Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Zapomniana obietnica
świata agile

Jacek Wieczorek
4developers, 20 kwietnia 2015

STXNEXT
agile/ unogxavwurzuig/ leains
Stożek niepewności

 

  

  

y
. m
. m W S
e n O. q
„a m#
m a . œœ
h m m. .n. 
w p. .
. a . 
V. „ . .
w . . z 
f. ...
Model przyrostowy

Planowanie Implementacja

Wstępne

planowanie Wdrożenie

Ewaluacja Testy
Wartość biznesowa

Wartość

  

Waterfal

Czas
Ryzyko

Waterfall

 

Czas
Zmiana

 

. ĘŚ „Masicz

  

Waterfall

Czas
39

"However, less than 50% of those
using Scrum were developing in incremental
iterations, which are the heartbeat of S...
Przykład

Wyobraźmy sobie, ze tworzymy mobilną aplikacje
umożliwiającą zakup książek używając: 

© podejścia WATERFALL
® ...
99

"Working software is the primary
measure of progress. "

http: //www. agilemanifesto. org/ principles. html
1. Waterfall

analiza 
ir
projektowanie 
'v
implementacja

testy
Waterfall / Faza 1 - analiza/ 

CEL FAZY: 
Przeprowadzenie analizy. 

analiza 

V
projektowanie 

implementacja 

testy
i= ,i”: ~f-: r'i= .ąl / wynik analizy/
Waterfall / Faza 2 - projektowanie/ 

CEL FAZY: 
Przeprowadzenie projektowania. 

analiza 

projektowanie 

V
implementacj...
Waterfall / wynik projektowania/
Waterfall / Faza 3 - implementacja/ 

CEL FAZY: 
Przeprowadzenie implementacji. 

analiza 

projektowanie 

implementacja ...
___Waterfa| | / wynik inplementacji/
Waterfall / Faza 4 - testy/ 

CEL FAZY: 
Przeprowadzenie testów. 

analiza 
projektowanie 

implementacja
4
a

"""V: ~l›-: I "›: ` v 'ż / wynik testów/
_waterfall / finalny produkt/ 

Nie podoba - 7, Jak tego _ _
‹ mi się. Na Seno" używać? N"? dzlaia! 

TH BODY S "W

  ...
cje

   

I Co klient dostaje - . 

n
e
w

k
e
s
n
o

k
. .

4a „

f
r
e
t

„w, 

Co klient chce
Waterfall - konsekwencje

o brak możliwości sprawdzenia, czy budujemy
właściwy produkt

o brak możliwości otrzymania prod...
2. Podejście inkrementalne
Waterfall vs. podejście inkrementalne
& iteracyjne

Testy

Projektowanie implementacja

Analiza

. .œroäš

@Fšom
wšmacoEo...
Podejście inkrementalne / Sprint 1/

CEL SPRINTU: 
Stworzenie strony z listą produktów.
n c 79 37 0` i 59%Il'ł

amazon _2_/ 
reinventing IllllI
Filter v

Reinventing Your Life: The
Breakthrough Program to End...
Podejście inkrementalne
/ Sprint 1 - wynik/ 

To
__ wszystko? 
~ - i. 
V jut v
: Św n": 
J! "
_ü z", ;-. .:›; :„'. `.e. ...
Podejście inkrementalne / Sprint 2/

CEL SPRINTU: 
Stworzenie strony ze szczegółami produktu.
n 3LÄY . .. 19:37 the 59962;
amazon Q _2_/ 

Frederic Laloux
Reinventing Organizations

 

List Price: $4-9=95
Price: ...
Płatność

 

inkrementalne
wyn i k/ 
Koszyk
Główny proces

 

ejście

Pod
/ Sprint 2 -
'Z

 

Produkty
Podejście inkrementalne / Sprint 3/

CEL SPRINTU: 
Stworzenie strony z koszykiem.
'IF S19E47 ł

f LĘIZOII Q 

Cart subtotal (1 item): $14.62

Add ; g „i ty: . of eligible items to your
order to qualify f...
A. 

i ' ! o
n

_Sprint -wynik/ 

v' c-. ‹ š`‹j| .

Ić
Ie

T0 A kolejny Czy mogę
wszystko? krok? użyć VISA? 

 

l . ...
Podejście inkrementalne / Sprint 4/

CEL SPRINTU: 
Stworzenie strony płatności.
-o i PLAY ę . 19:39 o ›t 6196-36

< Back Select a Payment Method

Visa "'"
Jacek Wieczorek
09/2012 Update

Mastercard """...
jr jj, .- w v' z -. ‹ ` j. . l
- - - u . -
p

_/ Sprini4-wynik/ 

; a

Zbyt
skompliko-
wane! 

T0 A kolejny Czy mogę
w...
w v 3' ¶ . « s m. 
u u u , u
Ó i

_mnálny produkt/ 

Ii
m

Za dużo Usuńmy Braku? ?
się dzieje! to! NiCWYSOdHĆ-u funkcp...
Podejście inkrementalne
- konsekwencje

o częściowa możliwości sprawdzenia, czy budujemy
właściwy produkt

o brak możliwo...
'teracyjne

_3. Podejście I
Podejście iteracyjne / Sprint 1/

CEL SPRINTU: 
Użytkownik może kupić książkę (wersja 1)
t T9 3T

amazon

reinventing

Reinventing Your Llfe: The
Breakthrough Program to End
Negative Behavior and Feel. ..

. i...
?T O t 5996-39
aga/ zon Q _2_/ 
 Laloux Szczegóły produktu
Reinventing Organizations (Wersja 
Pine 814.62

Go to checkout >
~177 'Ii i 6196-3#
amazon Q 

Koszyk (wersja 1)

Cart subtotal (1 item): 314.62

4 Reinventing
Organizations
by Frederic ...
W") ö ę Swe-ZN
< Pack Select a Payment Method

Płatności (wersja 1)

Cash on delivery

Type your address below: 

Confirm
Podejście iteracyjne

/ Sprint 1 -

 

amu-nmvg vou tle: n»
armin-wg» ›qm-u s: 
›uwm nuuu nu 

unno-nagum-
. m.„„. o, .....
Podejście iteracyjne / Sprint 2/

CEL SPRINTU: 
Użytkownik może kupić książkę (wersja 2)
n `PLJ^: ^I ę 19.37 o ›; 59961W*

“"39" X9/

reinventing | IIII| 

   
 

Reinventing Your Lite: The
' - Breakthrough...
anagen Q _9_/ 
Fredem Laloux Szczegóły produktu
Reinventing Organizations (Wersja 

 

Price: $14.62

Go to checkout )
n PLAY . .. 19:37 I>3 smil-v

arna/ zon Q _1_, 
Koszyk (wersja 2)

Cart subtotal (1 item): $14.62

ł Reinventing
i Orga...
o- PLAY ę „ 19:39 I ›z 6196_39

< Back Select a Payment Method

Vi tii-tik a**
Jacek Wieczorek

0922012 Update

 

j Use ...
I
_ - . - . -

_Eprint outcomàe/ 

w

 

. Doda 'm . 
Dodajmy Oceny są stan rlnaša_ Brakuje
oceny wazne Zynowy Masterca...
Podejście iteracyjne / Sprint 3/

CEL SPRINTU: 
Użytkownik może kupić książkę (wersja 3)
: „ ? fi E7 U i 59%IH
amazon m, 

reinvertmg IHII

Reinventing Your Lite: The
- - Breakthrough Program to End
Rangunu* Ne...
amazon Q _2_/ 
Szczegóły produktu
(wersja 3)

Frederic Laloux

 

Price: $14.62

ą Format Paperback > i *à
n PLAY . .. 19:37 I>3 smaa»

“'33” Q X1!

Koszyk (wersja 3)

Cart subtotal (1 item): $14.62
i Add S20 38 of eligible it...
n PLAY ę „ 19:39 I ›3 696C)? 

< Back Select a Payment Method

 ktłra'
Jacek Wieczorek
09/2012 Update

: I Use my default ...
›r p, 
-

/ S print 3
Wystarczy! 

hlmcnlryhuv mnn-
&oinrœwgh ›mwnn End
uw. . wum . na uuu

. 4 , u 

Hr 
, m1)
I Vliva...
/Sprint 3 - Wynik/ 
Wystarczy! ZŹŹPĘŻG Jest OK! B. d0brze! 

r, n: mLL : mor-NJ . ,~› ' *Wm*

hlmurlryhuv mnn-
&Oimrœw...
Podejście iteracyjne - czas

o Dostarczone wartość o Finalny produkt o Czas

Oszczędność
czasu

D

Wartość

Im większa
osz...
Podejście iteracyjne - koszt

o Dostarczona wartość O Finalny produkt o Koszt

 
  
   

Oszczędność
pieniędzy

Im wię...
Podejście iteracyjne - ryzyko

o Dostarczona wartość o Finalny produkt o Ryzyko

ä ä Rozmiar ryzykaĄ

Wartosc

Im niższe r...
Podejście iteracyjne - zmiana

o Dostarczona wartość o Finalny produkt o Możliwośćzmian

i Możliwość zmian

Wartość

Im wi...
_Podejście iteracyjne - konsekwencje

o możliwość sprawdzenia, czy budujemy właściwy produkt
co iterację

O możliwość otr...
_Podejście iteracyjne - wymagania

o nieustanna współpraca biznesu z IT

o konieczność zbierana informacji zwrotnej
od int...
I / 
"It's not an iteration if you do it only once! "

"Embrace Uncertainty" presentation by Jeff Patton
Koniec
Dziękuję : )

jacek. wieczorek@stxnext. pl
@jacekwieczorek
agiiecoaching. pI

agile247.pI
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

4Developers 2015: Zapomniana obietnica świata agile - Jacek Wieczorek

386 views

Published on

Speaker: Jacek Wieczorek

Language: Polish

“Scrum, XP, DSDM…” - wszędzie słychać dyskusje o frameworkach. “Product Owner, Scrum Master, Agile Manager…” - gdzie nie pójdziemy, pojawiają się rozważania o rolach w procesie. “LeSS, SAFe, DAD…” - czego byśmy nie czytali, natrafimy na debaty o tym, jak lepiej skalować agile. W tym wszystkim zdajemy się zapominać o teorii, która była jednym z podstawowych fundamentów agile’a, czyli iteracyjnym i ewolucyjnym podejściem do rozwijania oprogramowania. W prezentacji opowiem o tej zapomnianej obietnicy świata agileowego, pokazując, jak znacząco wpływa na jakość oprogramowania, satysfakcję klienta oraz… stan jego portfela.

4Developers: http://4developers.org.pl/pl/

Published in: Software
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

4Developers 2015: Zapomniana obietnica świata agile - Jacek Wieczorek

 1. 1. Zapomniana obietnica świata agile Jacek Wieczorek 4developers, 20 kwietnia 2015 STXNEXT agile/ unogxavwurzuig/ leains
 2. 2. Stożek niepewności y . m . m W S e n O. q „a m# m a . œœ h m m. .n. w p. . . a . V. „ . . w . . z f. .. ww . . . . r . n o . . . n r e P . . d. . cœšounnmo vmoccsêN Czas
 3. 3. Model przyrostowy Planowanie Implementacja Wstępne planowanie Wdrożenie Ewaluacja Testy
 4. 4. Wartość biznesowa Wartość Waterfal Czas
 5. 5. Ryzyko Waterfall Czas
 6. 6. Zmiana . ĘŚ „Masicz Waterfall Czas
 7. 7. 39 "However, less than 50% of those using Scrum were developing in incremental iterations, which are the heartbeat of Scrum. " A letter from Ken Schwaber to $crum. org trainers and partners
 8. 8. Przykład Wyobraźmy sobie, ze tworzymy mobilną aplikacje umożliwiającą zakup książek używając: © podejścia WATERFALL ® podejścia INKREMENTALNEGO @ podejścia ITERACYJNEGO
 9. 9. 99 "Working software is the primary measure of progress. " http: //www. agilemanifesto. org/ principles. html
 10. 10. 1. Waterfall analiza ir projektowanie 'v implementacja testy
 11. 11. Waterfall / Faza 1 - analiza/ CEL FAZY: Przeprowadzenie analizy. analiza V projektowanie implementacja testy
 12. 12. i= ,i”: ~f-: r'i= .ąl / wynik analizy/
 13. 13. Waterfall / Faza 2 - projektowanie/ CEL FAZY: Przeprowadzenie projektowania. analiza projektowanie V implementacja testy
 14. 14. Waterfall / wynik projektowania/
 15. 15. Waterfall / Faza 3 - implementacja/ CEL FAZY: Przeprowadzenie implementacji. analiza projektowanie implementacja 'Y testy
 16. 16. ___Waterfa| | / wynik inplementacji/
 17. 17. Waterfall / Faza 4 - testy/ CEL FAZY: Przeprowadzenie testów. analiza projektowanie implementacja
 18. 18. 4 a """V: ~l›-: I "›: ` v 'ż / wynik testów/
 19. 19. _waterfall / finalny produkt/ Nie podoba - 7, Jak tego _ _ ‹ mi się. Na Seno" używać? N"? dzlaia! TH BODY S "W Produkty Szczegóły Koszyk Główny proces
 20. 20. cje I Co klient dostaje - . n e w k e s n o k . . 4a „ f r e t „w, Co klient chce
 21. 21. Waterfall - konsekwencje o brak możliwości sprawdzenia, czy budujemy właściwy produkt o brak możliwości otrzymania produktu wcześniej, niż planowano o brak możliwości wydania mniej pieniędzy, niż planowano o wysokie ryzyka techniczne oraz socjalne o koniec projektu determinuje deadline
 22. 22. 2. Podejście inkrementalne
 23. 23. Waterfall vs. podejście inkrementalne & iteracyjne Testy Projektowanie implementacja Analiza . .œroäš @Fšom wšmacoEocx š_ w c_ „Ewauoa iteracja iteracja iteracja iteracja iteracja iteracja iteracja iteracja
 24. 24. Podejście inkrementalne / Sprint 1/ CEL SPRINTU: Stworzenie strony z listą produktów.
 25. 25. n c 79 37 0` i 59%Il'ł amazon _2_/ reinventing IllllI Filter v Reinventing Your Life: The Breakthrough Program to End Negative Behavior and Feel. .. Reinventing Your _ by . Julii-sy E V( „ng life Paperback 811.73 mim 'IŚnJi ' Liw lilonday. Mar 2 3nd mi' 7RCE 53h : nj: 'iq «in satura. riser 335 Gm" agam 174 offers from 50.72 'kitti i' 14 i Other Format: Hardcover . Reinventing Organizations i lvy i"iliil'li' l ii( . ix : yś/ QV 4 Paperback L/ S14152251995 «bp-ime : ~21 : :rins Tuesday. Mar 3 I . :HEE bli lij} 'ig in . ni-Jrs (LPi 313l: : ngmrentlll a5 offers from 312.33 organizations a: tti: * ; 2 Other Formats: Kindle Edition. Hardcover
 26. 26. Podejście inkrementalne / Sprint 1 - wynik/ To __ wszystko? ~ - i. V jut v : Św n": J! " _ü z", ;-. .:›; :„'. `.e. „„ Produkty Szczegóły Koszyk Płatność Główny proces
 27. 27. Podejście inkrementalne / Sprint 2/ CEL SPRINTU: Stworzenie strony ze szczegółami produktu.
 28. 28. n 3LÄY . .. 19:37 the 59962; amazon Q _2_/ Frederic Laloux Reinventing Organizations List Price: $4-9=95 Price: $14.62 FREE Shipping on orders over $35. Save: 35.33 (27%) Format Paperback
 29. 29. Płatność inkrementalne wyn i k/ Koszyk Główny proces ejście Pod / Sprint 2 - 'Z Produkty
 30. 30. Podejście inkrementalne / Sprint 3/ CEL SPRINTU: Stworzenie strony z koszykiem.
 31. 31. 'IF S19E47 ł f LĘIZOII Q Cart subtotal (1 item): $14.62 Add ; g „i ty: . of eligible items to your order to qualify for FREE Shipping. See (ltül lrl This order contains a gift Proceed to checkout Reinventing Organizations by Frederic Laloux Paperback 3514.62 You save: S533 (27540 ln Stock Eligiblc for FREE Shipping 1 3 Delete Save for later
 32. 32. A. i ' ! o n _Sprint -wynik/ v' c-. ‹ š`‹j| . Ić Ie T0 A kolejny Czy mogę wszystko? krok? użyć VISA? l . ll ie @.62 F* rrrr fitting Ofiüiluilw' 4 „ ; nauc mamam Nur HW' j, ~ iniurausnppr; :: - numowlrqvwvub YI: : nnn-malp ›wu na Q z . „v amm. , mii V ! wniasku-nuuta g. 7 J* ' r r. A v li' . . . . . .. l' Protec-i ? Qtliñüilljl „ i EH _ Reirientjwgs amam. 37-21] " 'pr W' ` *f* Grumman . mjm _ ` -. n 'ryFrv-ráuwls-uix unmaintained-xu. _I J, _ . sat. › Produkty Szczegóły Koszyk Płatność Główny proces
 33. 33. Podejście inkrementalne / Sprint 4/ CEL SPRINTU: Stworzenie strony płatności.
 34. 34. -o i PLAY ę . 19:39 o ›t 6196-36 < Back Select a Payment Method Visa "'" Jacek Wieczorek 09/2012 Update Mastercard """' Jacek Wieczorek Expires 06/2016 Add a new payment method > Gift Cards 8. Promotional Codes Enter Code Apply
 35. 35. jr jj, .- w v' z -. ‹ ` j. . l - - - u . - p _/ Sprini4-wynik/ ; a Zbyt skompliko- wane! T0 A kolejny Czy mogę wszystko? krok? użyć VISA? l l l ie : M62 F* rrrr mima Dreamki** l j ; muc mim'. m mj “W j ~ imiurkusnpçm; „: - loIvnoWINlVbmUb m: VW Iñńtrœigh ›jc-gnu na z . „j amm. g „jn Jatenükäweü V` _ ! maluchem-vmd „mw . .,. li' . . . ' vocem lijjilirvüiilil . =' amonu nm m: :m: 4 ›niow-mina . „ , „ ç oru-mniaam «Emmen-m -. jw Adri a »sun-wini nama namacalne Gennum: noun ma: . mcmt : macmenu : mn: j jd. .A v. r: .r . . , ' . ĹNdH „na i; mn! ä', Furmal ? uncheck › Produkty Szczegóły Koszyk Płatność Główny proces
 36. 36. w v 3' ¶ . « s m. u u u , u Ó i _mnálny produkt/ Ii m Za dużo Usuńmy Braku? ? się dzieje! to! NiCWYSOdHĆ-u funkcp' nalności! Rr ą wrmmg owmlatlms Hm 1 n . .upwg „w IumoNINVwrub VM “N _ summa: Progrm. nd 9 w . «mamam a um Jncuüluumnü l kapitanom-numa yn „um . .„ . .. . . . .. PvlrfŁ-(uivmmx-Aoul IMNGUG '“` › xw - : vu ę Rumun@ i: : . f; 9 &quantum; 'x m. rymu» I n. . › Aod o mvwvlvmunl mamu namur-nę @mhmmm 1 _. ' _ Jü"“"' mcrnsrmunucom ' '4 ' ' “ v : u . w u . mi s: ›nu 'uw' Produkty Szczegóły Koszyk Płatność Główny proces
 37. 37. Podejście inkrementalne - konsekwencje o częściowa możliwości sprawdzenia, czy budujemy właściwy produkt o brak możliwości otrzymania produktu wcześniej, niż planowano o brak możliwości wydania mniej pieniędzy, niż planowano o wysokie ryzyka techniczne oraz socjalne o koniec projektu determinuje deadline
 38. 38. 'teracyjne _3. Podejście I
 39. 39. Podejście iteracyjne / Sprint 1/ CEL SPRINTU: Użytkownik może kupić książkę (wersja 1)
 40. 40. t T9 3T amazon reinventing Reinventing Your Llfe: The Breakthrough Program to End Negative Behavior and Feel. .. . i ivIHiI? 311.73 Reinventing Organizations Ĺ, *lik1›-. iiiL-. i„i› 314.62 O t 5996.39 X9/ Lista produktów (wersja 1)
 41. 41. ?T O t 5996-39 aga/ zon Q _2_/ Laloux Szczegóły produktu Reinventing Organizations (Wersja Pine 814.62 Go to checkout >
 42. 42. ~177 'Ii i 6196-3# amazon Q Koszyk (wersja 1) Cart subtotal (1 item): 314.62 4 Reinventing Organizations by Frederic Laloux ramatti@ „Kmil . lk $14.62 1 t Go m checkout >
 43. 43. W") ö ę Swe-ZN < Pack Select a Payment Method Płatności (wersja 1) Cash on delivery Type your address below: Confirm
 44. 44. Podejście iteracyjne / Sprint 1 - amu-nmvg vou tle: n» armin-wg» ›qm-u s: ›uwm nuuu nu unno-nagum- . m.„„. o, ... ; a Produkty Wynik/ Dodajmy starą cenę Reinventingomal lens wi: : $14 62 auuu-nu > _Generalnie szczegóły jest dobrze Koszyk Główny proces Skupmy się na płatno- ściach Płatność
 45. 45. Podejście iteracyjne / Sprint 2/ CEL SPRINTU: Użytkownik może kupić książkę (wersja 2)
 46. 46. n `PLJ^: ^I ę 19.37 o ›; 59961W* “"39" X9/ reinventing | IIII| Reinventing Your Lite: The ' - Breakthrough Program to End “gwenhng Negative Behavior and Feel. .. > L" E Young I life 4: . .Uli Reinventing Organizations Lista produktów (wersja 2)
 47. 47. anagen Q _9_/ Fredem Laloux Szczegóły produktu Reinventing Organizations (Wersja Price: $14.62 Go to checkout )
 48. 48. n PLAY . .. 19:37 I>3 smil-v arna/ zon Q _1_, Koszyk (wersja 2) Cart subtotal (1 item): $14.62 ł Reinventing i Organizations by Frederic Laloux
 49. 49. o- PLAY ę „ 19:39 I ›z 6196_39 < Back Select a Payment Method Vi tii-tik a** Jacek Wieczorek 0922012 Update j Use my default address Płatności (wersja 2)
 50. 50. I _ - . - . - _Eprint outcomàe/ w . Doda 'm . Dodajmy Oceny są stan rlnaša_ Brakuje oceny wazne Zynowy Mastercard a rrrr rntmg Otpallxillüni ` Neuralii@ A n ›, Mm: ~ 4' orpniuiufm n „km” : `ĹQ) ly Fis-iar Ldm: i), r (tlg; a i 1 mmam „m m13 „Mpki rigç . a. .. gsm. .. 4 i Li. ; Całkiem Produkty Szczegóły WV3°d"e" Koszyk Płatność Główny proces
 51. 51. Podejście iteracyjne / Sprint 3/ CEL SPRINTU: Użytkownik może kupić książkę (wersja 3)
 52. 52. : „ ? fi E7 U i 59%IH amazon m, reinvertmg IHII Reinventing Your Lite: The - - Breakthrough Program to End Rangunu* Negative Behavior and Feel. .. _ : ~,~.1». i"»n, ' i_ “w u , i lite Paperback $11 .73 174 offers from 30.72 *titi : w ' : i 1 Other Format: Hardcover „ _„. _„A . . Reinventing Organizations 314.62 35 offers from 312.33 z, a *i '~`Ł`ll -. i „w 4 Paperback sv _ - : :na Reliiwimng 2 Other Formats: Kindie Edition. Hardcover Lista produktów (wersja 3)
 53. 53. amazon Q _2_/ Szczegóły produktu (wersja 3) Frederic Laloux Price: $14.62 ą Format Paperback > i *à
 54. 54. n PLAY . .. 19:37 I>3 smaa» “'33” Q X1! Koszyk (wersja 3) Cart subtotal (1 item): $14.62 i Add S20 38 of eligible items to your order to qualify for FREE Shipping. See details " " Reinventin 7': i 9 . A_ Organizations ? wwg by Frederic Laloux Paperback › 514.62 -› uam Eliible for FREE Shippin Sava for later 1 3 Delete
 55. 55. n PLAY ę „ 19:39 I ›3 696C)? < Back Select a Payment Method ktłra' Jacek Wieczorek 09/2012 Update : I Use my default address Add a new payment method > Płatności (wersja 3)
 56. 56. ›r p, - / S print 3 Wystarczy! hlmcnlryhuv mnn- &oinrœwgh ›mwnn End uw. . wum . na uuu . 4 , u Hr , m1) I Vlivavfln ~ „. NIMMIŃ urwanie-a › , . Produkty - - . - p 9 Podoba - o , Jest OK! mi Się. R rrrr mms Omantmlont „: :.„. „„: ::„2,„„ v, n: mLL : naWW: ., ~› _ "j »meu ›a checkout l. (f-J v' I 'TĘ ĘnmvŚmŚ Ts 4 “m” i & &glnümlml „w livhanna: Laluux „m s14 uz 5:4.} l' > mnw Pnp-m: : › w» knnrnvłn» Czy możemy zrobić Szczegóły ' rekama; Koszyk Główny proces B. d0brze! 4 . .oczu-k m. my adu : mma Mu a Mv Płyminlllhihod Płatność
 57. 57. /Sprint 3 - Wynik/ Wystarczy! ZŹŹPĘŻG Jest OK! B. d0brze! r, n: mLL : mor-NJ . ,~› ' *Wm* hlmurlryhuv mnn- &Oimrœwgh ›mwnn End : I . „ "ŚĆ: ""' k" _ "f muzzaa ›a checkout l r, (vnm (I m. m, odu . muu , m r) ( : “Civxvvwb ' . ` vr „rqa . . i§”"5}. . : i w wmv-mwmw ' _,4 nv Frauen: muu autumn uranu-num au: 314m2 5:4: ' › r , . a _ 'p' ' mnw Pnp-m: : › l if 1 'r [Vi-v "nnrnvinvw Errant urg J . ' Produkty Szczegóły asne Koszyk Płatność Główny proces
 58. 58. Podejście iteracyjne - czas o Dostarczone wartość o Finalny produkt o Czas Oszczędność czasu D Wartość Im większa oszczędność, tym lepiej Zacznij kolejny projekt iteracja iteracja iteracja iteracja Czas
 59. 59. Podejście iteracyjne - koszt o Dostarczona wartość O Finalny produkt o Koszt Oszczędność pieniędzy Im większa oszczędność, tym lepiej Wydaj pieniądze na coś, co da większe ROI Wartość iteracja iteracja iteracja iteracja Czas
 60. 60. Podejście iteracyjne - ryzyko o Dostarczona wartość o Finalny produkt o Ryzyko ä ä Rozmiar ryzykaĄ Wartosc Im niższe ryzyko, tym lepiej Q Zmniejsza] ryzyko od samego początku projektu iteracja iteracja iteracja iteracja Czas
 61. 61. Podejście iteracyjne - zmiana o Dostarczona wartość o Finalny produkt o Możliwośćzmian i Możliwość zmian Wartość Im większa możliwość zmian, tym lepiej Bądź gotowy na zmiany, które wpłyną pozytywnie na produkt iteracja iteracja iteracja iteracja Czas
 62. 62. _Podejście iteracyjne - konsekwencje o możliwość sprawdzenia, czy budujemy właściwy produkt co iterację O możliwość otrzymania produktu wcześniej, niż planowano o możliwość wydania mniej pieniędzy, niż planowano o niskie ryzyka techniczne oraz socjalne O koniec projektu determinuje dostarczona wartość projektu
 63. 63. _Podejście iteracyjne - wymagania o nieustanna współpraca biznesu z IT o konieczność zbierana informacji zwrotnej od interesariuszy/ użytkowników o wysokie umiejętności techniczne zespołu, pozwalająca na tworzenie wertykalnych kawałków aplikacji o głębokie zrozumienie wartości oraz zasad agile o gotowość do wdrażania aplikacji po każdej iteracji
 64. 64. I / "It's not an iteration if you do it only once! " "Embrace Uncertainty" presentation by Jeff Patton
 65. 65. Koniec Dziękuję : ) jacek. wieczorek@stxnext. pl @jacekwieczorek agiiecoaching. pI agile247.pI

×