Strateško pozicioniranje       korporativnih komunikacija             Mr. Ivana Bilić         ...
Sadržaj prezentacije       • Uvod       • Potreba i značaj strateškog        pozicioniranja      ...
Uvod       • Okruženje poduzeća       • Korporativno komuniciranje –        menadžersko odlučivanje  ...
Okruženje poduzeća       • Tehnološki razvoj & razvoj        informacijsko komunikacijske        tehno...
Korporativno komuniciranje       – menadžersko odlučivanje       • Strategija       Strategija     ...
Problemi u praksi       • NE uključivanje komunikacija u        konzultacije oko politika i programa što   ...
Korporativno komuniciranje       – menadžersko odlučivanje31/05/2011              7
Strategija - strategija           komuniciranja       • Međusobna usklađenost       • Povezanost kr...
Rezultati komuniciranja       • Utjecaj na performanse poduzeda???       • Reputacija kao cilj komunikacije (D...
Strategija - strategija               komuniciranja (Argenti)       • Veza između strategije i komuni...
Potreba i značaj strateškog              pozicioniranja       • Integracija simbola, poruka i     ...
Potreba i značaj strateškog              pozicioniranja       Pokretači strateškog pozicioniranja:   ...
Strateško korporativno             komuniciranje       • Povezivanjem korporativne        strate...
Strateško korporativno                  komuniciranje       • Konsolidiranje komunikacijskih discip...
Strateško korporativno                komuniciranje       • Korporativno komuniciranje se      ...
Strateško korporativno                 komuniciranje       • The Corporate Communication Institute ...
Strateško komuniciranje       • Više rukovodede osoblje mora biti        uključeno       • Integriranos...
Strateško korporativno                komuniciranje       • Razvijanje i dijeljenje vizije      ...
Strateško korporativno        komunikacije - karakteristike       • Vodstvo poduzeća ima stratešku      ...
Strateško korporativno         komunikacije – organizacija             (van Riel i Fombrun, 2007)  ...
Idealno struktura funkcije    korporativnih komunikacija (Argenti, 2009)          • Centralizirana vs. decentr...
Fortune 1000   Tablica XXX. Strateška funkcijska područja odgovornosti nositelja korporativnih komunikacija   Područje...
Hrvatskih 500 – Lider press  Područja odgovornosti nositelja korporativnih komunikacija  Unutar poduzeća   Van poduz...
Faktori utjecaja na strateško           pozicioniranje        •  Okruženje poduzeda        •  ...
Okruženje poduzeda       • Opde ili socijalno okruženje - političko        pravno, ekonomsko, socijalno-   ...
Management       • Strategija komuniciranja razvijena        uz interakciju praktičara        komunici...
Organizacijska struktura       • Poveznica strategije i komunikacija       • Struktura treba uvijek slijediti ...
Organizacijska kultura       • Skup vrijednosti, stavova, uvjerenja,        ponašanja, iskustva       •...
Empirijsko istraživanje       Deskriptivni prikaz rezultata      Mean       Korporativno komuniciranje u...
Naziv             Broj poduzeća  Udio    Udio/nazivČlan uprave za korporativne komunikacije       ...
Kome odgovaraju?       Odgovornost nositelja korporativnih komunikacija  Broj  Udio       Predsjedniku Uprav...
Broj djelatnika zaposlen u KK31/05/2011                32
Management       • Na pozicijama 10 godina i više        postoji razlika kod strateškog        pozicio...
Organizacijska struktura       • 48,6% ispitanih poduzeća ima        funkcijsku organizacijsku        ...
Organizacijska kultura          • Greenley, Foxall, 1997          • Carmeli, Tishler, 2004Pokazatelji or...
Dodana vrijednost     Performanse         Povezanost KK i strategije                   Pea...
Prihodi       Performanse   Povezanost KK i strategije              Pearson Correlation   ,209  ...
Dobit    Performanse   Povezanost KK i strategije           Pearson Correlation   ,510**    Dobit 2...
Veza između korporativnih            komunikacija i reputacije                      Strate...
Rezime       • Okruženje       • Bliska suradnja s top menadžmentom       • Strateško pozicioniranje nos...
•Hvala na pažnji31/05/2011           41
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Strateško pozicioniranje korporativnih komunikacija - Mr. Ivana Bilić

3,816 views

Published on

Strateško pozicioniranje korporativnih komunikacija - Mr. Ivana Bilić

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,816
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
13
Actions
Shares
0
Downloads
58
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Strateško pozicioniranje korporativnih komunikacija - Mr. Ivana Bilić

 1. 1. Strateško pozicioniranje korporativnih komunikacija Mr. Ivana Bilić Ekonomski fakultet Split31/05/2011 1
 2. 2. Sadržaj prezentacije • Uvod • Potreba i značaj strateškog pozicioniranja • Strateške korporativne komunikacije • Faktori utjecaja na strateško pozicioniranje • Rezultati empirijskog istraživanja • Rezime31/05/2011 2
 3. 3. Uvod • Okruženje poduzeća • Korporativno komuniciranje – menadžersko odlučivanje • Strategija - strategija komuniciranja • Rezultati komuniciranja31/05/2011 3
 4. 4. Okruženje poduzeća • Tehnološki razvoj & razvoj informacijsko komunikacijske tehnologije • Internet • Transparentnost • Demokratske promjene • Rast svijesti & prava stakeholdera • Zakonodavni okvir31/05/2011 4
 5. 5. Korporativno komuniciranje – menadžersko odlučivanje • Strategija Strategija komuniciranja • Bez pristupa Upravi • Aktivnosti i odluke??? • Nekonzistentnost poruke • Utjecaj na rezultate?31/05/2011 5
 6. 6. Problemi u praksi • NE uključivanje komunikacija u konzultacije oko politika i programa što je rezultat nedovoljnog povjerenja u predstavnike odnosa s javnošdu, • ciljevi programa za komunikacija nisu jasno dogovoreni, • obilje operativnih aktivnosti • frustracijama i odgodama pri dobivanju unutarnjih autorizacija i u koordinaciji s drugim odjelima,31/05/2011 6
 7. 7. Korporativno komuniciranje – menadžersko odlučivanje31/05/2011 7
 8. 8. Strategija - strategija komuniciranja • Međusobna usklađenost • Povezanost kroz strukturu • Pozicioniranje nositelja komunikacija • Prenošenje strateških odrednica internim i eksternim stakeholderima • Implementacija strategije31/05/2011 8
 9. 9. Rezultati komuniciranja • Utjecaj na performanse poduzeda??? • Reputacija kao cilj komunikacije (Dolphin, 2002; Yang i Grunig, 2005 i dr. van Riel i Fombrun, 2007, Cutlip et al. 2003) • Glavni cilj korporativnog komuniciranja namede se izgradnja, održavanje i zaštita identiteta, imidža i reputacije poduzeda (Cornelissen, 2008).31/05/2011 9
 10. 10. Strategija - strategija komuniciranja (Argenti) • Veza između strategije i komunikacija PREVOĐENJE KORPORATIVNA STRATEGIJA STRATEGIJA KOMUNICIRANJA INFORMIRANJE31/05/2011 10
 11. 11. Potreba i značaj strateškog pozicioniranja • Integracija simbola, poruka i ponašanja (Christensen et.al. 2008:36) • Upravljanje reputacijom (Cutlip, 2003:373) • Strateški alat – konkurentska prednost (Dolphin i Fan, 2000; Yalumba, 2008 i dr.) • Informacije - resursi31/05/2011 11
 12. 12. Potreba i značaj strateškog pozicioniranja Pokretači strateškog pozicioniranja: • Regulatorni imperativ • Složenost organizacije • Potreba za povedanim kredibilitetom31/05/2011 12
 13. 13. Strateško korporativno komuniciranje • Povezivanjem korporativne strategije s korporativnim komunikacijama, menadžeri mogu umanjiti potencijalni gubitak u reputaciji koji može nastati kao rezultat slabog ili negativnog odgovora od strane poduzeda prema eksternim grupama (Argenti, 2009:41).31/05/2011 13
 14. 14. Strateško korporativno komuniciranje • Konsolidiranje komunikacijskih disciplina u jedan ili nekoliko odjela omoguduje poduzedu da osigura strateške smjernice u kontekstu svih komunikacija s različitim grupama stakeholdera i vodi komunikacijske napore prema strateškom interesu poduzeda kao cjeline, nadalje ističe se kao bitnim zabrinutost poduzeda o pojmovima poput identiteta, imidža, reputacije i brandiranja čime se naglašava važnost povezivanja komunikacija s korporativnom strategijom i pozicioniranjem poduzeda u svijesti ključnih stakeholdera (Cornelissen, 2008:25-26).31/05/2011 14
 15. 15. Strateško korporativno komuniciranje • Korporativno komuniciranje se odnosi na napore poduzeda u komuniciranju kao cjelina (Christensen at al, 2007) ukupnost fizičkog subjekta (corporate od latinski corpus).31/05/2011 15
 16. 16. Strateško korporativno komuniciranje • The Corporate Communication Institute (CCI) : Komunikacija je strategija više nego ikad prije. Korporativno komuniciranje - pojam koji se koristi kako bi se opisale beskrajne mogudnosti funkcije menadžmenta u internom i eksternom organizacijskom komuniciranju Goodman (1998).31/05/2011 16
 17. 17. Strateško komuniciranje • Više rukovodede osoblje mora biti uključeno • Integriranost komunikacije • Strukturna integracija nije jedini izbor • Dugoročna orijentacija • Glavni komunikator mora imati jasne – široke menadžerske vještine31/05/2011 17
 18. 18. Strateško korporativno komuniciranje • Razvijanje i dijeljenje vizije poduzeda unutar poduzeda • Uspostavili i održali povjerenje u vodstvo poduzeda, • Inicirali i upravljali procesom promjena, • Ojačali identifikaciju zaposlenih s poduzedem.31/05/2011 18
 19. 19. Strateško korporativno komunikacije - karakteristike • Vodstvo poduzeća ima stratešku privrženost efektivnim komunikacijama, • Zaposlenici na svim razinama imaju odgovarajude komunikacijske vještine, • Postoji odgovarajuda infrastruktura kanala komuniciranja koja udovoljava ciljevima poduzeda, • Informacija je upravljana na način koji zadovoljava ciljeve poduzeća.31/05/2011 19
 20. 20. Strateško korporativno komunikacije – organizacija (van Riel i Fombrun, 2007) • Struktura mora uvijek pratit strategiju • Vodstvo korporativnih komunikacija mora biti u uključeno u proces formuliranja strategije poduzeda, • Funkcija komuniciranja treba biti tretirana kao kreator vrijednosti, • Fokus komunikacijske funkcije mora biti holistički – graditi održavati i branit reputacijski kapital poduzeda31/05/2011 20
 21. 21. Idealno struktura funkcije korporativnih komunikacija (Argenti, 2009) • Centralizirana vs. decentralizirana PREDSJEDNIK UPRAVE/GLAVNI IZVRŠNI DIREKTOR Zamjenik Zamjenik Zamjenik Zamjenik predsjednika za Zamjenik Glavni savjetnik predsjednika za predsjednika za predsjednika za Korporativno predsjednika za HRM Uprave Marketing Proizvodnju Financije komuniciranje Direktor odnosa s Direktor odnosa s Direktor internih Direktor odnosa s medijima investitorima komunikacija vlastima31/05/2011 21
 22. 22. Fortune 1000 Tablica XXX. Strateška funkcijska područja odgovornosti nositelja korporativnih komunikacija Područje % odgovornih Odnosi s medijima 95,7 PR 95,7 Krizno komuniciranje 93 Izvršne komunikacije (govori) 92,5 Odnosi sa zaposlenicima 90,3 Komunikacijske politike i strategije 90,3 Internet site 87,1 Intranet site 82,8 Identitet 73,1 Upravljanje promjenama 71 Korporacijsko građanstvo (filantropija) 59,1 Oglašavanje 55,9 Korporativnu kulturu 48,4 Odnose s investitorima 25,831/05/2011 22
 23. 23. Hrvatskih 500 – Lider press Područja odgovornosti nositelja korporativnih komunikacija Unutar poduzeća Van poduzeća Korporativno komuniciranje u cijelosti 82,9% 52% Odnosi s medijima 84,29% 44,29% Integrirana marketinška komunikacija 85,71% 52,86% Odnosi s financijskom publikom 81,43% 22,86% Odnosi sa zaposlenicima 85,71% 21,43% Odnosi s vlastima 88,57% 20% Odnosi s kupcima 88,57% 30% Interesne grupe, aktivisti 82,86% 21,43% Društveno odgovorno ponašanje 87,14% 21,43% Krizno komuniciranje 77,14% 18,58% Online komunikacije 81,43% 24,29%31/05/2011 23
 24. 24. Faktori utjecaja na strateško pozicioniranje • Okruženje poduzeda • Menadžment • Organizacijska struktura • Organizacijska kultura31/05/2011 24
 25. 25. Okruženje poduzeda • Opde ili socijalno okruženje - političko pravno, ekonomsko, socijalno- kulturno i tehnološko • Poslovno okruženje - konkurenti, kupci, dobavljači, regulatori, sindikati, vlasnici i partneri • Resursi - materijalni, ljudski, financijski i informacijski resursi31/05/2011 25
 26. 26. Management • Strategija komuniciranja razvijena uz interakciju praktičara komuniciranja i najvišeg menadžmenta (Cornelissen, 2008:95) • Obrazovni profili, funkcijska pripadnost, razina obrazovanja, radni staž (Hambrick et al., 1996)31/05/2011 26
 27. 27. Organizacijska struktura • Poveznica strategije i komunikacija • Struktura treba uvijek slijediti strategiju (Chandler 1962). • mehanicističke - funkcijske, divizijske i matrične • organske – procesne, mrežne31/05/2011 27
 28. 28. Organizacijska kultura • Skup vrijednosti, stavova, uvjerenja, ponašanja, iskustva • Razvijanje i održavanje – izazov KK (Goodman, 2001) • Nema svojstvo akumulacije, • Teško se transferira • Manja fleksibilnost31/05/2011 28
 29. 29. Empirijsko istraživanje Deskriptivni prikaz rezultata Mean Korporativno komuniciranje u cijelosti 3,5248 Odnosi s medijima 3,7916 Integrirana marketinška komunikacija 3,5000 Odnosi s financijskom publikom 3,1262 Odnosi sa zaposlenicima 3,5476 Odnosi s vlastima 3,4892 Odnosi s kupcima 3,6387 Interesne grupe, aktivisti 3,7968 Društveno odgovorno ponašanje 4,0579 Krizno komuniciranje 3,3516 Online komunikacije 2,939231/05/2011 29
 30. 30. Naziv Broj poduzeća Udio Udio/nazivČlan uprave za korporativne komunikacije 1 1,4%Direktor sektora korporativnih komunikacija 1 1,4%Voditelj odjela korporativnih komunikacija 7 10%Voditelj interne komunikacije 1 1,4% · KorporativneVoditelj odjela komunikacija 5 7,1% komunikacije iliOsoba zadužena za korporativne komunikacije 4 5,7% komunikacijeDirektor marketinga i poslovnog komuniciranja 1 1,4% · 25 poduzećaDirektor službe korporativnih komunikacija 1 1,4% · 35,5%Direktor marketinga, komunikacija i razvoja 1 1,4%Voditelj promocije i komunikacija 1 1,4%Direktor marketinga, komunikacija i CSR-a 2 2,9%Voditelj službe PR-a 5 7,1% · PR iliPR asistent 1 1,4% glasnogovornikVoditelj PR 4 5,7% · 12 poduzećaVoditelj promocije i PR 1 1,4% · 17%Glasnogovornik 1 1,4%External relation manager 2 2,9%Direktor poduzeća 2 2,9%Voditelj ureda Uprave 1 1,4%Rukovoditelj pravne i opće službe 3 4,3%Brand manager 1 1,4%Direktor korporativnog brandinga 1 1,4%Direktor korporativnih poslova 2 2,9%Financijski direktor – zamjenik glavnog direktora 2 2,9% · Ostalo, bezStručni suradnik u marketingu 1 1,4% nazivaDirektor marketinga i informiranja 1 1,4% · 37 poduzećaViši referent 1 1,4% · 47,5%Direktor marketinga i komercijale 1 1,4%Direktor marketinga i turizma 2 2,9%Direktor marketinga 3 4,3%Pomoćnik direktora za marketing 3 4,3%Voditelj službe razvitka i promidžbe 1 1,4% 31/05/2011Bez podatka o nazivu/tituli 6 8,6% 30Ukupno 70 100%
 31. 31. Kome odgovaraju? Odgovornost nositelja korporativnih komunikacija Broj Udio Predsjedniku Uprave 31 44,3% Direktoru marketinga 4 5,7% Generalnom direktoru 12 17,1% Direktoru ljudskih potencijala 1 1,4% Upravi poduzeća 8 11,4% Izvršnom direktoru korporativnih poslova 1 1,4% Direktoru komercijalnog sektora 2 2,9% Voditelju marketinga i komunikacijskih procesa 1 1,4% Direktoru podrške poslovnim procesima 1 1,4% Pomoćniku direktora za komercijalu i financije 1 1,4% Ostalo 3 4,3% Ukupno 70 100%31/05/2011 31
 32. 32. Broj djelatnika zaposlen u KK31/05/2011 32
 33. 33. Management • Na pozicijama 10 godina i više postoji razlika kod strateškog pozicioniranja KK na razini od 5% - nema korelacije • Staž u poduzedu – više od 5 godina 8,7%; vedi od 10 – 9,6% • Ekonomski profil 60%, Tehnički 30%31/05/2011 33
 34. 34. Organizacijska struktura • 48,6% ispitanih poduzeća ima funkcijsku organizacijsku strukturu • 60 % (42 poduzeća) funkcijska i varijacije funkcijske organizacijske strukture • Nema empirijskih potkrjepa - strateško pozicioniranje; povezanost sa strategijom31/05/2011 34
 35. 35. Organizacijska kultura • Greenley, Foxall, 1997 • Carmeli, Tishler, 2004Pokazatelji organizacijske Strateško pozicioniranje Povezanost KK i strategijestrukture KKPitanja vezana za relevantne Pearson Correlation ,475** Pearson Correlation ,606**stakeholdere se diskutiraju u Sig. (2-tailed) ,000 Sig. (2-tailed) ,000poduzeću N 54 N 63 Pearson Correlation ,449** Pearson Correlation ,525**Organizacijska kultura reflektira i Sig. (2-tailed) ,001 Sig. (2-tailed) ,000podržava vrijednosti za stakeholderi N 55 N 61 Pearson Correlation ,461** Pearson Correlation ,499**Organizacijska kultura Sig. (2-tailed) ,000 Sig. (2-tailed) ,000 N 54 N 6731/05/2011 35
 36. 36. Dodana vrijednost Performanse Povezanost KK i strategije Pearson Correlation ,206 Dodana vrijednost 2009 Sig. (2-tailed) ,090 N 69 Pearson Correlation ,287* Dodana vrijednost 2008 Sig. (2-tailed) ,022 N 64 Pearson Correlation ,327* Dodana vrijednost 2007 Sig. (2-tailed) ,011 N 6031/05/2011 36
 37. 37. Prihodi Performanse Povezanost KK i strategije Pearson Correlation ,209 Prihodi 2009 Sig. (2-tailed) ,084 N 69 Pearson Correlation ,346** Prihodi 2008 Sig. (2-tailed) ,005 N 64 Pearson Correlation ,340** Prihodi 2007 Sig. (2-tailed) ,008 N 6031/05/2011 37
 38. 38. Dobit Performanse Povezanost KK i strategije Pearson Correlation ,510** Dobit 2009 Sig. (2-tailed) ,000 N 69 Pearson Correlation ,581** Dobit 2008 Sig. (2-tailed) ,000 N 64 Pearson Correlation ,556** Dobit 2007 Sig. (2-tailed) ,000 N 6031/05/2011 38
 39. 39. Veza između korporativnih komunikacija i reputacije Strateško Ispitivanje pozicioniranje reputacij KK e Strateško Pearson 1 ,381** Correlation Pozicioniranje Sig. (2-tailed) Korporativnih ,004 komunikacija N 56 54 Stupanj KK Pearson ,622** ,422** Correlation Sig. (2-tailed) ,000 ,008 N 38 3831/05/2011 39
 40. 40. Rezime • Okruženje • Bliska suradnja s top menadžmentom • Strateško pozicioniranje nositelja korporativnih komunikacija • Povezanost sa strategijom • Organizacijska kultura!!! • Povezanost s performansama poduzeda31/05/2011 40
 41. 41. •Hvala na pažnji31/05/2011 41

×