Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mahdzir, Norhidayat, Adee & Masuryani

1,564 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Mahdzir, Norhidayat, Adee & Masuryani

 1. 1. KEMAJUAN, REFORMASI BEBANAN & CABARAN
 2. 2. Institut Pendidikan Sultan Hassanal Bolkiah Universiti Brunei Darussalam TAJUK : SPN 21 MENANGANI CABARAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN SEMASA Pensyarah  Prof.Madya Dr. Hj Su’aidi Bin Dato Hj Safi’ie Pembentang  Mahdzir Wahyu Hidayat Bin Murah 08p0313 Hj Norhidayat Bin Hj Mohd Salleh 08P0315 Haji Adee Suhardee Bin Hj Muhiddin 08P0321 Masuryani Binti Hj Metali 08P0307
 3. 3. WAWASAN 2035
 4. 4. TEKNOLOGI Teknologi menurut Kamus Dewan ialah ilmu teknik. Menurut wikipedia ianya mempunyai konsep yang luas dan mempunyai banyak takrifan.Dalam institusi – institusi pendidikan takrifan yang diguna pakai adalah ianya merupakan aplikasi pengetahuan sains yang boleh memanfaatkan serta menyelesaikan masalah.
 5. 5. Apa dia SPN 21 ? SPN 21 adalah singkatan nama bagi Sistem Pendidikan Negara Abad ke-21 yang telah diluluskan oleh Kementerian Pendidikan. Sistem ini membawa beberapa perubahan besar dalam pendidikan di negara ini.
 6. 6. TUJUAN SPN 21 Kenapa Sistem Pendidikan perlu berubah? Memenuhi keperluan-keperluan dan cabaran-cabaran perkembangan pembangunan ekonomi dan sosial abad ke-21 Merealisasikan Visi dan Misi Kementerian Pendidikan Menyediakan kemahiran-kemahiran abad ke-21 Memenuhi tema-tema strategik sepertimana digariskan dalam Pelan Strategik Kementerian Pendidikan (2007-2011)
 7. 7. PENDIDIKAN UGAMA Sejarah Pendidikan Ugama Kedudukan Teknologi dalam Pendidikan Ugama
 8. 8. SEJARAH PENDIDIKAN UGAMA Perlaksanaan secara formal pada tahun 1956 dibawah Jabatan Hal Ehwal Ugama 1986 dibawah Jabatan Pengajian Islam Kementerian Hal Ehwal Ugama setelah Jabatan Hal Ehwal Ugama di naik taraf kepada kementerian. 2002 di serapkan kedalam Kementerian Pendidikan ( sepadu ) 1 Januari 2006 di kembalikan dibawah kawalan kementerian Ugama melalui Jabatan Pengajian Islam setelah pembubaran pendidikan sepadu. Perlaksanaan di Sekolah – Sekolah Ugama, sekolah- sekolah rendah, & menengah
 9. 9. KEDUDUKAN Kedudukan sangat tinggi dalam falsafah Negara Brunei Darussalam M.I.B kerana Islam adalah teras kepada Melayu dan Beraja.
 10. 10. “ INTERACTIVE WHITEBOARD” TAHUN 2005 INTEL “ HEULAB” TAHUN 2008 MOBITEL 2007
 11. 11. IANYA TETAP DIAJARKAN PELAJARAN WAJIB TAHUN 1 HINGGA 8 CARA PENILAIAN BERBEZA TAHUN 9 HINGGA 11 : PROGRAM MENENGAH GENERAL MENJADI ELEKTIF PROGRAM MENENGAH APPLIED SEBAGAI WAJIB
 12. 12. GE MP !!! AK !! MED IA PERM ATA 2009 (9 Janu ari ) Tajuk Utam a : STAT US IR K DA LAM KEKE SPN LI RU : AN HA NG !!! A !!! T
 13. 13. APA PENDAPAT AWDA ? Kenapa tidak  digubal atau  dipertikaikan  sebelum SPN ini ? •Perjalanan pengajaran tetap sama iaitu dari segi status dan masa tidak ada perubahan.  •Perbezaannya adalah sekadar matlamat  SPN21  yang tidak menyebutkan pendidikan ugama Islam.  Namun Visi Misi Kem.Pendidikan terdapat   jawapan ini, Permasalahan kenapa tidak Pihak  Ugama sendiri membuat peruntukan perintah  wajib dan sebagainya dalam pendidikan ugama  ?
 14. 14. Kita mesti YOUTUBE Islamisasikan dan PERLU DI sahut cabaran TUTUP ? teknologi Penggunaan Berdaya Komputer saing perlu dihadkan ? Jangan Jumud , Internet berdakwah dengan tidak teknologi dibenarkan ?
 15. 15. Perancangan Jabatan haruslah rapi Penggunaan teknologi haruslah merangkumi dalam semua aspek pentadbiran Contoh : e-mail Kebolehan pakar dalam IT perlu disediakan dan mencukupi Perlunya ada penyelaras khas untuk mengemaskinikan perancangan pendidikan Ugama dalam penggunaan teknologi. Membuat website haruslah menyeluruh Perlu ada akses website bagi seluruh Sekolah Contoh : Pendaftaran murid Dh Pra. Memberi Pendedahan secara berpanjangan Contoh : pengunaan smartboard & Interactive Penyelia lawatan yang berkemahiran
 16. 16. Kurikulum harus diselia Pengunaan IT dalam pengajaran & pembelajaran Mempraktikkan “active learning” dalam pengajaran Penyediaan rujukan Sebagai satu pusat rujukan guru‐guru sebagai contoh   “maktabah shamela” Menyediakan satu laman web kurikulum bagi kemudahan  pengajaran & pembelajaran “e‐kurikulum” yang boleh di    muat turun “download”
 17. 17. Penyediaan “HeuLab” Contohnya : penyediaan komputer harus ada objektif, skim  & hala tuju.  Kuantiti teknologi mencukupi  Pengumpulan sumber (software & hardware) sebagai bahan  rujukan perlu disediakan bagi kemudahan sekolah dalam  PP. Penyelarasan dengan kelengkapan Penyeliaan teknologi 
 18. 18. Mengikuti kursus berterusan “Continuos Courses” Pengunaan komputer Smartboard  Interactive whiteboard Powerpoint Internet dan laman web Guru baru perlu memperkembangkan penggunaan terknologi  kepada Guru Lama dan mengajarnya bukan sebaliknya. Sikap professional dan menerima perubahan Membudayakan penggunaan terknologi khususnya generasi  baru 
 19. 19. MURID PENDEDAHAN DAN  PENGLIBATAN IBUBAPA PASTI AKAN  MENYOKONG
 20. 20. PELAJARAN UGAMA ISLAM PADA MASA KINI n idika Pend ma Ug a Islam n idika Pend n la i ya n g n g i u gand i men olog tekn
 21. 21. PELAJARAN UGAMA ISLAM DALAM SPN 21 Pendidikan Teknologi Ugama Islam
 22. 22. TEKNOLOGI

×