Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Praktiline Pilvekonverents - Kliendilugu: Rahvusvahelise ettevõtte tee pilveteenustesse

91 views

Published on

Miks otsustas rahvusvahelisse audiitor- ja konsultatsiooniettevõtete võrgustikku kuuluv BDO Eesti AS asuda kasutama pilveteenuseid? Millised olid põhiargumendid üleminekuks, milliseid probleeme esines juurutusprotsessis ja mis on praegu nähtavad kasud? Sellest kõigest rääkis Sulev Luiga, BDO Eesti juhtiv partner.

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Praktiline Pilvekonverents - Kliendilugu: Rahvusvahelise ettevõtte tee pilveteenustesse

  1. 1. BDO Eesti AS konsolideerimisgrupp November, 2016
  2. 2. BDO ON MAAILMAS SUURUSELT VIIES AUDIITOR- JA ÄRINÕUSTAMISTEENUSEID PAKKUV VÕRGUSTIK BDO Eesti AS (audiitorettevõtja tegevusluba 1) on esimene juriidiline isik, mis sai õiguse taasiseseisvunud Eesti Vabariigis audiitorettevõtjana tegutseda. Koos meiega saate osa maailma viie suurima audiitor- ja konsultatsiooniettevõtete ühenduste hulka kuuluva BDO võrgustiku üleilmsetest kogemustest ja teadmistest. Tegutseme Eestis audiitorteenuste ning äri- ja finantsnõustamisele ja - tugiteenuste osutamisele spetsialiseerunud ettevõttena alates 1991. aastast. Tänastele tegevustele spetsialiseerunud 25 tegevusaasta jooksul ning rohkem kui 40-aastase tegevusajalooga oleme muutunud Eestis oma ala suunda kujundavaks ettevõtteks. Meil on 30. septembri 2015 seisuga enam kui 490 klienti nii juhtivate kodumaiste kui ka rahvusvaheliste ettevõtete hulgas, samuti kuuluvad BDO klientide hulka avaliku sektori organisatsioonid. Audititeenused  Audit ja ülevaatus, erikontrollid; Mitterahaliste sissemaksete hindamise kontrollimine; muud kindlust andvad audiitorteenused Raamatupidamisteenused  Finantsraamatupidamine, maksuraamatupidamine; palgaarvestus; majandusaasta aruannete koostamine (sh konsolideeritud aruande koostamine); pearaamatupidaja funktsioonide täitmine; üksikute arvestusvaldkondade (nt varud, põhivarad) arvestus, sh inventuurid; raamatupidamise sisseseadmine (sh konsolideerimispakettide väljatöötamine); raamatupidamise seisukorra analüüs, raamatupidamissüsteemide korrastamine ja ümberkorraldamine; finantsaruandlusprotsessi väljatöötamine Äri- ja maksunõustamine  Äriõiguse, maksuõiguse, võlaõiguse nõustamine; finantsseisundi analüüs, äriplaanide koostamine; juriidiliste isikute asutamine, ühinemised ja jagunemised, lõpetamine, müük; ettevõtete väärtuse hindamine; due diligence Ülaltoodud teemasid käsitlevad meie juhtivad spetsialistid lektoritena erinevatel koolitustel ning konverentsidel. Koolituste kohta info meie koduleheküljel www.bdo.ee . Page 2
  3. 3. BDO EESTI ÄRIVAJADUSED Page 3  Klienditeenindusmeeskonnad  Samaaegne dokumentidega töötamise võimalikult lihtsam/odavaim lahendus  Võimalikult lihtne ja probleemivaba töö olenemata asukohast  Väliste ekspertide kaasamise võimalususe lihtsus (sh kaugtöö)  Klientide kaasamise võimaluse lihtsus (sh kaugtöö)  Tegevuste tagasisidestamise vajadus (regulaarne 360˚ tagasiside)  Sise- ja välised turundus ja kommunikatsioonikanalid  Turvalisus / konfidentsiaalsusnõuded  Dokumendihaldus/arhiveerimine (dokumentide säilitamisnõuded)
  4. 4. Miks PRIMEND?  Keerukas ja kulukas leida/hoida asjatundlikku IT kompetentsi organisatsiooni siseselt  „Privaatpilvest“ -> MS Office 365  BDO rahvusvahelised IT lahendused  Soov loobuda „privaatpilvest“, kuna  Soov saada kiiremini tõhusamad lahendused klienditöö samaaegsel ja ulatuslikumal korraldamisel (Word, Excel, Powerpoint jt)  Klientide kaasamise tõhustamine-lihtsustamine  Väliste ekspertide kaasamise tõhustamine  Toetavate andmevaramute (mobiilse) sünkroniseerimise võimaluste loomine/lihtsustamine (kontaktid, kalendrid, taskid jmt) Page 4
  5. 5. BDO Eesti AS A.H. Tammsaare tee 47 11316 Tallinn ESTONIA Tel: +372 627 5500 adm@bdo.ee www.bdo.ee

×