Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Nieuwe wetgeving verzuimmanagement

856 views

Published on

Presentatie over de (nieuwe) wetgeving verzuimmanagement gegeven op het Flex Congres 4 april 2013

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Nieuwe wetgeving verzuimmanagement

 1. 1. (Nieuwe) wetgeving Profit or loss? Jaco Coster, associate 4 april 2013
 2. 2. o Wat moet u nu al? (VLZ, ZW, WGA) - In vaste dienst - Vangnet: contract en uitzendbeding o Wat staat u te wachten? (Bezava) o Eigen risico ZW en WGA o WVP “Van wat u moet naar wat u kunt”
 3. 3. o Wat moet u nu al? (VLZ, ZW, WGA) - In vaste dienst - Vangnet: contract en uitzendbeding
 4. 4. Wat moet u nu al? In vaste dienst ziekmelding werkgever
 5. 5. Wat moet u nu al? In vaste dienst 2 jaar Loon ziekmelding werkgever Maximaal 2 jaar 70% van het loon + cao-aanvulling
 6. 6. In vaste dienst 2 jaar Loon 10 jaar WGA ziekmelding werkgever WIA in dienst Wat moet u nu al? Maximaal 2 jaar 70% van het loon + cao-aanvulling Maximaal 10 jaar lasten van WGA-uitkering
 7. 7. Wat moet u nu al? De kosten (vast) Loon o Bij een loon van € 2.500 bruto per maand o Over 2 jaar ± € 90.000 inclusief wg-lasten o Bij sanctie UWV: € 100.000 - € 135.000 Overig o Begeleiding (casemanager) en inhuur arbo o Kosten vervanging (werving/inwerken) o Omzetderving
 8. 8. Werkgever groot 0.13%-2.08% Werkgever klein 0.47%-1.56% > 25 wn’ers (> € 755.000/jaar) < 25 wn’ers Wat moet u nu al? De kosten (vast)
 9. 9. Contract Loon ZW ziekmelding werkgever Wat moet u nu al? Rest contract loon, daarna ZW-uitkering (totaal max. 2 jaar) ZW-uitkering t.l.v. sectorfonds
 10. 10. Contract Loon ZW 10 jaar WGA ziekmelding werkgever WIA uit dienstsectorfonds Wat moet u nu al? Rest contract loon, daarna ZW-uitkering (totaal max. 2 jaar) ZW-uitkering t.l.v. sectorfonds Maximaal 10 jaar WGA-uitkering t.l.v. sectorfonds
 11. 11. Uitzendbeding ZW 10 jaar WGA ziekmelding werkgever WIA uit dienstsectorfonds Wat moet u nu al? Maximaal 2 jaar ZW-uitkering + cao-aanvulling ZW-uitkering t.l.v. het sectorfonds Maximaal 10 jaar WGA-uitkering t.l.v. sectorfonds
 12. 12. ZW WGAWW Totaal Administrie 6,44 7,86 14,30 IA 5,85 7,86 13,71 Medisch 5,27 7,86 13,13 Techniek 9,17 7,59 16,76 IIA 7,64 7,59 15,23 Industrie 6,11 7,59 13,70 Detacheren 2,07 6,58 8,65 Intermediair 2,68 6,68 9,36 IB & IIB 1,91 5,75 7,66 Gemiddeld 5,24 6,99 12,23 Wat moet u nu al? De kosten (vangnet) WGA-premie: 2.65%
 13. 13. o Wat moet u nu al? (VLZ, ZW, WGA) - In vaste dienst - Vangnet: contract en uitzendbeding o Wat staat u te wachten? (Bezava)
 14. 14. Wat staat u te wachten? Nieuwe wetgeving Bezava Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschikheid Vangnetters
 15. 15. Geen werkgever (meer): werkloos/einde contract o Contract eindigt tijdens ziekte o Ziek bij einde contract (o.a. uitzendbeding) o Ziek na einde contract (na werking ZW < 4 weken) Loon ZW WGA Wat staat u te wachten? Nieuwe wetgeving Bezava
 16. 16. o Vangnet blijft achter (relatief) hoge WGA-instroom gemiddelde verzuimduur langer o Activerende wetgeving noodzakelijk WGA vaste medewerkers  63% werkt WGA vangnetpopulatie  27% werkt Wat staat u te wachten? Nieuwe wetgeving Bezava
 17. 17. o Vangnet blijft achter (relatief) hoge WGA-instroom gemiddelde verzuimduur langer o Activerende wetgeving noodzakelijk WGA vaste medewerkers  63% werkt WGA vangnetpopulatie  27% werkt Wat staat u te wachten? Nieuwe wetgeving Bezava
 18. 18. Stapsgewijze invoering 2013 o Beperking loongerelateerde uitkering o Andere berekening ZW-premie o Geen bankgarantie eigen risico o Aanpassing ZW-criterium o Intensivering re-integratie Wat staat u te wachten? Nieuwe wetgeving Bezava2013 2013
 19. 19. Stapsgewijze invoering 2013 o Beperking loongerelateerde uitkering o Andere berekening ZW-premie o Geen bankgarantie eigen risico o Aanpassing ZW-criterium o Intensivering re-integratie Wat staat u te wachten? Nieuwe wetgeving Bezava ¹ Alternatief of invoering 1-1-2014 2013 2013
 20. 20. Uitstel van dit onderdeel was nood- zakelijk om Eerste Kamer te laten instemmen met dit wetsvoorstel Sociale partners mogen alternatieve voorstellen doen (met behoud van bezuinigingsdoelstelling) Zo niet dan invoering per 1 januari 2014 Beperking loongerelateerde uitkering Wat staat u te wachten? 2014 2014
 21. 21. 2012 2013 Compensatie 25% naar sectorfonds  Loonsom privaat uit de berekening  2.35% Uitzendbeding 3.43% adm 4.32% techn 2.89% gem. Uitzendbeding 5.85% adm 7.64% techn 5.24% gem. Wat staat u te wachten? Gewijzigde berekening premie2013 2013
 22. 22. o Na één jaar ziekteverzuim beoordeling op alle passende, gangbare arbeid (UWV) o Beoordeling volgens WGA-criteria - vergelijking laatste loon met loon passende arbeid o Bij verschil < 35%  beëindiging uitkering o Bij verschil > 35%  volledige uitkering Wat staat u te wachten? Aanpassing ZW-criterium2013 2013 1e ZW-jaar 2e ZW-jaar?
 23. 23. o UWV sluit arboconvenanten af om re-integratie te bevorderen - arboconvenant met uitzendbranche al gestart - ‘in ruil‘ voor 2-weken loondoorbetalingsplicht o Verruiming proefplaatsing - van maximaal 3 naar maximaal 6 maanden - ter beoordeling van UWV - geen loonwaarde moet worden onderbouwd Wat staat u te wachten? Intensivering re-integratie2013 2013
 24. 24. Stapsgewijze invoering 2014 o Beperking loongerelateerde uitkering¹ o Premiedifferentiatie ZW (individueel) o Premiedifferentiatie WGA (individueel) Wat staat u te wachten? ¹ Indien geen alternatief voor 1-1-2014 Nieuwe wetgeving Bezava2014 2014
 25. 25. o Per gewerkt jaar een maand loongerelateerd o Gewerkt (kalender)jaar  52 dagen loon o Daarna vervolguitkering 70% van minimum loon 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 1 jaar 3 jaar 8 jaar Wat staat u te wachten? Beperking loongerelateerde uitkering2014 2014 70% van wett. min. loon Gewerkt Maanden
 26. 26. Grote werkgevers Premie individueel Middelgrote werkgevers Premie combi individueel-sectoraal Kleine werkgevers Premie sectoraal > 100 wn 10-100 wn < 10 wn Wat staat u te wachten? Gedifferentieerde premie ZW & WGA2014 2014 1 werknemer = modaal loon
 27. 27. Bestaand Vanaf 2014 o Vijf premiegroepen o Beperkte differentiatie - Uitzendbeding opslag en korting o In sectorpremie o Eén premiegroep o Differentiatie afhankelijk van omvang loonsom o Naar werkhervattingskas Wat staat u te wachten? Gedifferentieerde premie ZW2014 2014
 28. 28. Bestaand Vanaf 2014 o Premie sectoraal o In sectorpremie o Premiedifferentiatie - afhankelijk van loonsom o Naar werkhervattingskas Wat staat u te wachten? Gedifferentieerde premie WGA2014 2014
 29. 29. Stapsgewijze invoering 2016 o WGA Vangnet ook privaat (hybride) o WGA-Vast & -Vangnet  één polis Wat staat u te wachten? Nieuwe wetgeving Bezava2016 2016
 30. 30. o Koppeling WGA-Vangnet met WGA-Vangnet o Keuze in 2016  verplicht kiezen uit publiek of privaat verzekeren voor de gehele polis o Beoordeling blijft taak UWV - anders dan bij eigen risico ZW! Wat staat u te wachten? Eén polis WGA Vast & Vangnet2016 2016
 31. 31. VLZ WGA Loon Gedifferentieerde premie Hybride: publiek of privaat Vast Vangnet ZW WGA ZW-uitkering Publiek of privaat Gedifferentieerde premie Hybride: publiek of privaat 2 jaar 10 jaar Wat staat u te wachten? Eén polis WGA Vast & Vangnet2016 2016 Vangnet
 32. 32. o Wat moet u nu al? (VLZ, ZW, WGA) - In vaste dienst - Vangnet: contract en uitzendbeding o Wat staat u te wachten? (Bezava) o Eigen risico ZW en WGA
 33. 33. Loon ZW-uitkering WGA privaat publiek of privaat Vast publiek of privaat Vangnet 2014 : alleen publiek 2016 : publiek of privaat Eigen risico ZW & WGA
 34. 34. o Zelf beoordelen arbeids(on)geschiktheid o Zelf uitkering vaststellen en betalen o Zelf regie voeren o Zelf wet uitvoeren namens UWV ZW privaat WGA privaat o UWV beoordeelt arbeids(on)geschiktheid o UWV stelt uitkering vast en betaalt op verzoek o Afhankelijk oordeel UWV o Alleen dragen financieel risico + kosten re-integr. Eigen risico ZW & WGA
 35. 35. o Zelf beoordelen arbeids(on)geschiktheid o Zelf uitkering vaststellen en betalen o Zelf regie voeren o Zelf wet uitvoeren namens UWV ZW privaat WGA privaat o UWV beoordeelt arbeids(on)geschiktheid o UWV stelt uitkering vast en betaalt op verzoek o Afhankelijk oordeel UWV o Alleen dragen financieel risico + kosten re-integr. Eigen risico ZW & WGA
 36. 36. o Wettelijke taken - controle  audits - aanwijzingen geven - zo nodig overnemen - beschikkingen, boetes, etc. Eigen risico ZW & WGA o Aanbod producten - loongegevens - volledig dagloon - oordeel duur, recht, etc. Positie UWV
 37. 37. o Bij de Belastingdienst o Alleen per 1 januari en 1 juli (startende ondernemingen per direct) o Aanvraagtermijn 13 weken - dus uiterlijk voor 2 oktober resp. 1 april - tot ca. 5 weken daarna intrekking mogelijk (schriftelijk) - na oordeel Belastingdienst is beslissing definitief Eigen risico ZW & WGA Aanvragen en beëindigen
 38. 38. Transparantie gedurende hele traject - zicht op (eigen) activiteiten - ontwikkeling verzuimschade - resultaten - geen verrassingen Eigen risico ZW & WGA Voordelen
 39. 39. o Mogelijk lagere kosten - premiedeel ZW (5,24%?) versus eigen kosten o Regie op verzuim en re-integratie - bij effectief beleid: lage(re) verzuimkosten Laag verzuim  lage WGA-instroom ! 2 jaar ZW 10 jaar WGA Eigen risico ZW & WGA Voordelen
 40. 40. o Directe relatie met verzuimschade (t-1) o Keuze uit verschillende polissen o Geen separate CAO-aanvulling (uitzendbeding) o Minder afhankelijk van politiek & UWV Eigen risico ZW & WGA Voordelen
 41. 41. o Actieve betrokkenheid (regie = doen!) o Wettelijke uitvoering is complex o UWV blijft (eind)verantwoordelijke o UWV heeft polisadministratie - opvragen loongegevens tegen betaling (per 1 juni alleen eigen loongegevens nodig) Aandachtspunten Eigen risico ZW & WGA
 42. 42. o Neemt activiteiten over - verzuimbegeleiding en arbo - claim vaststellen en betalen - verzekeringsaanbod o Andere methodiek premieberekening o U blijft als opdrachtgever verantwoordelijk Eigen risico ZW & WGA Uitbesteden
 43. 43. o Wat moet u nu al? (VLZ, ZW, WGA) - In vaste dienst - Vangnet: contract en uitzendbeding o Wat staat u te wachten? (Bezava) o Eigen risico ZW en WGA o WVP “Van wat u moet naar wat u kunt”
 44. 44. Wet Verbetering Poortwachter Van toepassing voor o Vast dienstverband (uitzend & intermediair) o Rest looptijd contract (uitzend & intermediair) o Vangnet  eigenrisicodrager ZW Voor vangnet publiek  UWV! Wat u moet…
 45. 45. o Re-integratieverplichtingen o Hoofdrol voor werkgever en werknemer o Ondersteuning Arbodienst of bedrijfsarts o als poortwachter Wet Verbetering Poortwachter Sancties tot maximaal 1 jaar loon of ZW (erd) Wat u moet…
 46. 46. Week Activiteit Naar 6 Probleemanalyse Dossier 8 Plan van aanpak Dossier 42 Formele ziekmelding UWV 52 Evaluatie 1e jaar Dossier 87 Ontvangst WIA-aanvraag Werknemer 91 WIA-aanvraag + r-verslag UWV 104 WIA (of loon resp. ZW) UWV (werkgever) Wat verplicht is Wat u moet…
 47. 47. Week Activiteit Naar 6 Probleemanalyse Dossier 8 Plan van aanpak Dossier 42 Formele ziekmelding UWV 52 Evaluatie 1e jaar Dossier 87 Ontvangst WIA-aanvraag Werknemer 91 WIA-aanvraag + r-verslag UWV 104 WIA (of loon resp. ZW) UWV (werkgever) Wat (vooral) nodig is …naar wat u kunt
 48. 48. Wat (vooral) nodig is Professionele aanpak (gezond verstand) boven de regels …naar wat u kunt
 49. 49. De route goed beschrijven! o Wat is het (eind)doel? o Activiteiten om doel te bereiken o Afspraken en planning o Wat is het einddoel? o Werknemer pro-actief maken Plan van aanpak …naar wat u kunt
 50. 50. Toetsing geschiktheid eigen werk Toetsing aanpassing eigen werk Toetsing ander werk binnen bedrijf Toetsing ander werk buiten bedrijf Plan van aanpak …naar wat u kunt
 51. 51. Doen wat is afgesproken o Frequent contact/overleg (maatwerk!!!) o Elkaar houden aan gemaakte afspraken o Vastleggen (alleen concreet en relevant) o Constant refereren aan (eind)doelstelling Bij elk contact: ‘plan op tafel’ Mijn aanbevelingen …naar wat u kunt
 52. 52. Daag uw arbodienst uit o Welke opties zijn haalbaar? - geen genoegen met vage termen - prognose eigen werk/ander passend werk? - inzet andere disciplines: arbeidsdeskundige e.a.? o Waar liggen de kansen o Binnen welke termijn? ? Mijn aanbevelingen …naar wat u kunt
 53. 53. Betrek uw werknemer actief o Welke oplossingen heeft hij/zij? o Welke mogelijkheden ziet uw werknemer? - geen idee is niet acceptabel - activiteiten thuis transformeren naar werk - zo nodig klussen om arbeidsritme te behouden o Welke acties om herstel te bespoedigen? - eigen initiatief, eigen regie (niet medisch) ? Mijn aanbevelingen …naar wat u kunt
 54. 54. Als de werknemer het niet eens is o Problematiek goed analyseren o Afstemming met arbodienst/bedrijfsarts o Deskundigenoordeel aanvragen bij UWV - bij UWV, door werkgever of werknemer - uitslag < 3 weken, niet vatbaar voor bezwaar - niet bindend, wel sterk argument - vraag moet gaan over concrete actie, dus geen advies Mijn aanbevelingen …naar wat u kunt
 55. 55. Als uw medewerker niet wil… o Overtuigen, helpen met ‘wennen aan het idee’ (van ander passend werk), zo nodig mediation o Dossieropbouw: alle pogingen secuur en concreet vastleggen o Maatregelen, loonsancties, etc. Mijn aanbevelingen …naar wat u kunt
 56. 56. Boek tijdwinst o Wed op meerdere paarden tegelijk - bij onduidelijke prognose eigen werk spoor 2 starten - arbeidskundige inbreng in vroeg stadium o Inzet wachtlijstbemiddeling o Bewaak de doorlooptijden o Tijdscontingent bij hervatting Mijn aanbevelingen …naar wat u kunt
 57. 57. Resultaat scoort beter dan ‘papier’ o Bij gerealiseerd 80% loonwaarde marginale toetsing door UWV o Verslaglegging gericht op resultaat o Geen ‘praatjes pot’ vastleggen Mijn aanbevelingen …naar wat u kunt
 58. 58. Jaco Coster, associate 4 april 2013

×