Uitzendmarkt

853 views

Published on

Overview van de markt van uitzenden

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
853
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • Uitzendmarkt

  1. 1. De uitzendmarkt februari 2011PROFESSIONALSIN FLEX
  2. 2. Marktomvang • Totaal aantal uitzendbureaus: 3.640 • Totaal aantal detacheringsbureaus: 2.255 • Totaal aantal ingestroomde uitzendkrachten: 570.000 • Totaal aantal payroll-krachten: 144.000 • Gemiddeld aantal uitzendkrachten per dag (FTE): 213.000 • Omvang totale markt in omzet: 10,6 mrd • Gemiddelde uitzendduur (2008): 172 dagenPROFESSIONALS Bronnen: CBS Statline, ABU, VPOIN FLEX
  3. 3. De uitzendkracht •  Leeftijden: –  15 t/m 24 jaar 46% –  25 t/m 34 jaar 26% –  35 t/m 44 jaar 15% –  45 jaar en ouder 13% •  Opleidingsniveau: –  Lager 13% –  Midden 68% –  Hoger 19% •  41% van de uitzendkrachten is kostwinner.PROFESSIONALS Bron: ABU 2008IN FLEX
  4. 4. De uitzendkracht •  Leeftijden: •  Aandeel onder uitzendkrachten: –  15 t/m 24 jaar 46% –  Etnische minderheden 18% –  25 t/m 34 jaar 26% –  Ouderen (45+) 13% –  35 t/m 44 jaar 15% –  Arbeidsgehandicapten 1% –  45 jaar en ouder 13% –  Langdurig werklozen 2% •  Opleidingsniveau: •  Motieven voor uitzendwerk: –  Lager 13% –  Vast werk via uitzendwerk –  Midden 68% –  Werkervaring opdoen –  Hoger 19% –  Vakantiewerk –  Tijdelijk werk •  41% van de uitzendkrachten is –  Bijbaan naast studie kostwinner.PROFESSIONALS Bron: ABU 2008IN FLEX
  5. 5. IN FLEX PROFESSIONALS /)0#%*()&%&*+,-...* /)0#%*()&%&*+,-...* !" %!!" !!" (!!" )!!" $!!!" $%!!" )!!" )!" *!!" *!" +!!" +!" #!!!" $* #+ *( +( $* " #+ " *+ +) $* " #+ " *) +* $* " #+ " ** ++ %! " $! " !! !! %! " $! " !$ !# %! " $! " # !% !$ # %! " $! " !& !% # %! " $! " # ! !& # "&10#2"%* %! " $! " !# ! # %! " $! " !( !( # %! " $! " # !+ !) # %! " $)1%2"31%*"%&0#4%52%&"&6* $! " !) !* # %! " $! " !* !+ " " !" #" !" $!" $#" %!" %#" &!" &#" !" #" #!" $!" %!" &!" !" (!" )!" !"#$%&()&%&*+,-...* !"#$%&()&%&*+*,-...* De doelmarkten /)0#%*()&%&*+,-...* /)0#%*()&%&*+,-...* !" #!!" $!!" %!!" &!!" !!!" #!!" $!!" !" %!!" !!" (!!" )!!" $!!!" $%!!" $!!" $(!!" ( $* (% *( ( " $* " () *+ ( " $* " (& *) ( " $* " (( ** #! " %! " !! !! #! " %! " ! !$ #! " %! " !# !% #! " %! " !* !& $123*%&*4%5$"6&* #! " %! " 1)&%2* !$ ! #! " %! " !+ !# #! " %! " !% !( #! " %! " !) !+ #! " %! " !& !) #! " %! " Bron: LISA !( !* " " !" #" !" #" $" %" &" $!" $#" %!" %#" &!" &#" !" !" #" $" !"#$%&()&%&*+,-...* !"#$%&()&%&*+,-...*
  6. 6. De doelmarkten # # # # # # # # # # Vaste banen: 797.000 Vaste banen: 1.385.000 Aandeel uitzendbanen: 5,58% Aandeel uitzendbanen: 2,11% "&10#2"%* 1)&%2* #!!!" )!" $(!!" !" $!!" &#" !"#$%&()&%&*+*,-...* +!" (!" /)0#%*()&%&*+,-...* $%!!" &!" !"#$%&()&%&*+,-...* /)0#%*()&%&*+,-...* +!!" !" $!!!" %#" &!" *!" )!!" %!" %!" *!!" (!!" $#" $!" !!" $!" )!" #!" %!!" #" )!!" !" !" !" #+ " #+ " $! " $! " $! " $! " $! " " #+ " $! " $! " $! " $! " $! " +) +* ++ !# ! !) !* !+ +( !! !$ !% !& !( $* " $* " %! " %! " %! " %! " %! " " $* " %! " %! " %! " %! " %! " *+ *) ** !$ !# !+ !) !* *( !! !% !& ! !( #+ $* Vaste banen: 1.214.000 Aandeel uitzendbanen: 0,64% $)1%2"31%*"%&0#4%52%&"&6* $123*%&*4%5$"6&* $%!!" #" $!!" $" !" #!!" #" !"#$%&()&%&*+,-...* /)0#%*()&%&*+,-...* $!!!" &#" !"#$%&()&%&*+,-...* /)0#%*()&%&*+,-...* )!!" &!" !!!" !" %#" &!!" &" (!!" %!" %!!" %" !!" $#" $!" $!!" $" %!!" #" #!!" #" !" !" !" !" $* " $* " $* " %! " %! " %! " %! " %! " %! " %! " %! " %! " %! " " *( *+ *) ** !! !$ !% !& ! !# !( !+ !) !* $* ( " ( " #! " #! " #! " #! " #! " " ( " #! " #! " #! " #! " #! " () (& (( ! !+ !) !& !( (% !! !# !* !$ !% ( Vaste banen: 1.026.000 Aandeel uitzendbanen: 3,84%PROFESSIONALS Bron: LISAIN FLEX
  7. 7. De doelmarkten Let op: Inclusief ZZPers, payroll-krachten, tijdelijke contracten etc. Verwachte flexibele schil in 2015 naar deelsector: • Industrie: 16% (2007: 13%) • Handel: 29% (2007: 24%) • Zakelijke dienstverlening: 21% (2007: 15%) • Zorg en welzijn: 30% (2007: 21%) Verwachte flexibele schil in 2015 naar bedrijfsgrootte: • 10 tot 100 medewerkers: 25% (2007: 20%) • 100 tot 200 medewerkers: 31% (2007: 24%) • Meer dan 200 medewerkers: 24% (2007: 23%)PROFESSIONALS Bron: TNO 2007IN FLEX
  8. 8. Uitzendbranche als gids van de economie /$%&"()*&+,0$1+23&")4%454"--." "$% (&$% "&$% #$% +$% &$% !"#$%&"()*&+,($&+" )$% "#$% !"#$%&"--." *$% "&$% $% #$% &$% &$% !$% !#$% !*$% !"&$% !)$% !"#$% % % % % % % % % % % % % +- +, ," ,( ,# ,- ,, &" &( &# &- &, ", ", ", ", ", ", ", & & & & & $%./012%334% $%./012%52671895/18%  Uitzendbranche loopt 1 jaar voor  Beginnende BBP groei goed voor flex  Uitzendbranche reageert tot 7x zo heftig  Werkloosheid >4% slecht voor flex  Fase A vroegcyclisch, Fase B/C laatcyclischPROFESSIONALS Bron: CBS StatlineIN FLEX
  9. 9. Uitzendbranche als gids van de economie /+)011&2+#"()*&+,($&+"&+"--." $ "#$ "%$ ($ &#$ !"#$%&"()*&+,($&+" &%$ "$ !"#$%&"--." #$ %$ %$ !#$ !"$ !&%$ !&#$ !($ !"%$ !$ !"#$ "% )&$ "% )*$ "% )&$ "% )*$ "% )&$ "% )*$ "% )&$ "% )*$ "% )&$ "% )*$ "% )&$ "% )*$ "% )&$ "% )*$ "% )&$ "% )*$ "% )&$ "% )*$ "% )&$ "% )*$ "% )&$ *$ $) $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ %% %% %& %& %" %" %* %* %( %( %# %# % % %+ %+ %, %, %- %- &% &% "% .$/0123$445$ .$/0123$637829:6029$ .$/0123$;<=2$>$637829:6029$ .$/0123$;<=2$4?@$637829:6029$  Uitzendbranche loopt 1 jaar voor  Beginnende BBP groei goed voor flex  Uitzendbranche reageert tot 7x zo heftig  Werkloosheid >4% slecht voor flex  Fase A vroegcyclisch, Fase B/C laatcyclischPROFESSIONALS Bron: CBS StatlineIN FLEX
  10. 10. Eigen inzicht in de uitzendbranche !"#$%&&(%")*+%#,"-+."*/01*23.&#24"%#4.* ($% (#$% $% #$% !$% &##,% !(#$% &##-% &#(#% !($% !&#$% !&$% !"#$% (% &% "% )% % *% +% ,% -% (#% ((% (&% ("%  ABU marktmonitor representeert +/- 50-60% van de uitzendbranche  Rapportage op vier sectoren: industrie, administratie, techniek en medisch  Rapportage verder mogelijk op regio, fase A en B/C, brutomarge, omzet en uren  Sectoren opgebouwd uit meest voorkomende functieprofielenPROFESSIONALS Bron: ABUIN FLEX
  11. 11. Eigen inzicht in de uitzendbranche Laatste groeicijfers worden elke periode door ABU gepubliceerd: • Overzicht in procentuele urenontwikkeling t.o.v. zelfde periode vorig jaar (omzet). Periode 9 10 11 12 13 Totaal 8% (9%) 10% (10%) 10% (9%) 12% (12%) 7% (7%) Medisch -10% (-10%) -9% (-10%) -12% (-14%) -13% (-17%) -11% (-13%) Administratief -4% (-3%) 0% (0%) -1% (-3%) 2% (3%) 0% (0%) Industrie 16% (20%) 17% (19%) 17% (19%) 19% (21%) 11% (13%) Techniek 20% (18%) 21% (17%) 27% (22%) 29% (26%) 21% (16%) Wat valt op: • In industrie stijgt omzet gedurende vijf periodes meer dan uren. = prijsstijging! • De medische sector kampt nog steeds met flink teruglopend aantal uren. • Techniek en industrie beiden vroegcyclisch. Administratief laatcyclisch.PROFESSIONALSIN FLEX
  12. 12. Meer informatie? Neem contact met ons op: BART VERLEG H Arbeidsmarkt Profe ssional T: 06 23 242 440 E: verlegh@professio nalsinflex.nl ST INX t HU velopmen ICK ness De TR Busi APARICKHUSTINX P PARICK 8HUSTINX s & 86440 lex.nl tStartups & 06 28 ssi nalsinf artup & : BusinessoDevelopment SStartups T Business Development ofe pr28886440 x@ ustinT:T: 06 28886440 06 E h E::hustinx@professionalsinflex.nl E: hustinx@professionalsinflex.nlPROFESSIONALSIN FLEX

  ×