Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Prezentacija

3,944 views

Published on

.

Published in: Education
 • Dating for everyone is here: ♥♥♥ http://bit.ly/36cXjBY ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Prezentacija

 1. 1. FIZIKA KRETANJE
 2. 2.  Kako znamo da se tijelo kreće? Pogledaš li oko sebe, sa lakoćom ćeš uočiti tijela koja se kreću. Ptica se udaljava od tebe-kreće se. Autobus se približava stanici-kreće se. Čak se i vrh biljke koja raste kreće (veoma sporo) u odnosu na korijen.
 3. 3. PR O M J E N A P O L O Ž A JA T I J E L A U O D N O S U N A D R U G A T I J E L A Z O V E S E K R E T A N J E .
 4. 4. Nema apsolutnog mirovanja! Kuća da li ona apsolutno miruje? Tebi ona, svakako, ne izgleda kao tijelo koje se kreće, jer ćeš je uvjek naći na istom mjestu. Tvoja kuća se nalazi na Zemlji. Pošto se Zemlja kreće oko Sunca, i tvoja kuća se zajedno kreće sa njom oko Sunca.
 5. 5. Kada govorimo o mirovanju ili kretanju jednoga tijela, moramo pomenuti i drugo tijelo, ono u odnosu na koje vršimo posmatranje. TIJELO U ODNOSU NA KOJE SE POSMATRA KRETANJE NAZIVA SE UPOREDNO ILI REFERENTNO TIJELO.
 6. 6. U prirodi, kao što je već rečeno, nema tijela koje bi bilo u potpunom-apsolutnom miru. Postoji samo relativno mirovanje, tj. mirovanje jednog tijela u odnosu na druga tijela. Kako se kretanja uvjek posmatraju u odnosu na tijela( koja su u relativnom mirovanju) može se zaključiti: Sva kretanja su relativna, i nema apsolutnog mirovanja.
 7. 7. Šta je materijalna tačka? Avion se približava aerodromu. Radar ga prikazuje kao kretanje jedne tačke na ekranu, i ako je on veliko tijelo.
 8. 8. Ako je put koji tijelo pređe mnogo duži(veći) od njegovih dimenzija, onda se tijelo predstavlja jednom tačkom. Ona se naziva MATERIJALNA TAČKA.
 9. 9. ZAKONI KRETANJA (Isak Njutn) Svako tijelo ostaje u stanju relativnog mirovanja ili jednolikog kretanja sve dok ga djelovanje drugih tijela ne prisile da to stanje promijeni. I NJUTNOV ZAKON-INERCIJE
 10. 10. II NJUTNOV ZAKON-SILA -Sila koja djeluje na tijelo jednake je proizvodu mase i njegovog ubrzanja. (Sila masi daje ubrzanje) SILA MASA UBRZANJE F=m x a
 11. 11. III NJUTNOV ZAKON-AKCIJE I REAKCIJE Akcija i reakcija- ako jedno tijelo djelura na drugo određenom silom onda i drugo tijelo djeluje na prvo istim intezitetom samo u suprotnom smjeru.
 12. 12. Karakteristike kretanja OBLIK PUTANJE -Kreće se po kružnoj putanji BRZINA PREĐENOG PUTA -Npr. uzmemo kazaljku koja pokazuje sekunde.Ona jedan krug pređe za 1 minut. Jedan krug: duzina puta, koliki je put sekundara prešla 1 sat: vrijeme pređenog puta Opiši kretanje sata?
 13. 13. PUTANJA -Kako se kretanja tijela razlikuju po oblicu trase kojom se kreću? Skije ostavljaju trag na snijegu,kao podatak o svom kretanju. Zbog cega zakljucujemo da pri krertanju svakog tijela iz jednog položaja u drugi, može da se zamisli trag u vidu neke linije.
 14. 14. Stvarna ili zamišljena linija po kojoj se tijelo kreće, tj. zauzima položaje tokom vremena zove se putanja tijela ili trajektorija. Putanja tijela može biti prava ili kriva, pa je i kretanje prema obliku putanje- pravolinijsko ili krivolinijsko. Padanje tijela je pravolinijsko kretanje, a let skijaša u skoku-krivolinijsko. Trajektorija golf-loptice Trajektorija aviona
 15. 15. PREĐENI PUT -Da li je bitna dužina prerđene putanje tokom kretanja tijela? Pređeni put ili samo put jeste dužina putanje koju tijelo prođe za određeno vrijeme.Put može biti jednak dužini cijele putanje koju je tijelo prešlo ili duži od nje,kao, na primjer,u slučaju kada se tijelo kreće napred-nazad. Pređeni put se ,po pravilu, obilježava oznakom S,a izražava jedinicama dužine- metrom, kilometrom,centimetrom...
 16. 16. BRZINA Brzina je vektorska veličina. Osnovna oznaka za brzinu je za brzinu je v. Osnovna oznaka za pređeni put je S, a za vrijeme t. BRZINA= -------------------------------Pređeni put Vremenski interval 15km 5km VREMENSKI INTERVAL 1 SAT v=----------- t S
 17. 17. 1. Kolika je brzina voza koji predje put od 6 km za 5 min? 6 km za 5min V=? S=6km=6 000 m t= 5 min = 300 s ------------------------------------ V=S/t V= 6 000 m/300 s V= 6 000: 300 V=20 m/s
 18. 18. Instrument za mjerenje brzine je brzinomjer.
 19. 19. PROMJENJIVO KRETANJE Promjenjivim kretanjem nazivamo kretanje pri kojem marterijalna tačka za jednake vremenske razmake prelazi nejednake puteve. 0 m/s0 s 10 m/s1 s 20 m/s 2 s 30 m/s 3 s 40 m/24 s 50 m/s5 s U svakoj sekundi se brzina loptice povećava za 10 m/s. U ovom slučaju povećanje brzine je ravnomjerno,pa se ovo kretanje zove ravnomjerno ubrzano.
 20. 20. Kod promjenjivog kretanja brzina se neprestalno mijenja. • Veličinu koja karakteriše promjenu brzine kretanja u jedinici vremena nazivamo UBRZANJE. Ubrzanje je jednako količniku brzine i kvadrata vremenskog intervala. Za ubrzanje oznaka je a i osnovna jedinica m/ S2. Formula je a=V/t.
 21. 21. Primjer Tijelo prolazi iz mirovanja ravnomjerno povećavajući brzinu,i poslije 5 s ima brzinu 20 m/s.KOLIKO JE UBRZANJE OVOG TIJELA? 0 s V=0 5 s V= 20 m/s Podaci: v0= 0 v= 20 m/s t= 5s a= ?
 22. 22. Slobodan pad • Slobodnim padom nazivamo jednako ubrzano kretanje bez pocetne brzine, koje vrsi tijelo u praznom prostoru samo usljed privlačenja zemlje. • Putanje slobodnog padanja su pravolinijske. • Ubrzanje tijela koje slobodno pada naziva se ubrzanje slobodnog padanja i zavisi od udaljenosti zemljine teže.
 23. 23. Metalna kuglica koju ispustiš iz ruke prije će dospjeti na zemlju nego pero koje si ispustio sa iste visine. Iz toga bi smo zaključili da teža tijela brže padaju od lakših. Da li ovo pravilo važi uvjek? Uzrok toga: Na sva tijela koj se kreću u vazduhu, pored sile zemljine teže djeluje i sila otpora vazduha. Njeno djelovanje je veće na pero nego ono na kuglicu. S time se padanje metalne kuglice može se smatrati SLOBODNIM PADOM,jer je uticaj vazduha na njeno kretanje zanemarljivo mali.
 24. 24. Nekada se smatralo da teža tijela brže padaju kroz vazduh nego lakša.Takvo mišljenje poteklo je od grčkog filozofa Aristotela, i vladalo je sve dok italijanski Galilej nije proučio vertikalno padanje tijela.On je sa raznih spratova Kosog tornja u Pizi puštao loptice raznih težina i ustanovio da sve dobijaju podjednako ubrzanje pri padanju.
 25. 25. Zadatak: V= g X t ili V= a X t h= S = a X t2 / 2 V= 10 X 6 V= 60 m/s2 S= 10 x 62 /2 S= 5 X 36 S= 180 g= 10 m/s t= 5 s S= ? V= ?
 26. 26. KRAJ Radile: JOVANA VUČERAKOVIĆ IVONA ADŽEMOVIĆ

×