Årsberetning2010
Fokus2  |  Årsberetning  |  Frederiksberg Boligfond    Fokus                       Ledelsesb...
Fokus                                              Frederiksberg Boligfond  ...
Fokus4  |  Årsberetning     |  Frederiksberg Boligfond    HOVED – OG NØGLETAL     Mio.          ...
Fokus                                              Frederiksberg Boligfond ...
Fokus6  |  Årsberetning  |  Frederiksberg Boligfond    ÅRETS BYGGEPROJEKTER    Også i 2010 blev renoveringen a...
Fokus                                              Frederiksberg Boligfond ...
Fokus8  |  Årsberetning  |  Frederiksberg Boligfond    SAMFUNDSANSVAR ER OGSÅ GOD    FORRETNING    I 2009 ...
Fokus                                               Frederiksberg Boligfond ...
Fokus10  |  Årsberetning  |  Frederiksberg Boligfond     NYT ONLINE OPNOTERINGSSYSTEM     Frederiksberg Bolig...
Fokus                                              Frederiksberg Boligfond ...
Fokus12  |  Årsberetning  |  Frederiksberg Boligfond     STREET PARTY I LINDEVANGSPARKEN     I forbindelse me...
Fokus                                                  Frederiksberg Boli...
Ledelseberetning14  |  Årsberetning  |  Frederiksberg Boligfond     LEDELSESBERETNING 2010     Frederiksberg ...
Ledelseberetning                                              Frederiksberg ...
Ledelseberetning16  |  Årsberetning  |  Frederiksberg Boligfond     brug af Discounted Cash Flow model for    ...
1. januar - 31. december  |  Årsregnskab                                        ...
Årsregnskab   |  1. januar - 31. december18  |  Årsberetning  |  Frederiksberg Boligfond     anskaffelsen indt...
1. januar - 31. december  |  Årsregnskab                                   Frederiks...
Årsregnskab   |  1. januar - 31. december20  |  Årsberetning   |  Frederiksberg Boligfond     BALANCE     ...
1. januar - 31. december  |  Årsregnskab                            Frederiksberg Boligfon...
Årsregnskab   |  1. januar - 31. december22  |  Årsberetning   |  Frederiksberg Boligfond     PENGESTRØMSOPGØR...
1. januar - 31. december   |  Årsregnskab                                       ...
Årsregnskab   |  1. januar - 31. december24  |  Årsberetning   |  Frederiksberg Boligfond     NOTER     No...
1. januar - 31. december   |  Årsregnskab                                       ...
Frederiksberg Boligfond Aarsberetning 2010
Frederiksberg Boligfond Aarsberetning 2010
Frederiksberg Boligfond Aarsberetning 2010
Frederiksberg Boligfond Aarsberetning 2010
Frederiksberg Boligfond Aarsberetning 2010
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Frederiksberg Boligfond Aarsberetning 2010

1,095 views

Published on

Frederiksberg Boligfonds beretning praesenterer aarets regnskab samt giver et indblik i fondens mange nye tiltag i 2010.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,095
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Frederiksberg Boligfond Aarsberetning 2010

 1. 1. Årsberetning2010
 2. 2. Fokus2 | Årsberetning | Frederiksberg Boligfond Fokus Ledelsesberetning Årsregnskab Forord 3 Ledelsesberetning 2010 14 Anvendt regnskabspraksis 17 Hoved – og nøgletal 4 Frederiksberg Boligfond 14 Resultatopgørelse 19 §5 stk. 2 – En paragraf for Deltagerfrekvens bestyrelsen 14 Balance 20 bedre boliger 5 Resultat og status 15 Pengestrømsopgørelse 22 Årets byggeprojekter 6 Strategi for fremtidens boligfond 15 Noter 23 Samfundsansvar er Anvisning af boliger 15 Påtegninger 28 god forretning 8 Moderniseringer 15 Ledelsespåtegning/bestyrelsen 29 Nyt online opnoteringssystem 10 Ejendomme 15 Livet tilbage til Lindevangen 11 Finansielle risici 16 Street Party i Lindevangsparken 12 Forventninger til 2011 17 Anvisninger 2010 13 Frederiksberg Boligfond Telefon: 33 11 20 80 Revisor c/o PrivatBo A.M.B.A. af 1993 Fax: 33 11 74 02 Ernst & Young Dahlerupsgade 5, 4 sal Hjemmeside: www.frederiksbergboligfond.dk Godkendt Revisionspartnerselskab 1603 København V CVR-nr.: 43 40 75 11 Bank Stiftet: 10. april 1991 Danske Bank A/S Regnskabsår: 1. januar - 31. december
 3. 3. Fokus Frederiksberg Boligfond | Årsberetning | 3MENNESKELIGE RESSOURCER EROGSÅ GOD ØKONOMIFrederiksberg Boligfond har i kølvandet på et par år med økonomiske udfordringer, måtte træffenogle hårde økonomiske beslutninger for at sikre fondens fremtid, men heldigvis blev 2010 også etår med nye positive takter, hvor beboersociale tiltag og sponsorater blev opprioriteret. fondsbestyrelsen en ny kurs an, og i 2011 – igen med Frederiksberg Bolig- flyttede fokus fra sportsklubberne til fond på sidelinjen. mere beboersociale tiltag. Men én ting er det sociale ansvar, en Der er nemlig god økonomi i glade anden er ansvaret for miljøet. Det er beboere og et godt og trygt nærmiljø. derfor også vigtigt, at tænke miljø- og Derfor ser fonden det som en udbytte- bæredygtighed ind i fondens arbejde. rig investering at være primus motor Med ansættelsen af en miljø- og CSR på store boligsociale projekter. De to konsulent i 2010, optrappede Fre- primære var pilotprojektet ”Haver i deriksberg Boligfond også på dette Lindevangsparken”, der kom i stand i område. I 2011 vil fokus være på bæ- samarbejde med Frederiksberg Kom- redygtige renoveringer og energiop- munes Vej- og Parkafdeling. Frederiks- timering på fondens 21 ejendomme.Fordi det er en af Frederiksberg Bo- berg Boligfond sponserer planterne og Tiltag der både vil gavne miljøet ogligfonds målsætninger at fremme kommunen stiller en række bede til beboernes pengepunge.boligkulturelle og boligproduktive rådighed for beboere fra fondens ejen-formål i Frederiksberg Kommune, domme i Lindevangskvarteret. Planen Vi må i bestyrelsesarbejdet nemlig al-arbejdes der kontinuerligt i fonden er, at de i løbet af foråret og sommeren drig glemme, hvad fondens eksistens-på at forbedre livskvaliteten for Fre- 2011 har hver deres lille ”have” i den grundlag er: Beboerne. Frederiksbergderiksbergs borgere. Dette arbejde lokale park. En have de kan beplante, Boligfond skal derfor altid væregiver sig for eksempel til udtryk i som de vil, og som de har ansvaret for synonymt med sunde rentable ejen-bidrag til projekter vedrørende by- fra start til slut. Kvarterets beboere in- domme, gode boliger og ikke mindstfornyelses-, boligforbedrings-, æl- viteres med andre ord til at tage ejer- glade lejere. For bestyrelsens vigtigstedrebolig- og ungdomsboligudvikling skab i deres lokalmiljø og aktivt tage opgave handler om mennesker, omi samarbejde med kommunen. del i de rekreative områder. deres hjem, deres hverdag. Kort sagt, det handler om deres liv.Menneskelige ressourcer er nemlig Årets andet store sponsorat havdeguld værd. Det ved Frederiksberg Bo- også Lindevangsparken som omdrej-ligfond. Derfor har fonden i de senere ningspunkt. Det børne- og ungdoms- Med venlig hilsenår gået skridtet videre og afsat midler, sociale initiativ, éndagsfestivalender er øremærket til at tilgå borgerne Street Party i Parken, løb af stablen ipå Frederiksberg. Det har hidtil drejet september 2010 med fonden som ensig om sponsorater til børn og unge af de primære bidragsydere. Visioneni fire lokale Frederiksberg baserede var at bringe kulturlivet hjem til folk,sportsklubber samt lokaleudlån til der ellers normalt ikke benytter sig afdet boligsociale tiltag Lindebutikken i byens mange tilbud. Arrangementet Jens Peter FabriciusLindevangskvarteret. Men i 2010 slog blev så stor en succes, at det gentages Formand for Frederiksberg Boligfond
 4. 4. Fokus4 | Årsberetning | Frederiksberg Boligfond HOVED – OG NØGLETAL Mio. 2010 2009 2008 2007 2006 Hovedtal Resultat Indtægter 136 133 127 121 117 Resultat af udlejningsvirksomhed 51 53 44 47 40 Værdiregulering (netto) -60 -857 -1.351 -35 1.999 Resultat før finansielle poster -8 -804 -1.307 12 2.039 Finansielle poster -41 -42 -35 -45 -28 Årets resultat før skat eksl. værdireg. 10 11 9 -33 2.011 Resultat før skat -50 -846 -1.342 -33 2.011 Årets resultat -37 -618 -1.006 -24 1.511 Balance Anlægsaktiver 2.264 2.220 3.075 4.218 4.179 Aktiver i alt 2.282 2.245 3.081 4.222 4.187 Egenkapital 580 618 1.236 4.603 4.629 Årets investering i materielle anlægsaktiver 42 75 139 75 126 Nøgletal Direkte afkast, eksisterende ejendomme i pct. (1) 2,32% 1,72% 1,15% 1,23% 1,05% Total afkast, eksisterende ejendomme i pct. (2) -0,38% -26,15% -35,30% 0,31% 53,27% Egenkapitalforrentning pct. (3) -6,18% -91,27% -61,89% -0,52% 52,78% Etageareal (1.000 kvm) 188 188 187 187 186 Gennemsnitlig udlejningsprocent (4) 99,21% 99,65% 99,79% 99,66% 99,18% Gennemsnitlig vægtet afkastkrav i pct. (5) 2,91% 2,53% 1,73% - - Bogført værdi i kr. pr. kvm. (6) 11.998 11.788 16.395 22.568 22.357 Definitioner af nøgletal: (1) Resultat af udlejningsvirksomhed ekskl. værdiregulering af ejendomme i pct. af basiskapital. Basiskapital omfatter ejendommens bogførte værdi primo med tillæg af vægtede nyinvesteringer og med fradrag af vægtet resultat for udlejningsvirksomhed ekskl. Værdiregulering. (2) Resultat af udlejningsvirksomhed inkl. værdiregulering i pct. af basiskapitalen. (3) Årets resultat i pct. af årets gennemsnitlige egenkapital. (4) Gennemsnitlig udlejning i pct. målt på lejeindtægter. (5) Vægtet gennemsnit i de afkastkrav, der er lagt til grund for værdiansættelsen af de enkelte ejendomme. (6) Beregnet i forhold til det samlede areal jf. ultimo året. Indtœgter og resultat af ordinær drift Egenkapital og balance Udlejninger og m2-indtægter Indtægter Resultat af Egenkapital Balance Udlejninger Indtægter pr. m2 ordinær drift mio. kr. mio. kr. mio. kr. kr. 140 25 5000 500 750 120 20 4000 400 600 100 80 15 3000 300 450 60 10 2000 200 300 40 50 1000 100 150 20 0 0 0 0 0 06 07 08 09 10 06 07 08 09 10 06 07 08 08 10
 5. 5. Fokus Frederiksberg Boligfond | Årsberetning | 5§5 STK. 2 – EN PARAGRAF FOR BEDRE BOLIGERI slutningen af 2010 besluttede Frederiksberg Boligfonds bestyrelse, at fraflyttede lejemål fremad-rettet skal renoveres efter § 5 stk. 2 i Boligreguleringsloven.Formålet var at styrke fonden økono- Der er i forvejen en del lejemål, der er flere velstillede lejere og børnefamilier,misk, så ejendommene sikredes for renoveret – enten i forbindelse med en der har brug for funktionelle, rummeligefremtiden. Det blev i samme ombæring byfornyelsesproces eller som enkeltre- og indflytningsklare boliger. Med andreogså besluttet, at der skulle fastlægges novering efter en fraflytning. Admini- ord vil Frederiksberg Boligfonds boligeren procedure for hvordan, renoverin- strator har sat proceduren i system, alle i en nær fremtid i større grad afspejlegerne efter paragraffen skulle gribes an. ledigblevne lejligheder bliver vurderet, den alsidige borgersammensætning,Der skulle endvidere udfærdiges en over- og opfylder en lejlighed betingelserne der udgør Frederiksberg Kommune. Fre-sigt over de lejemål, der kvalificerede for en renovering efter § 5 stk. 2, igang- deriksberg Boligfond lever således op tilsig til en renovering efter paragraffen. sættes renoveringen. Der er således fuld sin strategi som bl.a. går på at fremtids- styr på udviklingen og renoveringen af sikre sine boliger. Frederiksberg Boligfonds boligmasse. §5 stk. renoveringer er efterhånden mere og mere benyttet. Indenrigs- og Socialministeriet har gennemført en Fakta spørgeskemaundersøgelse, der viser, Siden 1. juli 1996 har der i regule- at der i 2006 er blevet udlejet mellem rede kommuner været mulighed 17-20.000 boliger efter § 5, stk. 2 i Bo- for at private udlejningsboliger, ligreguleringsloven. Omkring 75 pct. af som er gennemgribende forbedret de boliger, der er blevet renoveret efter kan genudlejes til en husleje, der paragraffen, finder man i hovedstads- ikke væsentligt overstiger det leje- området samt Århus, Odense og Aal- des værdi, jf. § 5, stk. 2 i boligregu- borg Kommune. En af konsekvenserne leringsloven. Bestemmelsen gæl- af renoveringerne efter den nye paragraf der for udlejningsboliger i store er, at lejlighederne efter forbedringerne private udlejningsejendomme og kan udlejes til en mere tidssvarende anvendes overvejende i forbin- husleje. Dette kan betyde, at antallet delse med en fraflytning. af interne flytninger i Frederiksberg Boligfond vil falde og at beboersam- Kilde: mensætningen som en følge heraf www.ejendomsforeningen.dk langsomt vil ændre sig til at omfatte
 6. 6. Fokus6 | Årsberetning | Frederiksberg Boligfond ÅRETS BYGGEPROJEKTER Også i 2010 blev renoveringen af en af fondens ejendomme færdigafsluttet og en gruppe glade beboere kunne vende tilbage til istandsatte boliger med nye køkkener og bad, der har også været en række mindre renoveringsarbejder, for eksempel på Svalegården, der har fået nye vinduer og altaner – og så er endnu et stort renoveringsprojekt blevet godkendt. Svalegården I løbet af efteråret og vinteren 2010- lydisolerede på grund af den megen tra- også blevet ombygget, således at alle 2011 gennemgik Svalegården en om- fik på vejene. altaner bliver ens at se på og ens at op- fattende vinduesudskiftning. Udskift- Vinduerne og altandørerne er højener- holde sig på. Udover ombygningerne er ningen har længe været tiltrængt og nu gibesparende. Den ekstra lydisolering samtlige altaner blevet eftergået og re- er tiden endelig kommet. Arbejdet med er udført i forbindelse med projektet noveret. Det har været op til de enkelte vinduesudskiftningen startede i opgang Støjpartnerskab sammen med beboere at stemme om, hvorvidt de ville 53 th. på Peter Bangs Vej og sluttede i Frederiksberg Kommune. have altaner eller ej. samme opgang 53 tv. De nye vinduer har alle koblede rammer med termoru- I forbindelse med isætningen af de nye Det samlede projekt på Svalegården for- der inderst. Mod Peter Bangs Vej samt vinduer, vil der i udvalgte opgange også ventes afsluttet senest medio 2011. Dalgas Boulevard er vinduerne desuden blive opsat altaner. Gamle altaner er
 7. 7. Fokus Frederiksberg Boligfond | Årsberetning | 7Renoveringen af Wilkenbo Rolfshus Løbende moderniseringerI 2010 blev det endeligt besluttet, at Rolfshus er klassificeret som bevarings- Fonden har i mange år løbende moder-den sidste ikke-moderniserede af fon- værdig, og Frederiksberg Boligfond har niseret fraflyttede lejligheder. Dette æn-dens ejendomme i Lindevangskvarte- gerne villet sikre ejendommens særlige dres der ikke på, men i 2010 blev detret, Wilkenbo, også skulle igennem en kvaliteter gennem byfornyelsessagen. besluttet, at Frederiksberg Boligfondgennemgribende renoveringsproces. Rolfshus indeholder 50 stk. 2, 3 og fremadrettet skal enkeltrenovere efterPlanlægningsfasen pågår stadig, og der 4 værelses lejligheder fra ca. 65 m2 § 5 stk. 2, da det både kan styrke fon-har været afholdt en række informati- til knap 100 m2. Selve renoveringen dens økonomi og samtidig sikre at fon-onsmøder. Moderniseringen betyder omhandlede nyt tag, omfugning af alle den også i fremtiden kan tilbyde mo-blandt andet, at der skal etableres ba- facader, maling og istandsættelse af derne og tidssvarende boliger.deværelser i de 70 boliger, der ikke har vinduer og gadedøre, renovering af ho-badeværelse nu. Køkkenerne skal skiftes vedtrappen samt etablering af wc/badud, og der skal nyt tag på ejendommen. og nye køkkener – og som noget ganskeFor at finansiere en del af udgifterne, vil særligt – etablering af 9 nye familieven-der blive etableret familievenlige tagbo- lige duplex lejligheder på 4/5. sal.liger med elevatoradgang. Ejendommen stod færdigrenoveretDen foreløbige tidsplan forudsætter, at sommeren/efteråret 2010 og indflyt-projektet bliver fysisk gennemført i pe- ningen skete løbende fra 1. juni 2010rioden fra august 2012 til marts 2014. til 1. oktober 2010 efterhånden somPå www.privatbo.dk kan du løbende opgangene blev færdigrenoveret.læse hvad status på renoveringsprojek-tet er, herunder findes materialet fra deafholdte orienteringsmøder omkringWilkenbos renovering.
 8. 8. Fokus8 | Årsberetning | Frederiksberg Boligfond SAMFUNDSANSVAR ER OGSÅ GOD FORRETNING I 2009 vedtog Frederiksberg Boligfond en strategi for fremtiden, der fastlagde en række værdier og visioner for fondens arbejde og udvikling i forhold til miljø, sociale forhold, lejere og økonomi. Fon- den ville med denne strategi gerne påtage sig et socialt ansvar i måden, den driver forretning på. Det kaldes også Corporate Social Responsibility (CSR). I 2010 tog Frederiksberg Boligfond hul vice, og en indikator til at redegøre for nærmiljø og sociale forhold, lejere på det store arbejde med implemente- dette kunne for eksempel være en opgø- og økonomi. ringen af de i strategien formulerede relse af, hvor mange procent af lejerne mål og værdier samt sikringen af, at de der henholdsvis giver udtryk for god og Miljø og Bæredygtighed i bliver omsat til handling i fondens dag- dårlig service fra år til år. Fonden har i CSR arbejdet lige arbejde. Første skridt er således at 2010 fokuseret på miljø og bæredygtig- I 2010 påbegyndte Frederiksberg Bo- definere de indikatorer, der kan anven- hed i arbejdet med social ansvarlighed. ligfond at realisere de målsætninger på des til at vurdere, om de overordnede Derfor kan den i 2011 redegøre for, om miljøområdet, der var formuleret i stra- målsætninger og værdier bliver udført målsætningerne på miljøområdet im- tegirapporten fra 2009. Fonden beslut- og realiseret i praksis. På miljøområdet plementeres og omsættes til handling. tede således at reducere CO2-udlednin- vil fonden for eksempel gerne reducere Det er fondens hensigt fremover at gen og forbruget af vand, varme og el på vandforbruget. En indikator for opnå- kunne redegøre for ikke-finansielle de 21 ejendomme, og der blev igangsat ede vandbesparelser i fonden, kunne data, samt hvordan virksomhedens en registrering af energiforbruget samt derfor være en opgørelse over forbruget visioner og målsætninger gennemføres. set på mulige løsningsmodeller for gen- af vand målt i kubikmeter. I relation til Det kan for eksempel være i relation til nemførelsen af de formulerede mål. lejerne vil fonden gerne stå for god ser- visioner der, udover miljø, også vedrører Fonden har derudover foretaget ener- gimærkning, implementeret software til energistyring samt afdækket mulig- hederne for realisering af energibespa- rende projekter på ejendommene. CSR Energimærkning Virksomheders samfundsansvar el- Virksomheder kan rapportere om I 2010 energimærkede Frederiksberg ler Corporate Social Responsibility samfundsansvarlige CSR-aktiviteter Boligfond de første 6 ejendomme og (CSR), er betegnelsen for, at virk- ved at systematisere, dokumentere kortlagde dermed hvilke energibespa- somheder frivilligt integrerer hen- og kommunikere deres mål og re- rende og CO2-reducerende løsninger, syn til sociale og miljømæssige for- sultater. Et forretningsdrevet sam- der kunne komme i spil. Frederiksberg hold i deres forretningsstrategi og fundsansvar kan styrke en virksom- Boligfond ønskede detaljerede energi- aktiviteter. CSR-aktiviteter rækker heds konkurrencevene, indtjening, mærker til brug for dette arbejde, og ud over det ansvar, som virksomhe- legitimitet og fungerer samtidig det gjorde fonden så ved, i samarbejde der er pålagt ved den gældende lov- som et ledelsesværktøj. med en rådgiver, selv at udføre opgaven, givning. CSR kan f.eks. handle om: for på den måde at sikre en grundig Samfundsansvarlige aktiviteter i vurdering af de energibesparende mu- • at forbedre virksomhedens miljø- en virksomhed bygger på hensigter ligheder. Mærkningen af de resterende og klima præstationer i internationale konventioner om ejendomme forventes afsluttet medio • at udvikle ydelser der indeholder menneskerettigheder, arbejds- 2011. en social dimension tagerrettigheder, miljø og anti- Der er i 2010 ikke gennemført en vur- • at forbedre medarbejderforhold korruption. dering af eventuelle vandreducerende og arbejdsmiljø i virksomheden muligheder. En sådan vurdering vil blive • at forbedre virksomhedens lyd- Du kan blive klogere på CSR her: påbegyndt i 2011. hørhed i kunderelationer. www.unglobalcompact.org/Lan- Registrering af energi guages/danish/index.html og vandforbrug I 2010 implementerede Frederiksberg Boligfond et energistyringssoftware,
 9. 9. Fokus Frederiksberg Boligfond | Årsberetning | 9Ejendommenes samlede fjernvarme forbrug 2010 samarbejde med Bygherreforeningen, Ejendomsforeningen Danmark samt Grundejernes Investeringsfond om, hvordan energirenoveringer i lejeboliger kan realiseres, så besparelserne kom- Mwh mer lejere og miljøet til gavn.4000 Projektet Energirenoveringer for le- jere forventes opstartet medio 2011.3000 Projektets formål er blandt andet at udarbejde en model for energirenove- ringstilbud, synliggøre energiforbruget2000 på ejendommene for lejerne samt in- formere om besparelsesmulighederne. Projektet tager udgangspunkt i en1000 enkelt af Frederiksberg Boligfonds ejen- domme, men skal danne model for en landsdækkende undersøgelse af lejeres interesse for besparelsesmuligheder. 0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug sep Okt Nov Dec Frederiksberg boligfond har i 2010 op- nået mulighed for at få støtte fra stats- lige fonde til at gennemføre energireno-hvor forbruget på samtlige forbrugsmå- målene i 2010. Målsætningen i strate- veringsprojekter i ejendommene.lere kan registreres. Således bliver det girapporten fra 2009 om at formulere I 2011 er det derfor planen, at Frede-fremover muligt for Frederiksberg Bolig- klimamål gældende for en 10-årspe- riksberg Boligfond vil præsentere lejernefond at vurdere forbruget i forhold til de riode, videreføres derfor til 2011. for energibesparende muligheder ioverordnede reduktionsmålsætninger, ejendommene og i forlængelse af detteda der indsamles data på de nødvendige Energibesparelser tilbyde konkrete forslag til, hvordan derindikatorer. Frederiksberg Boligfonds I 2010 er Frederiksberg Boligfond gået kan gennemføres energirenoveringermålsætning er at reducere forbruget af i dybden med at afdække mulighederne med korte tilbagebetalingstider i envand, el og varme samt sænke Co2 ud- for at tilbyde lejerne energibesparende huslejefinansieret ordning.ledningen. I 2011 vil Frederiksberg Bo- løsninger i en huslejefinansieret ord-ligfond derfor arbejde på at synliggøre ning. Derfor har fonden indgået etresultaterne af de enkelte ejendomme-nes energiforbrug og CO2 udledning, såforbruget og eventuelle besparelser kansammenlignes ejendommene imellem. Nøgletal for Frederiksberg Boligfonds samlede forbrug 2010Klimamål Fjernvarme 24.321 MWhI 2010 startede fonden en undersøgelse Vand 185.472 m³af, hvor meget CO2-udledningen kanreduceres med de næste 10 år. Vurderin- Samlet udledning 2010gen forventes først afsluttet i 2011, og CO2 udledning, som følge af fjernvarmeforbrug 2.675 tonder har derfor har ikke været et tilstræk-keligt datagrundlag til at opstille klima-
 10. 10. Fokus10 | Årsberetning | Frederiksberg Boligfond NYT ONLINE OPNOTERINGSSYSTEM Frederiksberg Boligfond vil gerne yde den bedst mulige service over for beboere og andre samar- bejdspartnere. Derfor arbejdes der hele tiden på at optimere og effektivisere de forskellige ydelser og arbejdsgange, fonden tilbyder sine interessenter. Et af de områder, der i fondens optik, administrationsbranchen. I fællesskab være de gældende, og de opnoteredes kunne blive bedre, er ventelisteopno- med UNIK implementeres ikke blot det oplysninger i administrationen altid vil teringen. Derfor er der længe blevet eksisterende webventelistemodul, men være ajourført. Det er også igennem arbejdet på at finde frem til en løsning, løsningen videreudvikles også, så den det nye webventelistesystem, at bolig- der ikke kun er mere effektiv for fondens er skræddersyet til Frederiksberg Bolig- administrationen automatisk udsender boligadministration, men som også fonds unikke behov. boligtilbud, når en ansøgers anciennitet kan tilbyde en hurtig, let og overskuelig er høj nok. adgang til opnoteringssystemet for Fre- Det nye system har fonden valgt at deriksberg Boligfonds eksisterende og kalde for ”Webansøger”, og i foråret Webventelistesystemet gør det muligt fremtidige beboere. 2011 vil det blive implementeret via et for eksisterende beboere og boligsø- link på Frederiksberg Boligfonds admi- gende at administrere deres opnote- I løbet af vinteren 2010-2011 har der nistrators hjemmeside: www.privatbo. ringer. De kan også til hver en tid rette derfor været nedsat en arbejdsgruppe, dk. Webventelistesystemet arbejder i deres personlige informationer samt der har undersøgt de mange mulighe- direkte sammen med UNIK, der er opnotere sig, når en venteliste åbnes. der på markedet og efterfølgende har Frederiksberg Boligfonds overordnede Ved hjælp af et simpelt brugernavn og indgået en aftale med UNIK, der er to- administrationssystem. Det betyder, at kodeord får de via Webventeliste adgang talleverandør i IT-løsninger til ejendoms- de korrekte informationer hele tiden vil til samtlige åbne ventelister i Frede- riksberg Boligfond, deres eksisterende opnoteringer og alle relevante informa- tioner omkring fondens ejendomme og boligtyper. Beboere og boligsøgende vil fra foråret 2011 med andre ord få fuld kontrol over, hvad de oplyser samt, hvordan de vil være opskrevet til fon- dens ejendomme.
 11. 11. Fokus Frederiksberg Boligfond | Årsberetning | 11LIVET TILBAGE TIL LINDEVANGENIgennem det seneste årti har området mellem Peter Bangs Vej og Nyelandsvej på Frederiksbergundergået en dramatisk forandring.Parken, der lagt navn til bydelen, målrettet investeret i at renovere dens sammen til familievenlige penthouse-strækker sig mellem Finsensvej og P. ni ejendomme i og omkring Lindevangs- lejligheder. Det er en rigtig fornuftigG. Ramms Allé som en grøn oase. Her kvarteret. Det har været en møjsomme- udnyttelse af ressourcerne – ikke kuner der rigeligt med plads til at lege, lig og langtrukken proces, men nu er der for ejendommen – men også for fondendyrke sport eller se årstiderne skifte fra ikke længe til at frugterne af det hårde og for Frederiksberg generelt. Disseen af de mange opstillede bænke. For arbejde, kan høstes. penthouselejligheder er normalt me-nogle år siden blev Lindevangsparkens get attraktive, og lejeindtægten herfralegeplads renoveret, og nu er det også Ringen sluttes bidrager til renoveringen af de øvrigekommet på tale, at en mere omfat- For nu er ringen snart sluttet. I de næste lejligheder. I forbindelse med etable-tende opdatering af hele det grønne to år vil Wilkenbo, der er den sidste ikke- ringen af de nye tagboliger, vil der ogsårekreative område på Frederiksberg skal renoverede af fondens ejendomme i om- blive opsat elevatorer, så lejlighedernefinde sted. For når kvarteret nu er blevet rådet, komme under kærlig behandling kan blive udlejet til dem, de er beregnetså indbydende og attraktivt, så skal for at stå indflytningsklar og istandsat til: Børnefamilierne.Lindevangens hjerte også have et skøn- i 2014. Planen er, at Wilkenbo, i trådhedsløft, der kan matche områdets nye med fondens andre renoverede ejen- Når der i 2014 bliver afholdt indflyt-helhedsindtryk. domme, skal have nye køkkener, bade- ningsgilde på Wilkenbo, markerer det værelser samt nyt tag. Der vil, i modsæt- ikke alene afslutningen på WilkenbosKvarteret, der blev bygget i 1920’erne, ning til Frederiksberg Boligfonds andre renovering, det sætter også et flotbar før i tiden præg af at være nedslidt otte ejendomme i kvarteret, ikke ske punktum for den lange udvikling, Linde-og træt, men fremstår i dag med flotte nogen lejlighedssammenlægninger i Wil- vangskvarteret har været igennem.Detvelholdte veje og nyrenoverede tidssva- kenbo i forbindelse med renoveringen. kan nu fremstå som et tidssvarende,rende boliger. En forandring som Frede- attraktivt og familievenligt kvarter, hvorriksberg Boligfond på mange områder Til gengæld vil noget af arbejdet blive der er plads til alle og lys og luft til leg ikan være med til at tage æren for. Fon- finansieret ved, at man inddrager Lindevangsparken.den har nemlig igennem det seneste årti ejendommens tørrelofter og slår dem
 12. 12. Fokus12 | Årsberetning | Frederiksberg Boligfond STREET PARTY I LINDEVANGSPARKEN I forbindelse med fastlæggelsen af Street Party er en del af et omfattende der kedede sig. Så på trods af gråt og Frederiksberg Boligfonds strategi for nationalt initiativ, hvor kommuner, regnfuldt vejr, blev arrangementet en fremtiden, blev det besluttet at afsætte klubber, kulturinstitutioner, NGO’ere succes for både de optrædende kunst- et årligt sponsoratbeløb, der skulle samt boligselskaber søger at forbinde nere og det fremmødte publikum – der øremærkes til at støtte Frederiksberg det etablerede kulturliv til børn og helt efter planen mestendels udgjorde Kommunes kulturelle og boligsociale unge fra lokalområderne. Selve idéen børn fra Lindevangskvarteret. Street aktiviteter med hovedfokus på børn til musikfestivalen kommer fra Music Party markerede således startskuddet og unge. I de seneste 2 år har fonden From Around, som hører under verdens til nye tider for en bydel, der i de senere således sponseret 4 lokale sportsklub- største begivenhed for verdensmusik år har udviklet sig til et attraktivt og ber, den boligsociale café Lindebutikken WOMEX, som løber af stabelen i hele indbydende kvarter, hvor folk gerne vil i Lindevangskvarteret samt deltaget Danmark i perioden 2009-2011. Music slå rødder. aktivt i finansieringen, planlægningen From Arounds fremmeligste opgave er og gennemførelsen af Street Party i netop at formidle verdensmusik af høj Lindevangsparken, som blev afholdt i kvalitet til hele befolkningen. Dette in- september 2010. volverer blandt andet at deltage i tvær- faglige samarbejder, som kan fremme Street Party er en 1-dags musikfestival, danskernes tilgang til kulturlivet. Set i hvis hovedformål er at bringe musik og lyset af dette perspektiv var det oplagt kultur til de bydele og de børn og unge, for Frederiksberg Boligfond at gå ind og der ellers ikke normalt deltager aktivt støtte arrangementet i parken, der ud- i de kulturtilbud, der året rundt finder gør hjertet af Lindevangskvarteret, hvor sted landet over. I forbindelse med fonden har 9 af sine 21 ejendomme. Street Party-arrangementet blev der i månederne op til begivenheden endvi- Det var en positiv overraskelse at se dere afholdt forskellige workshops i for så mange af kvarterets børn og unge eksempel hip hop-dans, rap samt foto- støtte op omkring et kulturfremmende grafi, der så blev fremvist for publikum initiativ i en park, der ellers har lidt un- på selve dagen for festivalen. der kriminalitet og utilpassede unge,
 13. 13. Fokus Frederiksberg Boligfond | Årsberetning | 13ANVISNINGER 2010I 2010 blev 13,52 % af fondens boliger genudlejet. Det er en lille stigning i forhold til 2009. I 2010 blev 321 boliger genudlejet, Fraflyttere og indflyttere Anvisning af lejlighederhvilket svarer til 13,52 % af den samlede 2004-2010 2009-2010boligmasse i Frederiksberg Boligfond. Imodsætning til 2008 og 2009 kom deri 2010 flere regulære genudlejninger Beboerbarn Bytte Eksternvia ventelisterne. Det skyldes, at fonden Sociale Intern Annoncereti de foregående år har disponeret over anvisningerledige lejligheder til egen genhusning i Fraflyttere Indflyttere Personale Permanent genhusningforbindelse de omfattende renoverin- 500 200ger, der i de senere år er foretaget påmange af fondens ejendomme. Da der 400 150har været en lille pause i ejendomsreno- 300 100veringerne, var der ingen genhusningeri fonden i 2010, hvilket har åbnet op 200 50for flere regulære genudlejninger. Her- 100 0 04 05 06 07 08 09 10udover er 36 ledigblevne boliger blevet 09 10 09 10 09 10 09 10 09 10 09 10 09 10 09 10moderniserede og 2 erhvervslejemål og67 bilejemål er blevet genudlejet. Anviste lejligheder Anvisning af lejlighederSociale anvisninger fordelt på rum 2010I 2010 modtog og behandlede Frede-riksberg Boligfond 31 ansøgninger omen social anvisning. 3% 6-8 rum 0% Personale 3% 5 rum 1 rum 0% 4% Permanent Genhusning Beboerbarn 5% Bytte 3%Heraf blev 22 ansøgninger godkendt. 14% 4 rum 7% AnnonceretLigesom i 2009 blev 14 boligsøgendeanvist en bolig som social anvisning i 2 rum 49% 22% Internløbet af 2010. 7 boligsøgende, med Ekstern 54%status som social anvisning, venter sta- 31% 3 rum 5% Hjælpesagdig på at blive anvist en bolig. Alle 7 afdisse boligsøgende er blevet godkendti 2010. 6 ansøgninger er blevet afvistmed begrundelsen, at de ikke opfylderde kriterier, som Frederiksberg Bolig- år efter indflytning i hidtidig bolig. Der ses hos fonden, hvis beboeren skulle for-fond har fastlagt eller fordi dokumenta- er modtaget, men blevet afvist 2 ansøg- tryde sin fraflytning og ønsker at flyttetionen har været utilstrækkelig. 2 ansø- ninger om dispensation til at komme på tilbage til en af fondens ejendomme. Igere har modtaget flere tilbud, som de intern venteliste inden 2 år efter indflyt- 2010 blev der udstedt 11 boliggarantibe-har afslået uden rimelig begrundelse, ning i hidtidig bolig. viser, og der har været 1 fraflyttet beboer,og de er som følge heraf blevet udmeldt som har valgt at benytte sig af beviset.fra ventelisten. Yderligere 2 ansøgere, Ej realitetsbehandletder tidligere var godkendt, har selv fundet 4 ansøgninger er blevet afvist uden rea-anden bolig i den mellemliggende periode litetsbehandling pga. manglende doku-og er som følge heraf blevet udmeldt. mentation eller begrundelse for ansøgning.Dispensationer BoliggarantibevisDer er modtaget og godkendt 1 ansøg- Boliggarantibeviset koster 750,00 kr.ning om opnotering på ekstern venteli- i administrationsudgifter og kan købesste, selvom ventelisten er lukket. Der er af Frederiksberg Boligfonds beboere vedmodtaget og godkendt 1 ansøgning om fraflytning. Garantibeviset er gældende iat komme på intern venteliste inden 2 3 år fra udstedelsesdatoen og kan indlø-
 14. 14. Ledelseberetning14 | Årsberetning | Frederiksberg Boligfond LEDELSESBERETNING 2010 Frederiksberg Boligfond i Frederiksberg Kommune. For eksempel Deltagerfrekvens bestyrelsen Frederiksberg Boligfond er den største ved at bidrage til projekter vedrørende Bestyrelsen har i 2010 afholdt seks mø- private udlejer på Frederiksberg. Fonden byfornyelses-, boligforbedrings-, ældre- der og et heldags strategiseminar. End- råder over 21 ejendomme, der næsten bolig- og ungdomsboligudvikling samt videre har bestyrelsen gået to guidede alle er moderniserede og står klar til tilsvarende boligsociale tiltag. ”rundture” i Fondens ejendomme og har fremtidens lejere. sammen spist to middage. Deltagelsen Frederiksberg Boligfonds bestyrelse ud- og engagementet i bestyrelsesmøderne Frederiksberg Boligfond er en erhvervs- peges af Frederiksberg Kommune, blandt har været meget flot og har sikret, at be- drivende fond, der udover at sikre beboerne og af KAB Fonden. Bestyrelses- styrelsen med flere nye medlemmer har balance mellem udgifter og indtægter, medlemmer i 2010: Formand Jens Peter fundet en god og stabil arbejdsrytme. også ønsker at generere et overskud, Fabricius, bestyrelsesmedlemmerne Desværre har deltagelsen i strategisemi- der sikrer forrentning af fondens akti- Alexandra Thygesen, Ali Maktabi, Bent naret ikke været tilfredsstillende, hvilket ver, således at fonden økonomisk bliver Christensen, Birthe Aasted, Carl Verner blev påtalt af formanden. rustet til at drive og udvikle de 21 ejen- Obel, Claus Wagenblast-Franck, Maria domme til glæde for fremtidens beboere Bille Høeg og Mette Bang Larsen. og interessenter. I starten af 2011 udtrådte Maria Bille Deltagerfrekvens i 2010 i % Det er fondens formål at drive fondens Høeg og Birthe Aasted. Frederiksberg ejendomsportefølje på en sådan måde, Kommunalbestyrelse har i stedet udpe- at den udnyttes bedst muligt i funktio- get Torben Krogh, og KAB Fonden har 100 nel henseende, og at der tilvejebringes udpeget Alfred Grinderslev. 80 den bedst mulige brugsøkonomi samt, at der efter aftale med Frederiksberg Frederiksberg Boligfond ejer 50 % af ad- 60 Kommune, gives anvisningsret til en del ministrationsselskabet PrivatBo og har til 40 af boligerne. selskabets bestyrelse udpeget 3 medlem- mer, nemlig Jens Peter Fabricius (næst- 20 Fonden ønsker endvidere at fremme bo- formand), Claus Wagenblast-Franck og 0 ligkulturelle og boligproduktive formål Bent Christensen. Møder Seminar I alt
 15. 15. Ledelseberetning Frederiksberg Boligfond | Årsberetning | 15Resultat og status Vedr. 1: Bestyrelsen for Frederiksberg beboere i 2010. Der er således tale omÅrets resultat, efter de foretagende Boligfond anser en bedre indtjening for en mindre stigning i genudlejningspro-dagsværdireguleringer af ejendomspor- at være nødvendig for at sikre fondens centen, som i 2009 var på 12 %. Den lilleteføljen, udgør et underskud på 37 mio. fortsat gode økonomi. Bestyrelsen har i stigning skyldes et ophold i interne gen-kr. efter skat mod et underskud på 618 den forbindelse besluttet ved fremtidige husninger i forbindelse med omfattendemio. kr. i 2009. Det skal dog bemærkes, lejlighedsmoderniseringer at fastsætte renoveringsprojekter af ejendommene.at Frederiksberg Boligfonds resultat lejen efter Boligreguleringslovensfør dagsværdireguleringer udviser et § 5, stk. 2, når dette er muligt. Fonden Moderniseringeroverskud på 10 mio. kr. mod 11 mio. kr. forventer herved i de kommende år Ejendommen Rolfshus, som indeholderi 2009. løbende at kunne forbedre fondens ind- 50 lejligheder, er blevet byfornyet og tjening og derved sikre et bedre afkast af alle beboerne flyttede tilbage til lejlighe-Fondens resultat før dagsværdiregule- fondens aktiver. derne i løbet sommeren 2010.ringer anses for at være tilfredsstillende,idet forventningen var et overskud før Herudover har fonden endvidere stillet Ejendommen Svalegården har fåetdagsværdireguleringer på 10 mio. kr. skarpt på den enkelte ejendoms øko- isat nye højenergibesparende vinduerFondens egenkapital andrager 580 mio. nomi, således at det kan sikres, at alle og altandøre samt påsat altaner. Eksi-kr. pr. 31. december 2010. 21 ejendomme genererer en passende sterende altaner blev i samme forbin- forrentning. Frasalg af enkelte ejen- delse renoveret.Fondens årsresultat er især påvirket domme vil kunne forekomme, såfremtaf værdireguleringen af renteswap, da bestyrelsen anser et tilbud for økono- Fonden fortsætter sin strategi med atrenten har været faldende i 2010, og misk fordelagtigt. modernisere boliger i forbindelse medfondens finansielle instrumenter var fraflytning og efter en nøje vurdering af,således negative med 34 mio. kr. pr. 31. Vedr. 2: Der er udarbejdet handleplaner om der er rentabilitet i sådanne moder-december 2010. for udvikling af en del af ejendomsporte- niseringer. føljen, og der er afsat midler til de nød-Strategi for fremtidens boligfond vendige indledende undersøgelser. EjendommeFrederiksberg Boligfond har vedtaget en Fondens ejendomme er værdiansatstrategi, der strækker sig over de kom- Vedr. 3: Fonden har stort fokus på dette til dagsværdi og værdireguleringernemende ca. 4 år. område, hvilket er blevet synliggjort ved føres over resultatopgørelsen. HverStrategien indeholder 3 temaspor, som er: ansættelsen af en CSR- og miljøkonsu- ejendom værdiansættes for sig, med lent, som skal sikre fremdriften på dette udgangspunkt i budgettet for det1. Fortsat økonomisk fokus på udvik- område. kommende regnskabsår. ling af ejendomsporteføljen2. Udvikling af effektiv drift, god service Anvisning af boliger Dagsværdien opgøres som nutidsvær- og høj kvalitet i opgaveløsningen 321 lejemål, svarende til 13,5 % af Fre- dien af de forventede fremtidige pen-3. Bæredygtighed og miljø deriksberg Boligfonds boliger, skiftede gestrømme fra ejendommens drift ved
 16. 16. Ledelseberetning16 | Årsberetning | Frederiksberg Boligfond brug af Discounted Cash Flow model for rentebærende prioritetsgæld udgøre skal gøre det mere gennemskueligt at en budgetperiode på 10 år, som fonden 460 mio. kr. Renterisikoen efter 5 år for være opnoteret til en af fondens boliger. ligeledes anvendte i 2009. Modellen 460 mio.kr. er p.t. uafdækket. Fondens Fondens ønske om åbenhed understøt- indeholder flere elementer, der er base- prioritetsgæld er optaget som Cibor 6 tes af at det husstandsomdelte blad ret på ledelsens skøn over de aktuelle lån med 10 års afdragsfrihed og rente- ”Husrum” fortsat udgives i 2011. markedsforhold, herunder blandt andet sikring sker gennem brug af renteswaps afkastprocent og udlejningsprocent. bortset fra de støttede lån. Den afsatte pulje til lokale sponsorater vil også i 2011 tilgå beboer-, børne-, og Omsætningen af større beboelsesejen- Forskydninger i renteniveauet vil have ungdomssociale tiltag i nærområderne domme til udlejning har været beskeden direkte effekt på dagsværdien af fon- omkring Frederiksberg Boligfonds ejen- det seneste år. Ledelsen har vurderet, dens realkreditlån. domme. at mæglerens afkastprocent er bedste skøn for værdiansættelsen af fondens Værdireguleringer af realkreditlån og Fondens likviditetsberedskab er for- ejendomme, dette skøn er uændret i finansielle instrumenter indregnes i re- svarlig, og der er stadig fokus på mu- forhold til tidligere år. sultatopgørelsen. lighederne for eventuelle investeringer, men fonden må som andre investorer Værdien af fondens ejendomsporte- Fonden er som følge af sit finansielle tilpasse sig den virkelighed, der er gæl- følje udgjorde pr. 31. december 2010 beredskab kun begrænset eksponeret dende i dagens marked. 2.260,2 mio. kr. fordelt på et samlet over for ændringer i renteniveauet og er areal på ca. 188.374 m2. I note 6 er alene eksponeret i danske kroner. følsomheden vist i forhold til alter- native afkastprocenter. Forventninger til 2011 For 2011 forventes der et overskud før I maj 2011 blev en ny Finansielle risici dagsværdireguleringer på 7,5 mio. kr. bestyrelse konstitueret: Fondens aktiviteter medfører i al væ- sentlighed ikke andre risici end de, der 2011 bliver også året, hvor resultaterne Alfred Grinderslev er sædvanlige for ejendomsselskaber. af den vedtagne strategi vil begynde Formand Ledelsen følger løbende udviklingen at vise sig i form af driftsoptimeringer, med henblik på at minimere effekten som vil skabe bedre kort- og langsigtede Claus Wagenblast-Franck af finansielle risici. Den rentebærende økonomiske resultater, hvilket på sigt vil Næstformand prioritetsgæld udgør ved årets udgang betyde positive dagsværdireguleringer 1.256 mio. kr. (2009: 1.172 mio. kr.). af fondes ejendomsportefølje. Alexandra Thygesen Henrik Oehlenschlæger Af den samlede rentebærende priori- Endvidere skal der fastsættes klimamål Ali Maktabi tetsgæld på 1.256 mio. kr. er 750 mio. og implementeres økonomiske styrings- Bent Christensen kr. rentesikret til 2038-39, 250 mio. kr. redskaber samt rapporteringsværktøjer. Torben Krogh til 2017, 115 mio. kr. til 2015, 95 mio. Fonden ønsker til stadighed at være Verner Obel kr. er variabel og 46 mio. kr. er støt- åben og tilgængelig og forventer at Mette Bang Larsen tede lån. Efter 5 år vil den ikke sikrede ibrugtage et webventelistemodul, som
 17. 17. 1. januar - 31. december | Årsregnskab Frederiksberg Boligfond | Årsberetning | 17ANVENDT REGNSKABSPRAKSISÅrsrapporten for Frederiksberg Bolig- Omkostninger Balancenfond for 2010 er aflagt i overensstem- Omkostninger indeholder årets af-melse med årsregnskabsloven bestem- holdte omkostninger for at opnå årets Investeringsejendommemelser for klasse C-virksomheder. omsætning. Investeringsejendomme omfatter inve-Opstilling og benævnelse af poster i steringer i grunde og bygninger med detresultatopgørelse og balance er tilpas- Vedligeholdelsesomkostninger indreg- formål at opnå afkast af den investeredeset virksomhedens aktivitet med drift nes løbende i resultatopgørelsen i takt kapital i form af løbende driftsafkast og/af investeringsejendomme. Anvendt med afholdelsen. eller kapitalgevinst ved videresalg.regnskabspraksis er uændret i forhold tilsidste år. Afskrivninger Investeringsejendomme måles ved Afskrivninger indeholder årets afskriv- anskaffelse til kostpris inklusiv omkost-Generelt om indregning og måling af ninger på materielle anlægsaktiver. Der ninger direkte knyttet til anskaffelseninvesteringsvirksomhed afskrives ikke på grunde og investerings- indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klarFondens hovedaktivitet udgør investe- ejendomme. til brug. Efter første indregning målesringer i investeringsejendomme med det investeringsejendomme til dagsværdi.formål at opnå afkast af den investerede Der foretages lineære afskrivninger Værdireguleringer af investeringsejen-kapital i form af løbende driftsafkast og/ over den forventede brugstid baseret på domme indregnes i resultatopgørelsen.eller kapitalgevinst ved videresalg. Le- følgende vurdering af aktivernes forven-delsen har vurderet, at der bedst opnås tede brugstider: Dagsværdien opgøres som nutidsvær-et retvisende billede ved anvendelse af dien af de forventede fremtidige pen-reglerne i årsregnskabslovens § 38 for gestrømme fra ejendommens drift vedvirksomheder, der som hovedaktivitet Brugstid Scrapværdi brug af Discounted Cash Flow model forudøver investeringsvirksomhed. Anven- en budgetperiode på 10 år.delse af disse regler indebærer at aktiver Renovations-og finansielle forpligtelser forbundet anlæg: 20 år 0 Det antages, at det frie cash flow vilmed investeringsaktiviteten, indregnes Driftsmateriel: 10 år 0 være konstant efter udløbet af budget-til dagsværdi med værdiregulering i re- EDB: 3 år 0 perioden. Værdien for denne periodesultatopgørelsen. bliver opgjort med udgangspunkt i et terminalår. Det forventede cash flow iResultatopgørelsen Fortjeneste og tab ved afhændelse af terminalåret skal være et udtryk for gen- anlægsaktiver indregnes i resultatopgø- nemsnittet over de fremtidige år.Indtægter relsen under andre driftsindtægter.Huslejeindtægter, herunder bidrag hos Ejendommens værdi er summen af detlejerne til dækning af vaskeri, antenne Finansielle indtægter tilbagediskonterede cash flow fra bud-og bredbånd indregnes i resultatopgø- og omkostninger getperioden og den tilbagediskonterederelsen efter periodiseringsprincippet. Finansielle indtægter og omkostninger terminalværdi. indeholder renter, kursgevinster og -tabByfornyelsestilskud givet til dækning af vedrørende værdipapirer, gæld og trans- Afkastkravet fastsættes af eksternomkostninger indregnes i resultatop- aktioner i fremmed valuta, amortisering ejendomsmægler med udgangspunkt igørelsen, når det er sandsynligt, at alle af finansielle aktiver og forpligtelse samt markedsforholdene for den pågældendebetingelser for opnåelse af tilskuddet er tillæg og godtgørelser vedrørende skat. ejendomstype og øvrige ejendomsfor-opfyldt. Tilskud, der skal tilbagebetales hold.under visse omstændigheder, indregnes Skat af årets resultatkun i det omfang, de ikke forventes Årets skat, der består af årets aktuelle Øvrigt driftsmaterieltilbagebetalt. Tilskud ydet til forbedring skat og ændring i udskudt skat, indreg- Tekniske anlæg, driftsmidler og inventaraf ejendomme modregnes i kostprisen nes i resultatopgørelsen med den del, måles til kostpris med fradrag af akku-for ejendommen. der kan henføres til årets resultat, og mulerede af- og nedskrivninger. direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen i egenkapitalen. samt omkostninger direkte knyttet til
 18. 18. Årsregnskab | 1. januar - 31. december18 | Årsberetning | Frederiksberg Boligfond anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor Selskabsskat Pengestrøm fra driftskapital aktivet er klar til brug. Aktuelle skatteforpligtelser indregnes Pengestrømme fra driftskapital præsen- i balancen som beregnet skat af årets teres direkte og opgøres som indtægter Materielle anlægsaktiver nedskrives til forventede skattepligtige indkomst, med fradrag af driftsomkostninger og genindvindingsværdien, såfremt denne er reguleret for skat af tidligere års skat- reguleret for ikke-kontante driftsposter, lavere end den regnskabsmæssige værdi. tepligtige indkomster samt betalte ændring i driftskapitalen, betalte finan- acontoskatter. sielle og ekstraordinære poster samt Finansielle anlægsaktiver betalte selskabsskatter. Værdipapirer måles til dagsværdi og Hensættelse til udskudt skat beregnes værdireguleringer indregnes i resultat- med 25% af alle midlertidige forskelle Driftskapitalen omfatter omsætnings- opgørelsen. mellem regnskabsmæssige værdier aktiver ekskl. de poster, der indgår i likvi- bortset fra midlertidige forskelle, som der, og kortfristet gæld, prioritetsgæld, Tilgodehavender opstår på anskaffelsestidspunktet for skat og udbytte. Der indgår således Tilgodehavender måles til amortiseret aktiver og forpligtelser, og som hverken ikke likvide beholdninger og eventuelle kostpris. Der nedskrives til imødegåelse påvirker resultat eller den skattepligtige værdipapirer optaget under omsæt- af forventede tab. indkomst. ningsaktiver. Periodeafgræsningsposter Andre gældsforpligtelser Pengestrøm fra investering Periodeafgræsningsposter indregnet Andre gældsforpligtelser måles til amor- Pengestrømme fra investering omfatter under aktiver omfatter forudbetalte tiseret kostpris, som i al væsentlighed køb og salg af anlægsaktiver. omkostninger vedrørende efterføl- svarer til dagsværdien. gende regnskabsår. Købesummer opgøres til kostpris. Salgs- Der foretages hensættelser til indven- summer opgøres som salgspris med Gældsforpligtelser vedrørende inve- dig vedligeholdelse af de lovpligtige fradrag af handelsomkostninger. steringsejendomme hensættelser efter lejelovens § 22 med Finansielle gældsforpligtelser vedrø- fradrag af årets forbrug. Pengestrøm fra finansiering rende investeringsejendomme indreg- Pengestrømme fra finansiering omfat- nes ved låneoptagelse til det modtagne Der foretages hensættelser til udvendig ter optagelse af og afdrag på priori- provenu efter fradrag af afholdte trans- vedligeholdelse af de lovpligtige hen- tetsgæld samt anden langfristet og aktionsomkostninger. sættelser efter boligreguleringslejelo- kortfristet gæld, der ikke indgår under vens § 18, som henstår efter fradrag af arbejdskapitalen. Efter første indregning måles de finan- afholdte vedligeholdelsesudgifter. sielle gældsforpligtelser til dagsværdi. Merforbrug af udvendig vedligeholdelse Likvider Værdireguleringer af gældsforpligtelser i forhold til hensættelserne optages Likvider omfatter likvide beholdninger vedrørende investeringsejendomme ikke i balancen, men omtales i noten til samt kortfristede værdipapirer, som indregnes i resultatopgørelsen. egenkapitalen. uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ube- Renteswaps til sikring af rente på Pengestrømsopgørelse tydelige risici for værdiændringer. prioritetsgæld måles til dagsværdien Pengestrømsopgørelsen viser Fondens og værdireguleringer indregnes i re- pengestrømme fra drifts-, investerings- sultatopgørelsen. De løbende renter og finansieringsaktivitet for året, årets indregnes som øvrige renter i resultat- forskydning i likvider samt den likvidi- opgørelsen. tetsmæssige stilling ved årets begyn- delse og slutning.
 19. 19. 1. januar - 31. december | Årsregnskab Frederiksberg Boligfond | Årsberetning | 19RESULTATOPGØRELSE Note 2010 kr. 2009 tkr.IndtægterHuslejeindtægter 129.800.628 126.514Øvrige indtægter 1 6.512.003 6.386 136.312.631 132.900OmkostningerDriftsomkostninger -27.300.332 -23.865Skatter og afgifter -17.139.213 -19.387Renholdelse -5.260.790 -5.375Vedligeholdelse -23.935.358 -20.627Personaleomkostninger 2 -11.109.850 -10.442Afskrivninger 6 -193.928 -378Resultat af udlejningsvirksomhed 51.373.160 52.826Værdiregulering af investeringsejendomme og tilknyttet gæld 3 -59.718.637 -856.999Resultat før finansielle poster -8.345.477 -804.173Finansielle indtægter 4 3.329.328 12.147Finansielle omkostninger 5 -44.733.205 -53.759Resultat før skat -49.749.354 -845.785Skat af årets resultat 8 12.444.284 228.019Årets resultat -37.305.070 -617.766ResultatdisponeringDet disponible beløb udgør:Overført fra tidligere år 617.451.596 1.235.217Årets resultat -37.305.070 -617.766Til disposition 580.146.526 617.451Foreslås af bestyrelsen disponeret således:Overført resultat 580.146.526 617.451Disponeret 580.146.526 617.45
 20. 20. Årsregnskab | 1. januar - 31. december20 | Årsberetning | Frederiksberg Boligfond BALANCE Note 2010 kr. 2009 tkr. AKTIVER Materielle anlægsaktiver 6 Investeringsejendomme 2.260.200.000 2.216.300 Øvrigt driftsmateriel 558.809 712 2.260.758.809 2.217.012 Finansielle anlægsaktiver 7 Andelsbeviser i PrivatBo A.M.B.A. af 1993 3.650.000 3.000 Anlægsaktiver i alt 2.264.408.809 2.220.012 Tilgodehavender Indestående i Grundejernes Investeringsfond 5.572.390 2.900 Dagsværdi af renteswaps 10 0 20.926 Mellemværende med lejere 739.413 793 Afsluttede/uafsluttede vand og varmeregnskaber 494.116 0 Øvrige tilgodehavender 370.380 130 Periodeafgrænsningsposter 1.992.445 263 9.168.744 25.012 Likvide midler 8.330.496 31 Omsætningsaktiver i alt 17.499.240 25.043 AKTIVER I ALT 2.281.908.049 2.245.055
 21. 21. 1. januar - 31. december | Årsregnskab Frederiksberg Boligfond | Årsberetning | 21 Note 2010 kr. 2009 tkr.PASSIVEREgenkapitalGrundfond 300.000 300Overført resultat 580.146.526 617.452 580.446.526 617.752Hensatte forpligtelserHensættelse til udskudt skat 8 304.611.078 317.055 304.611.078 317.055Langfristede gældsforpligtelserPrioritetsgæld vedr. investeringsejendommene 9 1.252.628.325 1.166.019Deposita og forudbetalt leje 50.368.273 45.925 1.302.996.598 1.211.944Kortfristede gældsforpligtelserPrioritetsgæld vedr. investeringsejendommene 9 2.997.271 5.648Finansieringsinstitutter 0 40.034Dagsværdi af renteswaps 34.377.675 0Udvendig vedligeholdelsesforpligtigelse 8.968.966 6.844Indvendig vedligeholdelsesforpligtigelse 36.416.228 35.181Leverandører af varer og tjenesteydelser 9.408.566 7.633Periodeafgrænsningsposter 0 0Afsluttede/uafsluttede vand og varmeregnskaber 0 1.368Anden gæld 1.685.141 1.596 93.853.847 98.304Gældsforpligtelser i alt 1.396.850.445 1.310.248PASSIVER I ALT 2.281.908.049 2.245.055Garantiforpligtigelser 11
 22. 22. Årsregnskab | 1. januar - 31. december22 | Årsberetning | Frederiksberg Boligfond PENGESTRØMSOPGØRELSE 1. januar – 31. december Note 2010 kr. 2009 tkr. Årets resultat før skat -49.749.354 -845.785 Reguleringer 1 103.441.472 898.435 Ændring i driftskapital 2 -5.637.479 1.875 Pengestrømme fra driftaktiviteten før finansielle poster 48.054.639 54.525 Renteindbetalinger og lignende 2.679.328 9.187 Renteudbetalinger og lignende -44.733.204 -53.759 Pengestrømme fra driftsaktiviteten før skat 6.000.763 9.953 Betalt skat i året 0 0 Betalt finansieringstillæg i året 0 0 Pengestrømme fra driftsaktivitet 6.000.763 9.953 Tilgang på immaterielle og materielle anlægsaktiver, netto -41.626.615 -75.425 Salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver 0 0 Pengestrømme fra investeringsaktivitet -41.626.615 -75.425 Optagelse af lån/Afdrag på gæld 83.958.970 65.773 Pengestrømme fra finansieringsaktivitet 83.958.970 65.773 Årets pengestrøm 48.333.118 301 Likvide beholdninger Likvide beholdninger pr. 1/1 -40.002.622 -40.304 Årets pengestrøm 48.333.118 301 Likvide beholdninger pr. 31. december 8.330.496 -40.003 Kreditmaksimum, kassekredit 45.000.000 45.000.000 Note 1. Reguleringer Andre finansielle indtægter -3.329.328 -12.147 Andre finansielle omkostninger 44.733.204 53.759 Værdiregulering investeringsejendomme 59.718.637 856.999 Regulering hensættelse udvendig vedligeholdelse 2.125.031 -554 Afskrivninger på anlægsaktiver 193.928 378 103.441.472 898.435 Note 2. Ændring i driftskapital Ændring i tilgodehavender excl. tilgodehavende skat samt renteswaps -5.082.797 1.687 Ændring i gæld i øvrigt excl. skyldig skat samt renteswap -554.682 188 -5.637.479 1.875
 23. 23. 1. januar - 31. december | Årsregnskab Frederiksberg Boligfond | Årsberetning | 23NOTERNote 2010 kr. 2009 tkr.1 Øvrige indtægter Vaskeriindtægter ejendomme 1.463.752 1.313 Byfornyelsestilskud 5.048.251 5.073 6.512.003 6.3862 Personaleomkostninger Der har i gennemsnit været beskæftiget 25 personer i regnskabsåret. Lønninger, gager og lignende 9.574.568 8.954 Pension 1.337.766 1.310 Social sikring 197.516 178 11.109.850 10.442 Heraf udgør honorarer og vederlag til bestyrelsesmedlemmer 316.080 3113 Værdiregulering af investeringsejendomme og tilknyttet gæld Dagsværdiregulering af investeringsejendommene 2.313.980 -933.096 Kursværdiregulering af prioritetsgæld -6.728.522 -4.010 Markedsværdiregulering af rentewap -55.304.095 80.108 -59.718.637 -856.9984 Finansielle indtægter Bankrenter 74.454 39 Renter byggesager selvfinansieret 1.162.431 2.156 Renter af renteswap 1.440.233 6.990 Årets regulering kapitalandele 650.000 2.960 Øvrige finansielle indtægter 2.210 2 3.329.328 12.1475 Finansielle omkostninger Prioritetsrenter 19.273.448 41.603 Bankrenter 575.850 964 Renter af renteswap 23.388.690 6.611 Andre renteomkostninger 1.495.216 4.581 44.733.204 53.759Note 2010 kr6 Materielle anlægsaktiver Investerings- Driftmidler ejendomme og inventar I alt Akk. anskaffelsessum 1. januar 2010 1.312.883.324 2.336.773 1.315.220.097 Tilgang i året, køb 0 40.596 40.596 Tilgang i året, forbedringer 41.586.019 0 41.586.019 Afgang i året 0 0 0 Kostpris 31. december 2010 1.354.469.343 2.377.369 1.356.846.712
 24. 24. Årsregnskab | 1. januar - 31. december24 | Årsberetning | Frederiksberg Boligfond NOTER Note 2010 tkr. 6 Materielle anlægsaktiver – fortsat Dagsværdireguleringer 1. januar 2010 903.416.677 0 903.416.677 Årets dagsværdireguleringer 2.313.980 0 2.313.980 Dagsværdireguleringer 31. december 2010 905.730.657 0 905.730.657 Akk. afskrivninger 1. januar 2010 0 1.624.632 1.624.632 Årets afskrivninger Afgang afskrivninger 0 0 0 Akk. afskrivninger 31. december 2010 0 1.818.560 1.818.560 Regnskabsmæssig værdi 31. december 2010 2.260.200.000 558.809 2.260.758.809 Kontant ejendomsværdi 1/10 2010 3.492.000.000 Fondens ejendomme er værdiansat til dagsværdi og værdireguleringer føres over resultatopgørelsen. Den regnskabsmæssige værdi af ejendommene påvirkes primært af de fastsatte afkastkrav til de enkelte ejendomme. Fonden har opdelt ejendommene i 3 kategorier, nybyggeri, byfornyet, og almindelige vedligeholdte ejendomme. Hvert år indhentes der mægler- vurderinger på enkelte ejendomme, der anvendes som grundlag for afkastkravet i hver kategori. Dagsværdien opgøres som nutidsværdien af de forventede fremtidige pengestrømme fra ejendommens drift ved brug af Discounted Cash Flow model for en budgetperiode på 10 år, som Fonden ligeledes anvendte i 2009. Modellen indeholder flere elementer, der er baseret på ledelsens skøn over de aktuelle markedsforhold, herunder blandt andet afkastprocent og udlejningsprocent. Modellen indeholder skøn over den årlige lejeindtægt, baseret på senest varslet huslejestigning, korrigeret for tomgang og tab på udlejning, som er skønnet ud fra tidligere års realiseret tal. Fondens udlejningsprocenter ligger historisk over 99%. Driftsomkostninger, skatter og afgifter, forsikringer, serviceabonnementer, renholdelse og ejendomsadministration er skønnet udfra tidligere års realiseret tal, samt eventuelle varslet stigninger. Indvendig og udvendig vedligeholdelse er fastsat udfra henholdsvis den skønnet indtægt fra lejer på indvendig og udvendig vedlige- holdelse er skønnet til 10% af årets lejeindtægter. Der kan forekomme korrektioner af den beregnede dagsværdi i form af reservationer til forestående væsentlige renoveringsopgaver. Værdiansættelsen af fondens ejendomme, resulterede i en værdiregulering på 2,3 mio. kr., svarende til 1% af den bogførte værdi af fondens ejendomme. Ejendomsporteføljen pr. 31. december 2010 er værdiansat til et gennemsnitligt afkast 2,91% svarende til 11.998 kr. pr. m2. Note 2010 tkr. 6 Fondens ejendomsportefølje pr. 31. december 2010 af følgende ejendomme: Adresse Ejendoms- Købs-/ Afkast- Areal m2- Beregnet Off.vurdering stand Byggeår procent m2 leje Dagsværdi pr.1/10 2010 Rolfs Plads 8 Byfornyet 1918 3,47 4.356 529 43.800.000 73.000.000 Rolfs Plads 29 Alm.vedl. 1918 2,25 3.086 666 38.000.000 62.000.000 Aksel Møllers Have 32 / Bjarkesvej 6 Alm.vedl. 1918 2,55 2.026 502 17.700.000 39.500.000 Peter Bangs Vej 49 Alm.vedl. 1920 2,55 4.740 639 61.900.000 77.000.000
 25. 25. 1. januar - 31. december | Årsregnskab Frederiksberg Boligfond | Årsberetning | 25NOTERNote 2010 tkr.6 Fondens ejendomsportefølje pr. 31. december 2010 af følgende ejendomme: – fortsat J.M. Thieles vej 7A Alm.vedl. 1920 2,55 1.593 756 21.200.000 29.500.000 Dalgas Boulevard 114 Byfornyet 1920-25 3,47 10.310 665 139.200.000 185.000.000 C. T. Barfoed Vej 1 Byfornyet 1920-25 3,12 13.435 716 190.000.000 274.000.000 Peter Bangsvej 53 Alm.vedl. 1920 2,55 11.241 516 166.400.000 154.000.000 Henning Matzens Vej 7&8 m.fl. Alm.vedl. 1921 2,47 25.160 590 213.400.000 516.000.000 Nandrupvej 4 Byfornyet 1921 3,47 4.840 572 67.700.000 95.000.000 Dalgas Boulevard 131-137 m.fl. Byfornyet 1920-25 3,47 13.827 662 156.600.000 218.000.000 Dalgas Boulevard 115 Alm.vedl. 1920-25 2,55 14.752 503 113.900.000 233.000.000 C. T. Barfoeds Vej 2 Byfornyet 1920-25 3,47 4.902 637 59.800.000 91.000.000 Wilkensvej 35 Byfornyet 1920-25 3,47 6.104 634 109.700.000 115.000.000 Finsensvej 57 Alm.vedl. 1927-30 2,55 11.541 717 170.700.000 179.000.000 Phillip Schous Vej 20 Alm.vedl. 1927-30 2,55 11.549 774 172.300.000 188.000.000 Julius Valentiners Vej 12 Alm.vedl. 1927-30 2,55 6.704 775 109.700.000 116.000.000 Camilla Nielsens Vej 2-34 Byfornyet 1935 3,47 12.598 672 111.500.000 214.000.000 Peter Bangsvej 124 Alm.vedl. 1936 2,55 10.787 533 82.600.000 253.000.000 Peter Bangsvej 192 Alm.vedl. 1938 2,55 8.364 570 71.700.000 178.000.000 Nimbusparken 5-9 Nybyggeri 2005 3,26 6.459 1.177 142.400.000 202.000.000 188.374 2.260.200.000 3.492.000.000Følsomheden ved ændringer i Fondens afkastkrav er belyst i nedenstående følsomhedsberegning. Tabellen viser effekten på dagsværdien, egen-kapitalen, og dagsværdi pr. m2 ved ændring i afkastprocenten med intervaller af +/-0,5%-point.Ved en stigning i afkastprocenten på 0,5%-point vil ejendommenes dagsværdi falde med 331 mio. kr., omvendt vil et fald i afkastprocenten på0,5%-point medføre en stigning i dagsværdien med 469 mio. kr. Basis Følsomhedsberegning for grunde og bygninger til dagsværdi Ændring i afkastprocent pct. -0,50 0,00 0,50 1,00 Afkastprocent pct. 2,41 2,91 3,41 3,91 Ændring i markedsværdi DKK mio. 469 0 -331 -578 Markedsværdi DKK mio. 2.729 2.260 1.929 1.682 Værdi pr. m2 DKK 14.487 11.998 10.239 8.930 Egenkapital DKK mio. 932 580 331 146

×