Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kabanata 33

21,597 views

Published on

  • Be the first to comment

Kabanata 33

  1. 1. SimounBasilio
  2. 2. Suliranin Aalis na ang Kapitan Heneral, maaga pa at nagaayos na si Simoun ng kanyang mga hiyas at armas.
  3. 3. Nabigla si Simoun sa nakitangipinagbago ni Basilio. Payat napayat, gusot ang buhok at walangayos ang pananamit. Wala angdating kaamuan sa kanyang mgamata.Matalim na ang mga iyon.Para siyang bangkay na nabuhay.
  4. 4. Sinabi ni Basilio kay Simounna siya ay naging masama naanak at kapatid na nilimot niyaang pagkapatay ng kapatidkaya siya ay pinarusahan ngDiyos. Siya ngayon aynakahanda ng gumanti ngsamasama.
  5. 5. Sinabi ni Simoun na ang ilawanay gagamitin sa isang pista.Pagkaraan ng 20 minuto angliwang nito’y mangungulimlim atkapag ginalaw ang mitsa ay sasabogang Granada kasunod ang mgasupot ng pulbura sa kainan atwalang makaliligtas sa mga bisitang pagdiriwang.
  6. 6. Kukunin nila sa tindahanni Quiroga ang mga barilat patayin ang lahat ngkalaban at ayaw sumamaat patayin.
  7. 7. Hindi na sinuri ni Basilio ang narinig. Binulag na siya ng tatlo’t kalahating buwang pagkabilanggo.Nais niyang maghiganti.

×