Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Planificare tic st-naturii- 11

3,755 views

Published on

Planificare tic st-naturii- 11

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Planificare tic st-naturii- 11

  1. 1. Liceul Teoretic “Vasile Alecsandri” SabaoaniDisciplina: Tehnologia Informaţiei şi a Comunicaţiilor Profesor: Danci Nicoleta (Sisteme de gestiune a bazelor de date) Clasa a XI-a, B, 2 ore / săptămână Planificare calendaristică Anul şcolar 2011-2012Programa aprobată cu O.M. Nr.5099/09.09.2009Filiera teoreticăProfil real, specializarea ştiinţele naturii Nr. Competenţe Nr. de ore Unităţi de învăţare Conţinuturi Săptămâna Observații Crt. specifice alocate Recapitulare 4 S1-S2 Test initial Date numerice Şiruri de caractere Dată şi oră Codificări pentru alte tipuri de informaţii Validarea datelor Tipuri de date utilizate în Operaţii de intrare-ieşire 1. codificarea informaţiilor şi 1.1. 1.2. 1.3. Operaţii aritmetice 14 S3-S9 operaţii asupra acestora Operaţii logice, comparări, decizii Prelucrări structurate (noţiuni de programare) Căutări; tehnici de căutare Sortări; Metode de sortare Actualizări; adăugare, ştergere, editare Evaluare sumativă 2 S10 1
  2. 2. Formularea corectă a titlului temei Analiza unei probleme ce Analiza datelor ce intervin în prelucrări2. 2.1. 6 S11-S13 necesită o bază de date Analiza tipurilor de date adecvate Securitatea datelor (protecţii, parole etc.) Denumirea operaţiilor curente de prelucrare Identificarea instrumentelor specifice 4 S14- S15 Identificarea operaţiilor posibile utilizând Word Operaţii pentru liste /3. 2.2. 2.3. Rânduri de titlu (header) tabele, folosind Word Formule de calcul Funcţii şi repere în tabel 5 S16- S18 Sortări Evaluare sumativă 1 S18 Denumirea operaţiilor curente de prelucrare Identificarea instrumentelor specifice Identificarea operaţiilor posibile folosind Excel Formule de calcul; adrese, definire de variabile (define), categorii de funcţii Operaţii pentru liste / baze4. 2.2. 2.4. Funcţii statistice şi financiare 12 S19-S24 de date folosind Excel Meniul Date (Data) Formular de date Sortare şi filtrare Grupări de date Tabele pivot Evaluare sumativă 2 S25 2
  3. 3. Alegerea temelor în funcţie de specificul clasei Elaborarea unui plan de lucru Sugestii de baze Stabilirea rolurilor în cadrul echipelor de date propuse: Alegerea mijloacelor de documentare - laboratorul de Realizarea proiectelor în Stabilirea formatelor de lucru chimie, fizică5. 3.1. 3.2. 3.3. 18 S26-S34 echipă Stabilirea unei identităţi vizuale a proiectului: siglă, sau biologie; motto, imagine reprezentativă pentru proiect - vertebrate; Culegerea materialelor - o facultate de Concatenarea materialelor după structura stabilită specialite etc. Finalizarea proiectelor Realizarea sintezelor de prezentare Prezentarea, publicarea materialelor Prezentarea şi evaluarea Evaluare sumativă 4 S35-S36 proiectelor pe echipeCompetenţe specifice: 1.1. Identificarea tipurilor de valori utilizate în codificarea informaţiilor 1.2. Identificarea operaţiilor elementare efectuate asupra datelor 1.3. Identificarea operaţiilor specifice datelor structurate 2.1. Identificarea datelor de prelucrat 2.2. Identificare operaţiilor curente de prelucrare 2.3. Utilizarea operaţiilor pentru liste/ tabele, folosind Word 2.4. Utilizarea operaţiilor pentru liste/ baze de date folosind Excel 3.1. Identificarea unor teme utile şi stabilirea echipelor 3.2. Documentarea şi pregătirea materialelor 3.3. Finalizarea şi prezentarea proiectelor 3

×