Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentació tic sagrado corazón

151 views

Published on

Tecnologias de la información y de la comunicación

Published in: Education, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentació tic sagrado corazón

 1. 1. Sagrado Corazón 2.0 Integració de les TIC al Col·legi Sagrado Corazón de Jesús
 2. 2. INTRODUCCIÓ  Aquest projecte pretén millorar els mecanismes de comunicació entre professors, alumne - professor i pares – professor, així com incentivar la incorporació de les TIC al procés educatiu, facilitant als professors les diverses eines tecnològiques perquè puguen aplicar-les en les seues planificacions d'aula.  Aquest projecte TIC vol ser ambiciós alhora que realista, sabent que és una tasca a llarg termini, amb l'objectiu d'allunyar tots aquells "fantasmes" i que, amb esperit renovat, fem del col·legi un centre que aposte per tecnologies de la informació i comunicació no com un fi en si mateixes, sinó un mitjà o un recurs per crear ambients d'aprenentatge enriquits per les múltiples alternatives pedagògiques que propicien a partir de les seves enormes possibilitats didàctiques i educatives.
 3. 3. OBJECTIUS  Implementació d'una pàgina web institucional de Google Sites que permeta compartir experiències pedagògiques i recursos didàctics per a l'ús de metodologies de treball amb TIC.  Integració del Centre a Google Apps for Education  Capacitació dels docents en la incorporació de les TIC al procés educatiu, per utilitzar les eines tecnològiques com un nou llenguatge educatiu i un ensenyament que complemente els mitjans tradicionals, de manera que les classes siguen més atractives i documentades .  Fer ús de les tics en les diferents àrees com projectes transversals, potenciant l'aprenentatge visual de l'alumnat, augmentant la seva participació, la seva motivació i creativitat .  Fer partícip a tota la comunitat educativa del projecte
 4. 4. PARTICIPANTS
 5. 5. FUNCIONS DEL COORDINADOR TIC  Elevar propostes a l'Equip Directiu per a l'elaboració del Projecte d'Integració de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació en els diversos aspectes de la vida al centre.  Establir vies per a la difusió de les experiències del centre: web , plataforma Esemtia , blocs.  Informar al professorat sobre les noves eines, els productes i sistemes disponibles per a l'educació i difondre la seva utilització a l'aula .  Donar suport al professorat en la integració de les noves tecnologies informàtiques i audiovisuals en el currículum.  Actuar com a dinamitzador i impulsor al centre de totes les iniciatives i projectes sorgeixin entre el professorat i alumnat, relacionats amb les noves tecnologies i l'educació.  Qualsevol altra que li encomane l'Equip Directiu relativa a la utilització dels mitjans audiovisuals o de les TIC com a recurs didàctic.
 6. 6. ACTUACIONS Coneixement de la realitat del centre i necessitats del professorat • Entrevistes Equip Directiu • Entrevistes professors Posada en marxa de les eines TIC 2.0 • Integració del centre a Google Apps for Education • Creació de la web del Centre Formació del professorat Formació i integració de l’alumnat Formació i integració de les families
 7. 7. Coneixement de la realitat del centre i necessitats del professorat  Entrevistes a l'Equip Directiu amb l'objectiu de conèixer les necessitats i les previsions en relació a la integració i ús de les TIC.  Entrevistes a Professors amb l’objectiu de conèixer l'opinió del professorat sobre la integració de les TIC al procés d'ensenyament-aprenentatge, els seus coneixements i experiències prèvies, expectatives i demandes respecte al tema. Les entrevistes les farem a través de l’aplicació que ens ofereix Drive.
 8. 8. Posada en marxa de les eines TIC 2.0  Google Apps és un paquet d'aplicacions de productivitat basat en el núvol que afavorirà la comunicació entre professors, alumnes i famílies i ens permetrà treballar des de qualsevol lloc i dispositiu. És fàcil d'utilitzar i ens va a permetre treballar de forma més coordinada.
 9. 9. ¿Per què utilitzar Google Apps?  Ens ofereix una imatge corporativa del col·legi comuna, millorant la imatge externa del cole.  En aquest moment els alumnes usen correus externs, cada professor un de diferent i el col·legi no tenia cap correu corporatiu.  Necessitat d'una gestió centralitzada d'usuaris i permisos. Possibilitat de controlar completament l'ús dels recursos associats al col·legi.  Es tracta d’un servei pensat principalment per a usuaris finals i no per "experts". Un servei ampliable i configurable a les necessitats canviants de la comunitat educativa.
 10. 10. Apropament entre alumnes, professors i equips Podem crear un document, full de càlcul o presentació i compartir-lo amb els alumnes, claustre, companys de cicle, departaments, famílies, etc. simplement amb un parell de clics a Google Drive. Tots podran obrir-los i realitzar modificacions alhora si estan autoritzats. Google Apps for Education pot ajudar a simplificar tasques acadèmiques com la redacció de documents i la programació de classes. Un grup d'estudiants pot treballar conjuntament en una mateixa tasca a Google Docs i veure els canvis en temps real en lloc d'esperar a rebre les diferents versions per correu electrònic. Amb Google Calendar, els estudiants, famílies i companys poden veure les activitats programades, deure, controls, etc., de forma que existeix una informació directa i actualitzada.
 11. 11. Seguretat i manteniment No necessitem ordinadors amb grans recursos, tan sols una bona connexió a internet i no cal comprar ni mantenir servidors i tot es pot gestionar des d'una única interfície. Tot està emmagatzemat als servidors de Google i podem accedir des de qualsevol lloc i dispositiu amb connexió. Google Apps for Education inclou desenes de funcions de seguretat fonamentals dissenyades específicament per mantenir la teua informació segura i sota el teu control. Tu ets el propietari de la teva informació, i les eines de Google Apps et permeten controlar-la, inclòs amb qui i com compartir-la. La xarxa de centres de dades t'ofereix una seguretat excepcional i et garanteix un accés segur i fiable a les dades en tot moment i sense interrupció.
 12. 12. APPS
 13. 13. Exemple de web d’un cole amb site Site Colegio Nuestra Señora del Socorro (Valencia)
 14. 14. Possibilitats de Google Apps for Education en el Cole Fer ús de Gmail per a la comunicació entre professors, equip directiu-professorat, professors-alumnes, professors famílies. Utilitzar Drive per a generar i guardar documents o altres arxius, que podrem compartir amb altres companys. Tindrem accés als arxius guardats al drive des de qualsevol dispositiu amb accés a internet (mòbil, tablet, portàtil, ordinador de casa). Sempre tindrem una copia de seguretat al núvol i tots els arxius sincronitzats. Podrem treballar de forma coordinada amb la resta de companys en un mateix document o projecte. Podem compartir recursos que trobem a internet o creem nosaltres mateix amb la resta de companys (recursos educatius, taules d’avaluació, etc.) Crear un calendari general del cole on indiquem tots els esdeveniments que volem compartir amb la comunitat educativa, un altre per a cada cicle amb les activitats, reunions, dades assenyalades, etc.
 15. 15. Crear un calendari d’utilització dels recursos del cole: aules, despatxos, espais, etc. Guardar fotos, crear àlbums i arxivar-les de forma ordenada Crear llistes de vídeos interessants a youtube Crear blocs on compartir experiències i noticies amb els alumnes o la comunitat educativa Traducció de textos Personalitzar el navegador de Chrome i accedir des de qualsevol dispositiu als marcadors creats I moltes mes possibilitats per descobrir
 16. 16. Web  Crearem una web que serveixca de nexe comunicatiu entre tots els membres del col·legi: alumnes, professors, famílies, ampa, etc. La idea es presentar la web ja completa per a principi de l’any, amb l’aniversari del cole.
 17. 17. Col·legi Sagrado Corazón de Jesús EL COL·LEGI Noticies PLA DE CENTRE SERVICIS DEL CENTRE SECRETARÍA AGENDA COMUNICACIÓ AULA
 18. 18. Esquema de la web EL COL·LEGI •Presentació •Dades del centre •Claustre •Consell escolar •Instalacions PLA DE CENTRE •Nivells educatius •Normativa •Projecte educatiu •Projecte de gestió •Reglament d’organització i funcionament •Confesionalitat •Noves tecnologies •Idiomes SERVEIS DEL CENTRE •Activitats extraescolars •Aula matinal •Menjador •Orientació SECRETARÍA •Solicitud de serveis del centre •Horari d’atenció AGENDA COMUNICACIÓ AULA •Infantil •Primer cicle Primaria •Segon cicle Primaria •Tercer cicle Primaria •Primer cicle ESO •Segon cicle ESO
 19. 19. Formació del professorat  Per a la posada en marxa d'aquest programa, el professorat és el protagonista, sent necessària la seva formació. Aquesta formació oferida pel coordinador o a petició d'algun company, tindrà en compte el coneixement previ i es fonamentarà en el treball en equip, la cooperació i coordinació amb la resta de companys.  Es fomentarà la integració de les noves tecnologies des dels nivells més elementals.  La tecnologia no prevaldrà sobre l'educació, sinó que servirà per millorar la qualitat de l'ensenyament. El professorat seguirà sent, com fins ara, la figura central en el sistema d'ensenyament.
 20. 20. Aprenentatge i utilització de les eines que ens ofereix Google Apps for Education ( 3 sessions de 1 hora) Utilització de les pissarres digitals (3 sessions de 1 hora) Recerca de recursos educatius (5 sessions de 1 hora) Creació de recursos educatius (7 sessions de 1 hora)
 21. 21. Formació i integració de l’alumnat  L'alumnat esdevé un usuari intel·ligent, capaç d'aprendre a buscar, processar i comunicar.  La formació de l’alumnat d’ESO està prevista des de la mateixa assignatura de informàtica.  La formació en infantil i primària s’anirà introduint de forma gradual des de les distintes assignatures, conforme es vagen creant els recursos educatius.
 22. 22. Formació i integració de les famílies  Presentació de la pàgina web del centre  Apropar les TIC a les famílies  Formar les famílies en l'ús segur d'internet, facilitant-los l'accés a les eines adequades
 23. 23. PROGRAMACIÓ TEMPORAL CURS 2013-2014
 24. 24. •Integració del Centre a Google Apps for Education •Enquestes d'avaluació de necessitats •Formació alumnat ús Google Apps •Disseny pàgina web •Formació professorat ús Google Apps •Formació professorat: Ús de les pissarres digitals •Disseny pàgina web •Seguiment de l'ús de Google Apps •Formació professorat: Recerca de recursos educatius •Disseny pàgina web •Seguiment de l'ús de Google Apps •Formació professorat: Creació de recursos educatius •Integració del professorat a la pàgina web
 25. 25. • Presentació pàgina web a la comunitat educativa • Formació professorat: Recursos TIC • Manteniment de la pàgina web • Formació families per a l'ús de les TIC • Formació professorat: Recursos TIC • Manteniment de la pàgina web • Manteniment de la pàgina web • Avaluació plataforma de gestió de centres ESEMTIA
 26. 26. • Formació professorat: Recursos TIC • Manteniment de la pàgina web • Avaluació plataforma de gestió de centres ESEMTIA • Formació professorat: Recursos TIC • Manteniment de la pàgina web • Avaluació plataforma de gestió de centres ESEMTIA • Formació professorat: Recursos TIC • Manteniment de la pàgina web • Avaluació plataforma de gestió de centres ESEMTIA
 27. 27. SEGUIMENT I AVALUACIÓ DEL PROJECTE  Com ja s'ha comentat en la introducció és un projecte a llarg termini. Tenint en compte la flexibilitat de les programacions el projecte s'adaptarà a les necessitats del centre, donant resposta a tot el que sorgeixi durant el curs escolar.  Al final del mateix s'enviarà un formulari perquè els companys valoren alguns aspectes del mateix i que realitzen els suggeriments oportuns per incorporar l'any següent.

×