Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Inzet social media als fundament voor uw business strategie

301 views

Published on

Inzetten van social media voor de uitzendorganisatie

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Inzet social media als fundament voor uw business strategie

 1. 1. Inzet Social Media als Fundament voor uw Business Strategie!
 2. 2. Bart Verlegh! Associate!Professionals in Flex! ! Generatie Y! Marketing Manager! Strategisch! Marketing & Sales! Social Era! ZZP-er! Klantbehoeften! Venlo! Breda! Flexbranche! Analytisch! Ondernemer! Conceptueel! Snelle denker! Maar ook een dromer! “I am the smartest Samenwerken! person on earth, only! five minutes later…”!
 3. 3. Social Media! Social Business! Social Era!Wat betekent dit vandaag?!
 4. 4.  
 5. 5. De verandering van marketing en communicatieSocial Media! van een monoloog naar een dialoog. ! Social Business! Social Era!
 6. 6. Social Media…! Gemiddelde inspanning! Informatie! Emotie! Ontwikkeling! Promotie! Social media als Social media voor Social media als Social media als24/7 Communicatie! informatiebron! branding! generator voor promotie-middel! 24/7 Transactie! klant-inzichten! Communicatie! Experience! Propositie! Verkoop! Service
 Gebruik
 Extensies! Distributie! Social media Social media om Social media als Social media als voor webcare experiences te katalysator voor distributiekanaal! services! delen! merk extensies! Bovengemiddelde inspanning! Bron: @idelange!
 7. 7. Enkele voorbeeldjes…!
 8. 8. Enkele voorbeeldjes…!
 9. 9. Enkele voorbeeldjes…!
 10. 10. What is yet to come…(?)!Op dit moment omvat social networking slechts 5% van de totale tijd van wat besteed wordt aan communicatie en media-consumptie. ! Bron: McKinsey!
 11. 11. What is yet to come…(?)! Bron: McKinsey!
 12. 12. What is yet to come…(?)!
 13. 13.  
 14. 14. De verandering van marketing en communicatieSocial Media! van een monoloog naar een dialoog. ! Social Door in- en extern meer connected te zijn (via Business! sociale technologieën) kan een bedrijf meer (2.0)! waarde creëren voor al haar stakeholders.! Social Winst maken en maatschappelijk verantwoord Business 1.0! ondernemen (betekenis geven) tegelijkertijd. ! Social Era!
 15. 15. Beter en efficiënter in alle bedrijfsonderdelen…! Bron: McKinsey!
 16. 16. En dat vooral in de zakelijke dienstverlening…! Gemiddeld 20 tot 25% hogere productiviteit…!
 17. 17. Hoe laat ik mijn bedrijf hiervan profiteren?!
 18. 18.  
 19. 19. Strategie van de Oogkleppen…!•  Professionals in Flex identificeert vier uitzend-dogma’s:! –  “Er zijn geen substituten denkbaar voor uitzenden.”! –  “Concurrentie kan alleen door lagere kosten en daardoor is schaalgrootte noodzakelijk.”! –  “De markt trekt toch weer aan.”! –  “Wij geloven dat het zo moet omdat iedereen dat doet.”!•  #SocialEra voegt er enkele algemene dogma’s aan toe:! –  Economische disrupties zijn tijdelijk.! –  De klant is die persoon aan het einde van de waardeketen. ! –  Highest Payed Person’s Opinion Rules.!
 20. 20. Wat zou u doen als u uw bedrijf of deonderneming waar u nu werkt opnieuw in zou mogen richten? !
 21. 21. Het antwoord is…!&!
 22. 22. De verandering van marketing en communicatieSocial Media! van een monoloog naar een dialoog. ! Social Door in- en extern meer connected te zijn (via Business! sociale technologieën) kan een bedrijf meer (2.0)! waarde creëren voor al haar stakeholders.! Social Winst maken en maatschappelijk verantwoord Business 1.0! ondernemen (betekenis geven) tegelijkertijd. ! Verbonden individuen kunnen nu net zoveel bereiken als gecentraliseerde instituten, Social Era! waardoor organisatiestructuren en individuele macht fundamenteel zullen veranderden. !
 23. 23. Hoezo individuen nemen de macht over?! Financiën?! Kaartenbak?cao? ICT? Vestiging? “I am the smartest person on earth, only five minutes later…”! Human Resources?!
 24. 24. En ons Business Model dan?! W&S kosten!Variabele kosten! ! Vaste kosten! Variabele kosten! Marge! +! Marge! +! ! ! Resultaat! Indirecte kosten! Resultaat! •  Toetredingsbarrières worden steeds lager! •  Schaalvoordelen zitten in het netwerk!
 25. 25. Wat is ons bestaansrecht dan nog?!
 26. 26. Vuistregels in de Social Era…!•  Iedereen kan waarde toevoegen…!•  Macht zit in communities… !•  Samenwerking overrulet Hiërarchie…!•  Iedereen is uniek…!•  Gooi functietitels overboord…!•  Van waardeketen naar waardecirkels…!•  Benader relaties als in de liefde…!•  Rome is belangrijk, niet de weg ernaar toe…!•  Doorbreek muren, focus op openheid…!•  Gedeeld bestaansrecht ontketent eigenaarschap…!•  Innovatie en leercurve hebben geen einde…!
 27. 27. Dus: wat gaat u morgen doen?!•  Ga met uw medewerkers, flexwerkers en opdrachtgevers in gesprek over uw bestaansrecht:! –  WHY: wat is uw bestaansrecht?! –  HOW: hoe geeft u hier invulling aan?! –  WHAT: wat biedt u dan in de dagelijkse praktijk?
 !•  Ga met uw medewerkers, flexwerkers en opdrachtgevers in gesprek over wat zij zouden doen als zij het bedrijf opnieuw in zouden mogen richten?! –  En gebruik daarbij de regel dat u geen financiële ruimte heeft en geen personeel in dienst heeft en ook niet zult nemen. !•  Maak uw collega’s co-owners van antwoorden op bovenstaande vragen en geef maak uw masterplan. !
 28. 28. Bezoekadres! Baan 29! 2012 DC Haarlem 
 (parkeergelegenheid voor het pand)! Flex is Goed,
 Postadres! Postbus 3250!Flex kan Beter! 2001 DG Haarlem! ! Tel. 023-8700113! Fax. 084-8701737! info@professionalsinflex.nl! @profsinflex!

×