Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentacion gotico para eso

1,016 views

Published on

Breve presentación para ESO de Arte Gótica.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentacion gotico para eso

 1. 1. Contexto e Características Xerais. TEMA: O GÓTICO
 2. 2. Arquitectura Gotica • Edificacións Relixiosas. • Edificacións Civís.  Igrexas.  Concellos.  Abadías.  Lonxas.  Catedrais.  Prazas. … … A Catedral vai ser o edifico que defina o Gótico.
 3. 3. Características da Arquitectura Gótica. • • • • • • • • • Verticalidade. Luminosidade. Plantas lonxitudinais, de tres ou cinco naves. O planeamento en cruz, segue vixente, aínda que o transepto é máis curto e colocase máis cara o centro. Uso do arco apuntado. Uso da bóveda de crucería, terceletes (estrelada) ou abano. Uso do arcobotante para soportar o peso das cúpulas. Reforzo de estribos e contrafortes para aliviar as presións dos muros. Desenvolvemento dun complexo programa decorativo (pináculos, gárgolas, agullas, vidreiras, traceria, etc.).
 4. 4. Verticalidade. • • • Notre Dame (Visión lateral Sur) 1258 Realizase por un cambio estético, que da prioridade os elementos decorativos verticais. A verticalidade pretende mostrar un aproximación ó ceo: acercarse a Deus. Reforzase por medio de: contrafortes, frontons, pináculos, arcobotantes, agullas, arcos apuntados, etc.
 5. 5. Verticalidade MODELO DE ALZADO AGULLA DA CATEDRAL DE BURGOS.
 6. 6. Luminosidade. • • • • A luminosidade intenta marcar un espírito divino. A luz é o símbolo da divindade. Intenta marcar a creación dun paraíso na terra. A luz penetra nas igrexas grazas as novas técnicas arquitectónicas, que alixeiran os muros e permiten a creación de vans ou vidreiras. Beuvais
 7. 7. Luminosidade. SAINTE CHAPELLE.
 8. 8. Planta. PLANTA DE NOTRE DAME Presenta un plan lonxitudinal de tres ou cinco naves, que dependendo do transepto (se sobresae en planta ou non) da unha forma de cruz.  O aumento da cabeceira e o redución do Transepto, levou o cruceiro a estar situado no centro da igrexa.  Nalgúns casos o transepto non sobresae en planta, so se ve de forma clara en alzado. 
 9. 9. Planta de Chartres PLANTA DE CHARTRES PLANTA DE IGREXA ROMÁNICA.
 10. 10. Diferenza de Plantas no Románico e no Gótico PLANTAS ROMÁNICA DE PEREGRINACIÓN. PLANTA DE IGREXA GÓTICA.
 11. 11. A cabeceira Deriva das igrexas de peregrinación, pode presentar unha xirola simple ou dobre.  O aumento de peso dos canónigos e o peso do coro obrigou a aumentar o seu tamaño.  O desenvolvemento da xirola provoca unha forma poligonal das capelas, para asentar mellor as bóvedas de crucería e facilitar a colocación de vidreiras.  Planta de Chartres
 12. 12. Modelos de plantas góticas PLANTA DE NOTRE DAME DE PARÍS PLANTA DE REIMS
 13. 13. Alzado Interior. Arcobotante Pináculo Contraforte Nave central Triforio sen tribuna detrás Nave lateral
 14. 14. Bovedas. • No Gótico existe unha predilección polas bóvedas de cruceria:  Formase polo emprego de dous (ou máis) arcos apuntados cruzados diagonalmente, que converxen na clave.  variedades: ▪ Cuatripartita. ▪ Sextipartita. ▪ Octopartita.
 15. 15. BÓVEDAS ROMÁNICAS- BÓVEDA GÓTICA De canón De arestas De crucería cuadripartita
 16. 16. Bóveda de Cruceria BÓVEDA ESTRELADA
 17. 17. Bóveda de Cruceria BÓVEDA DE ABANO.
 18. 18. Decoración
 19. 19. Decoración. • • Rosetóns. Van grande e circular, construído por unha grella de pedra calada, decorada con vidreiras e trazaria, que engade efectos lúminicos de gran plasticidade derivados dos xogo de luz sobre os vidros de cores.
 20. 20. Decoración.
 21. 21. Decoración. • • Trazarias. Ornamentación como motivos xeométricos, con perforacións ou calados, xeralmente en pedra e tamén en madeira. Esta presenta nas, entre outros, nas oxivas, nos triforios e nas cadeiras dos coros góticos.
 22. 22. Decoración.
 23. 23. ESCULTURA DO GÓ TICO.
 24. 24. Características. • A escultura atopase nun marco arquitectónico. Aparece nas portadas, tracerias, capelas, etc. • A escultura presenta un aumento da naturalidade e vai cara esculturas máis realistas. • Dentro dos portadas as esculturas teñen un orde e claridade. • Aparece dentro da decoración escultórica:o “horror vacui”. Esto significa que se decora case todo o espacio dispoñible. • A escultura segue sendo un libro de pedra no que os fieis aprenden conceptos sobre a relixión. • Destaca o uso da escultura en fachadas, retablos, monumentos funerarios.
 25. 25. Escultura. Portadas
 26. 26. Escultura.
 27. 27. PINTURA DO GÓ TICO.
 28. 28. Características. • Pode aparecer dentro de libros (en forma de miniaturas) ou en pintura sobre tá boa. • Busca o desenvolvemento da profundidade • Busca alcanzar un maior realismo, co inicio de estudos anató micos. • Pode representar tanto escenas de tipo relixioso ou escenas da vida cotiá . • Pintores famosos: • Giotto: Adoración dos magos. • Van Eyck.: O Matrimonio Arnolfini.
 29. 29. Pintura. Giotto SAN FRANCISCO DE ASIS. ADORACIÓN DOS MAGOS.
 30. 30. Cimabue MAXESTADE E O NENO.
 31. 31. Simone Martini. A anunciación.
 32. 32. Pintura Van Eyck. Matrimonio Arnolfini.
 33. 33. Jan van Eyck. O Poliptico de Gante.
 34. 34. Roger van der Weyden.

×