APPEENDIX No.II/¯Ö׸ü׿Ö™ü     Îú.2
              Districtwise Major Tribes in Maharashtra State
  ...
Sr.    District              Major Tribes               †.Îú.    וֻÆüÖ       ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Districtwise Tribes

4,655 views

Published on

Published in: Education, Business
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
4,655
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
40
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Districtwise Tribes

 1. 1. APPEENDIX No.II/¯Ö׸ü׿Ö™ü Îú.2 Districtwise Major Tribes in Maharashtra State ´ÖÆüÖ¸üÖ™Òü ¸üÖ•µÖÖŸÖß»Ö ×•Ö»ÆüÖ×−ÖÆüÖµÖ ´ÖãµÖ •Ö´ÖÖŸÖß Sr. District Major Tribes †.Îú. וֻÆüÖ ´ÖãµÖ •Ö´ÖÖŸÖß No 1. Thane Kathodi, Katkari, Kokna, Kokni, Koli, 1. šü֝Öê úÖ£ÖÖê›üß, ú֟֍ú¸üß, úÖêúÖÖ, úÖêúÖß, Mahadeo, Koli Malhar, Warli, Thakar, Dubla, Koli, Dhor, Tokre Koli úÖêôûß, úÖêôûß ´ÖÆüÖ¤êü¾Ö, úÖêôûß ´Ö»ÆüÖ¸ü, ¾ÖÖ¸ü»Öß, šü֍ú¸ü, ¤ãü²ÖôûÖ, úÖêôûß œüÖê¸ü, ™üÖêú¸êü úÖêôûß 2. Raigad Kathodi. Koli Mahadeo, Katkari 2. ¸üÖµÖ÷Ö›ü úÖ£ÖÖê›üß, ú֟֍ú¸üß, úÖêôûß ´ÖÆüÖ¤êü¾Ö 3. Ratnagiri Kathodi. Koli Mahadeo, Katkari, Dongar 3. ¸üŸ−ÖÖ×÷Ö¸üß úÖ£ÖÖê›üß, ú֟֍ú¸üß, úÖêôûß ´ÖÆüÖ¤êü¾Ö, Koli ›üÖë÷Ö¸ü úÖêôûß 4. Sindhudurg Kathodi. Koli Mahadeo, Katkari, Dongar 4. ØÃÖ¬Öã¤ãü÷ÖÔ úÖ£ÖÖê›üß, ú֟֍ú¸üß, úÖêôûß ´ÖÆüÖ¤êü¾Ö, Koli ›üÖë÷Ö¸ü úÖêôûß 5. Nashik Bhil, Kokana, Koli Mahadeo, Thakar, 5. −ÖÖ׿֍ú ³Öß»Ö, úÖêúÖÖ, úÖêôûß ´ÖÆüÖ¤êü¾Ö, šü֍ú¸ü, Warli, Kathodi, Katkari ¾ÖÖ¸ü»Öß, úÖ£ÖÖê›üß, ú֟֍ú¸üß, úÖêôûßœüÖê¸ü, ™üÖêú¸êü úÖêôûß, ¯ÖÖ¸ü¬Öß 6. Dhule Bhil, Gamit, Kokana, Koli Dhor, Dhanka, 6. ¬Öãôêû ³Öß»Ö, ÷ÖÖ´ÖߟÖ, úÖêúÖÖ, úÖêôûß œüÖê¸ü, Tokare Koli, Naikada, Pardhi, Vitolia ¬ÖÖ−֍úÖ, ™ü֍ú¸êü úÖêÆüß, −Öֵ֍ú›üÖ, ê ¯ÖÖ¸ü¬Öß, ײ֙üÖê×»ÖµÖÖ 7. Jalgaon Bhil, Koli Dhor, Dhanka, Pardhi, Tokare 7. •Öôû÷ÖÖÓ¾Ö ³Öß»Ö, úÖêôûß œüÖ¸ü, ¬ÖÖ−֍úÖ, ¯ÖÖ¸ü¬Öß, ê Koli ™üÖêú¸êü úÖêôûß 8. Ahmednagar Bhil, Koli Mahadeo, Thakar, Koli Dhor, 8. †Æü´Ö¤ü−Ö÷Ö¸ü ³Öß»Ö, úÖêôûß ´ÖÆüÖ¤êü¾Ö, šü֍ú¸ü, úÖêôûß Tokare Koli, Pardhi, œüÖê¸ü, ™üÖêú¸êü úÖêôûß, ¯ÖÖ¸ü¬Öß 9. Pune Koli Mahadeo, Thakar, Kathodi, Katkari, 9. ¯ÖãÖê úÖêôûß ´ÖÆüÖ¤êü¾Ö, šü֍ú¸ü, úÖ£ÖÖê›üß, Koli Dhor, Tokare Koli, ú֟֍ú¸üß, úÖêôûß œüÖê¸ü, ™üÖêú¸êü úÖêôûß 10. Satara Koli Mahadeo, Kathodi, Katkari 10. ÃÖÖŸÖÖ¸üÖ úÖêôûß ´ÖÆüÖ¤êü¾Ö, úÖ£ÖÖê›üß, ú֟֍ú¸üß 11. Sangli Koli Mahadeo 11. ÃÖÖÓ÷Ö»Öß úÖêôûß ´ÖÆüÖ¤êü¾Ö 12. Solapur Koli Mahadeo, Pardhi 12. ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ü úÖêôûß ´ÖÆüÖ¤êü¾Ö, ¯ÖÖ¸ü¬Öß 13. Kolhapur Koli Mahadeo 13. úÖê»ÆüÖ¯Öæ¸ü úÖêôûß ´ÖÆüÖ¤êü¾Ö 14. Aurangabad Bhil, Koli Mahadeo, Koli Malhar 14. †Öî¸Óü÷ÖÖ²ÖÖ¤ü ³Öß»Ö, úÖêôûß ´ÖÆüÖ¤êü¾Ö, úÖêôûß ´Ö»ÆüÖ¸ü 15. Jalna Bhil, Koli Mahadeo, Koli Malhar 15. •ÖÖ»Ö−ÖÖ ³Öß»Ö, úÖêôûß ´ÖÆüÖ¤êü¾Ö, úÖêôûß ´Ö»ÆüÖ¸ü 16. Parbhani Andh, Koli Mahadeo, 16. ¯Ö¸ü³ÖÖß †ÖÓ¬Ö, úÖêôûß ´ÖÆüÖ¤êü¾Ö 17. Beed Bhil, Koli Mahadeo 17. ²Öß›ü ³Öß»Ö, úÖêôûß ´ÖÆüÖ¤êü¾Ö 18. Nanded Andh, Gond, Kolam, Koli Mahadeo, 18. −ÖÖÓ¤êü›ü †ÖÓ¬Ö, ÷ÖÖë›ü, úÖê»ÖÖ´Ö, úÖêôûß ´ÖÆüÖ¤êü¾Ö, Oraon, Dhangad, Pardhan †Öê¸üÖ¾Ö, ¬Ö−Ö÷Ö›ü, ¯Ö¸ü¬ÖÖ−Ö 19. Osmanabad Koli Mahadeo, Oraon, Dhangad, 19. ˆÃ´ÖÖ−ÖÖ²ÖÖ¤ü úÖêôûß ´ÖÆüÖ¤êü¾Ö, †Öê¸ü†Öò−Ö, ¬Ö−Ö÷Ö›ü 20. Latur Koli Mahadeo, Oraon, Dhangad, 20. »ÖÖŸÖæ¸ü úÖêôûß ´ÖÆüÖ¤êü¾Ö, †Öê¸ü†Öò−Ö, ¬Ö−Ö÷Ö›ü 21. Buldhana Andh, Dhanwar, Koli Mahadeo, Pardhi 21. ²Öã»Öœü֝ÖÖ †ÖÓ¬Ö, ¬Ö−Ö¾Ö¸ü, úÖêôûß ´ÖÆüÖ¤êü¾Ö, ¯ÖÖ¸ü¬Öß 22. Akola Andh, Dhanwar, Koli Mahadeo, Pardhi 22. †úÖê»ÖÖ †ÖÓ¬Ö, ¬Ö−Ö¾Ö¸ü, úÖêôûß ´ÖÆüÖ¤êü¾Ö, ¯ÖÖ¸ü¬Öß
 2. 2. Sr. District Major Tribes †.Îú. וֻÆüÖ ´ÖãµÖ •Ö´ÖÖŸÖß No 23. Amravati Dhanwar, Gond, Korrku, Pardhi, Nhihal 23. †´Ö¸üÖ¾ÖŸÖß ¬Ö−Ö¾Ö¸ü, ÷ÖÖë›ü, úÖê¸üæú, ¯ÖÖ¸ü¬Öß, ×−ÖÆüÖ»Ö 24. Yavatmal Andh, Dhanwar, Gond, Kolam,Pardhan 24. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû †ÖÓ¬Ö, ¬Ö−Ö¾Ö¸ü, ÷ÖÖë›ü, úÖê»ÖÖ´Ö, ¯Ö¸ü¬ÖÖ−Ö, ,Halba, Halbi, Kharia, Pardhi Æü»Ö²ÖÖ, Æü»Ö²Öß, ÖÖ׸µÖÖ, ¯ÖÖ¸ü¬Öß 25. Wardha Gond, Pardhan 25. ¾Ö¬ÖÖÔ ÷ÖÖë›ü, ¯Ö¸ü¬ÖÖ−Ö 26. Nagpur Gond, Halba 26. −ÖÖ÷Ö¯Öæ¸ü ÷ÖÖë›ü, Æü»Ö²ÖÖ 27. Bhandara Gond, Halba 27. ³ÖÓ›üÖ¸üÖ ÷ÖÖë›ü, Æü»Ö²ÖÖ 28. Chandrapur Gond, Halba, Pardhan, Halbi, Kawar, 28. “ÖÓ¦ü¯Öæ¸ü ÷ÖÖë›ü, Æü»Ö²ÖÖ, ¯Ö¸ü¬ÖÖ−Ö, Æü»Ö²Öß, Óú¾Ö¸ü, Kolam úÖê»ÖÖ´Ö 29. Gadchiroli Gond, Halba, Pardhan, Halbi, Kawar, 29. ÷Ö›üדָüÖê»Öß ÷ÖÖë›ü, Æü»Ö²ÖÖ, ¯Ö¸ü¬ÖÖ−Ö, Æü»Ö²Öß, Óú¾Ö¸ü, Kolam úÖê»ÖÖ´Ö 30. Gr.Mumbai Warli, Thakar, Dubla, Dhodia, Gond, 30. ²ÖéÆü−´ÖÓã²Ö‡Ô ¾ÖÖ¸ü»Öß, šü֍ú¸ü, ¤ãü²ÖôûÖ, ¬ÖÖê×›üµÖÖ, ÷ÖÖë›ü, Koli Dhor, Tokare Koli úÖêôûß œüÖê¸ü, ™ü֍ú¸êü úÖêôûß ê Source- Census of India, 1981, Mharashtra State Series No.12, Part-II B †Ö¬ÖÖ¸ü- ³ÖÖ¸üŸÖÖ“Öß •Ö−Ö÷֝Ö−ÖÖ, 1981, ´ÖÆüÖ¸üÖ™Òü ¸üÖ•µÖ, ´ÖÖ׻֍úÖ Îú.12, ³ÖÖ÷Ö-2 ²Ö

×