Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Belia Tunas Bangsa dalam Konteks
 Pendidikan Mekanisme Pemangkin Kemajuan
         Negara

        Pembent...
Definisi
Belia Tunas Bangsa dalam
  Konteks Pendidikan
 Mekanisme Pemangkin
   Kemajuan Negara
Apa dia tunas?
• Tumbuhan muda yang baru timbul
• Pucuk
• Singkatan dua perkataan, iaitu ‘tunak’ dan
 ‘nasional’ yang sec...
Apa dia tunas bangsa?
Dalam konteks tema Hari Kebangsaan.

Mana-mana upaya manusia dalam
lingkungan masyarakatnya, melalui...
Siapa
belia?
  Siapa?
Belia
• Aset negara paling berharga.
• Lelaki dan perempuan yang berumur antara
 15 hingga 40 tahun (Mengikut definisi
 ...
Belia yang bagaimana menjadi
     kemajuan negara?
•  Berwawasan
•  Berkebolehan
•  Berkemahiran
•  Berkaliber
• ...
Wawasan Brunei 2035
Ini sesuai dengan Wawasan Brunei
2035 mengenai agenda pembangunan
pendidikan, iaitu bagi mencapai
matl...
Konteks pendidikan
• Sistem Pendidikan
 SPN21
• UBD – ‘Next
 Generation Degree’
Apa SPN21?

• Visi & misi
• Bentuk-bentuk
 perubahan yang
 dikehendaki
Sistem Pendidikan Negara Abad ke-21 atau SPN21.
 Sistem ini membawa beberapa perubahan besar dalam
 sistem pendidikan di...
Menyediakan kemahiran-kemahiran abad ke-
21.

Peluang untuk memperolehi kemahiran yang
boleh digunapakai dalam pasaran ker...
Titah KDYMM
“Kerajaan beta sekarang telah pun
mengemaskinikan perancangan ke arah
sistem pendidikan kebangsaan dengan
memp...
UBD – ‘Next Generation’


  •Visi & Misi
UBD ‘Generation Next Degree
        Programme’
UBD:
 Menawarkan program generation next dan program lepasan
 ijaz...
Panduan dan prinsip pelaksanaan program generations
 next:
• Melengkapkan para graduan untuk mengadapi
 cabaran dunia gl...
Majlis Mesyuarat Negara
Belanjawan 2009/2010:
1) Pertahanan keselamatan awam
2) Kesejahteraan sosial dan pembasmian kemisk...
Perkaitan konteks pendidikan
 dengan kemajuan negara
•SPN21
   Telah memfokuskan pada akademik,
   vokasional dan tek...
UBD ‘Generation Next Degree Programme’

•Membuat perubahan.
•Pembaharuan kursus-kursus (program) ijazah.
•Bidang-bidang ya...
Kemajuan Negara
•Dari sudut pandangan jauh.
•Kelahiran bakal belia berkaliber dari perubahan yang
dilaksanakan.
•Belia ber...
Cadangan

• Memperbanyakkan aktiviti atau
 program-program yang berfaedah
• Mempelbagaikan kursus-kursus
 dalam pelbagai...
Kesimpulan
Pencanaian generasi belia sebagai
“Tunas Bangsa” hendaklah diasaskan
kepada falsafah negara MIB dengan
menitikb...
Kegiatan-kegiatan yang berdaya maju,
berdaya saing dan berdaya cekal dalam
“Tunas Bangsa” akan dapat menjamin
kesinambunga...
RUMUSAN
(1)Firman Allah S.W.T dalam surah al-
  Ra’d ayat 11, bermaksud:

 “Sesungguhnya Allah tidak akan
 mengubah nas...
(2) Dalam kitab Faidhul Qadir, Syeikh al-
   Manawi berkata :

 “Orang yang menganggur, dilihat pada
 zahirnya ia mengan...
BeliaTunasBangsa_G2Mon
BeliaTunasBangsa_G2Mon
BeliaTunasBangsa_G2Mon
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

BeliaTunasBangsa_G2Mon

2,587 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

BeliaTunasBangsa_G2Mon

 1. 1. Belia Tunas Bangsa dalam Konteks Pendidikan Mekanisme Pemangkin Kemajuan Negara Pembentang: Ak.Yusran Bin Pg.Yussof (06B0242) Muhd.Ashmawi Bin Jeludin (06B0248) Norazlin Binti Latip (06B0259) Mariana Binti Mahmood (06B0836) Marina Binti Kubu/Arman (06B0848)
 2. 2. Definisi Belia Tunas Bangsa dalam Konteks Pendidikan Mekanisme Pemangkin Kemajuan Negara
 3. 3. Apa dia tunas? • Tumbuhan muda yang baru timbul • Pucuk • Singkatan dua perkataan, iaitu ‘tunak’ dan ‘nasional’ yang secara perlambagaan bermaksud ‘taat setia kepada manusia’. Apa dia bangsa? • Kesatuan orang • Kumpulan manusia yang menjadi rakyat sesebuah negara dalam satu ikatan
 4. 4. Apa dia tunas bangsa? Dalam konteks tema Hari Kebangsaan. Mana-mana upaya manusia dalam lingkungan masyarakatnya, melalui keringat, tenaga, dan pemikirannya, bermula dari yang sekecil-kecilnya Sehinggalah upaya itu berkembang tegak membesar yang dapat menyumbang kepada kemajuan bangsa.
 5. 5. Siapa belia? Siapa?
 6. 6. Belia • Aset negara paling berharga. • Lelaki dan perempuan yang berumur antara 15 hingga 40 tahun (Mengikut definisi Dasar Belia Negara). • Belia mahir akan menyumbang kepada pembangunan negara dan mampu menanai kedaulatan raja. • Belia yang lemah dalam bidang akademik mungkin mempunyai kemahiran di bidang lain seperti masakan, tenunan dan lain- lain.
 7. 7. Belia yang bagaimana menjadi kemajuan negara? • Berwawasan • Berkebolehan • Berkemahiran • Berkaliber • Beragama • Berlandaskan falsafah negara Melayu Islam Beraja
 8. 8. Wawasan Brunei 2035 Ini sesuai dengan Wawasan Brunei 2035 mengenai agenda pembangunan pendidikan, iaitu bagi mencapai matlamat melahirkan generasi yang berilmu, berkemahiran dan berjaya yang berupaya menghadapi cabaran dunia yang semakin kompetitif dan berteraskan ilmu pengetahuan.
 9. 9. Konteks pendidikan • Sistem Pendidikan SPN21 • UBD – ‘Next Generation Degree’
 10. 10. Apa SPN21? • Visi & misi • Bentuk-bentuk perubahan yang dikehendaki
 11. 11. Sistem Pendidikan Negara Abad ke-21 atau SPN21. Sistem ini membawa beberapa perubahan besar dalam sistem pendidikan di negara ini. Tujuan SPN21: Memenuhi keperluan-keperluan dan cabaran-cabaran perkembangan pembangunan ekonomi dan sosial abad ke-21. Merealisasikan Visi dan Misi Kementerian Pendidikan. Mendokong aspirasi Wawasan Brunei 2035: Menjadikan negara dan rakyatnya dikenali di seluruh dunia sebagai rakyat yang berpendidikan tinggi, berkemahiran tinggi dan mempunyai taraf kehidupan yang tinggi serta ekonomi yang dinamik dan berdaya tahan.
 12. 12. Menyediakan kemahiran-kemahiran abad ke- 21. Peluang untuk memperolehi kemahiran yang boleh digunapakai dalam pasaran kerja di peringkat global (marketable skills). Bagaimana SPN21 dapat melahirkan tunas bangsa yang dapat menjadi alat penggerak kemajuan negara?
 13. 13. Titah KDYMM “Kerajaan beta sekarang telah pun mengemaskinikan perancangan ke arah sistem pendidikan kebangsaan dengan memperkenalkan Sistem Pendidikan Abad 21 atau SPN21. Ia dihasratkan untuk menyahut cabaran-cabaran pembangunan insan dan ekonomi serta juga mendukung aspirasi Wawasan Negara”. Titah KDYMM sempena Hari Keputeraan ke 62 tahun.
 14. 14. UBD – ‘Next Generation’ •Visi & Misi
 15. 15. UBD ‘Generation Next Degree Programme’ UBD: Menawarkan program generation next dan program lepasan ijazah yang lebih kompetitif yang bakal memberikan berbagai laluan bagi menyediakan para graduan kefleksibelan dalam memilih kerjaya yang diperlukan di dalam perubahan ekonomi global yang pantas di abad 21. Matlamat UBD: Melahirkan graduan yang marketable dan employable untuk pekerjaan. Untuk mencapai standard yang tinggi agar menjadi sebuah universiti yang berstatus antarabangsa.
 16. 16. Panduan dan prinsip pelaksanaan program generations next: • Melengkapkan para graduan untuk mengadapi cabaran dunia global. • Menyediakan asas program ijazah yang meluas. • Mengenal pasti potensi para graduan. • Mendapat pengiktirafan antarabangsa. • Menggalakkan inovasi, kepimpinan dan keusahawanan. Ini juga bagi mendokong titah KDYMM semasa Majlis Konvokesyen UBD ke 20, iaitu hasrat Baginda agar semua rakyat dan penduduk Brunei Darussalam mempunyai pendidikan yang terbaik dan menjadikan negara ini sebagai sebuah pusat pendidikan yang terkemuka.
 17. 17. Majlis Mesyuarat Negara Belanjawan 2009/2010: 1) Pertahanan keselamatan awam 2) Kesejahteraan sosial dan pembasmian kemiskinan 3) Keselamatan bekalan makanan kebangsaan 4) Perkembangan dan pengukuhan sektor swasta 5) Pembangunan Sumber Tenaga Manusia dan Pembinaan Kapasiti (Human Resources Development and Capacity Building) Sejumlah besar belanjawan telah diperuntukan bagi  Pembangunan Sumber Tenaga Manusia dan Pembinaan Kapasiti, iaitu kira-kira $1,069.9 juta. Ini selaras dengan Wawasan Brunei 2035, bagi melahirkan  masyarakat yang berilmu, berkemahiran tinggi dan berjaya dalam berupaya menghadapi cabaran dunia yang semakin kompetitif.
 18. 18. Perkaitan konteks pendidikan dengan kemajuan negara •SPN21 Telah memfokuskan pada akademik, vokasional dan teknikal. Tiada pelajar yang akan tercicir. Pelajar mempunyai pelbagai kemahiran dan berpendidikan. Kemahiran abad ke 21 diserapkan dalam pendidikan.
 19. 19. UBD ‘Generation Next Degree Programme’ •Membuat perubahan. •Pembaharuan kursus-kursus (program) ijazah. •Bidang-bidang yang ditambah: – Kesenian – Sains Kesihatan – Perniagaan •Graduan-graduan yang dilahirkan akan mempunyai kemahiran yang pelbagai mengikut kursus yang diambil. •‘Graduation School’
 20. 20. Kemajuan Negara •Dari sudut pandangan jauh. •Kelahiran bakal belia berkaliber dari perubahan yang dilaksanakan. •Belia berkemahiran dalam pelbagai bidang. •Belia ini akan menjadi mekanisme pemangkin kemajuan negara. •Program yang diperkenalkan bersesuaian dengan Wawasan 2035. •3 L •Jawatan dalam negara akan dimonopoli oleh tenaga kerja tempatan.
 21. 21. Cadangan • Memperbanyakkan aktiviti atau program-program yang berfaedah • Mempelbagaikan kursus-kursus dalam pelbagai bidang • Mengadakan seminar, bengkel, ceramah, perhimpunan dan sebagainya.
 22. 22. Kesimpulan Pencanaian generasi belia sebagai “Tunas Bangsa” hendaklah diasaskan kepada falsafah negara MIB dengan menitikberatkan pencapaian mereka yang cemerlang dalam pendidikan untuk membolehkan mereka menerokai ilmu pengetahuan dalam bidang-bidang tertentu sebagai asas membina tamadun negara.
 23. 23. Kegiatan-kegiatan yang berdaya maju, berdaya saing dan berdaya cekal dalam “Tunas Bangsa” akan dapat menjamin kesinambungan negara ini sebagai sebuah negara yang merdeka. Oleh itu, seluruh warga dan masyarakat perlulah memainkan peranan menurut bidang dan kepakaran masing-masing dalam menjayakan wawasan melahir dan mencanai “Tunas Bangsa” yang berilmu pengetahuan, bersopan santun dan berakhlak mulia.
 24. 24. RUMUSAN (1)Firman Allah S.W.T dalam surah al- Ra’d ayat 11, bermaksud: “Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum sehingga mereka mangubah apa yang ada pada diri mereka sendiri”.
 25. 25. (2) Dalam kitab Faidhul Qadir, Syeikh al- Manawi berkata : “Orang yang menganggur, dilihat pada zahirnya ia menganggur. Tetapi pada hakikatnya syaitan telah bertapak dan beranak-pinak di dalam hatinya. Seorang yang hidup tanpa membuat sebarang pekerjaan yang bermanfaat, sedang ia mampu, maka hidupnya tidak bererti (sia-sia)”.

×