SlideShare a Scribd company logo
1 of 30
ESPAI 1
Ciències de la naturalesa
   Primer curs

   www.vicensvives.com
Índex


01    La matèria i els materials      07  L’escorça terrestre
02    La matèria: volum, massa i densitat  08  La Terra, un planeta viu
03    L’Univers i el Sistema Solar     09  La diversitat dels éssers vius04   La Terra i la Lluna          10  El regne vegetal
05    L’atmosfera              11  El regne animal (I). Els invertebrats06    La hidrosfera             12  El regne animal (II). Els vertebrats
   ESPAI 1
01
   La matèria i els materials


        1. Els estats de la matèria i les seves propietats


            2. Els canvis d’estat


              3. Àtoms i molècules


              4. Substàncies pures i mescles


            5. Els materials


        6. Materials de gran interès

   ESPAI 1
01
   Introducció

   • Tots els objectes que veus al teu voltant tenen alguna cosa en
    comú: estan fets de matèria.

   • La matèria es troba en tres estats: sòlid, com el glaç; líquid,
    com l’aigua, i gasós, com el vapor d’aigua.

   • La composició de la matèria és variable; per això , existeix una
    quantitat enorme de substàncies. Les substàncies que serveixen
    per fabricar objectes s’anomenen materials.

   • Segons les seves propietats, un material serà més adequat que
    un altre per fabricar un objecte determinat.
   ESPAI 1
01
   1. Els estats de la matèria i les seves propietats   1.1. La matèria

   1.2. Els estats físics de la matèria

   1.3. Propietats dels estats de la matèria
   ESPAI 1
01
   1.1. La matèria

   • Tots els cossos de la natura estan formats per matèria, inclosos
    nosaltres mateixos. El ferro o l’oli, per exemple, estan formats
    per matèria.

   • Cada tipus de matèria posseeix unes propietats característiques i
    s’anomena substància. Per exemple, tant el ferro com l’oli són
    substàncies.
   ESPAI 1
01
   1.2. Els estats físics de la matèria

   • A la natura hi trobem la matèria en tres estats: sòlid, líquid i
    gasós.

   • Les pedres, les taules o els plats són durs, no canvien de
    forma a no ser que es trenquin. Són sòlids.

   • L’aigua, la llet o l’oli canvien de forma en canviar de
    recipient. Tenen en comú que són líquids.

   • L’aire contingut en un globus pot canviar de forma si el
    globus es comprimeix o es trenca. En aquest darrer cas, la
    substància s’escapa i n’augmenta el volum. Són els gasos.
   ESPAI 1
01
   1.3. Propietats de l’estat de la matèria

   • La matèria en estat sòlid. El seu volum és constant i la seva
    forma és invariable.

   • La matèria en estat líquid. El seu volum és constant i la seva
    forma és variable.

   • La matèria en estat gasós. El seu volum i la seva forma són
    variables.
   ESPAI 1
01
   2. Els canvis d’estat   2.1. Els canvis d’estat de l’aigua

   2.2. Els canvis d’estat i la seva relació amb la calor
   ESPAI 1
01
   2.1. Els canvis d’estat de l’aigua

   • Hi ha substàncies que, depenent de les condicions, poden
    presentar-se en els tres estats i canviar de l’un a l’altre.
    L’exemple més clar és el de l’aigua.

   • El pas de l’aigua líquida a sòlida, és a dir, glaç, es produeix
    quan es refreda fins a una temperatura de 0°C. També es pot
    produir a l’inrevés: el glaç passa a aigua líquida, es fon, a 0°C

   • El pas de l’aigua en estat líquid a aigua en estat de vapor es
    produeix en escalfar l’aigua fins que entra en ebullició, bull, a la
    temperatura de 100°C i es vaporitza.
   ESPAI 1
01
   2.2. Els canvis d’estat i la seva relació amb la
   calor

   • Hi ha d’altres substàncies que també poden canviar d’estat.
    Aquests canvis es produeixen mitjançant la intervenció de la
    calor: escalfant o refredant.

   • Els passos de sòlid a líquid, fusió, i de líquid a gas,
    vaporització, necessiten absorbir calor perquè es produeixin.

   • Els passos de gas a líquid, condensació, i de líquid a sòlid,
    solidificació, necessiten que la substància cedeixi calor per
    produir-se.
   ESPAI 1
01
   3. Àtoms i molècules   3.1. L’àtom

   3.2. Les molècules

   3.3. Els elements químics

   4.4. Els compostos
   ESPAI 1
01
   3.1. L’àtom

   • La matèria està constituïda per unes peces bàsiques
    anomenades àtoms.

   • Tambén sabem que els àtoms són divisibles i que contenen
    tres tipus de partícules al seu interior: els protons, els
    neutrons i els electrons.
   ESPAI 1
01
   3.2. Les molècules

   • En algunes substàncies, els àtoms formen agrupacions que es
    denominen molècules.

   • Les molècules d’algunes substàncies estan formades per àtoms
    iguals, com les molècules d’hidrogen o d’oxigen, en què els
    àtoms s’uneixen de dos en dos.
   ESPAI 1
01
   3.3. Els elements químics

   • Moltes de les substàncies pures que trobem a la natura estan
    formades per una infinitat d’àtoms iguals, com ara l’or o
    l’argent. Aquestes substàncies s’anomenen elements químics.

   • Actualment es coneixen uns 115 elements químics: 90 es troben
    a la natura (elements naturals) i 25 s’han elaborat als laboratoris
    (elements artificials).

   • Cada element químic té un nom que l’identifica i un símbol
    químic que el representa.
   ESPAI 1
01
   3.4. Els compostos

   • També hi ha substàncies com l’aigua (H2O), el clorur sòdic
    (NaCl), etc. que tenen àtoms diferents perquè estan formats per
    dos o més elements amb una proporció constant i determinada.

   • Aquestes substàncies s’anomenen compostos.
   ESPAI 1
01
   4. Substàncies pures i mescles   4.1. Substàncies pures i mescles

   4.2. Mescles homogènies i heterogènies
   ESPAI 1
01
   4.1. Substàncies pures i mescles

   • Les substàncies pures són elements, com el ferro, i compostos,
    com el sucre, del qual no varien ni la composició ni les
    propietats.

   • Altres substàncies, com l’aigua del mar, la llet o la xocolata,
    estan formades per diversos elements o compostos en
    proporcions variables. Aquestes substàncies s’anomenen
    mescles.
   ESPAI 1
01
   4.2. Mescles homogènies i heterogènies

   • Algunes mescles, com l’aigua del mar, tenen molts
    components. Aparentment, aquests components no es poden
    distingir, ja que es tracta d’una mescla homogènia.

   • A la sopa, però, sí que hi distingim a simple vista que està
    formada per diversos components; es tracta d’una mescla
    heterogènia.
   ESPAI 1
01
   5. Els materials   5.1. Què són els materials?

   5.2. Propietats dels materials

   5.3. Els nous materials
   ESPAI 1
01
   5.1. Què són els materials?

   • Les substàncies que serveixen per construir objectes
    normalment s’anomenen materials.

   • Els materials naturals són els que es troben a la natura.
    S’anomenen també matèries primeres (la fusta, la seda, el cuir,
    etc) .

   • Els materials artificials són aquells que l’ésser humà fabrica a
    partir dels naturals (paper, vidre, plàstic…).
   ESPAI 1
01
   5.2. Propietats dels materials

   Algunes de les més característiques són:

   • Duresa

   • Elasticitat

   • Lleugeresa

   • Conductivitat tèrmica i aïllament tèrmic

   • Impermeabilitat a l’aigua

   • Fragilitat i resistència

   • Conductivitat i aïllament elèctric

   ESPAI 1
01
   5.3. Els nous materials

   • En els darrers anys han adquirit una gran importància certs
    materials que, a causa de les seves propietats especials, han
    revolucionat les telecomunicacions, l’alta tecnologia, etc.

   • Alguns d’aquests materials són: fibra de carboni,
    superconductors, semiconductors i fibra de vidre.
   ESPAI 1
01
   6. Materials de gran interès

   6.1. Els metalls

   6.2. Paper i cartró

   6.3. Ceràmica

   6.4. Vidre

   6.5. Plàstics

   6.6. Fibres tèxtils
   ESPAI 1
01
   6.1. Els metalls

   • Els metalls són materials d’ús comú. Sense ells no seria
    possible transportar l’electricitat, edificar ponts i grans edificis
    o fabricar cotxes, avions, etc.

   • Els metalls s’extreuen dels minerals mitjançant tècniques
    metal·lúrgiques.

   • La majoria dels metalls que utilitzem són aliatges, és a dir,
    dissolucions d’un element, que pot ser metall o no, en un
    metall.
   ESPAI 1
01
   6.2. Paper i cartró

   • El paper i el cartró es fabriquen a partir de la cel·lulosa, que
    s’obté de la fusta dels arbres.

   • El paper reciclat s’obté a partir de paper usat i els processos de
    fabricació que requereix són menys contaminants.
   ESPAI 1
01
   6.3. Ceràmica

   • S’anomena ceràmica els objectes modelats amb argila i que
    després es couen a temperatures molt altes.

   • L’argila és una mescla de minerals que forma una massa
    modelable en afegir-hi una certa quantitat d’aigua.
   ESPAI 1
01
   6.4. Vidre

   • El vidre és un material sòlid, fràgil i transparent amb què es
    fabriquen gots, ampolles, taules, lents, etc.

   • Es fabrica a partir de l’arena (sílice), a la qual s’afegeixen
    d’altres productes químics.

   • La mescla es fon en forns a uns 1700°C. Després se li dóna
    forma en estat plàstic (que es pot modelar).

   • Els recipients de vidre són molt recomanables per envasar
    productes alimentaris perquè el vidre no els altera i és
    durador.
   ESPAI 1
01
   6.5. Plàstics

   • Els plàstics són productes que s’obtenen a partir de derivats
    del petroli.

   • En escalfar la matèria primera, s’aconsegueix una pasta tova
    que pren la forma que es desitgi, premsant-la en motlles i
    després refredant-la.

   • Les aplicacions dels plàstics són molt nombroses. Els seus
    avantatges es troben en el preu, els colors variats, la
    lleugeresa, la resistència, la impermeabilitat, etc.
   ESPAI 1
01
   6.6. Fibres tèxtils

   • Les fibres tèxtils són materials que es poden filar, és a dir,
    posar en forma de fil.

   • Amb les fibres es fabriquen molts tipus de teixits.

   • Hi ha fibres naturals, com la seda, el cotó i la llana.

   • Les fibres artificials, o sintètiques, estan fabricades a partir de
    derivats del petroli, Són el niló, la lycra, el polièster, etc.
   ESPAI 1

More Related Content

What's hot

Matèria i materials
Matèria i materialsMatèria i materials
Matèria i materialsmflore22
 
Unitat 1: La matèria i el seu estudi
Unitat 1: La matèria i el seu estudiUnitat 1: La matèria i el seu estudi
Unitat 1: La matèria i el seu estudiRamon Batlle Pujals
 
Tasca 3.1.la matèria substàncies pures i mescles
Tasca 3.1.la matèria substàncies pures i mesclesTasca 3.1.la matèria substàncies pures i mescles
Tasca 3.1.la matèria substàncies pures i mesclesRafael Alvarez Alonso
 
La matèria i materials
La matèria i materialsLa matèria i materials
La matèria i materialsmusiketa
 
F:\escola\pp ts\medi\matèria
F:\escola\pp ts\medi\matèriaF:\escola\pp ts\medi\matèria
F:\escola\pp ts\medi\matèriaferranmestre
 
T6 matèria-materials-curs15-16
T6 matèria-materials-curs15-16T6 matèria-materials-curs15-16
T6 matèria-materials-curs15-166sise
 
La matèria i les seves propietats
La matèria i les seves propietatsLa matèria i les seves propietats
La matèria i les seves propietatsElisabet
 
T6 matèria-materials-curs15-16
T6 matèria-materials-curs15-16T6 matèria-materials-curs15-16
T6 matèria-materials-curs15-166sise
 
Estats de la matèria i mescles
Estats de la matèria i mesclesEstats de la matèria i mescles
Estats de la matèria i mesclesLurdes Morral
 
T6 matèria-materials
T6 matèria-materialsT6 matèria-materials
T6 matèria-materials6sise
 
T6 matèria-materials
T6 matèria-materialsT6 matèria-materials
T6 matèria-materials6sise
 
Les mescles i les substàncies pures
Les mescles i les substàncies puresLes mescles i les substàncies pures
Les mescles i les substàncies puresToni Gomez
 
T6 matèria-materials-curs15-16 99
T6 matèria-materials-curs15-16 99T6 matèria-materials-curs15-16 99
T6 matèria-materials-curs15-16 996sise
 

What's hot (18)

Matèria i materials
Matèria i materialsMatèria i materials
Matèria i materials
 
Unitat 1: La matèria i el seu estudi
Unitat 1: La matèria i el seu estudiUnitat 1: La matèria i el seu estudi
Unitat 1: La matèria i el seu estudi
 
Tasca 3.1.la matèria substàncies pures i mescles
Tasca 3.1.la matèria substàncies pures i mesclesTasca 3.1.la matèria substàncies pures i mescles
Tasca 3.1.la matèria substàncies pures i mescles
 
La matèria
La matèriaLa matèria
La matèria
 
La matèria i materials
La matèria i materialsLa matèria i materials
La matèria i materials
 
F:\escola\pp ts\medi\matèria
F:\escola\pp ts\medi\matèriaF:\escola\pp ts\medi\matèria
F:\escola\pp ts\medi\matèria
 
T6 matèria-materials-curs15-16
T6 matèria-materials-curs15-16T6 matèria-materials-curs15-16
T6 matèria-materials-curs15-16
 
Poer point la materia
Poer point la materiaPoer point la materia
Poer point la materia
 
La matèria i les seves propietats
La matèria i les seves propietatsLa matèria i les seves propietats
La matèria i les seves propietats
 
T6 matèria-materials-curs15-16
T6 matèria-materials-curs15-16T6 matèria-materials-curs15-16
T6 matèria-materials-curs15-16
 
Física i química 3r eso
Física i química 3r esoFísica i química 3r eso
Física i química 3r eso
 
Estats de la matèria i mescles
Estats de la matèria i mesclesEstats de la matèria i mescles
Estats de la matèria i mescles
 
T6 matèria-materials
T6 matèria-materialsT6 matèria-materials
T6 matèria-materials
 
La MatèRia
La MatèRiaLa MatèRia
La MatèRia
 
Matèria i materials
Matèria i materialsMatèria i materials
Matèria i materials
 
T6 matèria-materials
T6 matèria-materialsT6 matèria-materials
T6 matèria-materials
 
Les mescles i les substàncies pures
Les mescles i les substàncies puresLes mescles i les substàncies pures
Les mescles i les substàncies pures
 
T6 matèria-materials-curs15-16 99
T6 matèria-materials-curs15-16 99T6 matèria-materials-curs15-16 99
T6 matèria-materials-curs15-16 99
 

Viewers also liked

Materiales naturales y artificiales (1)
Materiales naturales y artificiales (1)Materiales naturales y artificiales (1)
Materiales naturales y artificiales (1)Julio su?ez
 
Fonts d’energia
Fonts d’energiaFonts d’energia
Fonts d’energiaarfu6
 
Fonts d'energia
Fonts d'energiaFonts d'energia
Fonts d'energiaMprof
 
Els materials
Els materialsEls materials
Els materialsjsole125
 
Cuaderno de-experimentos-el-mago-de-la-ciencia-primaria
Cuaderno de-experimentos-el-mago-de-la-ciencia-primariaCuaderno de-experimentos-el-mago-de-la-ciencia-primaria
Cuaderno de-experimentos-el-mago-de-la-ciencia-primarialaddy30
 

Viewers also liked (7)

Tema 6
Tema 6Tema 6
Tema 6
 
Tema 5 materials
Tema 5 materialsTema 5 materials
Tema 5 materials
 
Materiales naturales y artificiales (1)
Materiales naturales y artificiales (1)Materiales naturales y artificiales (1)
Materiales naturales y artificiales (1)
 
Fonts d’energia
Fonts d’energiaFonts d’energia
Fonts d’energia
 
Fonts d'energia
Fonts d'energiaFonts d'energia
Fonts d'energia
 
Els materials
Els materialsEls materials
Els materials
 
Cuaderno de-experimentos-el-mago-de-la-ciencia-primaria
Cuaderno de-experimentos-el-mago-de-la-ciencia-primariaCuaderno de-experimentos-el-mago-de-la-ciencia-primaria
Cuaderno de-experimentos-el-mago-de-la-ciencia-primaria
 

Similar to La matèria

La matèria
La matèriaLa matèria
La matèriaEVAMASO
 
La matèria i els materials
La matèria i els materialsLa matèria i els materials
La matèria i els materialsarnaucosta
 
La matèria i la terra
La matèria i la terraLa matèria i la terra
La matèria i la terrabinitue
 
T6 matèria-materials-curs15-16
T6 matèria-materials-curs15-16T6 matèria-materials-curs15-16
T6 matèria-materials-curs15-166sise
 
T6 matèria-materials-curs15-16 99
T6 matèria-materials-curs15-16 99T6 matèria-materials-curs15-16 99
T6 matèria-materials-curs15-16 996sise
 
Tema 3: Mescles i substàncies pures
Tema 3: Mescles i substàncies puresTema 3: Mescles i substàncies pures
Tema 3: Mescles i substàncies puresBaltasar Ortega
 
Biologia 2n Batxillerat. U02. Els bioelements, l'aigua i les sals minerals
Biologia 2n Batxillerat. U02. Els bioelements, l'aigua i les sals mineralsBiologia 2n Batxillerat. U02. Els bioelements, l'aigua i les sals minerals
Biologia 2n Batxillerat. U02. Els bioelements, l'aigua i les sals mineralsOriol Baradad
 
Materia i energia. Treball cinquè
Materia i energia. Treball cinquèMateria i energia. Treball cinquè
Materia i energia. Treball cinquèMestre Tomeu
 
T.15.la matèria i els materials
T.15.la matèria i els materialsT.15.la matèria i els materials
T.15.la matèria i els materialspatitadegoma
 
la composicio dels essers vius.ppt
la composicio dels essers vius.pptla composicio dels essers vius.ppt
la composicio dels essers vius.pptalmualva
 

Similar to La matèria (19)

Ud evb
Ud evbUd evb
Ud evb
 
LA MATÈRIA
LA MATÈRIALA MATÈRIA
LA MATÈRIA
 
Projecte La materia 6
Projecte La materia 6Projecte La materia 6
Projecte La materia 6
 
La matèria2
La matèria2La matèria2
La matèria2
 
La matèria
La matèriaLa matèria
La matèria
 
Què és la matèria
Què és la matèriaQuè és la matèria
Què és la matèria
 
T6 matèria-materials-curs16-17
T6 matèria-materials-curs16-17T6 matèria-materials-curs16-17
T6 matèria-materials-curs16-17
 
La matèria i els materials
La matèria i els materialsLa matèria i els materials
La matèria i els materials
 
La matèria i la terra
La matèria i la terraLa matèria i la terra
La matèria i la terra
 
T6 matèria-materials-curs15-16
T6 matèria-materials-curs15-16T6 matèria-materials-curs15-16
T6 matèria-materials-curs15-16
 
Copy of la matèria
Copy of la matèriaCopy of la matèria
Copy of la matèria
 
T6 matèria-materials-curs15-16 99
T6 matèria-materials-curs15-16 99T6 matèria-materials-curs15-16 99
T6 matèria-materials-curs15-16 99
 
Tema 3: Mescles i substàncies pures
Tema 3: Mescles i substàncies puresTema 3: Mescles i substàncies pures
Tema 3: Mescles i substàncies pures
 
Marc g i pau b
Marc g i pau bMarc g i pau b
Marc g i pau b
 
Biologia 2n Batxillerat. U02. Els bioelements, l'aigua i les sals minerals
Biologia 2n Batxillerat. U02. Els bioelements, l'aigua i les sals mineralsBiologia 2n Batxillerat. U02. Els bioelements, l'aigua i les sals minerals
Biologia 2n Batxillerat. U02. Els bioelements, l'aigua i les sals minerals
 
Materia i energia. Treball cinquè
Materia i energia. Treball cinquèMateria i energia. Treball cinquè
Materia i energia. Treball cinquè
 
T.15.la matèria i els materials
T.15.la matèria i els materialsT.15.la matèria i els materials
T.15.la matèria i els materials
 
Els materials helena _aldwin
Els materials helena _aldwinEls materials helena _aldwin
Els materials helena _aldwin
 
la composicio dels essers vius.ppt
la composicio dels essers vius.pptla composicio dels essers vius.ppt
la composicio dels essers vius.ppt
 

More from Profeticc

Análisis de la noticia escogida
Análisis de la noticia escogidaAnálisis de la noticia escogida
Análisis de la noticia escogidaProfeticc
 
Néstor y Pablo
Néstor y PabloNéstor y Pablo
Néstor y PabloProfeticc
 
Barcelona Modernista
Barcelona ModernistaBarcelona Modernista
Barcelona ModernistaProfeticc
 
La EstéTica RomáNtica1
La EstéTica RomáNtica1La EstéTica RomáNtica1
La EstéTica RomáNtica1Profeticc
 
La Particula Se Power Point
La Particula Se Power PointLa Particula Se Power Point
La Particula Se Power PointProfeticc
 
La Particula Se Power Point
La Particula Se Power PointLa Particula Se Power Point
La Particula Se Power PointProfeticc
 
AdecuacióN Correccion
AdecuacióN CorreccionAdecuacióN Correccion
AdecuacióN CorreccionProfeticc
 
AdecuacióN Correccion
AdecuacióN CorreccionAdecuacióN Correccion
AdecuacióN CorreccionProfeticc
 
El Texto Y Sus Propiedades
El Texto Y Sus PropiedadesEl Texto Y Sus Propiedades
El Texto Y Sus PropiedadesProfeticc
 
Origen Del Lexico Castellano1
Origen Del Lexico Castellano1Origen Del Lexico Castellano1
Origen Del Lexico Castellano1Profeticc
 
La ComunicacióN
La ComunicacióNLa ComunicacióN
La ComunicacióNProfeticc
 
FormacióN Y ExpansióN Del Castellano (1)
FormacióN Y ExpansióN Del Castellano (1)FormacióN Y ExpansióN Del Castellano (1)
FormacióN Y ExpansióN Del Castellano (1)Profeticc
 
Fruits Tardor
Fruits TardorFruits Tardor
Fruits TardorProfeticc
 
Voleu Veure Imatges FantàStiques
Voleu Veure Imatges FantàStiquesVoleu Veure Imatges FantàStiques
Voleu Veure Imatges FantàStiquesProfeticc
 
Les parts de la cara
Les parts de la caraLes parts de la cara
Les parts de la caraProfeticc
 

More from Profeticc (20)

Néstor
NéstorNéstor
Néstor
 
Néstor
 Néstor Néstor
Néstor
 
Análisis de la noticia escogida
Análisis de la noticia escogidaAnálisis de la noticia escogida
Análisis de la noticia escogida
 
Néstor y Pablo
Néstor y PabloNéstor y Pablo
Néstor y Pablo
 
Barcelona Modernista
Barcelona ModernistaBarcelona Modernista
Barcelona Modernista
 
La EstéTica RomáNtica1
La EstéTica RomáNtica1La EstéTica RomáNtica1
La EstéTica RomáNtica1
 
La Particula Se Power Point
La Particula Se Power PointLa Particula Se Power Point
La Particula Se Power Point
 
La Particula Se Power Point
La Particula Se Power PointLa Particula Se Power Point
La Particula Se Power Point
 
Sintaxis[1]
Sintaxis[1]Sintaxis[1]
Sintaxis[1]
 
Sintaxis[1]
Sintaxis[1]Sintaxis[1]
Sintaxis[1]
 
AdecuacióN Correccion
AdecuacióN CorreccionAdecuacióN Correccion
AdecuacióN Correccion
 
AdecuacióN Correccion
AdecuacióN CorreccionAdecuacióN Correccion
AdecuacióN Correccion
 
El Texto Y Sus Propiedades
El Texto Y Sus PropiedadesEl Texto Y Sus Propiedades
El Texto Y Sus Propiedades
 
Origen Del Lexico Castellano1
Origen Del Lexico Castellano1Origen Del Lexico Castellano1
Origen Del Lexico Castellano1
 
La ComunicacióN
La ComunicacióNLa ComunicacióN
La ComunicacióN
 
Unidad 0a
Unidad 0aUnidad 0a
Unidad 0a
 
FormacióN Y ExpansióN Del Castellano (1)
FormacióN Y ExpansióN Del Castellano (1)FormacióN Y ExpansióN Del Castellano (1)
FormacióN Y ExpansióN Del Castellano (1)
 
Fruits Tardor
Fruits TardorFruits Tardor
Fruits Tardor
 
Voleu Veure Imatges FantàStiques
Voleu Veure Imatges FantàStiquesVoleu Veure Imatges FantàStiques
Voleu Veure Imatges FantàStiques
 
Les parts de la cara
Les parts de la caraLes parts de la cara
Les parts de la cara
 

La matèria

 • 1. ESPAI 1 Ciències de la naturalesa Primer curs www.vicensvives.com
 • 2. Índex 01 La matèria i els materials 07 L’escorça terrestre 02 La matèria: volum, massa i densitat 08 La Terra, un planeta viu 03 L’Univers i el Sistema Solar 09 La diversitat dels éssers vius 04 La Terra i la Lluna 10 El regne vegetal 05 L’atmosfera 11 El regne animal (I). Els invertebrats 06 La hidrosfera 12 El regne animal (II). Els vertebrats ESPAI 1
 • 3. 01 La matèria i els materials 1. Els estats de la matèria i les seves propietats 2. Els canvis d’estat 3. Àtoms i molècules 4. Substàncies pures i mescles 5. Els materials 6. Materials de gran interès ESPAI 1
 • 4. 01 Introducció • Tots els objectes que veus al teu voltant tenen alguna cosa en comú: estan fets de matèria. • La matèria es troba en tres estats: sòlid, com el glaç; líquid, com l’aigua, i gasós, com el vapor d’aigua. • La composició de la matèria és variable; per això , existeix una quantitat enorme de substàncies. Les substàncies que serveixen per fabricar objectes s’anomenen materials. • Segons les seves propietats, un material serà més adequat que un altre per fabricar un objecte determinat. ESPAI 1
 • 5. 01 1. Els estats de la matèria i les seves propietats 1.1. La matèria 1.2. Els estats físics de la matèria 1.3. Propietats dels estats de la matèria ESPAI 1
 • 6. 01 1.1. La matèria • Tots els cossos de la natura estan formats per matèria, inclosos nosaltres mateixos. El ferro o l’oli, per exemple, estan formats per matèria. • Cada tipus de matèria posseeix unes propietats característiques i s’anomena substància. Per exemple, tant el ferro com l’oli són substàncies. ESPAI 1
 • 7. 01 1.2. Els estats físics de la matèria • A la natura hi trobem la matèria en tres estats: sòlid, líquid i gasós. • Les pedres, les taules o els plats són durs, no canvien de forma a no ser que es trenquin. Són sòlids. • L’aigua, la llet o l’oli canvien de forma en canviar de recipient. Tenen en comú que són líquids. • L’aire contingut en un globus pot canviar de forma si el globus es comprimeix o es trenca. En aquest darrer cas, la substància s’escapa i n’augmenta el volum. Són els gasos. ESPAI 1
 • 8. 01 1.3. Propietats de l’estat de la matèria • La matèria en estat sòlid. El seu volum és constant i la seva forma és invariable. • La matèria en estat líquid. El seu volum és constant i la seva forma és variable. • La matèria en estat gasós. El seu volum i la seva forma són variables. ESPAI 1
 • 9. 01 2. Els canvis d’estat 2.1. Els canvis d’estat de l’aigua 2.2. Els canvis d’estat i la seva relació amb la calor ESPAI 1
 • 10. 01 2.1. Els canvis d’estat de l’aigua • Hi ha substàncies que, depenent de les condicions, poden presentar-se en els tres estats i canviar de l’un a l’altre. L’exemple més clar és el de l’aigua. • El pas de l’aigua líquida a sòlida, és a dir, glaç, es produeix quan es refreda fins a una temperatura de 0°C. També es pot produir a l’inrevés: el glaç passa a aigua líquida, es fon, a 0°C • El pas de l’aigua en estat líquid a aigua en estat de vapor es produeix en escalfar l’aigua fins que entra en ebullició, bull, a la temperatura de 100°C i es vaporitza. ESPAI 1
 • 11. 01 2.2. Els canvis d’estat i la seva relació amb la calor • Hi ha d’altres substàncies que també poden canviar d’estat. Aquests canvis es produeixen mitjançant la intervenció de la calor: escalfant o refredant. • Els passos de sòlid a líquid, fusió, i de líquid a gas, vaporització, necessiten absorbir calor perquè es produeixin. • Els passos de gas a líquid, condensació, i de líquid a sòlid, solidificació, necessiten que la substància cedeixi calor per produir-se. ESPAI 1
 • 12. 01 3. Àtoms i molècules 3.1. L’àtom 3.2. Les molècules 3.3. Els elements químics 4.4. Els compostos ESPAI 1
 • 13. 01 3.1. L’àtom • La matèria està constituïda per unes peces bàsiques anomenades àtoms. • Tambén sabem que els àtoms són divisibles i que contenen tres tipus de partícules al seu interior: els protons, els neutrons i els electrons. ESPAI 1
 • 14. 01 3.2. Les molècules • En algunes substàncies, els àtoms formen agrupacions que es denominen molècules. • Les molècules d’algunes substàncies estan formades per àtoms iguals, com les molècules d’hidrogen o d’oxigen, en què els àtoms s’uneixen de dos en dos. ESPAI 1
 • 15. 01 3.3. Els elements químics • Moltes de les substàncies pures que trobem a la natura estan formades per una infinitat d’àtoms iguals, com ara l’or o l’argent. Aquestes substàncies s’anomenen elements químics. • Actualment es coneixen uns 115 elements químics: 90 es troben a la natura (elements naturals) i 25 s’han elaborat als laboratoris (elements artificials). • Cada element químic té un nom que l’identifica i un símbol químic que el representa. ESPAI 1
 • 16. 01 3.4. Els compostos • També hi ha substàncies com l’aigua (H2O), el clorur sòdic (NaCl), etc. que tenen àtoms diferents perquè estan formats per dos o més elements amb una proporció constant i determinada. • Aquestes substàncies s’anomenen compostos. ESPAI 1
 • 17. 01 4. Substàncies pures i mescles 4.1. Substàncies pures i mescles 4.2. Mescles homogènies i heterogènies ESPAI 1
 • 18. 01 4.1. Substàncies pures i mescles • Les substàncies pures són elements, com el ferro, i compostos, com el sucre, del qual no varien ni la composició ni les propietats. • Altres substàncies, com l’aigua del mar, la llet o la xocolata, estan formades per diversos elements o compostos en proporcions variables. Aquestes substàncies s’anomenen mescles. ESPAI 1
 • 19. 01 4.2. Mescles homogènies i heterogènies • Algunes mescles, com l’aigua del mar, tenen molts components. Aparentment, aquests components no es poden distingir, ja que es tracta d’una mescla homogènia. • A la sopa, però, sí que hi distingim a simple vista que està formada per diversos components; es tracta d’una mescla heterogènia. ESPAI 1
 • 20. 01 5. Els materials 5.1. Què són els materials? 5.2. Propietats dels materials 5.3. Els nous materials ESPAI 1
 • 21. 01 5.1. Què són els materials? • Les substàncies que serveixen per construir objectes normalment s’anomenen materials. • Els materials naturals són els que es troben a la natura. S’anomenen també matèries primeres (la fusta, la seda, el cuir, etc) . • Els materials artificials són aquells que l’ésser humà fabrica a partir dels naturals (paper, vidre, plàstic…). ESPAI 1
 • 22. 01 5.2. Propietats dels materials Algunes de les més característiques són: • Duresa • Elasticitat • Lleugeresa • Conductivitat tèrmica i aïllament tèrmic • Impermeabilitat a l’aigua • Fragilitat i resistència • Conductivitat i aïllament elèctric ESPAI 1
 • 23. 01 5.3. Els nous materials • En els darrers anys han adquirit una gran importància certs materials que, a causa de les seves propietats especials, han revolucionat les telecomunicacions, l’alta tecnologia, etc. • Alguns d’aquests materials són: fibra de carboni, superconductors, semiconductors i fibra de vidre. ESPAI 1
 • 24. 01 6. Materials de gran interès 6.1. Els metalls 6.2. Paper i cartró 6.3. Ceràmica 6.4. Vidre 6.5. Plàstics 6.6. Fibres tèxtils ESPAI 1
 • 25. 01 6.1. Els metalls • Els metalls són materials d’ús comú. Sense ells no seria possible transportar l’electricitat, edificar ponts i grans edificis o fabricar cotxes, avions, etc. • Els metalls s’extreuen dels minerals mitjançant tècniques metal·lúrgiques. • La majoria dels metalls que utilitzem són aliatges, és a dir, dissolucions d’un element, que pot ser metall o no, en un metall. ESPAI 1
 • 26. 01 6.2. Paper i cartró • El paper i el cartró es fabriquen a partir de la cel·lulosa, que s’obté de la fusta dels arbres. • El paper reciclat s’obté a partir de paper usat i els processos de fabricació que requereix són menys contaminants. ESPAI 1
 • 27. 01 6.3. Ceràmica • S’anomena ceràmica els objectes modelats amb argila i que després es couen a temperatures molt altes. • L’argila és una mescla de minerals que forma una massa modelable en afegir-hi una certa quantitat d’aigua. ESPAI 1
 • 28. 01 6.4. Vidre • El vidre és un material sòlid, fràgil i transparent amb què es fabriquen gots, ampolles, taules, lents, etc. • Es fabrica a partir de l’arena (sílice), a la qual s’afegeixen d’altres productes químics. • La mescla es fon en forns a uns 1700°C. Després se li dóna forma en estat plàstic (que es pot modelar). • Els recipients de vidre són molt recomanables per envasar productes alimentaris perquè el vidre no els altera i és durador. ESPAI 1
 • 29. 01 6.5. Plàstics • Els plàstics són productes que s’obtenen a partir de derivats del petroli. • En escalfar la matèria primera, s’aconsegueix una pasta tova que pren la forma que es desitgi, premsant-la en motlles i després refredant-la. • Les aplicacions dels plàstics són molt nombroses. Els seus avantatges es troben en el preu, els colors variats, la lleugeresa, la resistència, la impermeabilitat, etc. ESPAI 1
 • 30. 01 6.6. Fibres tèxtils • Les fibres tèxtils són materials que es poden filar, és a dir, posar en forma de fil. • Amb les fibres es fabriquen molts tipus de teixits. • Hi ha fibres naturals, com la seda, el cotó i la llana. • Les fibres artificials, o sintètiques, estan fabricades a partir de derivats del petroli, Són el niló, la lycra, el polièster, etc. ESPAI 1