SlideShare a Scribd company logo
1 of 4
Download to read offline
Aktivnost - Otkrivanje i uvažavanje razlika 15 min
Procedura:
Svi učesnici su na sredini prostorije.Voditelj saopštva (jedan po jedan), kriterijume za grupisanje.
Poslije svakog izgovorenog kriterijuma, učesnici se kreću po prostoru i traže one sa istim
karakterisikama i tako formiraju grupe.
Kriterijumi za grupisanje: udata/oženjen, neudata/neoženjen, razvedena/razveden; horoskopski
znak; hobi; godišnje doba; omiljena muzika; vrsta filmova
Moguća pitanja za diskusiju:
- Kako ste se osjećali kada ste bili u pojedinim grupama?
- Da li ste se našli u nekoj grupi sa nekima za koje niste očekivali da će biti u istoj grupi?.
- Da li ste nešto novo saznali o nekom?
- Da li ste mislili da ste, u nekoj grupi slični i po drugim karakteristikama osim navedene?
- Da li možete da odredite broj grupa kojima pripadate?
- Da li je potrebno da budemo slični da bi smo sa nekim radili na zajedničkom zadatku?
- Da li vas razlike, i na koji način ometaju u zajedničkom radu?
Aktivnost - Grupna pripadnost 45 min
Procedura:
1. Učesnici se dijele u parove, a zatim svako za sebe razmisli kojoj grupi nikako ne bi želio da
pripada. Pod grupom se podrazumijeva skup osoba koje vole da rade slične stvari ili imaju
slična interesovanja, slične osobine, ili rade zajedno neki posao...
5min.
2. Pored toga treba da smisle i jednu grupu, kojoj bi voljeli da pripadaju, a ne pripadaju joj
trenutno. Ta grupa označava nešto što bi željeli da rade ili kakvi bi željeli da budu...
5min.
3. Slijedi razgovor u paru 5min.
4. Razmjena na nivou malih grupa (5 do 6 čalnova) 5min.
5. Predstavnici grupa, saopštavaju zanimljivosti iz diskusija 10min.
Pitanja za razgovor: 10min.
- Zašto su nam važne grupe kojima pripadamo? Šta dobijamo u njima?
- Koliko pripadnost grupi utiče na naše stavove i ponašanje?
- Da li ponekad, pripadnost grupi biva ograničenje za nas i zašto?
- Kako u okviru grupe zadržavamo pravo da budemo posebni? Da li je to uvijek moguće...?
Aktivnost - Pozdravljanje 10 min
Procedura: Papire sa ispisanim pozdravima staviti u šešir (onoliko papira koliko je
učesnika).Svako uzima jedan papirić iz šešira i miješa se sa ostatkom grupe, pozdravljajući se na
način opisan na papiriću i uz izgovaranje svog imena
Pozdravi:
1. Pozdravi se grljenjem i ljubljenjem tri puta u obraze
2. Pozdravi se grljenjem i ljubljenjem dva puta u obraze
3. Pozdravi se grljenjem i ljubljenjem četiri puta u obraze
4. Pozdravi se stavljanjem ruku u položaj za molitvu i klanjanje
5. Pozdravi se trljanjem noseva
6. Pozdravi se jako toplim, velikim zagrljajem
7. Pozdravi se jakim, sigurnim stiskom ruke
8. Pozdravi se laganim stiskom ruke, odstupajući dva koraka od osobe
Kratka rasprava kao reakcija na aktivnost ne smije sadržati tendenciju ka stereotipiziranju, već
može biti dobar uvod u sledeću aktivnost:
 Moćete li pogoditi odakle pozdravi potiču
 U kojoj mjeri su ovi pozdravi stereotipi; npr.imaju li svi Njemci jak stisak ruke?
 Koji su vam pozdravi bili prijatni/neprijatni i zašto?
 Jeste li se nekada obrukali u drugoj zemlji pri pozdravljanju?Npr.neko vas je
toplo pozdravio sa tri poljupca, a vi ste se nespretno pomakli ne znajući tačno
kakva je društvena procedura
9. Aktivnost - Razbijanje kruga 10 min
Procedura: Podijeliti učesnike u grupe od po 5-6 članova; svaka grupa bira posmatrača i
osobu koja će biti izvan grupe („autsajder“); ostali, spajanjem ramena oblikuju čvrst
krug, bez međuprostora; zadatak „autsajdera“ je da uđe u krug, a zadatak kruga je da ga
spriječi u tome; posmatrač bilježi strategije koje koristi „autsajder“ i oni u krugu. Uz to,
pazi na vrijeme. Nakon 2-3 minuta, bez obzira da li je neko uspio razbiti krug ili ne,
„autsajder“ mijenja ulogu sa nekim iz kruga; vježba je završena kada svi koji žele, probaju
da razbiju krug.
Pitanja za razmjenu u krugu: Kako ste se osjećali kao dio kruga? kao „autsajder“? Jesu
li se, uspješni razbijači kruga osjećali drugačije od onih kojima to nije pošlo za rukom?
Pitanja za posmatrače: Koje su bile strategije „autsajdera“? Kojim strategijama su se
igrači u krugu branili od nasrtaja?
10.Aktivnost - Likovi na fotografijama 40 min
Procedura: Izložene su fotografije ljudi ( 10 do 15kom.) različitih po rodu, starosti,
fizičkim obilježjima, seksualnoj orijentaciji, osobenostima, interesima, standardu života,
vjerovanjima. Svaka fotografija zakačena je na pola čarta tako da zauzima gornju četvrtinu,
dok donji dio papira ostaje slobodan.Na ovom dijelu je zakačen „džep“ u koji će učesnici
stavljati listice sa ispisanim prvim impresijama na svaki lik sa fotografije (15 min.).
Nakon ispisivanja impresija, svaki par (ili trojka) učesnika uzima po jednu fotografiju (po
izboru); parovi (trojke), redom, čitaju na glas ono što je zapisano na listicama u „džepu“.
Po želji, učesnici komentarišu zapažanja u vezi pročitanih utisaka o likovima sa
fotografija.(15 min.)
Po slobodnom prostoru ispred učesnika rasporede se iste fotografije. Zadatak učesnika je
da stanu pored lika koji bi željeli upoznati.. Sljedeći zadatak je da stanu pored lika koje
nikako ne bi željeli da upoznaju.. Zapažamo koji likovi se najčešće biraju.
Na nivou velike grupe komentariše se, iznose zapažanja, uočava uticaj predrasuda pri
formiranju prvih utisaka... Učesnici se mogu pitati zašto postoji težnja da se odmah iznese
prvi utisak o nekoj osobi koju prvi put vidimo. (10 min.)
Aktivnost – „Vrteška sedmogodišnjaka“ 30 min.
Cilj: učesnici će razmisliti o tome kako se složeniji sadržaji mogu objasniti djeci;
postaće svjesni situacija u kojima često koristimo stereotipe i predrasude; tokom
kratkog vremena, na malom prostoru, svaki učesnik će komunicirati pojedinačno,
sa velikim brojem ljudi
Procedura: Formiraju se dva kruga, unutrašnji i spoljašnji; svaki član iz
unutrašnjeg, sjedi licem okrenut svom paru iz spoljašnjeg kruga.
Zadatak: unutra su 7-ogodišnjaci koji pitaju, a spolja odrasli koji odgovaraju;
Poslije svakog pitanja i dva minuta razgovora voditelj zamoli osobe iz spoljašnjeg
kruga da ustanu i pomjere se za jedno mjesto ulijevo. Zatim postavlja drugo
pitanje.
Nakon 5-6 pitanja učesnici mijenjaju uloge. Oni iz spoljašnjeg kruga se sele u
unutrašnji i postaju sedmogodišnjaci. (vrteška može sada da se okreće na drugu
stranu. Slijedi još 5-6 pitanja
Moguća pitanja:
Šta znači debil?
Zašto neka djeca, iako su velika, još ne govore?
Kradu li Cigani djecu?
Zašto neki ljudi ubijaju druge (ratuju)?
Vidjela sam na TV-u kako se čike ljube, zašto to rade?
Je li istina da žene nikad ne mogu da voze tako dobro kao muškarci?
Zašto moja mama kaže da radi kao crnac?
Zašto djeca koja su u kolicima idu u našu školu, što ne idu u neku njijhovu?
Moja sestra kaže da su narkomani bolesni i da ih treba žaliti. Je li to u tačno?
Zadnje pitanje ili dva, mogu sama da izmisle „djeca“ iz unutrašnjeg kruga (ili može: kako
nastaju bebe? Gdje odlazi onaj ko umre?)
Učesnici se vraćaju u krug i komentarišu aktivnost (kako su se osjećali u jednoj
odnosno drugoj ulozi, šta im je bilo lakše...)
Voditelj pita učesnike iz spoljašnjeg kruga je li bilo lako odgovoriti na postavljena
pitanja? Jesu li oni što cenzurisali? Takođe, pita učesnike iz unutrašnjeg kruga jesu
li išta razumjeli? Zatim, zamoli učesnike da razmisle kakvu vrstu odgovora djeca
obično dobijaju, na ovu vrstu pitanja i kakve su posledice tih odgovora? Može se
povesti šira rasprava o tome što mi, kao pojedinci i kao društvo možemo učiniti da
popravimo tu situaciju?
Ova vježba je koristan način prikazivanja kako je jak uticaj poruka primljenih u
djetinjstvu – od porodice, medija, prijatelja, priča, heroja...
Aktivnosti za program obrazovanjem protiv predrasuda

More Related Content

Similar to Aktivnosti za program obrazovanjem protiv predrasuda

Happy Schools.pptx
Happy Schools.pptxHappy Schools.pptx
Happy Schools.pptxErasmusTesla
 
Psk izvod iz_prirucnika_za_asertivni_trening
Psk izvod iz_prirucnika_za_asertivni_treningPsk izvod iz_prirucnika_za_asertivni_trening
Psk izvod iz_prirucnika_za_asertivni_treningTeklić Zdravka
 
PerspektivA - od WTF do FTW
PerspektivA - od WTF do FTWPerspektivA - od WTF do FTW
PerspektivA - od WTF do FTWPerspektivA_12
 
PerspektivA - Od WTF do FTW
PerspektivA - Od WTF do FTWPerspektivA - Od WTF do FTW
PerspektivA - Od WTF do FTWMaja Povijac
 
PerspektivA - od WTF do FTW
PerspektivA - od WTF do FTWPerspektivA - od WTF do FTW
PerspektivA - od WTF do FTWAna Sakoman
 
Kratki podsjetnik o radionici
Kratki podsjetnik o radioniciKratki podsjetnik o radionici
Kratki podsjetnik o radionicidusanjerkovic
 
Prirucnik za vrsnjacke_edukatore-nešto ću ti reć
Prirucnik za vrsnjacke_edukatore-nešto ću ti rećPrirucnik za vrsnjacke_edukatore-nešto ću ti reć
Prirucnik za vrsnjacke_edukatore-nešto ću ti rećSa Nja To Mo
 

Similar to Aktivnosti za program obrazovanjem protiv predrasuda (9)

spd
spdspd
spd
 
Happy Schools.pptx
Happy Schools.pptxHappy Schools.pptx
Happy Schools.pptx
 
Psk izvod iz_prirucnika_za_asertivni_trening
Psk izvod iz_prirucnika_za_asertivni_treningPsk izvod iz_prirucnika_za_asertivni_trening
Psk izvod iz_prirucnika_za_asertivni_trening
 
PerspektivA - od WTF do FTW
PerspektivA - od WTF do FTWPerspektivA - od WTF do FTW
PerspektivA - od WTF do FTW
 
PerspektivA - Od WTF do FTW
PerspektivA - Od WTF do FTWPerspektivA - Od WTF do FTW
PerspektivA - Od WTF do FTW
 
PerspektivA - od WTF do FTW
PerspektivA - od WTF do FTWPerspektivA - od WTF do FTW
PerspektivA - od WTF do FTW
 
07 upravljanje razredom
07 upravljanje razredom07 upravljanje razredom
07 upravljanje razredom
 
Kratki podsjetnik o radionici
Kratki podsjetnik o radioniciKratki podsjetnik o radionici
Kratki podsjetnik o radionici
 
Prirucnik za vrsnjacke_edukatore-nešto ću ti reć
Prirucnik za vrsnjacke_edukatore-nešto ću ti rećPrirucnik za vrsnjacke_edukatore-nešto ću ti reć
Prirucnik za vrsnjacke_edukatore-nešto ću ti reć
 

More from prnsosmilanvukotic

Savjetovanje 29.10.2014. podgorica
Savjetovanje 29.10.2014. podgoricaSavjetovanje 29.10.2014. podgorica
Savjetovanje 29.10.2014. podgoricaprnsosmilanvukotic
 
Zeleni paket prirucnik za nastavnike
Zeleni paket prirucnik za nastavnikeZeleni paket prirucnik za nastavnike
Zeleni paket prirucnik za nastavnikeprnsosmilanvukotic
 
Kreativno rješavanje konflikta u učionici materijali
Kreativno rješavanje konflikta u učionici materijaliKreativno rješavanje konflikta u učionici materijali
Kreativno rješavanje konflikta u učionici materijaliprnsosmilanvukotic
 
Inkluzivno obrazovanje vrtic po mjeri djeteta-radni zadatak
Inkluzivno obrazovanje vrtic po mjeri djeteta-radni zadatakInkluzivno obrazovanje vrtic po mjeri djeteta-radni zadatak
Inkluzivno obrazovanje vrtic po mjeri djeteta-radni zadatakprnsosmilanvukotic
 

More from prnsosmilanvukotic (9)

Savjetovanje 29.10.2014. podgorica
Savjetovanje 29.10.2014. podgoricaSavjetovanje 29.10.2014. podgorica
Savjetovanje 29.10.2014. podgorica
 
Zeleni paket prirucnik za nastavnike
Zeleni paket prirucnik za nastavnikeZeleni paket prirucnik za nastavnike
Zeleni paket prirucnik za nastavnike
 
Pu podgorica
Pu podgoricaPu podgorica
Pu podgorica
 
Ibse
IbseIbse
Ibse
 
5 e lesson plan format
5 e lesson plan format5 e lesson plan format
5 e lesson plan format
 
Kreativno rješavanje konflikta u učionici materijali
Kreativno rješavanje konflikta u učionici materijaliKreativno rješavanje konflikta u učionici materijali
Kreativno rješavanje konflikta u učionici materijali
 
Preduzetnicko ucenje
Preduzetnicko ucenjePreduzetnicko ucenje
Preduzetnicko ucenje
 
Razvojne smetnje za učesnike
Razvojne smetnje   za učesnikeRazvojne smetnje   za učesnike
Razvojne smetnje za učesnike
 
Inkluzivno obrazovanje vrtic po mjeri djeteta-radni zadatak
Inkluzivno obrazovanje vrtic po mjeri djeteta-radni zadatakInkluzivno obrazovanje vrtic po mjeri djeteta-radni zadatak
Inkluzivno obrazovanje vrtic po mjeri djeteta-radni zadatak
 

Aktivnosti za program obrazovanjem protiv predrasuda

  • 1. Aktivnost - Otkrivanje i uvažavanje razlika 15 min Procedura: Svi učesnici su na sredini prostorije.Voditelj saopštva (jedan po jedan), kriterijume za grupisanje. Poslije svakog izgovorenog kriterijuma, učesnici se kreću po prostoru i traže one sa istim karakterisikama i tako formiraju grupe. Kriterijumi za grupisanje: udata/oženjen, neudata/neoženjen, razvedena/razveden; horoskopski znak; hobi; godišnje doba; omiljena muzika; vrsta filmova Moguća pitanja za diskusiju: - Kako ste se osjećali kada ste bili u pojedinim grupama? - Da li ste se našli u nekoj grupi sa nekima za koje niste očekivali da će biti u istoj grupi?. - Da li ste nešto novo saznali o nekom? - Da li ste mislili da ste, u nekoj grupi slični i po drugim karakteristikama osim navedene? - Da li možete da odredite broj grupa kojima pripadate? - Da li je potrebno da budemo slični da bi smo sa nekim radili na zajedničkom zadatku? - Da li vas razlike, i na koji način ometaju u zajedničkom radu? Aktivnost - Grupna pripadnost 45 min Procedura: 1. Učesnici se dijele u parove, a zatim svako za sebe razmisli kojoj grupi nikako ne bi želio da pripada. Pod grupom se podrazumijeva skup osoba koje vole da rade slične stvari ili imaju slična interesovanja, slične osobine, ili rade zajedno neki posao... 5min. 2. Pored toga treba da smisle i jednu grupu, kojoj bi voljeli da pripadaju, a ne pripadaju joj trenutno. Ta grupa označava nešto što bi željeli da rade ili kakvi bi željeli da budu... 5min. 3. Slijedi razgovor u paru 5min. 4. Razmjena na nivou malih grupa (5 do 6 čalnova) 5min. 5. Predstavnici grupa, saopštavaju zanimljivosti iz diskusija 10min. Pitanja za razgovor: 10min. - Zašto su nam važne grupe kojima pripadamo? Šta dobijamo u njima? - Koliko pripadnost grupi utiče na naše stavove i ponašanje? - Da li ponekad, pripadnost grupi biva ograničenje za nas i zašto? - Kako u okviru grupe zadržavamo pravo da budemo posebni? Da li je to uvijek moguće...? Aktivnost - Pozdravljanje 10 min Procedura: Papire sa ispisanim pozdravima staviti u šešir (onoliko papira koliko je učesnika).Svako uzima jedan papirić iz šešira i miješa se sa ostatkom grupe, pozdravljajući se na način opisan na papiriću i uz izgovaranje svog imena Pozdravi:
  • 2. 1. Pozdravi se grljenjem i ljubljenjem tri puta u obraze 2. Pozdravi se grljenjem i ljubljenjem dva puta u obraze 3. Pozdravi se grljenjem i ljubljenjem četiri puta u obraze 4. Pozdravi se stavljanjem ruku u položaj za molitvu i klanjanje 5. Pozdravi se trljanjem noseva 6. Pozdravi se jako toplim, velikim zagrljajem 7. Pozdravi se jakim, sigurnim stiskom ruke 8. Pozdravi se laganim stiskom ruke, odstupajući dva koraka od osobe Kratka rasprava kao reakcija na aktivnost ne smije sadržati tendenciju ka stereotipiziranju, već može biti dobar uvod u sledeću aktivnost:  Moćete li pogoditi odakle pozdravi potiču  U kojoj mjeri su ovi pozdravi stereotipi; npr.imaju li svi Njemci jak stisak ruke?  Koji su vam pozdravi bili prijatni/neprijatni i zašto?  Jeste li se nekada obrukali u drugoj zemlji pri pozdravljanju?Npr.neko vas je toplo pozdravio sa tri poljupca, a vi ste se nespretno pomakli ne znajući tačno kakva je društvena procedura 9. Aktivnost - Razbijanje kruga 10 min Procedura: Podijeliti učesnike u grupe od po 5-6 članova; svaka grupa bira posmatrača i osobu koja će biti izvan grupe („autsajder“); ostali, spajanjem ramena oblikuju čvrst krug, bez međuprostora; zadatak „autsajdera“ je da uđe u krug, a zadatak kruga je da ga spriječi u tome; posmatrač bilježi strategije koje koristi „autsajder“ i oni u krugu. Uz to, pazi na vrijeme. Nakon 2-3 minuta, bez obzira da li je neko uspio razbiti krug ili ne, „autsajder“ mijenja ulogu sa nekim iz kruga; vježba je završena kada svi koji žele, probaju da razbiju krug. Pitanja za razmjenu u krugu: Kako ste se osjećali kao dio kruga? kao „autsajder“? Jesu li se, uspješni razbijači kruga osjećali drugačije od onih kojima to nije pošlo za rukom? Pitanja za posmatrače: Koje su bile strategije „autsajdera“? Kojim strategijama su se igrači u krugu branili od nasrtaja? 10.Aktivnost - Likovi na fotografijama 40 min Procedura: Izložene su fotografije ljudi ( 10 do 15kom.) različitih po rodu, starosti, fizičkim obilježjima, seksualnoj orijentaciji, osobenostima, interesima, standardu života, vjerovanjima. Svaka fotografija zakačena je na pola čarta tako da zauzima gornju četvrtinu, dok donji dio papira ostaje slobodan.Na ovom dijelu je zakačen „džep“ u koji će učesnici stavljati listice sa ispisanim prvim impresijama na svaki lik sa fotografije (15 min.). Nakon ispisivanja impresija, svaki par (ili trojka) učesnika uzima po jednu fotografiju (po izboru); parovi (trojke), redom, čitaju na glas ono što je zapisano na listicama u „džepu“. Po želji, učesnici komentarišu zapažanja u vezi pročitanih utisaka o likovima sa fotografija.(15 min.) Po slobodnom prostoru ispred učesnika rasporede se iste fotografije. Zadatak učesnika je da stanu pored lika koji bi željeli upoznati.. Sljedeći zadatak je da stanu pored lika koje nikako ne bi željeli da upoznaju.. Zapažamo koji likovi se najčešće biraju.
  • 3. Na nivou velike grupe komentariše se, iznose zapažanja, uočava uticaj predrasuda pri formiranju prvih utisaka... Učesnici se mogu pitati zašto postoji težnja da se odmah iznese prvi utisak o nekoj osobi koju prvi put vidimo. (10 min.) Aktivnost – „Vrteška sedmogodišnjaka“ 30 min. Cilj: učesnici će razmisliti o tome kako se složeniji sadržaji mogu objasniti djeci; postaće svjesni situacija u kojima često koristimo stereotipe i predrasude; tokom kratkog vremena, na malom prostoru, svaki učesnik će komunicirati pojedinačno, sa velikim brojem ljudi Procedura: Formiraju se dva kruga, unutrašnji i spoljašnji; svaki član iz unutrašnjeg, sjedi licem okrenut svom paru iz spoljašnjeg kruga. Zadatak: unutra su 7-ogodišnjaci koji pitaju, a spolja odrasli koji odgovaraju; Poslije svakog pitanja i dva minuta razgovora voditelj zamoli osobe iz spoljašnjeg kruga da ustanu i pomjere se za jedno mjesto ulijevo. Zatim postavlja drugo pitanje. Nakon 5-6 pitanja učesnici mijenjaju uloge. Oni iz spoljašnjeg kruga se sele u unutrašnji i postaju sedmogodišnjaci. (vrteška može sada da se okreće na drugu stranu. Slijedi još 5-6 pitanja Moguća pitanja: Šta znači debil? Zašto neka djeca, iako su velika, još ne govore? Kradu li Cigani djecu? Zašto neki ljudi ubijaju druge (ratuju)? Vidjela sam na TV-u kako se čike ljube, zašto to rade? Je li istina da žene nikad ne mogu da voze tako dobro kao muškarci? Zašto moja mama kaže da radi kao crnac? Zašto djeca koja su u kolicima idu u našu školu, što ne idu u neku njijhovu? Moja sestra kaže da su narkomani bolesni i da ih treba žaliti. Je li to u tačno? Zadnje pitanje ili dva, mogu sama da izmisle „djeca“ iz unutrašnjeg kruga (ili može: kako nastaju bebe? Gdje odlazi onaj ko umre?) Učesnici se vraćaju u krug i komentarišu aktivnost (kako su se osjećali u jednoj odnosno drugoj ulozi, šta im je bilo lakše...) Voditelj pita učesnike iz spoljašnjeg kruga je li bilo lako odgovoriti na postavljena pitanja? Jesu li oni što cenzurisali? Takođe, pita učesnike iz unutrašnjeg kruga jesu li išta razumjeli? Zatim, zamoli učesnike da razmisle kakvu vrstu odgovora djeca obično dobijaju, na ovu vrstu pitanja i kakve su posledice tih odgovora? Može se povesti šira rasprava o tome što mi, kao pojedinci i kao društvo možemo učiniti da popravimo tu situaciju? Ova vježba je koristan način prikazivanja kako je jak uticaj poruka primljenih u djetinjstvu – od porodice, medija, prijatelja, priča, heroja...