Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

4Developers 2015: Orleans - aplikacje, które skalują i dystrybuują się same - Krzysztof Suszka

275 views

Published on

Krzysztof Suszka

Language: Polish

Duża dostępność chmur spowodowała, że tworzenie olbrzymich, skalowalnych systemów stało się dostępne dla każdego. Jednak sama chmura nie rozwiązuje wszystkich problemów. Nadal trzeba włożyć sporo wysiłku w taką konstrukcję systemu, która pozwoli z tej chmury efektywnie korzystać. Orleans jest eksperymentalną platformą, która próbuje odnieść się do tego problemu, zrzucając z programisty obowiązek myślenia o fizycznej dystrybucji elementów aplikacji. Orleans dostarcza API zbudowane w oparciu o sprawdzony Actor Model. W czasie prelekcji przedstawione zostaną podstawowe mechanizmy działania tej platformy oraz prosty przykład pokazujący fragment jej możliwości.

Published in: Software
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

4Developers 2015: Orleans - aplikacje, które skalują i dystrybuują się same - Krzysztof Suszka

 1. 1. Krzysztof Suszka ORLEANS APLIKACJE, KTÓRE SKALUJĄ I DYSTRYBUUJĄ SIĘ SAME
 2. 2. • Agenda o Trochę teorii na początek • Skalowanie aplikacji • Actor model • Orleans o Podstawy implementacji o Przykład o Pozostałe możliwości o Podsumowanie source: http://pim.cpcache.com/product/228301273/funny_irish_agenda_mug.jpg
 3. 3. • Skalowanie o Skalowanie wertykalne (scale up) • Szybszy procesor, więcej pamięci • Dobrze działa z klasycznym, synchronicznym modelem programistycznym • Ograniczone technologią o Skalowanie horyzontalne (scale out) • Więcej rdzeni, procesorów, maszyn • Wymaga specjalnego podejścia ze strony programisty (wątki, synchronizacja, zakleszczenia, spójność danych, awaryjność węzłów, opóźnienia, itd.) • Nadal technologicznie możliwe (np. w chmurze)
 4. 4. Thread Actor behavior state ma • Actor model o Wszystko jest aktorem o Aktor hermetyzuje zachowanie i stan o Aktor działa jednowątkowo o Aktorzy nie współdzielą stanu o Aktorzy działają współbieżnie o Aktorzy komunikują się za pomocą asynchronicznych wiadomości o Użycie w praktyce: Erlang i Akka Thread Actor behavior state mailbox Thread Actor behavior state m Thread Actor behavior state mailbox Thread Actor behavior state mailbox
 5. 5. • Orleans o Rozproszone środowisko uruchomieniowe • Model wirtualnych aktorów (ziarna – Grains) • Stworzony do działania w chmurze o Stworzony dla .Net • Ziarna to obiekty .Net • Komunikacja przy użyciu interfejsów .Net • Asynchroniczność przy użyciu async/await • Automatyczna propagacja wyjątków o Ziarna działają w silosach (Silo) • Automatyczne zarządzanie życiem ziaren • Automatyczna dystrybucja ziaren • Transparentność lokalizacyjna Grain Silo source: http://video.ch9.ms/sessions/build/2014/3-641.pptx
 6. 6. • Wirtualne ziarna o Wszystkie ziarna zawsze istnieją o Ziarna są automatycznie aktywowane w momencie gdy są potrzebne o Ziarna są automatycznie dezaktywowane gdy przestają być używane o Automatyczna obsługa awarii serwera o Ziarna bezstanowe mogą istnieć w wielu kopiach dla poprawy wydajności o Referencja do ziarna może być przekazana na inny serwer lub zapisana do bazy danych #2,548,308 #1,432,717 Activation #1@192.168.1.1 Activation #1@192.168.1.5 source: http://video.ch9.ms/sessions/build/2014/3-641.pptx
 7. 7. • Interfejs ziarna Znacznik interfejsu ziarna Wszystkie metody muszą być asynchroniczne public interface IPlayerGrain : IGrain { Task<string> GetName(); Task<IGameGrain> GetCurrentGame(); Task JoinGame(IGameGrain game); Task LeaveGame(IGameGrain game); }
 8. 8. public class PlayerGrain : Grain, IPlayerGrain { public async Task JoinGame(IGameGrain game) { bool canJoin = await game.CanJoin(this); if (canJoin) await gameManager.JoinGame(this, game); } public Task<string> GetName() { return Task.FromResult(name); } //... public override Task OnActivateAsync() { … } public override Task OnDeactivateAsync() { … } } • Implementacja ziarna Funkcja pomocnicza opakowująca wynik Wywołania asynchroniczne Metody wołane w momencie aktywacji/dezaktywacji ziarna Klasa bazowa ziarna
 9. 9. • Użycie ziarna Fabryka wygenerowana automatycznie z interfejsu IPlayerGrain Identyfikator ziarna (long, guid lub string) private async static Task PrintPlayerName(long grainId) { IPlayerGrain player = PlayerGrainFactory.GetGrain(grainId); string name = await player.GetName(); Console.WriteLine("Player name: {0}", name); }
 10. 10. • Przykład – gra społecznościowa
 11. 11. • Przykład – koncepcja rozwiązania
 12. 12. • Przykład - architektura AzureLoad-Balancer Front Door Orleans cluster
 13. 13. • Przykład – interfejsy ziaren public interface IDeviceGrain : IGrainWithGuidKey { Task UpdatePosition(double latitude, double longitude); Task<IEnumerable<DeviceInfo>> GetSurroundingDevices(); } public interface IBeaconGrain : IGrainWithGuidKey { Task UpdateDevicePosition(Guid deviceId, double latitude, double longitude); Task Leave(Guid deviceId); Task<IList<DeviceInfo>> GetDevices(); } Ustaw pozycję urządzenia Pobierz urządzania w okolicy Zarejestruj pozycję urządzenia w nadajniku Opuść zasięg nadajnika Pobierz listę urządzeń w zasięgu nadajnika
 14. 14. • Przykład – ziarno nadajnika public class BeaconGrain : Grain, IBeaconGrain { private Dictionary<Guid, DeviceInfo> _devices; public async Task UpdateDevicePosition(Guid deviceId, double latitude, double longitude) { _devices[deviceId] = new DeviceInfo(deviceId, latitude, longitude); } public async Task Leave(Guid deviceId) { _devices.Remove(deviceId); } public async Task<IList<DeviceInfo>> GetDevices() { return _devices.Values.ToList(); } public override Task OnActivateAsync() { _devices = new Dictionary<Guid, DeviceInfo>(); return base.OnActivateAsync(); } } Słownik z urządzeniami w zasięgu Aktualizuj urządzenie w słowniku Usuń urządzenie ze słownika Pobierz zawartość słownika
 15. 15. • Przykład – ziarno urządzenia - cz. 1 public class DeviceGrain : Grain, IDeviceGrain { private IBeaconGrain _currentBeacon; private HashSet<IBeaconGrain> _beacons; public override Task OnActivateAsync() { _beacons = new HashSet<IBeaconGrain>(); return base.OnActivateAsync(); } public override async Task OnDeactivateAsync() { if (_currentBeacon != null) await _currentBeacon.Leave(this.GetPrimaryKey()); await base.OnDeactivateAsync(); } static private Guid GetBeaconId(double latitude, double longitude) { … } public async Task<IEnumerable<DeviceInfo>> GetSurroundingDevices() { var infos = await Task.WhenAll(_beacons.Select(b => b.GetDevices())); return infos.SelectMany(x => x).ToList(); } // ... Nadajnik, w którego zasięgu jest urządzenie Lista sąsiednich nadajników, które nasłuchujemy Dla każdego nadajnika, pobierz równolegle listę urządzeń w jego zasięguZłącz listy urządzeń w jedną
 16. 16. • Przykład – ziarno urządzenia - cz. 2 // ... public async Task UpdatePosition(double latitude, double longitude) { var beacon = BeaconGrainFactory.GetGrain(GetBeaconId(latitude, longitude)); if (!beacon.Equals(_currentBeacon)) { // different beacon - do a full initialization if (_currentBeacon != null) await _currentBeacon.Leave(this.GetPrimaryKey()); _currentBeacon = beacon; _beacons.Clear(); for (int i = -1; i <= 1; i++) { for (int j = -1; j <= 1; j++) { _beacons.Add( BeaconGrainFactory.GetGrain( GetBeaconId(latitude + i*latitudeBeaconOffset, longitude + j*longitudeBeaconOffset))); } } } await _currentBeacon.UpdateDevicePosition(this.GetPrimaryKey(), latitude, longitude); } } Na podstawie pozycji pobieramy ziarno właściwego nadajnika Czy to ten sam nadajnik co ostatnio? Opuszczamy stary nadajnik Zapamiętujemy nowy nadajnik Aktualizujemy listę nadajników, które będziemy nasłuchiwać Informujemy właściwy nadajnik o nowej pozycji
 17. 17. • Przykład – podsumowanie o Prosty model przy użyciu aktorów i asynchronicznej komunikacji o Prosta implementacja dzięki wykorzystaniu Orleans o Skalowanie i odporność na awarie zapewnione przez Orleans
 18. 18. • Persystencja o Na własną rękę o Ze wsparciem Orleans
 19. 19. • Persystencja <OrleansConfiguration xmlns="urn:orleans"> <Globals> <StorageProviders> <Provider Type="Orleans.Storage.AzureTableStorage" Name="StateStore" DataConnectionString="…" /> public interface ICounterGrain : IGrain { Task<int> Increase(); } public interface ICounterState : IGrainState { int Value { get; set; } } [StorageProvider(ProviderName = "StateStore")] public class CounterGrain : Grain<ICounterState>, ICounterGrain { public async Task<int> Increase() { State.Value++; await State.WriteStateAsync(); return State.Value; } } Konfiguracja magazynu do przechowywania stanu Interfejs bez zmian Definicja stanu Wybór magazynu Wybór definicji stanu Odczyt stanu automatycznie podczas aktywacji ziarna Zapis stanu
 20. 20. • Co jeszcze? o Timers and Reminders • Timers – działają gdy ziarno jest aktywne • Reminders – działają niezależnie od aktywacji ziarna o IGrainObserver • Observer pattern o Orleans Streams • Rozszerzenie podobne do Reactive Extensions (Rx)
 21. 21. • Co jeszcze? o Monitoring • Tabele z metrykami i statystykami • Logger • Windows performance counters o Activation Garbage Collection • Konfigurowalne per klaster lub per grain o OrleansSDK vs NuGet o Orleans Design Patterns • https://github.com/OrleansContrib/DesignPatterns
 22. 22. • Deployment o Azure • Azure Cloud Services  Worker Role – Orleans silos  Web Role – front-end - Orleans client • Azure Table jako magazyn danych • Automatyczna konfiguracja o On-premises • Self-hosted w dowolnym procesie .Net • SQL Server zamiast Azure • Dostępne gotowe skrypty deployujące Azure Cloud Service Worker RoleWorker RoleWorker Role silos Web RoleWeb RoleWeb Role WebAPI
 23. 23. • Orleans został stworzony do: Scenarios • Social graphs • Mobile backend • Internet of things • Real-time analytics • ‘Intelligent’ cache • Interactive entertainment Common characteristics • Large numbers of independent actors • Free-form relations • High throughput/low latency • These generally dictate stateful compute • Fine-Grained partitioning is natural • Cloud-based scale-out & elasticity • Much broader developer audience source: http://video.ch9.ms/sessions/build/2014/3-641.pptx
 24. 24. • Kilka informacji na koniec o Orleans jest wykorzystywany produkcyjnie w grze Halo 4 o Open Source dostępny na GitHub’ie o Jeszcze „szorstki”, ale ciągle rozwijany i poprawiany o Inne implementacje modelu aktorów: Akka.Net, Dotsero • Linki o http://en.wikipedia.org/wiki/Actor_model o https://channel9.msdn.com/Events/Build/2014/3-641 o https://github.com/dotnet/orleans o https://dotnet.github.io/orleans/ o http://getakka.net/
 25. 25. FUTURE PROCESSING SP. Z O.O. 44-100 Gliwice, Bojkowska 37 A Tel: +48 32 461 23 00 www.future-processing.com

×