Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

kerajaan dinasti warmadewa

2,613 views

Published on

kerajaan dinasti warmadewa Bali

Published in: Education
 • Be the first to comment

kerajaan dinasti warmadewa

 1. 1. Disusun oleh : Magma Bumi Rachmani (25) Panji Ramajaya (30) Sasmita Restu Hutami (35) Zaid Ilham Amrulah (40)
 2. 2. •Dinasti (wangsa) Warmadewa adalah keluarga bangsawan yang pernah berkuasa di Pulau Bali. • Warmadewa berasal dari Bahasa Sansekerta • Raja-raja dinastinya berasal dari India • Dinasti Warmadewa mendirikan suatu kerajaan • Berdiri dari abad ke-8 sampai abad ke-14 •Pusat kerajaan di sekitar Pejeng atau Bedulu, Gianyar, Bali •Diperintah oleh raja-raja keturunan Dinasti Warmadewa • Raja pertamanya Sri Kesari Warmadewa.
 3. 3. Sri Kesari Warmadewa (882M-914M) Sri Ugrasena (915M-942M) Sri Tabanendra Warmadewa (943M-961M) Sri Candrabhaya Singha Warmadewa (961M-975M) Sri Janasadhu Warmadewa (975M-983M) Sri Maharaja Sriwijaya Mahadewi (983M-989M) Sri Udayana Warmadewa + Gunaprya Dharmapatni (989M-1011M)
 4. 4. Sri Udayana Warmadewa + Gunaprya Dharmapatni (989M-1011M) 3. Anak Wungsu (1049M-1079M) 2. Sri Dharmawangsa Wardhana Marakatapangkaja (1011M-1049M) 1. Airlangga Sri Wala Prabu (1079M-1088M) Sri Suradhipa (1101M-1119M) Sri Jayasakti (1119M-1150M) Sri Sakalendukirana (1088M-1101M)
 5. 5.  Sri Ragajaya / Hari Prabhu (1150M-1177M)  Sri Jayapangus (1177M-1181M)  Sri Maharaja Arya Dingjaya Katana (1181M-1200M)  Sri Maharaja Aji Ekalayalancana (1200M-1204M)  Batara Guru Aji Kunti Kontana  Sri Dhanadi Raja + Sri Dhanadewi Ketu  Sri Hyang Ninghyang Adi Dewa Lancana (1260M- 1286M)  Sri Mahaguru Dharma Hutungga Warmadewa (?- 1328M)  Sri Tarunajaya / Sri Walajaya Kertaningrat (1328M - 1337M)  Sri Tapolung / Sri Asta Asura Ratna Bhumi Banten (1337M-1343M)
 6. 6.  Kehidupan Ekonomi Pertanian, bercocok tanam dan peternakan.  Kehidupan Sosial Sistem kasta “Catur warna” Cara khas pemberian nama awal anak. Wayan/Putu (pertama) Hewan peliharan seperti kuda, kambing, kerbau, lembu, dan ayam Sebutan bagi saudagar pria (wanigrama) dan saudagar wanita (wanigrami)
 7. 7. Terdapat pula sekte-sekte yang meyembah Dewa, misalnya Sekte Ganapatya (peyembah Gana), Sora (penyembah Surya), dsb. Disimpulkan berdasarkan penemuan arca ganesha yang banyak. Pada pemerintahan Udayana dan Gunaprya ada seorang guru besar dari Jawa bernama Mpu Kuturan, ia berperan menyatukan sekte-sekte di Bali. Setelah sekte-sekte disatukan, hanya ada 2 aliran agama yaitu Agama Siwa dan Agama Budha
 8. 8. • Pengaruh zaman megalithikum masih ada hingga zaman Hindu. Bangunan Pura yang mirip dengan teras piramid/punden berundak • Pemujaan terhadap surya (Suryasewana) yang merupakan salah satu aliran sekte yang masih tercermin hingga sekarang
 9. 9. 4. Prasasti Julah (987M) berisi penjelasan kebudayaan 5. Terdapat 6 buah pura besar yang disebut “Sad- Kahyangan” Pura Sad-Kahyangan tersebut ialah : a. Pura Penataran Agung, di lereng Gunung Agung, b. Pura Bukit Gamongan, di lereng Gunung Lempuyang, c. Pura Batukaru, di lereng Gunung Batukaru, d. Pura Uluwatu, di tanah tinggi Bukit Badung, e. Pura Erjeruk, di sebelah selatan desa Sukawati, f. Pura Penataran Sasih, di desa Pejeng.
 10. 10. 6. Ada 2 pasang arca di Gunung Penulisan dan di Pura Panataran, melembangkan kebesaran Baginda Anak Wungsu bersama permaisurinya 7. Kitab-kitab suci pada masa Raja Udayana diantaranya Purana Tattwa (Mpu Kuturan), kitab Kusuma Dewa (Kul Putih disempurnakan Mpu Kuturan) 8. Kitab Manawa Kamandaka, peninggalan dari Raja Jayapangus 9. Sebuah arca di Pura Tageh Koripan di Gunung Panulisan, melambangkan Raja Astasura ketika berkuasa di Bali

×