Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Stanje PRprofesije u  BiH Septembar 2011.
Metodologija
Metoda prikupljanja podataka: On line anketa Ispitali smo  71 PR praktičara iz cijele BiH         PERIOD ISTRA...
Ispitanici
SPOL        32,467,6    Muški   Ženski
SPOL                   GODINE              18 - 29 god.     22,5        32,467,...
SPOL                   GODINE                                  OBRAZO...
SPOL                               GODINE                          ...
SPOL                               GODINE                          ...
Iskustvo u PR-u
Više od polovine ispitanika poslom kojitrenutno obavljaju bave se duže od 5 godina         (64.8%).
P: Koliko dugo se bavite poslom koji obavljate?       Do 1 god.       5,6    Od 1 do 3 god.       ...
P: Da li Vam je to prvi posao kojim se bavite?                           5,6         94...
P: Koje je Vaše prethodno iskustvo?        Rad u medijima                         59,7  ...
P: Planirate li da se bavite ovim zanimanjem i u budućnosti?                      15,5       ...
P: Ako ne planirate nastaviti da se bavite ovim zanimanjem, zbogkojih razloga je to tako?           Zbog velike...
PR praksa uorganizacijama
P: Koja su, po Vašem mišljenju, znanja i vještine potrebne zauspjeh u PR-u?       Dobra komunikacija i javni nastup ...
P: Da li u organizaciji u kojoj radite postoji posebno odjeljenje iliosoba koja se bavi odnosima sa javnošću?       ...
P: Ukoliko navedeni sektor ne postoji navedite sektor koji se uVašoj organizaciji bavi odnosima sa javnošću?       ...
P: Koliko se osoba u Vašoj organizaciji bavi odnosima sa javnošću?    Bez odgovora     2,8       1 osoba  ...
P: Da li postoje u Vašoj organizaciji unaprijed definisani godišnjibudžeti za sljedeće aktivnosti ?   Eksterna komunika...
P: Da li ste uključeni u definisanje ili redefinisanje misije i vizijeVaše firme/organizacije?    Bez odgovora    ...
P: Smatrate li da je PR odjel ili funkcija PR menadžera (gdje nepostoji PR odjel) neophodan/na u donošenju strateških odlu...
P:Da li je to slučaj u Vašoj organizaciji?      Bez odgovora     7           Da           ...
P: Sa kojom vrstom medija najčešće sarađujete?        Radio                            ...
On line PR
P: Da li u svakodnevnom radu, u poslovne svrhe, koristite i kolikočesto:  Web site institucije/ preduzeća u kojoj radite ...
P: Da li institucija ili preduzeće u kojem radite ima nalog naFacebooku?                         ...
P: Ko upravlja i vodi nalog na Facebooku?     Bez odgovora           14,3      IT stručnjak     ...
P: Da li internet koristite za ličnu edukaciju iz PR-a?     Bez odgovora     1,4      Da, često      ...
P: Da li pišete blog?             8,5        91,5            Da   Ne
P: Da li čitate blogove?              21,1         78,9                 Da  Ne
P: Najviše volim da čitam blogove koji pišu o:      PR i marketingu                         ...
PRovci
P: Koji je najveći problem sa kojim se susrećete u obavljanjuposlova?  Nerazumijevanje važnosti odnosa sa javnošću od  ...
P: Da li obavljate još neke poslove u okviru organizacije u kojojradite?    Bez odgovora    2,9        Da ...
P: Koliko često posjećujete seminare za dodatnu edukaciju?      Nikada nisam      1,4    pohadjao/la dodat...
P: Koje vrste dodatne edukacije ste pohađali?    Jednodnevne seminare                  76,1   Speci...
P: Označite iznos Vaše neto plate?      500 - 1000 KM          16,9      1000 - 2000 KM        ...
Meše Selimovića 55, 78 000 Banja Luka | tel: 051/221-920 | fax: 051/221-921 | office@prime.ba       Vrbanja 6/III, ...
Stanje PR profesije u bih
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Stanje PR profesije u bih

1,452 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Stanje PR profesije u bih

 1. 1. Stanje PRprofesije u BiH Septembar 2011.
 2. 2. Metodologija
 3. 3. Metoda prikupljanja podataka: On line anketa Ispitali smo 71 PR praktičara iz cijele BiH PERIOD ISTRAŽIVANJA 01.01.2011. do 01.03.2011.
 4. 4. Ispitanici
 5. 5. SPOL 32,467,6 Muški Ženski
 6. 6. SPOL GODINE 18 - 29 god. 22,5 32,467,6 30 - 39 god. 47,9 40 - 49 god. 16,9 50 i više 12,7 Muški Ženski 0% 20% 40% 60%
 7. 7. SPOL GODINE OBRAZOVANJE 18 - 29 god. 22,5 32,4 Bez odgovora 1,467,6 30 - 39 god. 47,9 Srednja škola 4,2 40 - 49 god. 16,9 Viša škola 4,2 50 i više 12,7 Muški Ženski Fakultet 90,1 0% 20% 40% 60% 0 50 100
 8. 8. SPOL GODINE OBRAZOVANJE 18 - 29 god. 22,5 32,4 Bez odgovora 1,467,6 30 - 39 god. 47,9 Srednja škola 4,2 40 - 49 god. 16,9 Viša škola 4,2 50 i više 12,7 Muški Ženski Fakultet 90,1 0% 20% 40% 60% 0 50 100 SEKTOR Državna/entitetska institucija 36,6 Opština 19,7 Malo preduzeće 2,8 Srednje preduzeće 7 Veliko preduzeće 9,9 NVO sektor 8,5 Medjunarodne organizacije u BiH 2,8 Marketing/PR agencija 12,7 0% 10% 20% 30% 40%
 9. 9. SPOL GODINE OBRAZOVANJE 18 - 29 god. 22,5 32,4 Bez odgovora 1,467,6 30 - 39 god. 47,9 Srednja škola 4,2 40 - 49 god. 16,9 Viša škola 4,2 50 i više 12,7 Muški Ženski Fakultet 90,1 0% 20% 40% 60% 0 50 100 SEKTOR Državna/entitetska institucija 36,6 Opština 19,7 BROJ ZAPOSLENIH Malo preduzeće 2,8 Do 10 14,1 Srednje preduzeće 7 11 - 50. 35,2 Veliko preduzeće 9,9 51 - 100 16,9 NVO sektor 8,5 101 - 300 16,9 Medjunarodne organizacije u BiH 2,8 Više od 301 16,9 Marketing/PR agencija 12,7 0% 10% 20% 30% 40% 0% 10% 20% 30% 40%
 10. 10. Iskustvo u PR-u
 11. 11. Više od polovine ispitanika poslom kojitrenutno obavljaju bave se duže od 5 godina (64.8%).
 12. 12. P: Koliko dugo se bavite poslom koji obavljate? Do 1 god. 5,6 Od 1 do 3 god. 14,1 Od 3 do 5 god. 15,5 Više od 5 god. 64,8 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
 13. 13. P: Da li Vam je to prvi posao kojim se bavite? 5,6 94,4 Da Ne Većini ispitanika posao kojim se trenutno bave nije prvi posao.
 14. 14. P: Koje je Vaše prethodno iskustvo? Rad u medijima 59,7 Rad u NVO sektoru 20,9 Rad u državnom preduzeću 17,9 Rad u privatnoj firmi 35,8 Nešto drugo 10,4 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Od predhodnog iskustva najčešće se navodi rad u medijima.
 15. 15. P: Planirate li da se bavite ovim zanimanjem i u budućnosti? 15,5 84,5 Da Ne
 16. 16. P: Ako ne planirate nastaviti da se bavite ovim zanimanjem, zbogkojih razloga je to tako? Zbog velike odgovornosti 9,1 Ovaj posao me ne ispunjava 9,1 Iznosa plate 18,2 Mogućnosti ličnog i stručnog usavršavanja 27,3 Loših medjuljudskih odnosa u preduzeću Napredovanja 54,5 Uslova rada 18,2 Ostalo 36,4 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
 17. 17. PR praksa uorganizacijama
 18. 18. P: Koja su, po Vašem mišljenju, znanja i vještine potrebne zauspjeh u PR-u? Dobra komunikacija i javni nastup 29,6 16,9 Planiranje i postavljanje ciljeva 39,4 22,5 Identifikovanje problema i trendova u okolini 15,5 32,4 Dobro pisati obavještenja za medije, govore i … 4,2 Motivisati, savjetovati i uticati na druge 7 4,2 Adekvatno savladavati stres 2,8 Istraživati javno mnijenje 4,2 14,1 0% 20% 40% 60% 80% 100% Najvažnije Veoma važno
 19. 19. P: Da li u organizaciji u kojoj radite postoji posebno odjeljenje iliosoba koja se bavi odnosima sa javnošću? 18,3 81,7 Da Ne
 20. 20. P: Ukoliko navedeni sektor ne postoji navedite sektor koji se uVašoj organizaciji bavi odnosima sa javnošću? Bez odgovora 15,4 Marketing služba 23,1 Kabinet direktora (ministra, načelnika...) 61,5 Služba prodaje Neki drugi sektor 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
 21. 21. P: Koliko se osoba u Vašoj organizaciji bavi odnosima sa javnošću? Bez odgovora 2,8 1 osoba 45,1 Manje od 3 osobe 29,6 Od 3 do 5 osoba 12,7 Više od 5 osoba 9,9 0% 10% 20% 30% 40% 50%
 22. 22. P: Da li postoje u Vašoj organizaciji unaprijed definisani godišnjibudžeti za sljedeće aktivnosti ? Eksterna komunikacija 56,3 Interna komunikacija 40,8 Marketinška komunikacija 45,1 Istraživanja 31 0% 20% 40% 60%
 23. 23. P: Da li ste uključeni u definisanje ili redefinisanje misije i vizijeVaše firme/organizacije? Bez odgovora 5,6 Redovno 52,1 Ponekad 32,4 Nikada 9,9 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
 24. 24. P: Smatrate li da je PR odjel ili funkcija PR menadžera (gdje nepostoji PR odjel) neophodan/na u donošenju strateških odlukaorganizacije? Da 77,5 Djelimično 21,1 1,4 Ne 0% 20% 40% 60% 80%
 25. 25. P:Da li je to slučaj u Vašoj organizaciji? Bez odgovora 7 Da 33,8 Ne u dovoljnoj mjeri 43,7 Ne 15,5 0% 10% 20% 30% 40% 50%
 26. 26. P: Sa kojom vrstom medija najčešće sarađujete? Radio 57,7 TV 70,4 Dnevne novine 78,9 Časopisi 4,5 Internet portali 52,1 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
 27. 27. On line PR
 28. 28. P: Da li u svakodnevnom radu, u poslovne svrhe, koristite i kolikočesto: Web site institucije/ preduzeća u kojoj radite 87,3 11,3 1,4 Facebook 40,8 23,9 28,2 7 Twitter 14,1 12,7 60,6 12,7 Svakodnevno You tube 14,1 46,5 29,6 Ponekad 9,9 0% 20% Nikada 40% 60% 80% 100% Bez odgovora
 29. 29. P: Da li institucija ili preduzeće u kojem radite ima nalog naFacebooku? 2,8 57,7 39,4 Bez odgovora Da Ne
 30. 30. P: Ko upravlja i vodi nalog na Facebooku? Bez odgovora 14,3 IT stručnjak 7,1 PR sektor 67,9 Služba marketinga 7,1 Neko drugi 3,6 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
 31. 31. P: Da li internet koristite za ličnu edukaciju iz PR-a? Bez odgovora 1,4 Da, često 56,3 Da, ponekad 40,8 Ne, nikada 1,4 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
 32. 32. P: Da li pišete blog? 8,5 91,5 Da Ne
 33. 33. P: Da li čitate blogove? 21,1 78,9 Da Ne
 34. 34. P: Najviše volim da čitam blogove koji pišu o: PR i marketingu 69,6 Politici 39,3 Muško ženskim odnosima 5,4 Sportu 1,8 Našem društvu 46,4 Muzici i filmu 26,8 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
 35. 35. PRovci
 36. 36. P: Koji je najveći problem sa kojim se susrećete u obavljanjuposlova? Nerazumijevanje važnosti odnosa sa javnošću od strane menadžmenta 39,7 Finansijska sredstva za realizaciju PR aktivnosti 41,4 Nerazmjevanje medija kroz odnose sa njima 20,7 Podrška za redovna stručna usavršavanja 12,1 Previše obaveza 32,8 Ostalo 20,7 0% 10% 20% 30% 40% 50%
 37. 37. P: Da li obavljate još neke poslove u okviru organizacije u kojojradite? Bez odgovora 2,9 Da 62,9 Ponekad 18,6 Ne 15,7 0% 20% 40% 60% 80%
 38. 38. P: Koliko često posjećujete seminare za dodatnu edukaciju? Nikada nisam 1,4 pohadjao/la dodatne… 9,9 Jednom u dvije godine Više puta godišnje 53,5 Jednom godišnje 33,8 1,4 Bez odgovora 0 20 40 60
 39. 39. P: Koje vrste dodatne edukacije ste pohađali? Jednodnevne seminare 76,1 Specijalističke kurseve 40,8 (LSPR, Publika i dr.) Višednevne konferencije 69 0% 20% 40% 60% 80%
 40. 40. P: Označite iznos Vaše neto plate? 500 - 1000 KM 16,9 1000 - 2000 KM 45,1 Više od 2000 KM 12,7 Ne želim da odgovorim 25,4 0% 10% 20% 30% 40% 50%
 41. 41. Meše Selimovića 55, 78 000 Banja Luka | tel: 051/221-920 | fax: 051/221-921 | office@prime.ba Vrbanja 6/III, 71 000 Sarajevo | tel: 033/222-152 | fax: 033/222-152 | office-sa@prime.bahttp://prime.ba/ http://blog.prime.ba/ http://www.facebook.com/primeba https://twitter.com/PRIME_BA

×