Penubuhan 2 Institusi Baru

2,063 views

Published on

Published in: Education, Spiritual
 • Be the first to comment

Penubuhan 2 Institusi Baru

 1. 1. PA 1401 (ISLAM & PENDIDIKAN) PENUBUHAN DUA INSTITUSI BARU DI BRUNEI: IMPAK POSITIF DAN NEGATIF DIBENTANGKAN OLEH: AK HAIRUL AZMI BIN PG TENGAH (06B0244) AMIRUL HAFIZ BIN HAJI MAT ZINI (06B0245) FAIZUL JEFRY BIN HAJI ZAINI (06B0007) HAJI MOHD. ASNAWI BIN HAJI ARIFFIN (06B0251) MOHD. FIRAFADZLI ADINI BIN HAJI GHANI (06B0807) MUHAMAD. SAHFAMEE BIN EMRAN (06B0275)
 2. 2. Pengenalan Visi dan Misi UNISSA Impak Positif dan Impak Negatif Visi dan Misi KUPUSB Impak Positif dan Impak Negatif Cadangan Kesimpulan
 3. 3. Pengenalan Universiti: UNISSA dan KUPUSB. Beza UNISSA dan KUPUSB Titah Sultan tentang penubuhan KUPUSB dan UNISSA “Beta amat bahagia kerana satu pendekatan ke arah itu telah berhasil diusahakan iaitu apabila tertubuhnya dua buah institusi pengajian tinggi yang baru, UNISSA dan KUPUSB.” Baginda berharap dua buah pusat pengajian ini akan dapat berperanan dengan baik dalam tugasnya sama-sama membina generasi cemerlang. (30 jamadilakhir 1428/15 julai 2007) Namun penubuhan ini memberi Impak Positif dan Negatif
 4. 4. VISI Untuk menjadi sebuah Universiti Islam tulen bertaraf Antarabangsa yang progresif dan dinamik berteraskan Al-Qur'an dan Al-Sunnah. MISI Sebuah Universiti bertaraf antarabangsa yang menyediakan program pengajian, penyelidikan, dan pembinaan insan melalui kaedah‐kaedah holistik, berteknologi terkini selaras dengan perkembangan dunia untuk melahirkan graduan yang salih, berwibawa dan berharga serta turut menyumbang kepada pembangunan masyarakat dan negara.
 5. 5. UNISSA Ditubuhkan pada 11 zulhijjah 1427H bersamaan dengan 1 Januari 2007. UNISSA diisytiharkan penubuhannya oleh KDYMM sempena awal tahun masihi 2007. Tertubuhnya UNISSA sebagai lambang pencapaian kehidupan Islam dinegara ini bersesuai dengan konsep MIB (Melayu Islam Beraja) serta komitmen KDYMM memelihara Islam dan melahirkan pemegang biasiswa Islam yang akan mengembangkan pemahaman Islam kepada penduduk Islam terutama di Negara Brunei Darussalam.
 6. 6. Positif (UNISSA)  Untuk menjadi universiti Islam pilihan. Peluang untuk kepada anak-anak tempatan untuk belajar di negara sendiri. Dapat mengawal perbelanjaan kerajaan dan pelajar. Pendidikan yang berterusan ( long life learning ). Mendedahkan Bahasa Inggeris dan Bahasa Arab selain Bahasa Melayu. Program-program yang diadakan, ia lebih kepada marketable, usahawan, dan perniagaan, bukan sahaja untuk pekerjaan di Kementerian Agama.
 7. 7. Banyak program baru telah diadakan. Memberi pilihan tawaran program Sarjana Muda selain bidang perguruan, sebagai contoh peguam syariah, pegawai bank, ustaz, dan sebagainya. Pengajaran dan pembelajaran berteraskan Al-Quran dan Hadis Memperkembangkan pengetahuan agama. Peluang pekerjaan bertambah selain bidang perguruan.
 8. 8. Negatif (UNISSA) Memerlukan pembinaan bangunan sebagai tempat kuliah dijalankan yang pada masa ini menggunakan bangunan UBD. Masih lagi ada pelajar di hantar keluar negara. Peluang pekerjaan akan lebih mencabar di masa akan datang. Akan meningkatkan kadar pengangguran negara setelah pelajar selesai belajar. Pilih kasih iaitu, pelajar-pelajar sebelum tertubuhnya UNISSA gantung-gantung sama ada mereka di bawah pentadbiran UBD atau pentadbiran UNISSA. Dengan mempelbagaikan pilihan program dan kursus, ia memerlukan pensyarah yang banyak. Banyak pensyarah asing didatangkan.
 9. 9. Memerlukan perbelanjaan kewangan seperti pembelian buku-buku sebagai rujukan setelah pelbagai program diadakan Oleh kerana bangunan UNISSA pada masa ini di UBD, ia telah mengakibatkan kekurangan tempat letak kereta. Pelajar asing bertambah selain anak-anak tempatan.
 10. 10. KUPUSB Adalah lanjutan daripada MPUSB yang ditubuhkan pada 25 jamadilakhir 1395 bersamaan 5 julai 1957 Daripada MPUSB, lahir tenaga tempatan yang terlatih dalam bidang perguruan Memulakan program pengajian buat pertama kalinya pada awal bulan ogos 2007. Awal tahun baru hijrah 1428 (20 januari 2007),KBDYMM telah menitahkan MPUSB ditingkatkan tarafnya menjadi kolej universiti perguruan Ugama seri begawan (KUPUSB)
 11. 11. Falsafah ‘ Usaha berterusan bagi pembinaan umat bermaruah berasakan keupayaan sistem pendidikan perguruan dalam menjana tradisi pengajaran-pembelajaran formal dan non- formal, untuk melahirkan pendidik dan pemimpin bertaqwa menerusi pemaduan tenaga pendidik yang berwibawa, berakhlak mulia, berbudaya ilmu yang tinggi dan kesediaan masyarakatnya untuk dibimbing bagi mendapat keberkatan keredaan dan keampunan Allah Subhanahu wa Ta’ala.’ Visi ‘Untuk mencapai kemuliaan akhlak dan kecemerlangan ilmu perguruan ugama yang terbilang di Alam Melayu beraraf antarabangsa’ Misi ‘Memertabatkan pengajian perguruan ugama melalui pengintegrasian ilmu, latihan, kajian, perkhidmatan, ketrampilan, teknologi dan jati diri berasaskan prinsip- prinsip Islam dan falsafah pendidikan negara’
 12. 12. Impak Positif: Menaikkan taraf institusi pendidikan Islam di Negara Brunei Darussalam selaras dengan universiti Islam luar negara. Menjadikan KUPUSB sebagai sebuah universiti Islam yang pertama di dunia yang melahirkan pakar dalam perguruan Islam. Menjimatkan ekonomi negara dengan pelajar Brunei mengikuti kursus Degree dan Phd dalam bidang perguruan Islam di Brunei. Sebagai menyahut titah Kebawah Duli dalam menjadikan KUPUSB sebagai pusat melahirkan tenaga pengajar yang pakar dalam bidang Islam yang dapat meningkatkan pengajaran Islam di Brunei. Melahirkan tenaga pengajar pengetahuan Islam yang pakar dalam pengajaran Islam daripada anak tempatan.
 13. 13. Menaik taraf pendidikan institusi dari sijil perguruan kepada Ijazah Sarjana Muda. Untuk menjadi universiti perguruan pilihan selain UBD. Memberi peluang kepada guru-guru agama lama untuk melanjutkan pelajaran serta meningkatkan ilmu pengetahuan. Program baru telah diadakan. Menyediakan bakal-bakal guru agama yang berpengetahuan tinggi. Meningkatkan lagi mutu pelajaran agama.
 14. 14. Impak Negatif Masalah pengangguran meningkat. Pelajar-pelajar daripada aliran ‘0’ level tidak dapat lagi mengikuti kursus perguruan ugama di KUPUSB setelah ianya dinaikkan taraf. Berlakunya masalah mencari tenaga pengajar iaitu pensyarah-pensyarah yang berkelayakan yang sesuai mengajar kursus perguruan Islam daripada anak tempatan dan orang luar yang terhad. Masalah infrastruktur yang tidak sesuai dan kurang dalam menempatkan para mahasiswa/I untuk mengikuti kursus pengajian Islam.
 15. 15. Impak positif dari segi pengajaran Berpandukan sumber Al-Quran dan Sunnah. Sesuai dengan keperluan semasa. Pengkhususan kursus yang ditawarkan membolehkan lagi kajian yang terperinci. Melahirkan sumber tenaga yang berilmu. Diberi peluang dihantar kesekolah ugama, kementerian hal ehwal ugama,imam dan bilal. Ada pilihan untuk melanjutkan pelajaran keperingkat yang lebih tinggi seperti Sarjana, ‘Master’ dan ‘PHD’ di universiti tersebut. Pelajar yang ingin melanjutkan pelajaran tidak perlu keluar negara. Mengeluarkan guru yang akan menjadi sumber ilmu dan pembina akhlak. Menaikkan taraf dan akhlak serta mengangkat mertabat pelajar-pelajar sebagai bakal guru yang penting dalam masyarakat. Mengembangluaskan ajaran Islam di negara ini.
 16. 16. Berpotensi melahirkan guru ugama yang warak, berketerampilan, berwibawa dan bertaqwa. Tenaga pengajar dari luar negara boleh meningkatkan pengajaran islam dinegara ini. Selain melahirkan ulama, objektif universiti untuk melahirkan pentadbir, pakar, pegawai kewangan yang berpengetahuan. Menghasilkan guru-guru ugama yang berkualiti dan berpengetahuan tinggi dalam pendidikan islam. Meningkatkan kuantiti sumber tenaga pengajar dalam pendidikan islam. Perkembangan pendidikan Islam di Brunei semakin meningkat. Dengan adanya guru yang berpengetahuan luas tentang ugama, Pendidikan Islam dapat disampaikan dengan efektif. Pendidikan Islam yang disampaikan menjurus kepada duniawi dan ukhrawi.
 17. 17. Negatif (KUPUSB) Memerlukan tenaga pengajar yang berpotensi untuk menyampaikan ucapan, syarahan, pengajaran dari masa kesemasa. (Memerlukan belanjawan dari segi kewangan dan sebagainya) Kemahiran dalam satu kursus sahaja. Untuk memasuki KUPUSB tidak lagi senang seperti dahulu. Dengan kelayakan ‘O’ level tidak diberi keutamaan lagi ketika ini. ‘A’ Level diberi keutamaan. Kekurangan tenaga pengajar. Program yang ditawarkan belum pasti menjaminkan sebarang pekerjaan disebabkan keramaian yang mengikuti pengajian semakin meningkat.
 18. 18. Impak positif terhadap ekonomi Kerajaan tidak perlu mengeluarkan jumlah wang yang banyak. Sumber pendapatan dari penuntut antarabangsa. Peluang kerja semakin bertambah.
 19. 19. Impak Negatif Memerlukan peningkatan pendapatan atau gaji kepada taraf / kedudukan yang dinaikkan. Memerlukan belanjawan untuk pengambilan pensyarah yang berkebolehan. Memerlukan perkembangan kemudahan-kemudahan infrastruktur yang lebih selesa. Impak positif sosial Pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan dapat di kurangkan. Banyak ceramah-ceramah diadakan untuk memberikan kesedaran kepada manusia. Impak negatif sosial Pengangguran semakin bertambah menyebabkan mereka terjebak kepada perkara yang tidak baik.
 20. 20. CADANGAN Peruntukan tambahan khas bagi kelas kuliah, buku, alatan dan kemudahan. Kampus yg baru sesuai dgn masa kini Menghantar pensyarah sekarang (melanjutkan pelajaran) Meningkatkan bilangan pensyarah tempatan atau pensyarah dari luar negeri. Membukakan peluang kepada siswa-siswi berkelulusan sarjana untuk melanjutkan pelajaran ke luar negeri sebagai salah satu usaha untuk meningkatkan bilangan pensyarah-pensyarah tempatan. Membukakan kursus-kursus baru agar lebih banyak pilihan selain bidang perguruan. Membina bangunan Universiti atau kampus yang baru dan sesuai bagi menampung bilangan siswa-siswi di masa akan datang. KUPUSB (Salambigar),UNISSA (kati mahar) Mengadakan kelas malam.
 21. 21. KESIMPULAN Secara keseluruhan impak-impak positif lebih banyak daripada impak-impak negatif. Dengan tertubuhnya kedua-dua institusi ini, negara kita akan dapat melahirkan masyarakat yang berilmu,berbudaya dan beretika dengan panduan MIB. Pendidikan Islam memang memainkan peranan yang penting terhadap Negara Brunei Darussalam dengan adanya dua buah institusi pengajian tinggi tersebut. TITAH KEBAWAH DULI “Dengan tertubuhnya UNISSA akan tercapailah hala tuju negara untuk merencanakan program-program yang menggalakkan pembelajaran sepanjang hayat dan meluaskan akses untuk pengajian tinggi.”
 22. 22. Dalam pada itu beliau juga menjelaskan bahawa adalah menjadi hasrat UNISSA untuk melahirkan ulama dan cendekiawan yang berkaliber dan mempunyai sahsiah tinggi, keterampilan, berkeupayaan serta mempunyai kemahiran untuk memberi sumbangan yang berkesan kepada pembangunan negara dan ummah sejajar dengan strategi pendidikan negara seperti dalam Wawasan Brunei 2035 yang ingin mencapai ‘kelas pertama' bagi menghasilkan pakar-pakar, para profesional dan juruteknik yang diperlukan dalam industri dan perdagangan.

×