Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sekularism 2010

871 views

Published on

Islam dan Pendidikan

Published in: Education
 • Be the first to comment

Sekularism 2010

 1. 1.  Amal Hazirah Bte Haji Hujan (07B1123)  Hjh Nor Adiana Bte Haji Mohd Yussof (07B1124)  NurSyifaa’Khairunnissa Bte Haji Rosli (07B1126)  Dyg Bazilah Bte Awg Bakar (07B1127)  Hjh NurAtiqah Bte Hj Abib (07B1128)
 2. 2. Maksud Sekularisme  Perkataan sekular berasal daripada bahasa latin iaitu ‘Saeculum’ , bermaksud satu generasi atau zaman. Dalam hubungan dunia kristian (khususnya di Barat) sekular bermaksud ‘dunia ini’ yang bertentangan dengan ‘agama’,tidak ada hubungan dengan ajaran agama atau sebarang urusan mengenai agama.  Istilah "sekularisme" mula digunakan di United Kingdom oleh penulis bernama George Holyoake pada 1846. Walaupun ia satu istilah baru, ideologi kebebasan berfikir sudah wujud sekian lama dalam sejarah manusia menerusi pemikiran Aristotle .  Menurut kamus Dewan edisi ketiga, secular ialah Berkaitan dengan keduniaan, bersifat duniawi dan tidak berkaitan dengan agama  Encyclopedia Britanica, Sekularisme ialah suatu gerakan sosial yang bertujuan memalingkan manusia daripada mementingkan persoalan akhirat kepada mementingkan kehidupan duniawi semata-mata.
 3. 3. FAHAMAN SEKULARISME  Sekularisme merujuk kepada kepercayaan bahawa kegiatan dan keputusan yang dibuat oleh manusia, harus berdasarkan bukti dan fakta bukannya pengaruh agama.  Sekulrasime ini juga merupakan satu ideologi (fahaman) urusan dunia; politik, pentadbiran dan undang-undang harus dipisahkan dari agama.  Matlamat mereka tidak lari daripada hawa nafsu mereka dan memenuhi kehendak mereka semata-mata tanpa menghiraukan perkara lain.
 4. 4. Kesan Sekularisme ke Dunia Islam Ideologi sekular ini secara umumnya menimbulkan banyak kesan negatif berbanding positif ke atas dunia Islam, terutamanya dalam aspek akidah dan pemikiran. Ideologi ini kelihatan seolah-olah melanda umat Islam seluruhnya, malah juga dunia secara amnya. Malah ideologi ini menolak fahaman agama.
 5. 5. PEMIKIRAN  Ia dapat melemahkan keimanan dan menggoyangkan akidah serta keyakinan terhadap kekuasaan Allah s.w.t.  Keraguan terhadap rasul, para malaikat, hari kiamat dan Al-Quran serta pembalasan Qadha dan Qadar menyebabkan keimanan umat Islam semakin rapuh dan terkeliru dengan pendapat aliran-aliran Barat.  Masyarakat Islam mula mempertikaikan hal-hal agama terutamanya yang tidak logik pada pemikiran mereka. (seperti poligami)
 6. 6. SOSIAL Terdapat perubahan perwatakan individu Pengasingan diri dari kepentingan beragama menyebabkan kekosongan di dalam diri dan jiwa. Akibatnya keruntuhan moral dan akhlak berleluasa serta gejala-gejala negatif wujud dikalangan individu.
 7. 7. POLITIK  Aliran politik Barat tertanam di dalam jiwa umat di negara-negara Islam seperti fahaman kapitalisme, sosialisme, nasionalisme dan lain-lain.  Matlamat untuk mendapatkan pengaruh, pangkat dan kuasa bertentangan dengan politik Islam yang memandang jawatan itu sebagai amanah dan tugas Khalifah Allah.  Hendaklah menggunakan kuasa untuk menunaikan amanah, tanggungjawab dan kebajikan kepada masyarakat.
 8. 8. EKONOMI Lahirnya dua bentuk sistem ekonomi iaitu sistem ekonomi kapitalis dan sosialis yang bermatlamatkan kekayaan dan material semata- mata. Mereka menyediakan tempat-tempat khas untuk mengadakan kegiatan maksiat. Alasan mereka perkara sebegini boleh mendatangkan kemajuan dan kepesatan ekonomi negara.
 9. 9. PENDIDIKAN  Sistem yang dibawa oleh agama Islam merupakan satu sistem yang mampu membawa penganutnya menjadi insan rabbani dan kamil.  Corak sistem pendidikan yang lebih mementingkan hal-hal dunia tanpa mengambil kira kepentingan jiwa dan iman yang diperlukan bagi membentuk akhlak dan moral. (seperti sistem dualisme)  Penyelewengan fakta dalam Sejarah Islam dan mengagung-agungkan saintis barat.
 10. 10. PERUNDANGAN  Penggantian undang-undang dari undang-undang Islam kepada sistem perundangan barat.  Umat Islam tanpa segan silu mempertikaikan keadilan perundangan Islam dan mempersendakan golongan yang mengamalkannya. (seperti diharamkan pemakaian Tudung)  Kerajaan Mesir umpamanya telah menghapuskan mahkamah syariah dengan memasukkan peranannya di dalam struktur mahkamah sivil negara. (seperti muamalat, perceraian, harta riba)
 11. 11. Sekular merupakan fahaman materialisme  Kebanyakan ciri-ciri asasnya adalah berkaitan dengan kebendaan semata-mata.  Ia tidak mengakui kewujudan Tuhan  Menekankan nilai-nilai empirikal yang menekankan konsep pengalaman dan pengamatan pancaindera dalam memproses ilmu pengetahuan.
 12. 12. NASIONALISME  Nasionalisme adalah satu ideologi yang mencipta dan mempertahankan kedaulatan sesebuah negara dengan mewujudkan satu konsep identiti bersama untuk sekumpulan manusia.  Islam tidak menjadi asas kepada kesetiaan, ketaatan dan kasih sayang.  Ia berpunca dari teori romantisme iaitu “identiti budaya", hujah liberalisme yang menganggap kesahihan politik adalah berpunca dari kehendak rakyat, atau gabungan kedua-dua teori.
 13. 13. Wujud golongan yang kaya semakin kaya dan yang miskin bertambah miskin.
 14. 14. SOSIALISME  Sosialisme muncul di akhir abad ke-18 dan awal abad ke- 19 sebagai reaksi dari perubahan ekonomi dan sosial yang diakibatkan oleh revolusi industri.  Sebuah istilah umum untuk teori politik dan ekonomi yang membela sebuah sistem kepemilikan bersama atau pemerintah, dan pengurusan alat-alat produksi dan pengagihan barang.  Walaupun nampak adil, namun ini melanggari fitrah kerana pekerja yang malas diberikan jumlah gaji yang sama dengan mereka yang rajin.  Sosialisme terbagi 2 jenis: Revolusion dan Evolusion
 15. 15. KOMMUNISME  Komunisme adalah ideologi politik dan struktur sosio ekonomi yang menggalakkan penubuhan masyarakat yang egalitarian, tanpa kelas dan tanpa negara berdasarkan pemilikan dan kawalan sama ke atas faktor pengeluaran dan harta secara umumnya.  "Komunisme suci" menurut Marx merujuk kepada masyarakat tanpa kelas, tanpa negara dan bebas penindasan di mana keputusan tentang pengeluaran dan dasar yang dibuat secara demokratik bermakna membenarkan setiap ahli masyarakat mengambil bahagian dalam proses membuat keputusan dari segi ekonomi, politik dan sosial.  Sebagai ideologi politik, komunisme dianggap sebagai satu cabang sosialisme  Komunisme cuba untuk memberi satu alternatif kepada masalah dalam ekonomi pasaran kapitalisme ,warisan penjajahan dan nasionalisme.
 16. 16. KOMMUNISME  Marx menyatakan hanya satu jalan untuk menyelesaikan masalah-masalah ini adalah bagi golongan pekerja (proletariat), yang menurut Marx adalah pengeluar utama kekayaan dalam masyarakat yang diekploitasi oleh kelas kapitalis (borjuis), menolak golongan borjuis ini daripada kelas pemerintah bagi menubuhkan masyarakat bebas tanpa pembahagian kelas dan kaum.  Dalam gunaan zaman moden, komunisme selalu merujuk kepada Bolshevisme atau Marxisme-Leninisme.  Komunisme juga mempunyai pandangan agama adalah racun yang boleh mengongkong pemikiran rakyat.
 17. 17. SEKULARISME DI TURKI  Mustafa Kamal Ataturk - gelaran al- Ghazi (orang yang memerangi).  Bertanggungjawab meruntuhkan Khilafah Islam -Turki pada tahun 1343H (1924M).  Dilahirkan pada tahun 1299H (1880M).  Pembubaran Sistem Khilafah Islamiah - memisahkan agama Islam daripada sistem pemerintahan di Turki dan meminggirkan Islam daripada aspek kehidupan.
 18. 18. Antara ideologi Mustafa Kamal Ataturk (bekas PM Turki)  Marhaban Bikum (Selamat Datang).  Membolehkan perempuan memakai tudung dengan syarat pakai ‘skirt’.  Melarang pakaian Islam.  Menghapuskan perayaan serta melarang mengerjakan Ibadah Haji.  Melarang poligami dan membenarkan perkahwinan wanita Islam dengan bukan Islam.  Menukar azan dalam Bahasa Turki.
 19. 19. Antara ideologi Mustafa Kamal Ataturk (bekas PM Turki)  Al-Quran dicetak dalam bahasa Turki  Menghapuskan penggunaan huruf-huruf Arab.  Mengambil arkitek-arkitek dari luar negara untuk memodenkan Turki (mengukir patung-patung dan tugu- tugunya di seluruh bandar Turki).  Agama Islam juga di buang sebagai Agama Rasmi negara.  Undang-undang waris dibatalkan.  Menghapus penggunaan kalendar Islam dan menukarkan huruf Arab.  Menganggap dirinya Tuhan sama seperti Firaun.
 20. 20. Firman Allah yang bermaksud :- ‘Dan dia telah mengajarkan Nabi Adam, akan segala nama benda-benda dan gunanya. Kemudian ditunjukkannya kepada-Ku semua nama-nama benda ini jika kamu golongan yang benar.’ (Al-Baqarah:31).
 21. 21. PENDIDIKAN ISLAM  1) Kurshid Ahmad (1974) - Ilmu yang melahirkan manusia yang mempunyai pendirian serta keyakinan yang kukuh terhadap idealism Islam.  2) Yusof Al-Qardhawi (1982) - Mencakupi keseluruhan hidup termasuk akal dan hati, rohani, jasmani, akhlak dan tingkahlaku.  3) Al-Tamimi (1985) - Memperbaiki kehidupan dan mewujudkan keseimbangan peribadi seseorang insan. Islam mempunyai ciri-ciri keimanan, akhlak dan ilmu (asas untuk mendapat kejayaan dan kemenangan).
 22. 22. DIANTARA MATLAMAT PENDIDIKAN ISLAM Melahirkan anggota masyarakat dan warganegara yang sempurna, berguna, berakhlak mulia. Bertanggungjawab kepada diri, keluarga, masyarakat dan negara kerana Allah S.W.T. Tidak mengenal kekecewaan atau putus asa. Rasullullah s.a.w sebagai contoh dan teladan yang terbaik. Mementingkan aspek kebersihan rohani dan jasmani. Proses pendidikan seumur hidup.
 23. 23. SUMBER PENDIDIKAN ISLAM  Nahlawi (1985) - Mendidik manusia supaya mengabdikan dirinya kepada Allah (swt). Al-Quran menggariskan matlamat yang antara lainnya : 1. Mendidik akal supaya berfikir dan mengambil pengiktibaran. 2. Pendidikan akhlak supaya manusia beristiqamah dengannya, tenang serta mengambil petunjuk dengan syariatnya. 3. Mendidik hati dan perasaan supaya tunduk hati dan halus perasaanya.
 24. 24. "Dan kami tiadalah menurunkan kepadamu alkitab (Al- Quran) ini, melainkan agar kamu dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu, dan untuk menjadi petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman." ( An Nahl : 64 )
 25. 25. Ibu Bapa  Mengajar dam menekankan kepentingan ajaran Islam dengan menghantar anak-anak mengikuti pengajian agama di sekolah. Guru  Mengajar dan mendidik nilai-nilai yang murni dan mendisiplinkan pelajar.  Guru agama memegang peranan untuk memberi pengetahuan Islam bagi memenuhi Fardu Ain secara teori dan amali. Institusi Kerajaan  Mengadakan kegiatan dan rancangan-rancangan yang berbentuk kerohanian untuk mendidik masyarakat tentang kefahaman Islam.
 26. 26. “ Bilamana seseorang telah jadi sekular, maka pegangannya adalah semata-mata akal. Dia menyukat segala-galanya itu hanya dengan akal. Dia mencari kebenaran dengan akal. Dia menyelesaikan semua masalah dan perkara dengan akal. Dia bertindak dengan akal, membangun dan berjuang hanya dengan akal. Sekiranya kita bentangkan kepadanya hukum hakam agama, apabila dia merasakan hukum hakam itu tidak sedap atau tidak selesa dan cocok dengan akalnya, maka dia akan tolak hukum hakam itu”. (Ucapan Yang Dimuliakan Lagi Dihormati Datu Seri Maharaja Dato Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Abduk Aziz bin Juned, Mufti Kerajaan, pada 16 Jamadilawal, 1418 / 18 September 1997).
 27. 27. DASAR PENTADBIRAN NEGARA  Menjadikan MIB sebagai falsafah negara.  Menjadikan negara ini sebagai negara zikir.  Menubuhkan BIRO mencegah rasuah.  Menguatkuasakan undang-undang mahkamah syari’ah. PENDIDIKAN  Pendidikan Islam bertujuan untuk menyatukan identiti sebagai individu Islam, akhlak yang indah serta cara hidup yang mengikut sunnah Rasulullah dalam mencapai kecemerlangan akademik.  Mewajibkan pendidikan Sekolah Ugama di sebelah petang.  Meletakkan matapelajaran pendidikan agama sebagai mata pelajaran wajib di sekolah.
 28. 28. SISTEM EKONOMI:  Aktiviti-aktiviti ekonomi Negara adalah berlandaskan hukum syari’ah .  Sentiasa diawasi oleh hukum-hukum Islam dan perlaksanaannya dikawal pula oleh pihak Kerajaan Brunei.  Usaha kerajaan dalam memberi kesedaran kepada orang ramai mengenai pengeluaran makanan halal (Majlis Pelancaran Produk Halal Antarabangsa pada tahun 2009).  Tidak membenarkan perniagaan yang berunsurkan Bathil dijalankan.  Cukup menentang amalan faedah/bayaran bunga (Riba) kerana mempunyai unsur penindasan.
 29. 29.  Tidak mementingkan keuntungan semata-mata tetapi menekankan kepada soal kebajikan masyarakat.  Menggunakan kadar kaedah keuntungan tetap dari keseluruhan harga objek skim Al-bai Bithaman Ajil.  Institusi perbankan Islam tidak akan meluluskan pinjaman bagi tujuan perniagaan yang terdapat unsur-unsur Bathil dan bertentangan dengan Hukum Sya’riah. MEDIA MASSA  Peranan media seperti akhbar Pelita Brunei dan Media permata ada memuatkan ruangan yang berbentuk agama dan pendidikan moral.  Negara menerima kemasukkan buku-buku berunsurkan pengetahuan Islam dari luar negara sebagai contohnya mengenai Kewangan Islam, Kehidupan Islam, Pakaian Muslimah, didikan moral yang baik dan dan sebagainya.
 30. 30. PERANAN MASJID Dan kami meriwayatkan dari Buraidah RA katanya, Rasulullah bersabda : “Sesungguhnya saya bangunkan masjid-masjid itu hanya kerana-Nya” ( H.RMuslim, kitab Al Aszkar)  Aktiviti-aktiviti agama banyak diungkayahkan dengan tujuan memupuk nilai-nilai murni selain merapatkan hubungan di antara anggota masyarakat dan ahli jawatan kuasa masjid.  Melalui Khutbah jumaat yang banyak menyentuh hal ehwal semasa yang membimbangkan seperti jenayah, pengharaman arak, nilai moral anak-anak muda, bahaya riba dan sebagainya.

×