Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

La matèria

3,611 views

Published on

Esquema del tema La matèria. Vicens Vives

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

La matèria

 1. 1. ESPAI 1 Ciències de la naturalesa Primer curs www.vicensvives.com
 2. 2. Índex 01 La matèria i els materials 07 L’escorça terrestre 02 La matèria: volum, massa i densitat 08 La Terra, un planeta viu 03 L’Univers i el Sistema Solar 09 La diversitat dels éssers vius 04 La Terra i la Lluna 10 El regne vegetal 05 L’atmosfera 11 El regne animal (I). Els invertebrats 06 La hidrosfera 12 El regne animal (II). Els vertebrats ESPAI 1
 3. 3. 01 La matèria i els materials 1. Els estats de la matèria i les seves propietats 2. Els canvis d’estat 3. Àtoms i molècules 4. Substàncies pures i mescles 5. Els materials 6. Materials de gran interès ESPAI 1
 4. 4. 01 Introducció • Tots els objectes que veus al teu voltant tenen alguna cosa en comú: estan fets de matèria. • La matèria es troba en tres estats: sòlid, com el glaç; líquid, com l’aigua, i gasós, com el vapor d’aigua. • La composició de la matèria és variable; per això , existeix una quantitat enorme de substàncies. Les substàncies que serveixen per fabricar objectes s’anomenen materials. • Segons les seves propietats, un material serà més adequat que un altre per fabricar un objecte determinat. ESPAI 1
 5. 5. 01 1. Els estats de la matèria i les seves propietats 1.1. La matèria 1.2. Els estats físics de la matèria 1.3. Propietats dels estats de la matèria ESPAI 1
 6. 6. 01 1.1. La matèria • Tots els cossos de la natura estan formats per matèria, inclosos nosaltres mateixos. El ferro o l’oli, per exemple, estan formats per matèria. • Cada tipus de matèria posseeix unes propietats característiques i s’anomena substància. Per exemple, tant el ferro com l’oli són substàncies. ESPAI 1
 7. 7. 01 1.2. Els estats físics de la matèria • A la natura hi trobem la matèria en tres estats: sòlid, líquid i gasós. • Les pedres, les taules o els plats són durs, no canvien de forma a no ser que es trenquin. Són sòlids. • L’aigua, la llet o l’oli canvien de forma en canviar de recipient. Tenen en comú que són líquids. • L’aire contingut en un globus pot canviar de forma si el globus es comprimeix o es trenca. En aquest darrer cas, la substància s’escapa i n’augmenta el volum. Són els gasos. ESPAI 1
 8. 8. 01 1.3. Propietats de l’estat de la matèria • La matèria en estat sòlid. El seu volum és constant i la seva forma és invariable. • La matèria en estat líquid. El seu volum és constant i la seva forma és variable. • La matèria en estat gasós. El seu volum i la seva forma són variables. ESPAI 1
 9. 9. 01 2. Els canvis d’estat 2.1. Els canvis d’estat de l’aigua 2.2. Els canvis d’estat i la seva relació amb la calor ESPAI 1
 10. 10. 01 2.1. Els canvis d’estat de l’aigua • Hi ha substàncies que, depenent de les condicions, poden presentar-se en els tres estats i canviar de l’un a l’altre. L’exemple més clar és el de l’aigua. • El pas de l’aigua líquida a sòlida, és a dir, glaç, es produeix quan es refreda fins a una temperatura de 0°C. També es pot produir a l’inrevés: el glaç passa a aigua líquida, es fon, a 0°C • El pas de l’aigua en estat líquid a aigua en estat de vapor es produeix en escalfar l’aigua fins que entra en ebullició, bull, a la temperatura de 100°C i es vaporitza. ESPAI 1
 11. 11. 01 2.2. Els canvis d’estat i la seva relació amb la calor • Hi ha d’altres substàncies que també poden canviar d’estat. Aquests canvis es produeixen mitjançant la intervenció de la calor: escalfant o refredant. • Els passos de sòlid a líquid, fusió, i de líquid a gas, vaporització, necessiten absorbir calor perquè es produeixin. • Els passos de gas a líquid, condensació, i de líquid a sòlid, solidificació, necessiten que la substància cedeixi calor per produir-se. ESPAI 1
 12. 12. 01 3. Àtoms i molècules 3.1. L’àtom 3.2. Les molècules 3.3. Els elements químics 4.4. Els compostos ESPAI 1
 13. 13. 01 3.1. L’àtom • La matèria està constituïda per unes peces bàsiques anomenades àtoms. • Tambén sabem que els àtoms són divisibles i que contenen tres tipus de partícules al seu interior: els protons, els neutrons i els electrons. ESPAI 1
 14. 14. 01 3.2. Les molècules • En algunes substàncies, els àtoms formen agrupacions que es denominen molècules. • Les molècules d’algunes substàncies estan formades per àtoms iguals, com les molècules d’hidrogen o d’oxigen, en què els àtoms s’uneixen de dos en dos. ESPAI 1
 15. 15. 01 3.3. Els elements químics • Moltes de les substàncies pures que trobem a la natura estan formades per una infinitat d’àtoms iguals, com ara l’or o l’argent. Aquestes substàncies s’anomenen elements químics. • Actualment es coneixen uns 115 elements químics: 90 es troben a la natura (elements naturals) i 25 s’han elaborat als laboratoris (elements artificials). • Cada element químic té un nom que l’identifica i un símbol químic que el representa. ESPAI 1
 16. 16. 01 3.4. Els compostos • També hi ha substàncies com l’aigua (H2O), el clorur sòdic (NaCl), etc. que tenen àtoms diferents perquè estan formats per dos o més elements amb una proporció constant i determinada. • Aquestes substàncies s’anomenen compostos. ESPAI 1
 17. 17. 01 4. Substàncies pures i mescles 4.1. Substàncies pures i mescles 4.2. Mescles homogènies i heterogènies ESPAI 1
 18. 18. 01 4.1. Substàncies pures i mescles • Les substàncies pures són elements, com el ferro, i compostos, com el sucre, del qual no varien ni la composició ni les propietats. • Altres substàncies, com l’aigua del mar, la llet o la xocolata, estan formades per diversos elements o compostos en proporcions variables. Aquestes substàncies s’anomenen mescles. ESPAI 1
 19. 19. 01 4.2. Mescles homogènies i heterogènies • Algunes mescles, com l’aigua del mar, tenen molts components. Aparentment, aquests components no es poden distingir, ja que es tracta d’una mescla homogènia. • A la sopa, però, sí que hi distingim a simple vista que està formada per diversos components; es tracta d’una mescla heterogènia. ESPAI 1
 20. 20. 01 5. Els materials 5.1. Què són els materials? 5.2. Propietats dels materials 5.3. Els nous materials ESPAI 1
 21. 21. 01 5.1. Què són els materials? • Les substàncies que serveixen per construir objectes normalment s’anomenen materials. • Els materials naturals són els que es troben a la natura. S’anomenen també matèries primeres (la fusta, la seda, el cuir, etc) . • Els materials artificials són aquells que l’ésser humà fabrica a partir dels naturals (paper, vidre, plàstic…). ESPAI 1
 22. 22. 01 5.2. Propietats dels materials Algunes de les més característiques són: • Duresa • Elasticitat • Lleugeresa • Conductivitat tèrmica i aïllament tèrmic • Impermeabilitat a l’aigua • Fragilitat i resistència • Conductivitat i aïllament elèctric ESPAI 1
 23. 23. 01 5.3. Els nous materials • En els darrers anys han adquirit una gran importància certs materials que, a causa de les seves propietats especials, han revolucionat les telecomunicacions, l’alta tecnologia, etc. • Alguns d’aquests materials són: fibra de carboni, superconductors, semiconductors i fibra de vidre. ESPAI 1
 24. 24. 01 6. Materials de gran interès 6.1. Els metalls 6.2. Paper i cartró 6.3. Ceràmica 6.4. Vidre 6.5. Plàstics 6.6. Fibres tèxtils ESPAI 1
 25. 25. 01 6.1. Els metalls • Els metalls són materials d’ús comú. Sense ells no seria possible transportar l’electricitat, edificar ponts i grans edificis o fabricar cotxes, avions, etc. • Els metalls s’extreuen dels minerals mitjançant tècniques metal·lúrgiques. • La majoria dels metalls que utilitzem són aliatges, és a dir, dissolucions d’un element, que pot ser metall o no, en un metall. ESPAI 1
 26. 26. 01 6.2. Paper i cartró • El paper i el cartró es fabriquen a partir de la cel·lulosa, que s’obté de la fusta dels arbres. • El paper reciclat s’obté a partir de paper usat i els processos de fabricació que requereix són menys contaminants. ESPAI 1
 27. 27. 01 6.3. Ceràmica • S’anomena ceràmica els objectes modelats amb argila i que després es couen a temperatures molt altes. • L’argila és una mescla de minerals que forma una massa modelable en afegir-hi una certa quantitat d’aigua. ESPAI 1
 28. 28. 01 6.4. Vidre • El vidre és un material sòlid, fràgil i transparent amb què es fabriquen gots, ampolles, taules, lents, etc. • Es fabrica a partir de l’arena (sílice), a la qual s’afegeixen d’altres productes químics. • La mescla es fon en forns a uns 1700°C. Després se li dóna forma en estat plàstic (que es pot modelar). • Els recipients de vidre són molt recomanables per envasar productes alimentaris perquè el vidre no els altera i és durador. ESPAI 1
 29. 29. 01 6.5. Plàstics • Els plàstics són productes que s’obtenen a partir de derivats del petroli. • En escalfar la matèria primera, s’aconsegueix una pasta tova que pren la forma que es desitgi, premsant-la en motlles i després refredant-la. • Les aplicacions dels plàstics són molt nombroses. Els seus avantatges es troben en el preu, els colors variats, la lleugeresa, la resistència, la impermeabilitat, etc. ESPAI 1
 30. 30. 01 6.6. Fibres tèxtils • Les fibres tèxtils són materials que es poden filar, és a dir, posar en forma de fil. • Amb les fibres es fabriquen molts tipus de teixits. • Hi ha fibres naturals, com la seda, el cotó i la llana. • Les fibres artificials, o sintètiques, estan fabricades a partir de derivats del petroli, Són el niló, la lycra, el polièster, etc. ESPAI 1

×