Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Methodiek voor Het Nieuwe Werken

1,530 views

Published on

Een overzicht van de methodiek die door Productivity Partners wordt gehanteerd voor vraagstukken rond Het Nieuwe Werken.

Published in: Business
 • Be the first to comment

Methodiek voor Het Nieuwe Werken

 1. 1. Het Nieuwe Werken Van inspiratie tot actieVan inspiratie tot actie
 2. 2. De noodzaak Het Nieuwe Werken is al begonnen! Zonder het te weten zat je er al middenin. Uitstappen is onmogelijk. Hou je goed vast en geniet van de rit! Het Nieuwe Werken is al begonnen! Zonder het te weten zat je er al middenin. Uitstappen is onmogelijk. Hou je goed vast en geniet van de rit!
 3. 3. De wens
 4. 4. Het Nieuwe Werken gaat over dromen, evolutie, innovatie, optimalisatie … Nieuwe mogelijkheden, andere vormen. Anders, slimmer, beter … Het Nieuwe Werken gaat over dromen, evolutie, innovatie, optimalisatie … Nieuwe mogelijkheden, andere vormen. Anders, slimmer, beter … De inspiratie
 5. 5. De mens centraal Het Nieuwe Werken gaat vooral over mensen… Mensen in een veranderende omgeving beter ondersteunen bij de dingen die ze moeten doen. Het Nieuwe Werken gaat vooral over mensen… Mensen in een veranderende omgeving beter ondersteunen bij de dingen die ze moeten doen.
 6. 6. Werkstijlen Ieder mens is anders. Andere doelstellingen, andere ambities en een eigen werkstijl. Ieder mens is anders. Andere doelstellingen, andere ambities en een eigen werkstijl.
 7. 7. Een multidisciplinair vraagstuk Het Nieuwe Werken raakt de gehele organisatie en vereist een multidisciplinaire aanpak waarbij iedere discipline zijn bijdrage kan leveren. Het Nieuwe Werken raakt de gehele organisatie en vereist een multidisciplinaire aanpak waarbij iedere discipline zijn bijdrage kan leveren.
 8. 8. Scenario’s Het vraagstuk is omvangrijk, de route hobbelig en het resultaat onzeker. Droomscenario’s bieden de mogelijkheid voor een gedoseerde invoering en de juiste balans tussen risico en rendement. Het vraagstuk is omvangrijk, de route hobbelig en het resultaat onzeker. Droomscenario’s bieden de mogelijkheid voor een gedoseerde invoering en de juiste balans tussen risico en rendement.
 9. 9. Een beproefde methodiek Pragmatisch Samen Flexibel Pragmatisch Samen Flexibel
 10. 10. 1. Visie Uitgangspunten Ambities Draagvlak Uitgangspunten Ambities Draagvlak Kies de juiste koers, zet de juiste verwachtingen en creëer draagvlak. Vertaal het ‘DNA’ van de organisatie naar uitgangspunten en ambities voor de werkomgeving. Kies de juiste koers, zet de juiste verwachtingen en creëer draagvlak. Vertaal het ‘DNA’ van de organisatie naar uitgangspunten en ambities voor de werkomgeving.
 11. 11. 2. Werkstijlanalyse Werkstijlen Activiteiten Behoeften Werkstijlen Activiteiten Behoeften Onderzoek de bestaande situatie . Onderscheid werkstijlen en de ondersteuningbehoeften per werkstijl. Classificeer het verbeterpotentieel op basis van de vastgestelde ambities. Onderzoek de bestaande situatie . Onderscheid werkstijlen en de ondersteuningbehoeften per werkstijl. Classificeer het verbeterpotentieel op basis van de vastgestelde ambities.
 12. 12. 3. Business case Persona’s & Scenario’s Prioriteitstelling Business case Persona’s & Scenario’s Prioriteitstelling Business case Stel voor iedere werkstijl de ideale werkomgeving samen uit droomscenario’s die worden gekozen op toegevoegde waarde, urgentie en haalbaarheid. Maak de gewenste resultaten meetbaar. Stel voor iedere werkstijl de ideale werkomgeving samen uit droomscenario’s die worden gekozen op toegevoegde waarde, urgentie en haalbaarheid. Maak de gewenste resultaten meetbaar.
 13. 13. 4. Compositie Eisen en wensen: Mens, gebouw en ICT Eisen en wensen: Mens, gebouw en ICT Werk de ideale werkomgeving uit naar implementeerbare eisen en wensen voor mens, gebouw en ICT. Werk de ideale werkomgeving uit naar implementeerbare eisen en wensen voor mens, gebouw en ICT.
 14. 14. 5. Programma Adoptiestrategie Implementatieplan Roadmap Adoptiestrategie Implementatieplan Roadmap Maak inzichtelijk wat er moet gebeuren, wanneer en wat er nodig is om het te laten gebeuren. Werk een adoptiestrategie uit en maak inzichtelijk wanneer resultaten zichtbaar zijn. Maak inzichtelijk wat er moet gebeuren, wanneer en wat er nodig is om het te laten gebeuren. Werk een adoptiestrategie uit en maak inzichtelijk wanneer resultaten zichtbaar zijn.
 15. 15. De weg naar succes (indicatief) Wk 1 Wk 2 Wk 3 Wk 4 Wk 5 Wk 6 Wk 7 Wk 8 Visie Wk 9 Werkstijlanalyse Business case Wk 10 Programma Compositie
 16. 16. Randvoorwaarde De kwaliteit van de methodiek wordt bepaald door een actieve bijdrage van het management team en belangrijke vertegenwoordigers uit de organisatie vanuit verschillende gezichtspunten. De kwaliteit van de methodiek wordt bepaald door een actieve bijdrage van het management team en belangrijke vertegenwoordigers uit de organisatie vanuit verschillende gezichtspunten.
 17. 17. Ervaringsdeskundigen www.productivitypartners.nl Productivity Partners is in 2006 opgericht met een heldere visie en focus op Het Nieuwe Werken en wat misschien wel belangrijker is: met een eigen methode voor het vertalen van Het Nieuwe Werken. Onze Partners en Associate Partners vormen samen de absolute top op het vlak van het Nieuwe Werken. Ons unieke netwerk bestaat, begin 2009, uit meer dan 75 professionals met gevarieerde aandachtsgebieden op Het Nieuwe Werken. Productivity Partners is in 2006 opgericht met een heldere visie en focus op Het Nieuwe Werken en wat misschien wel belangrijker is: met een eigen methode voor het vertalen van Het Nieuwe Werken. Onze Partners en Associate Partners vormen samen de absolute top op het vlak van het Nieuwe Werken. Ons unieke netwerk bestaat, begin 2009, uit meer dan 75 professionals met gevarieerde aandachtsgebieden op Het Nieuwe Werken.

×