Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Dobre praktyki i konwencje kodowania
w języku C# okiem kobiety
BEATA ZALEWA
• Trener technologii Microsoft (MCT, MCTS,
MCITP)
• Specjalista baz danych i C#
• Własna firma ZALNET
• Mąż, córka, pies i...
Gdyby to kobiety tworzyły
oprogramowanie ...
Agenda
• Wprowadzenie
• Konwencje nazewnicze i standardy
• Wcięcia, spacje i komentarze
• Obsługa wyjątków i logowanie
• V...
Wprowadzenie
• To co zostanie przedstawione w tej prezentacji wynika z mojej wiedzy i
doświadczenia.
• Każdy ma prawo do w...
Cechy dobrego programisty
• Dobry programista to taki, który jest zbyt leniwy, aby tworzyć skomplikowane
rozwiązania.
• Ek...
Idealna aplikacja
Konwencje nazewnicze i
standardy
• Dlaczego wypada ich używać?
• Używanie „Pascal Case” dla nazw klas, typów, struktur, ko...
Konwencje nazewnicze i
standardy – cd.
• Używanie „Camel Case” dla nazw zmiennych lokalnych i parametrów w metodach i
kons...
Konwencje nazewnicze i
standardy – cd.
• Nazwy interfejsów powinny być poprzedzone prefiksem “I”, a następnie notacja
„Pas...
Konwencje nazewnicze i
standardy – cd.
• Nie zaleca się używania notacji węgierskiej do nazw zmiennych, np.
– string strNa...
Konwencje nazewnicze i
standardy – cd.
• Nazwy plików i nazwy klas powinny być takie same.
• Używamy notacji „Pascal Case”...
Konwencje nazewnicze i
standardy – cd.
• Elementy UI
• Wcześniejsze podejście – użycie odpowiednich prefiksów, aby można ł...
Wcięcia, spacje i
komentarze
• Nawiasy klamrowe powinny być na tym samym poziomie.
• Używamy jednej pustej linii do odziel...
Wcięcia, spacje i
komentarze – cd.
• Używamy regionów (#region i endregion) do grupowania powiązanych części kodu
razem.
•...
Wcięcia, spacje i
komentarze – cd.
• Używamy TAB dla spacji i nie używamy klawisza spacji. Definiujemy Tab Size jako 4
(To...
Wcięcia, spacje i
komentarze – cd.
• Komentarze powinny być na tym samym poziomie jak kod (nie dajemy wcięcia przed
kodem ...
Wcięcia, spacje i
komentarze – cd.
• Komentarze XML pozwalają na automatyczne generowanie „dokumentacji projektu”,
a także...
Obsługa wyjątków i
logowanie
• Zawsze bądź przygotowany na najgorsze. Nawet jeśli
myślisz, że Twój kod nie ma wad, bądź pe...
Obsługa wyjątków i
logowanie– cd.
• Zawsze przechwytuj wyjątki w kolejności od
bardziej szczegółowych do bardziej ogólnych...
Visual Studio IDE Tips and
Tricks
• Skróty klawiszowe do okien:
– Class View (CTRL + W + C)
– Class Definition (CTRL + W +...
Visual Studio IDE Tips and
Tricks – cd.
• Refactoring
– Wyświetlanie okna dialogowego Encapsulate
Field, które pozwala na ...
Visual Studio IDE Tips and
Tricks – cd.
– Wyświetlenie okna dialogowego Extract
Method, które pozwala na tworzenie nowej
m...
Visual Studio IDE Tips and
Tricks – cd.
Visual Studio IDE Tips and
Tricks – cd.
Visual Studio IDE Tips and
Tricks – cd.
• Snippety
– Class (class | TAB | TAB)
– Constructor (ctor | TAB | TAB)
– Windows ...
Visual Studio IDE Tips and
Tricks – cd.
“That about 25% of the hours spent writing an application are spent figuring out
w...
Zasoby
• http://www.dotnetspider.com
• /www.aspdotnet-suresh.com/2010/04/c-coding-standards-and-best-
programming.html
• h...
QA
Dziękuję za uwagę 
info@zalnet.pl
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

4Developers 2015: Dobre praktyki i konwencje kodowania w języku C# okiem kobiety - Beata Zalewa

269 views

Published on

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=STbDvmmTN2o&list=PLnKL6-WWWE_WNYmP_P5x2SfzJ7jeJNzfp&index=49

Speaker: Beata Zalewa

Language: Polish

Konwencje kodowania są zestawem wytycznych dla danego języka programistycznego, w których możemy znaleźć informacje o zalecanych stylach programowania, praktykach i metodach w tym języku. Te konwencje zazwyczaj zawierają informacje o organizacji plików, komentarzach, deklaracjach, instrukcjach, konwencjach nazewniczych, dobrych praktykach itd. Ponieważ od czasu do czasu te konwencje ulegają zmianom, warto przyjrzeć się co było zalecane kiedyś, a jaka metodologia zalecana jest dzisiaj.

4Developers: http://4developers.org.pl/pl/

Published in: Software
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

4Developers 2015: Dobre praktyki i konwencje kodowania w języku C# okiem kobiety - Beata Zalewa

 1. 1. Dobre praktyki i konwencje kodowania w języku C# okiem kobiety BEATA ZALEWA
 2. 2. • Trener technologii Microsoft (MCT, MCTS, MCITP) • Specjalista baz danych i C# • Własna firma ZALNET • Mąż, córka, pies i kot  • Pasje: Nikon D90 i fotografia Kontakt: info@zalnet.pl Skype: beata.zalewa
 3. 3. Gdyby to kobiety tworzyły oprogramowanie ...
 4. 4. Agenda • Wprowadzenie • Konwencje nazewnicze i standardy • Wcięcia, spacje i komentarze • Obsługa wyjątków i logowanie • Visual Studio IDE Tips and Tricks
 5. 5. Wprowadzenie • To co zostanie przedstawione w tej prezentacji wynika z mojej wiedzy i doświadczenia. • Każdy ma prawo do własnego zdania, nie musi się zgadzać z moim. • Każdy może pisać kod, który ‘jakoś działa’. Ale pisanie’wydajnego kodu’ wymaga większego poświęcenia, doświadczenia i wielu lat nauki. • Cechy dobrego kodu: - Bez problemu możemy nie tylko my, ale też inni go zrozumieć, nawet bez dużej ilości komentarzy - Łatwy do utrzymania, łatwy do modyfikacji i dostosowywania - Zgodny ze standardami (ogólnie przyjętymi, zespołowymi, firmowymi itd.)
 6. 6. Cechy dobrego programisty • Dobry programista to taki, który jest zbyt leniwy, aby tworzyć skomplikowane rozwiązania. • Ekspert to taka osoba, która popełnia bardzo dużo błędów, ale w wąskiej dziedzinie wiedzy.
 7. 7. Idealna aplikacja
 8. 8. Konwencje nazewnicze i standardy • Dlaczego wypada ich używać? • Używanie „Pascal Case” dla nazw klas, typów, struktur, konstruktorów, stałych i metod.
 9. 9. Konwencje nazewnicze i standardy – cd. • Używanie „Camel Case” dla nazw zmiennych lokalnych i parametrów w metodach i konstruktorach.
 10. 10. Konwencje nazewnicze i standardy – cd. • Nazwy interfejsów powinny być poprzedzone prefiksem “I”, a następnie notacja „Pascal Case”.
 11. 11. Konwencje nazewnicze i standardy – cd. • Nie zaleca się używania notacji węgierskiej do nazw zmiennych, np. – string strNazwaProduktu; – int intIloscProduktow; • Zamiast tego używamy notacji „Camel Case” do nazywania zmiennych • Używaj opisowych i mająch znaczenie słów do nazywania zmiennych. – Nie należy używać skrótów jako części nazwy, np. lepiej jest użyć OnButtonClick niż OnBtnClick. • Nazwy metod tworzymy przy użyciu pary czasownik-obiekt, np. PokazProdukt().
 12. 12. Konwencje nazewnicze i standardy – cd. • Nazwy plików i nazwy klas powinny być takie same. • Używamy notacji „Pascal Case” dla nazw plików. Utrzymujemy powiązane nazwy klas w pojedynczej Bibliotece (Class Library). • Zmienne powinny być deklarowane na górze pliku, z jedną linią wolną oddzielającą je od właściwości i metod. • Pola powinny być prywatne, właściwości publiczne.
 13. 13. Konwencje nazewnicze i standardy – cd. • Elementy UI • Wcześniejsze podejście – użycie odpowiednich prefiksów, aby można łatwo było identyfikować poszczególne elementy interfejsu użytkownika, np. - Label – lblMojaEtykieta - Button – btnCofnij - TextBox – txtMojePoleTekstowe - Nowsze podejście – najpierw nazwa czynności jaką będzie wykonywała kontrolka, potem rodzaj kontrolki: - Label – mojaEtykietaLabel - Button – cofnijButton - TextBox – mojePoleTekstoweTextBox
 14. 14. Wcięcia, spacje i komentarze • Nawiasy klamrowe powinny być na tym samym poziomie. • Używamy jednej pustej linii do odzielenia poszczególnych logicznych grup kodu. • Powinna być jedna i tylko jedna pusta linia pomiędzy każdą metodą wewnątrz klasy.
 15. 15. Wcięcia, spacje i komentarze – cd. • Używamy regionów (#region i endregion) do grupowania powiązanych części kodu razem. • Skróty klawiszowe: - CTRL + M + O - żeby zwinąć region - CTRL + M + P - żeby rozwinąć region
 16. 16. Wcięcia, spacje i komentarze – cd. • Używamy TAB dla spacji i nie używamy klawisza spacji. Definiujemy Tab Size jako 4 (Tools | Options | Text Editor | <language> | Tabs)
 17. 17. Wcięcia, spacje i komentarze – cd. • Komentarze powinny być na tym samym poziomie jak kod (nie dajemy wcięcia przed kodem po komentarzu).
 18. 18. Wcięcia, spacje i komentarze – cd. • Komentarze XML pozwalają na automatyczne generowanie „dokumentacji projektu”, a także ułatwiają pisanie dalszych części programu, gdyż te komentarze wyświetlane są przez IntelliSense jako podpowiedzi, opisy.
 19. 19. Obsługa wyjątków i logowanie • Zawsze bądź przygotowany na najgorsze. Nawet jeśli myślisz, że Twój kod nie ma wad, bądź pewny że użytkownik je znajdzie. • Zawsze przechwytuj wyjątki i je zapisuj. Błędy pojawią się w najbardziej nieoczekiwanym dla Ciebie momencie. • Nigdy nie umieszczaj w kodzie pustych bloków try…catch. • Jeśli pojawi się błąd, użytkownikowi wyświetl wiadomość, którą On zrozumie, ale bez wchodzenia w szczegóły. Szczegóły są dla programisty. • Stosuj bloki try ...catch ... finally.
 20. 20. Obsługa wyjątków i logowanie– cd. • Zawsze przechwytuj wyjątki w kolejności od bardziej szczegółowych do bardziej ogólnych. • Kiedy ponownie przechwytujesz wyjątek, użyj instrukcji throw, która będzie zachowywała oryginalny stack trace. • Zawsze loguj wyjątki, np. z bazy danych. • Nie używaj bardzo dużych bloków try-catch. Umieszczaj każde zadanie w jednym bloku try— catch. To będzie pomocne w znalezieniu tej części kodu, która generuje wyjątek i zwróceniu użytkownikowi odpowiedniej wiadomości o błędzie.
 21. 21. Visual Studio IDE Tips and Tricks • Skróty klawiszowe do okien: – Class View (CTRL + W + C) – Class Definition (CTRL + W + D) – Error List (CTRL + W + E) – Object Browser (CTRL + W + J) – Solution Explorer z listą projektów i plikami w bieżącym solution (CTRL + W + S) – Task List (CTRL + W + T) – Zamknięcie bieżącej zakładki – (CTRL + F4) – Wyświetlenie IDE Navigator z pierwszym dokumentem z wybranego okna (CTRL + TAB)
 22. 22. Visual Studio IDE Tips and Tricks – cd. • Refactoring – Wyświetlanie okna dialogowego Encapsulate Field, które pozwala na tworzenie właściwości z istniejących pól i aktualizacja wszystkich referencji to użycia nowej właściwości (CTRL + R + E)
 23. 23. Visual Studio IDE Tips and Tricks – cd. – Wyświetlenie okna dialogowego Extract Method, które pozwala na tworzenie nowej metody z wybranego kodu (CTRL + R + M)
 24. 24. Visual Studio IDE Tips and Tricks – cd.
 25. 25. Visual Studio IDE Tips and Tricks – cd.
 26. 26. Visual Studio IDE Tips and Tricks – cd. • Snippety – Class (class | TAB | TAB) – Constructor (ctor | TAB | TAB) – Windows - Message Box (mbox | TAB |TAB) – Console – WriteLine (cw | TAB | TAB) – Property – (prop | TAB | TAB) – Więcej snippetów( CTRL + K + X) • Build – Build wszystkich projektów w solucji(F6 / CTRL + SHIFT + B) – Build wybranego projektu i powiązanych z nim zależności (SHIFT + F6)
 27. 27. Visual Studio IDE Tips and Tricks – cd. “That about 25% of the hours spent writing an application are spent figuring out ways the end user will do something wrong.” – Brian Humes Now, the 25% number may be less, may be more, depends on the developer and what you are doing. Everytime we build something, we have to sit back and think of how the end- user will end up fucking it up. What they will click on, what they will write, the phrasing of questions, the language used, and how what we write could be interpreted differently. If we wrote the code like how we would use the project, well then there will be so many issues because we know how the program works, and the end user doesn’t. http://macleodsawyer.com/2015/03/06/nine-truths-computer-programmers-know-that-most- people-dont/
 28. 28. Zasoby • http://www.dotnetspider.com • /www.aspdotnet-suresh.com/2010/04/c-coding-standards-and-best- programming.html • http://www.codeproject.com/Articles/539179/Some-practices-to-write-better- Csharp-NET-code • http://www.dofactory.com/reference/csharp-coding-standards • MSDN • Szkolenia
 29. 29. QA Dziękuję za uwagę  info@zalnet.pl

×