AGILE Software Engineering / APR 20, 2015 MATTAGILE.com @MATTAGILE #careerconMATTAGILE.com @MATTAGILE #careerconMATT HARASYMCZUK - MattAgile.com
 13. 13. MATT HARASYMCZUK / AGILE Software Engineering / APR 20, 2015 MATTAGILE.com @MATTAGILE #careerconMATTAGILE.com @MATTAGILE #careerconMATT HARASYMCZUK - MattAgile.com
 14. 14. MATT HARASYMCZUK / AGILE Software Engineering / APR 20, 2015 MATTAGILE.com @MATTAGILE #careerconMATTAGILE.com @MATTAGILE #careerconMATT HARASYMCZUK - MattAgile.com
 15. 15. MATT HARASYMCZUK / AGILE Software Engineering / APR 20, 2015 MATTAGILE.com @MATTAGILE #careerconMATTAGILE.com @MATTAGILE #careerconMATT HARASYMCZUK - MattAgile.com
 16. 16. MATT HARASYMCZUK / AGILE Software Engineering / APR 20, 2015 MATTAGILE.com @MATTAGILE #careerconMATTAGILE.com @MATTAGILE #careerconMATT HARASYMCZUK - MattAgile.com
 17. 17. MATT HARASYMCZUK / AGILE Software Engineering / APR 20, 2015 MATTAGILE.com @MATTAGILE #careerconMATTAGILE.com @MATTAGILE #careerconMATT HARASYMCZUK - MattAgile.com
 18. 18. MATT HARASYMCZUK / AGILE Software Engineering / APR 20, 2015 MATTAGILE.com @MATTAGILE #careerconMATTAGILE.com @MATTAGILE #careerconMATT HARASYMCZUK - MattAgile.com
 19. 19. MATT HARASYMCZUK / AGILE Software Engineering / APR 20, 2015 MATTAGILE.com @MATTAGILE #careerconMATTAGILE.com @MATTAGILE #careerconMATT HARASYMCZUK - MattAgile.com
 20. 20. MATT HARASYMCZUK / AGILE Software Engineering / APR 20, 2015 MATTAGILE.com @MATTAGILE #careerconMATTAGILE.com @MATTAGILE #careerconMATT HARASYMCZUK - MattAgile.com
 21. 21. MATT HARASYMCZUK / AGILE Software Engineering / APR 20, 2015 MATTAGILE.com @MATTAGILE #careerconMATTAGILE.com @MATTAGILE #careerconMATT HARASYMCZUK - MattAgile.com
 22. 22. MATT HARASYMCZUK / AGILE Software Engineering / APR 20, 2015 MATTAGILE.com @MATTAGILE #careerconMATTAGILE.com @MATTAGILE #careerconMATT HARASYMCZUK - MattAgile.com
 23. 23. MATT HARASYMCZUK / AGILE Software Engineering / APR 20, 2015 MATTAGILE.com @MATTAGILE #careerconMATTAGILE.com @MATTAGILE #careerconMATT HARASYMCZUK - MattAgile.com
 24. 24. MATT HARASYMCZUK / AGILE Software Engineering / APR 20, 2015 MATTAGILE.com @MATTAGILE #careerconMATTAGILE.com @MATTAGILE #careerconMATT HARASYMCZUK - MattAgile.com
 25. 25. MATT HARASYMCZUK / AGILE Software Engineering / APR 20, 2015 MATTAGILE.com @MATTAGILE #careerconMATTAGILE.com @MATTAGILE #careerconMATT HARASYMCZUK - MattAgile.com
 26. 26. MATT HARASYMCZUK / AGILE Software Engineering / APR 20, 2015 MATTAGILE.com @MATTAGILE #careerconMATTAGILE.com @MATTAGILE #careerconMATT HARASYMCZUK - MattAgile.com
 27. 27. MATT HARASYMCZUK / AGILE Software Engineering / APR 20, 2015 MATTAGILE.com @MATTAGILE #careerconMATTAGILE.com @MATTAGILE #careerconMATT HARASYMCZUK - MattAgile.com
 28. 28. MATT HARASYMCZUK / AGILE Software Engineering / APR 20, 2015 MATTAGILE.com @MATTAGILE #careerconMATTAGILE.com @MATTAGILE #careerconMATT HARASYMCZUK - MattAgile.com
 29. 29. MATT HARASYMCZUK / AGILE Software Engineering / APR 20, 2015 MATTAGILE.com @MATTAGILE #careerconMATTAGILE.com @MATTAGILE #careerconMATT HARASYMCZUK - MattAgile.com
 30. 30. MATT HARASYMCZUK / AGILE Software Engineering / APR 20, 2015 MATTAGILE.com @MATTAGILE #careerconMATTAGILE.com @MATTAGILE #careerconMATT HARASYMCZUK - MattAgile.com
 31. 31. MATT HARASYMCZUK / AGILE Software Engineering / APR 20, 2015 MATTAGILE.com @MATTAGILE #careerconMATTAGILE.com @MATTAGILE #careerconMATT HARASYMCZUK - MattAgile.com
 32. 32. MATT HARASYMCZUK / AGILE Software Engineering / APR 20, 2015 MATTAGILE.com @MATTAGILE #careerconMATTAGILE.com @MATTAGILE #careerconMATT HARASYMCZUK - MattAgile.com
 33. 33. MATT HARASYMCZUK / AGILE Software Engineering / APR 20, 2015 MATTAGILE.com @MATTAGILE #careerconMATTAGILE.com @MATTAGILE #careerconMATT HARASYMCZUK - MattAgile.com
 34. 34. MATT HARASYMCZUK / AGILE Software Engineering / APR 20, 2015 MATTAGILE.com @MATTAGILE #careerconMATTAGILE.com @MATTAGILE #careerconMATT HARASYMCZUK - MattAgile.com
 35. 35. MATT HARASYMCZUK / AGILE Software Engineering / APR 20, 2015 MATTAGILE.com @MATTAGILE #careerconMATTAGILE.com @MATTAGILE #careerconMATT HARASYMCZUK - MattAgile.com
 36. 36. MATT HARASYMCZUK / AGILE Software Engineering / APR 20, 2015 MATTAGILE.com @MATTAGILE #careerconMATTAGILE.com @MATTAGILE #careerconMATT HARASYMCZUK - MattAgile.com
 37. 37. MATT HARASYMCZUK / AGILE Software Engineering / APR 20, 2015 MATTAGILE.com @MATTAGILE #careerconMATTAGILE.com @MATTAGILE #careerconMATT HARASYMCZUK - MattAgile.com
 38. 38. MATT HARASYMCZUK / AGILE Software Engineering / APR 20, 2015 MATTAGILE.com @MATTAGILE #careerconMATTAGILE.com @MATTAGILE #careerconMATT HARASYMCZUK - MattAgile.com
 39. 39. MATT HARASYMCZUK / AGILE Software Engineering / APR 20, 2015 MATTAGILE.com @MATTAGILE #careerconMATTAGILE.com @MATTAGILE #careerconMATT HARASYMCZUK - MattAgile.com
 40. 40. MATT HARASYMCZUK / AGILE Software Engineering / APR 20, 2015 MATTAGILE.com @MATTAGILE #careerconMATTAGILE.com @MATTAGILE #careerconMATT HARASYMCZUK - MattAgile.com
 41. 41. MATT HARASYMCZUK / AGILE Software Engineering / APR 20, 2015 MATTAGILE.com @MATTAGILE #careerconMATTAGILE.com @MATTAGILE #careerconMATT HARASYMCZUK - MattAgile.com
 42. 42. MATT HARASYMCZUK / AGILE Software Engineering / APR 20, 2015 MATTAGILE.com @MATTAGILE #careerconMATTAGILE.com @MATTAGILE #careerconMATT HARASYMCZUK - MattAgile.com
 43. 43. MATT HARASYMCZUK / AGILE Software Engineering / APR 20, 2015 MATTAGILE.com @MATTAGILE #careerconMATTAGILE.com @MATTAGILE #careercon master MATT HARASYMCZUK - MattAgile.com
 44. 44. develop MATT HARASYMCZUK / AGILE Software Engineering / APR 20, 2015 MATTAGILE.com @MATTAGILE #careerconMATTAGILE.com @MATTAGILE #careerconMATT HARASYMCZUK - MattAgile.com
 45. 45. release MATT HARASYMCZUK / AGILE Software Engineering / APR 20, 2015 MATTAGILE.com @MATTAGILE #careerconMATTAGILE.com @MATTAGILE #careerconMATT HARASYMCZUK - MattAgile.com
 46. 46. feature/ID-1337-short-summary MATT HARASYMCZUK / AGILE Software Engineering / APR 20, 2015 MATTAGILE.com @MATTAGILE #careerconMATTAGILE.com @MATTAGILE #careerconMATT HARASYMCZUK - MattAgile.com
 47. 47. bugfix/ID-1337-short-summary MATT HARASYMCZUK / AGILE Software Engineering / APR 20, 2015 MATTAGILE.com @MATTAGILE #careerconMATTAGILE.com @MATTAGILE #careerconMATT HARASYMCZUK - MattAgile.com
 48. 48. "ID-1337 short summary" MATT HARASYMCZUK / AGILE Software Engineering / APR 20, 2015 MATTAGILE.com @MATTAGILE #careerconMATTAGILE.com @MATTAGILE #careerconMATT HARASYMCZUK - MattAgile.com
 49. 49. MATTAGILE.com @MATTAGILE #careercon DO MATT HARASYMCZUK - MattAgile.com MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY PLANNING 1h DAILY 15m DAILY 15m DAILY 15m DAILY 15m DAILY 15m REFINEMENT 2h REVIEW 1h RETROSPECTIVE 1h
 50. 50. MATTAGILE.com @MATTAGILE #careercon Developer Tools ECOSYSTEM MATT HARASYMCZUK - MattAgile.com JRebel
 51. 51. MATTAGILE.com @MATTAGILE #careercon DevOps: Continuous Integration and Delivery MATT HARASYMCZUK - MattAgile.com
 52. 52. MATTAGILE.com @MATTAGILE #careercon PREPARE MATT HARASYMCZUK - MattAgile.com MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY PLANNING 1h DAILY 15m DAILY 15m DAILY 15m DAILY 15m DAILY 15m REFINEMENT 2h REVIEW 1h RETROSPECTIVE 1h
 53. 53. MATTAGILE.com @MATTAGILE #careerconMATT HARASYMCZUK - MattAgile.com • Mutatory Testing • Microservice Architecture • Feature Flags and Toggles • Release Trains • Vagrant, Docker, Mesos Tools
 54. 54. MATTAGILE.com @MATTAGILE #careerconMATT HARASYMCZUK - MattAgile.com • API (REST, versioning, JSON) • Swagger Frontend and Backend separation
 55. 55. MATTAGILE.com @MATTAGILE #careercon CHECK MATT HARASYMCZUK - MattAgile.com MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY PLANNING 1h DAILY 15m DAILY 15m DAILY 15m DAILY 15m DAILY 15m REFINEMENT 2h REVIEW 1h RETROSPECTIVE 1h
 56. 56. MATTAGILE.com @MATTAGILE #careercon XP: Code Review, Pair Programming MATT HARASYMCZUK - MattAgile.com
 57. 57. MATTAGILE.com @MATTAGILE #careercon Sputnik MATT HARASYMCZUK - MattAgile.com
 58. 58. MATTAGILE.com @MATTAGILE #careercon REFACTORING - Boy Scout Rule MATT HARASYMCZUK - MattAgile.com
 59. 59. MATTAGILE.com @MATTAGILE #careercon Test Automation MATT HARASYMCZUK - MattAgile.com
 60. 60. MATTAGILE.com @MATTAGILE #careercon 100% Coverage doesn’t work… MATT HARASYMCZUK - MattAgile.com
 61. 61. MATTAGILE.com @MATTAGILE #careercon Frequent RELEASES MATT HARASYMCZUK - MattAgile.com
 62. 62. MATTAGILE.com @MATTAGILE #careercon Agile SHOW MATT HARASYMCZUK - MattAgile.com MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY PLANNING 1h DAILY 15m DAILY 15m DAILY 15m DAILY 15m DAILY 15m REFINEMENT 2h REVIEW 1h RETROSPECTIVE 1h
 63. 63. MATTAGILE.com @MATTAGILE #careerconMATT HARASYMCZUK - MattAgile.com • Lower "time to market" • Increase "value to market" • Increase "quality to market" • Increase flexibility • Increase visibility • Lower costs • Increase product lifetime Business VALUES orientation
 64. 64. MATTAGILE.com @MATTAGILE #careerconMATT HARASYMCZUK - MattAgile.com • Test-driven Development • Evolutionary Design • Refactoring • CI / CD • Test-driven Requirements • Functional Tests • BDD Lower TIME TO MARKET
 65. 65. MATTAGILE.com @MATTAGILE #careerconMATT HARASYMCZUK - MattAgile.com • Test-driven Requirements • Functional Tests • BDD Increase VALUE TO MARKET
 66. 66. MATTAGILE.com @MATTAGILE #careerconMATT HARASYMCZUK - MattAgile.com • Test-driven Development • Test-first and Test-last • Test-driven Requirements • BDD • Evolutionary design • Refactoring • Simple Design • CI / CD Increase QUALITY TO MARKET
 67. 67. MATTAGILE.com @MATTAGILE #careerconMATT HARASYMCZUK - MattAgile.com • Evolutionary Design • Refactoring • Simple Design • CI / CD • Test-driven Development • Test-first and Test-last • Test-driven Requirements Increase FLEXIBILITY
 68. 68. MATTAGILE.com @MATTAGILE #careerconMATT HARASYMCZUK - MattAgile.com • Test-driven Requirements • Functional Tests • BDD • CI / CD Increase VISIBILITY
 69. 69. MATTAGILE.com @MATTAGILE #careerconMATT HARASYMCZUK - MattAgile.com • Evolutionary design • Simple Design • Refactoring • Collective Code Ownership • Test-driven Development • Test-last and Test-first • Functional Tests Lower COST
 70. 70. MATTAGILE.com @MATTAGILE #careerconMATT HARASYMCZUK - MattAgile.com • Test-Driven Development • Automated Developer Tests • Evolutionary Design • Refactoring • Simple Design • Test-driven Requirements • Functional Tests Increase PRODUCT LIFETIME
 71. 71. MATTAGILE.com @MATTAGILE #careercon ACT MATT HARASYMCZUK - MattAgile.com MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY PLANNING 1h DAILY 15m DAILY 15m DAILY 15m DAILY 15m DAILY 15m REFINEMENT 2h REVIEW 1h RETROSPECTIVE 1h
 72. 72. MATTAGILE.com @MATTAGILE #careercon Quality Evangelist MATT HARASYMCZUK - MattAgile.com
 73. 73. MATTAGILE.com @MATTAGILE #careercon LEARNING organization MATT HARASYMCZUK - MattAgile.com
 74. 74. MATTAGILE.com @MATTAGILE #careercon Search YouTube for Spotify engineering CULTURE MATT HARASYMCZUK - MattAgile.com
 75. 75. MATTAGILE.com @MATTAGILE #careercon Evolution NOT revolution MATT HARASYMCZUK - MattAgile.com
 76. 76. MATTAGILE.com @MATTAGILE #careerconMATT HARASYMCZUK - MattAgile.com • Scrum, Lean, Kanban as a communication framework • Software Development practices • Quality • Evolution not revolution RECAP
 77. 77. @MATTAgile MATT HARASYMCZUK / AGILE Software Engineering / APR 20, 2015 MATT Harasymczuk MATTAGILE.com @MATTAGILE #careerconMATTAGILE.com @MATTAGILE #careerconMATT HARASYMCZUK - MattAgile.com

×