Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Prime newsletter vol2

1,775 views

Published on

Published in: Business
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Prime newsletter vol2

 1. 1. L E T T E o Br R j2 • j u li 2 0 1 1 w • ww a . p ri m e . b
 2. 2. Pred Vama je drugi Prime newslettersa informacijama o aktivnostima koje institucijama i agencijama gdje već 5 godina nismo imali poslovnu saradnju. BANJALUČKA PIVARAsmo realizovali u prvoj polovini ovegodine. Početak ove godine je bio mnogo Zvuči paradoksalno ali je istinito. Uvijek se pitam ko to državnim institucijama, POČINJE SA PROIZVODNJOMdinamičniji od očekivanja i ispunjen nebaš optimističnim najavama za 2011.godinu. Radili smo mnogo različitih i ministarstvima i državnim preduzećima radi istraživanja, grafička i web rješenja, kampanje i kako to da nikada nismo bili u KALTENBERG PIVAzanimljivih projekata i ovaj put se pred prilici u posljednjih 5 godina da damo biloVama nalaze neki od njih na koje smo kakvu ponudu za te usluge. Prime Communications je bila zadužena za analize tržišta, a na osnovu dobijenihposebno ponosni. odnose s medijima povodom objavljivanja pokazatelja o značajnom tržišnom U proteklih 5 godina naš promet je u tom informacije da je Banjalučka pivara dobila potencijalu, karakteristikama i zahtjevimaPočetkom godine smo zvanično sektoru iznosio oko 0 KM i pred nama je licencu za proizvodnju “Kaltenberg” piva, potrošača za pivom iz premium segmenta,uspostavili i Prime digital, sektor za online sada zadatak da se naše usluge u oblasti čime je postala prva pivara u BiH koja Banjalučka pivara je odlučila da proširikomunikaciju. Online komunikacija odnosa s javnošču, istraživanja, web je dobila licencu za proizvodnju jednog svoje poslovanje uvođenjem proizvodapostala je sve značajnija za svaku dizajna, edukacije nađu u ravnopravnoj internacionalnog piva. Nakon dvogodišnje provjerenog kvaliteta.kompaniju i svaki brend. Iako mnoge utakmici.kompanije u BiH još uvijek ne osjećajupotrebu ili se boje transparentne Kriza koja će u naredne dvije godinei otvorene komunikacije sa online donijeti mnogo novih problema privredizajednicom to nije uslov da se o njima BiH ali i mnogo izazova za profesionalceili njihovim brendovima već ne priča na u PR i kreativnoj industriji će nasinternetu. S druge strane, Internet je natjerati da svi zajedno budemo efikasniji,idealna prilika za sve kompanije koje su efektivniji, produktivniji ali i kreativniji.spremne za otvoreni dijalog sa svojim Fokusiranje, reorganizacija i smanjenje Dragan Močević, osnivač i direktorkorisnicima. troškova su izazovi za koje ćemo morati naći prava rješenja.Prime blog je početkom godine ušao uveliko finale EUPRERA social media Fokusiranost na prave stvari. Fokusiranostawards i na kraju smo zauzeli drugo na najvažnije klijente ali ne zanemarujućimjesto što je veliki uspjeh s obzirom da ni one manje. Fokusiranost naje Prime blog počeo sa radom samo 6 najpouzdanije dobavljače. Fokusiranost namjeseci prije tog finala. najbolje, najprofesionalnije i najlojalnije saradnike i zaposlenike.Znanje, rezultate i uspjeh na tržištu smo Neka nam je sa srećom u poslovnojdokazali nebrojeno puta u proteklih 9 avanturi koja je pred nama zahvaljajućigodina. Ostaje još da se u narednom stanju u bh privredi i društvu.period izborimo za svoje mjesto iu poslovima koji se rade sa javnomupravom, državnim i entitetskim 05. jul. 2011 3 NEWSLETTER | PRIME COMMUNICATIONS
 3. 3. HYPO VIJESTI POMJERILI SMO Nakon izvanrednog uspjeha prvog spota smo angažovali banjolučkog glumca iz GRANICE Hypo vijesti koji smo snimili za Hypo Alpe pozorišta Jazavac, Dejana Zorića. Produkcija i Adria Bank AD u oktobru prošle godine, emitovanje Hypo vijesti je tempirano zajedno nastavili smo saradnju i realizovali još dvije sa lansiranjem novog vizuelnog identiteta Višednevna edukativna konferencija o Veoma nam je drago što iz godine u godinu, epizode Hypo vijesti. Ovaj put su teme bili Hypo Ale Adria Bank. odnosima s javnošću, PROACTIVE 2011, koja kako učesnicima tako i organizatorima, krediti i štednja, a u ulozi voditelja vijesti je okupila preko 100 učesnika iz BiH i regije je nova saznanja pomažu u ličnom, ali i po sedmi put pomjerila granice sa kvalitetnim profesionalnom razvoju“, izjavila je Lejla predavačima, korisnim programom i Brčaninović, PR direktorica agencije Prime zanimljivim sadržajem. Communications. “Zadovoljni smo jer smo i ove godine uspjeli Vrhunski PR stručnjaci iz regije su govorili okupiti preko 100 PR stručnjaka iz BiH i o temama kao što su potreba društvenih regije. Učesnici su iskoristili priliku da se mreža u internoj komunikaciji, strateškom međusobno povežu, razmijene kontakte te pozicioniranju korporativnih komunikacija, razgovaraju o primjerima iz svoje prakse. te kako komunicirati sa zaposlenima u Predavači ovogodišnje trodnevne konferencije vrijeme krize i velikih promjena, online su dali sasvim nove ideje i pomjerili granice PR-u i u sklopu panel diskusije o političkom što se moglo vidjeti po reakcijama učesnika. komuniciranju.NEWSLETTER | PRIME COMMUNICATIONS 4 5 NEWSLETTER | PRIME COMMUNICATIONS
 4. 4. PRIME DIGITAL - PRIME BLOG - PRVI KORPORATIVNI BLOG U BiH NOVI ODJEL AGENCIJE Agencija PRIME Communications je prije 10 mjeseci pokrenula prvi korporativni blog u Bosni PRIME COMMUNICATIONS i Hercegovini (www.blog.prime.ba). Do sada su objavljeni mnogobrojni tekstovi koji se bave temama iz oblasti odnosa s javnošću, marketinga, dizajna, edukacije, političkog marketinga i istraživanja i koji su veoma čitani (preko 17000 čitanja) i koji su izazvali mnogo reakcija stručnjaka iz BiH i regije, U skladu sa novim komunikacijskim te pobudili interesovanje offline magazina i drugih trendovima i potrebama klijenata da se medija koji su prenosili tekstove sa bloga. aktivnije uključe u komunikaciju sa online Autori tekstova su zaposlenici agencije Prime zajednicom uz stručno savjetovanje i vođenje Communications koji u tekstovima prenose svoja kroz svijet online komunikacija, agencija dugogodišnja stručna iskustva i razmjenjuju PRIME Communications otvorila je poseban mišljenja i stavove sa online zajednicom. odjel u sklopu Agencije sa stručnim timom aktivnih učesnika i poznavalaca online Osim Prime tima, na blogu se objavljuju tekstovi blogera - gostiju iz regije, a sve u cilju da čitaoci zajednice. pronađu što kvalitetnije i korisnije savjete. PRIME DIGITAL za svoje klijente definiše Kroz svoj dosadašnji rad, tim PRIME Digital-a online strategiju u sklopu koje identifikuje je stekao iskustvo u dizajniranju i razvoju ciljeve za povezivanje, sticanje povjerenja Facebook aplikacija i stranica, kao i Twitter i proširenje svijesti o brendu, povećanje naloga, povezivanju sa uticajnim pojedincima prodaje i povećanje tržišnog udijela klijenta, – online „opinionmakerima“, osmišljavanju kao i standarde komunikacije u sklopu viralnih kampanja, te kreiranju i rasporedu kojih određuje jasne smjernice i upute kako objavljivanja sadržaja. komunicirati, kako inspirisati, koje sadržaje PROACTIVE) gdje je uspostavila dobru kreirati; uz definisanje savjeta za dugotrajni Tim PRIME Digital čine mladi stručnjaci koji saradnju sa najistaknutijim stručnjacima u autentičan i strateški nastup klijenta. su već nekloliko godina aktivni na društvenim regiji koji su angažovani kao konsultanti u mrežama, pišu stručne tekstove za blogove i PRIME Digital-u. imaju dobre konekcije sa online zajednicom. Pored toga su prošli mnogobrojne edukacije PRIME Digital pored vlastitih online projekata o pravilnoj online komunikaciji i zbog poput prvog korporativnog bloga u BiH toga PRIME Digital svoje klijente obučava (www.blog.prime.ba) realizovao je i nekoliko kako pravilno i aktivno komunicirati na uspješnih online kampanja kao što su npr. Zid Internetu. Agencija PRIME Communications dječijih želja za UNICEF je u posljednje tri godine organizovala niz (http://www.facebook.com/zasvakodijete) i seminara i konferencija na temu online strategiju online komunikacije za Peugoet u komunikacije (Sarajevo PR Open, Twittosfera, BiH (http://www.facebook.com/peugeotbih).NEWSLETTER | PRIME COMMUNICATIONS 6 7 NEWSLETTER | PRIME COMMUNICATIONS
 5. 5. EDIN DŽEKO SVEČANA VEČERA INFOGRAFIK - NOVI VID SAOPŠTENJA ZA JAVNOSTOTVORIO NOVE “HILJADE MALIH OSMIJEHA“ Na konferenciji za medije u Sarajevu i Banjaluci na kojoj je predstavljena publikacija istraživanjaPROSTORIJE Za ovogodišnju svečanu večeru “Hiljade za rani rast i razvoj djece i da omogućimo “Na putu ka Evropskoj uniji”, a koju je priredio mr. Srđan Puhalo i izdao Centar za edukaciju ProCENTRA ZA malih osmijeha” u organizaciji AmCham-a za prikupljanje sredstava za UNICEF, agencija najbolji početak za svako dijete. U poređenju sa prošlom godinom imamo dosta razloga da Educa, Agencija je umjesto klasičnog saopštenja za javnost uručila predstavnicima medija infografik. Na vizuelno atraktivan i kreativan načinRANI RAST I PRIME Communications je pružala PR podršku. Prodajom ulaznica i podrškom slavimo i budemo zadovoljni s onim što je postignuto. Zahvaljujući AmCham-u i drugim predstavljeni rezultati istraživanja i zaključci iz publikacije prihvaćeni su u javnosti veoma pozitivno.RAZVOJ donatora prikupljeno je više od 50.000 KM za UNICEF-ovu inicijativu „Najbolji početak za donatorima postignuti su značajni napreci u oblasti dječijeg ranog rasta i razvoja. Veliki Sa uključivanjem infografika u komunikacijske alate, agencija PRIME Communications je ponovo pokazala da ide ukorak sa svjetskim svako dijete“. uspjeh je i usvajanje politike ranog rasta i komunikacijskim trendovima. „Ovaj događaj je veoma značajan za nas i razvoja u oba entiteta koja stavlja strateški jako smo sretni što smo ostvarili ovaj vid odgovor da se ova pitanja riješe na najbolji partnerstva sa AmCham-om koji nam je mnogući način“, istakla je Florence Bauer, omogućio da zagovaramo najbolja rješenja predstavnica UNICEF-a u BiH.Centar za rani rast i razvoj Novi Grad Sarajevoje uselio u nove veće prostorije kako bi sepružila mogućnost da što veći broj djecedobije priliku da ostvari svoje pravo na zdravoi sretno djetinjstvo.Svečano otvaranje Centra upriličili su DamirHadžić, načelnik Općine i Rada Lukić,pomoćnica općinskog načelnika za rad,socijalna pitanja, zdravstvo, raseljena i izbjeglalica i koordinatorica aktivnosti Centra, asvečanosti su prisustvovali i Florence Bauer,predstavnica UNICEF-a u BiH i Johan Hesse,Šef odjela za ekonomsku reformu i prirodneresurse u Delegaciji EU u BiH.Specijalni gost i posebno iznenađenje zadjecu i roditelje je bio Edin Džeko, ambasadorUNICEF-a u BiH, koji je zajedno sanačelnikom Damirom Hadžićem, presjekaovrpcu novih prostorija Centra. Agencija jepružala PR podršku svečanom otvaranjunovih prostorija Centra. NEWSLETTER | PRIME COMMUNICATIONS 8 9 NEWSLETTER | PRIME COMMUNICATIONS
 6. 6. PEUGEOT KAMPANJE U prvom kvartalu ove godine smo se odnosi na specijalne ponude za modele nastavili i sa uspješnim kampanjama za 308 i 207, a druga kampanja se odnosi na našeg dugogodišnjeg klijenta, Peugeot. promociju modela 3008, sa fantastičnim Predstavljamo vam dvije kampanje, prva paketima opreme.NEWSLETTER | PRIME COMMUNICATIONS 10 11 NEWSLETTER | PRIME COMMUNICATIONS
 7. 7. BALKAN INVESTMENT BANK - VISA PLATINUM EVENT Organizovani su eventi u Banjoj Luci i Bihaću Agencija je bila zadužena za osmišljavanje povodom obilježavanja 10 godina poslovanja koncepta evenat-a, organizaciju istih, Banke i lansiranje Visa Platinum kartice. kao i pravljenje cjelokupne strategije za Sa klijentima, saradnicima i partnerima komunikaciju 10 godina Balkan InvestmentVISA PLATINUM KARTICA Banka je obilježila poslovanje u proteklim Bank i lansiranje najprestižnije kartice. godinama i najavila planove za budućnost.Visa Platinum kartica pripada grupi Visa Premiumproizvoda i njenom korisniku pruža najviši nivousluge, bilo kad i bilo gdje. Namijenjena je osobamavisokog društvenog i poslovnog statusa, osobamakoje mnogo putuju, vode dinamičan i sadržajandruštveni i kulturni život. NEWSLETTER | PRIME COMMUNICATIONS 12 13 NEWSLETTER | PRIME COMMUNICATIONS
 8. 8. VISA PLATINUM PROMOTIVNI PAKET Kao krunu desetogodišnjeg poslovanja, pruža brojne finansijske i druge povlastice, Balkan Investment Bank izdala je vrhunski kvalitet i dosljednost usluge, u najprestižniju platnu karticu na tržištu BiH. zemlji i inostranstvu. Ova jedinstvena i Agencija Prime Communications je dizajnirala prestižna kartica svojim karakteristikama promotivni paket kako bi klijentima ekskluzivnosti i sigurnosti njenim Balkan Investment Bank predstavila sve korisnicima omogućava poseban i vrhunski pogodnosti koje im nova kartica nudi. Visa tretman i prepoznatljivost širom svijeta. Platinum kartica Balkan Investment BankNEWSLETTER | PRIME COMMUNICATIONS 14 15 NEWSLETTER | PRIME COMMUNICATIONS
 9. 9. PREZENTOVAN PEUGEOT 508 UNA CONSULTING LETAK Prime Communications je dizajnirao informacioni letak “Propisno upravljanje otpadnim vodama” Na svečanoj zabavi u Banjoj Luci, za Una Consulting, gdje smo na kvalitetan način Peugeot je svojim partnerima, klijentima i uspjeli da predstavimo prilično kompleksnu šemu predstavnicima medija predstavio novi model (ilustraciju) procesa prečišćavanja, odnosno 508 i organizovao ugodno veče uz mnoga upravljanja otpadnim vodama, u industrijskoj, iznenađenja. Agencija je osmislila koncept za gradskoj i u seoskoj zoni. event i bila zadužena za event management i PR podršku.NEWSLETTER | PRIME COMMUNICATIONS 16 17 NEWSLETTER | PRIME COMMUNICATIONS
 10. 10. PEUGEOT PREDSTAVIO ONLINEKOMUNIKACIJU ZA 2011. GODINU BIB WEB SITEZa dugogodišnjeg klijenta, kompaniju Vermont,generalnog zastupnika i uvoznika Peugeot proizvodaza BiH, agencija PRIME Communications je Realizovan je projekat redizajna i ovakve projekte, realizovani su i servisi implementacije web sajta Balkan Investment za izračune kredita i depozita, servis za Bank kojeg sada odlikuje svjež i privlačan lokacije poslovnica i kursne liste. Sajt je vizuelni identitet te potpuna jednostavnost napravljen u skladu s trenutnim svijetskim korištenja. Web sajt je zasnovan na G:Max trendovima i posjeduje verziju optimizovanu 11.06 CMS-u i ispunjava XHTML 1.0 Strict za smartphone uređaje zasnovane na Android standard. Pored elemanta uobičajenih za platformi, iPad i iPhone uređajima.izradila strategiju za online komunikaciju u 2011.godine kako bi omogućili ostvarivanje dijaloga sasvim Peugeot vozačima i ljubiteljima i kroz onlinekomunikacijske kanale.Povodom predstavljanja online komunikacijeorganizovano je druženje sa novinarima. Sviljubitelji automobila će od sada moći da aktivnokomuniciraju sa predstavnicima Peugeot-a prekoFacebook stranice “Peugeot BiH” i Twitter naloga“Peugeotbih”. NEWSLETTER | PRIME COMMUNICATIONS 18 19 NEWSLETTER | PRIME COMMUNICATIONS
 11. 11. Konferencija “Civilni dijalog za sve” PARCO - Obuka državnih službenika Peugeot podržao akciju pošumljavanja za primjenu informacionih tehnologija Za konferenciju “Civilni dijalog za U sklopu društveno odgovornih aktivnosti, sve”, koja je organizovana u okviru Za Ured koordinatora za reformu javne agencija PRIME Communications je za projekta Cidi “Izgradnja kapaciteta uprave agencija je organizovala konferenciju civilnog društva za učešće u civilnom za medije povodom početka projekta “Obuka državnih službenika za primjenu informacionih tehnologija i rad na računarima”. Cilj projekta je unaprijediti znanje državnih službenika u organima državne uprave na nivou institucija BiH, Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko Distrikta BiH za praktičnu primjenu znanja iz oblasti informacionih tehnologija u Peugeot u BiH osmislila, organizovala svakodnevnom radu i povećati opšti stepen i realizovala akciju pošumljavanja u digitalne pismenosti u javnoj upravi . Tuzlanskom kantonu u saradnji sa JP Projekat treba da osigura obuku za ukupno “Šume Tuzlanskog kantona”. U akciju pošumljavanja Peugeot je uključio i SMART NETWORKS - dijalogu u Bosni i Hercegovini” eko sekciju Hemijske srednje škole iz Tuzle za koju je organizovao predavanje NOKIA SIEMENS NETWORK koji finansira EU, agencija PRIME Communications je pružila PR podršku. o temi “Održivo upravljanje šumama” želeći podići svijest mladih ljudi o “Ključ za uspostavljanje bolje saradnje značaju očuvanja i zaštite okoline. Agencija PRIME Communications je za između vlasti i organizacija civilnog Nakon edukativnog predavanja učenici kompaniju Nokia Siemens Networks društva je podizanje svijesti o važnosti su se pridružili akciji pošumljavanja. organizovala konferenciju za medije na kojoj civilnog dijaloga, izgradnja kapaciteta su predstavili trendove koji pokazuju da je vlasti i organizacija civilnog društva da se upotreba smartphone uređaja u porastu uključe u civilni dijalog jedni s drugima kao i nova rješenja koja optimizuju mreže i razvoj pravnog i institucionalnog 1600 državnih službenika po standardu operatera i omogućavaju korisnicima da u okvira za potporu ove saradnje“, izjavila ECDL-„Evropska računarska vozačka potpunosti uživaju u svojim uređajima i sve je Natalia Dianiskova, šefica Sekcije dozvola“, gdje će uspješnim polaznicima funkcije koriste bez smetnji i opterećenja. Operacija za društveni razvoj, civilno biti omogućeno sticanje međunarodno Veliki odziv medija potvrdio je da je tema društvo i prekograničnu saradnju priznatog cerifikata informatičke o sve većoj upotrebi smartphone uređaja i Delegacije EU u BiH i dodala da će osposobljenosti koji je priznat u više od 140 rješenjima za korištenje svih funkcija bez Europska unija, kroz program IPA, zemalja svijeta. smetnji veoma zanimljiva. Ovo je ujedno nastaviti da podržava razvoj civilnog Peugeot je realizovao ovu akciju želeći na bilo i prvo predstavljanje kompanije Nokia društva u Bosni i Hercegovini. ............................................................................ taj način dati svoj dorinos zaštiti okoliša. Siemens Networks koja je u BiH prisutna kroz ............................................................................ partnerstvo sa tri telekom operatera u BiH. ............................................................................NEWSLETTER | PRIME COMMUNICATIONS 20 21 NEWSLETTER | PRIME COMMUNICATIONS
 12. 12. PR Challenge - drugo studentsko proglasilo je tim „Producing Roadmaps“ Podravka na 14. Međunarodnom mnogobrojne degustacije na kojima su istraživanje je imalo specifičnu ciljnu grupu.takmičenje u PR-u sa Ekonomskog fakulteta u Sarajevu za sajmu privrede Mostar 2011 Podravkini kuhari svakodnevno pripremali pobjednike drugog PR Challenge-a. specijalitete posjetiocima uz prezentacije PRO EDUCAAgencija PRIME Communications je Cilj PR Challenge-a je promocije značaja Vodećoj prehrambenoj kompaniji u regiji novih proizvoda: Vegete natur, noviteta iz Krajem aprila završena su i dva istraživanjaorganizovala drugo studentsko takmičenje PR struke u BiH i dodatno motivisanje Podravka d.d. koja je jedna od tradicionalnih svijeta Dolcela slastica, Eve te predstavili za Centar za edukaciju Pro educa odnosnou PR-u namijenjeno studentima iz BiH mladih ljudi da se već u toku školovanja izlagača na 14. Međunarodnom sajmu apsolutnu novost u kategoriji proizvoda za projekte Žene lideri u BiH i Porodičnekoji na fakultetima izučavaju PR ili dodatno educiraju što je dobar preduslov za privrede PRIME tim je pružao PR za djecu Lino mix & play žitarice. firme u BIH.marketing. Na superfinalu učestvovalo je uspješno bavljenje odnosima s javnošću. ............................................................................ MDGF / UNDP - UNICEF U okviru projekta MDGF,Kultura za razvoj jedanaest takmičarskih ekipa sa fakulteta PRIME ANALITIKA - Sektor istraživanja a u okviru realizacije komunikacijske iz Sarajeva, Banjaluke, Mostara i Tuzle i analiza kampanje za promjenu ponašanja u toku koje su prezentovale žiriju svoje PR je rad na prvoj fazi projekta u kome smo strategije rađene za studiju slučaja BH ISTRAŽIVANJA do sada organizovali 19 fokus grupa u 7 Telecom ili magazin BH Student. Ove U proteklih šest mjeseci uradili smo gradova (Bihać,Jajce,Gradiška,Prijedor,Teša godine takmičarskim ekipama iz BiH se nekoliko istraživanja javnog mnjenja u BIH i nj,Sarajevo i Bijeljina. pridružila ekipa iz Beograda. Osmočlani posebno u R.Srpskoj te istraživanja tržišta za žiri sastavljen od bosanskohercegovačkih različite Klijente. PR stručnjaka, bloggera i urednika podršku za natup na Sajmu. Sajam NOVA BANKADoba Fakultet Maribor Prezentovana knjiga “Put ka EU” se održavao od 05. do 09. aprila u Istraživanja tržišta bankarskog sektora u Mostaru. Ovogodišnja zemlja partner Republici SrpskojOrganizovana je konferencija za medije Organizovane su prezentacije u Sarajevu Evropska komisija, a izdavač je bh. Istraživanje je urađeno u februaru ovei prezentacije mogućnosti on-line i Banja Luci povodom predstavljanja Centar za edukaciju „Pro Educa“. godine na uzorku od 600 ispitanika ustudija „DOBA Fakulteta za primjenjene publikacije „Put ka EU“ koju je pripremio Publikacija se bavi istraživanjem stavova Republici Srpskoj.poslovne i društvene studije“ iz mr. Srđan Puhalo uz suradnju koautorica građana BiH o Evropskoj uniji.Maribora, najvećeg on-line fakulteta mr. Tije Memišević, doc. dr. Nermine UNICEFna području Jugoistočne Evrope. Mujagić i asistenta na projektu Dalibora Istraživanje javnog mnjenja za potrebe Miholjčića. Podršku projektu dala je UNICEF-a je urađeno u martu 2011. ANALIZE MEDIJSKIH OBJAVA godine. U istraživanju je učestvOvalo 1200 U proteklih 6 mjesci naš sektor za medijske punoljetnih građana Bosne i Hercegovine, analize je radio na projektnim analizama tehnikom face to face. medijskih objava za stalne agencijske Klijente (sektor bankarstva, finansija,automobilske GRADSKA FAKTOR ZAGREB industrije, osiguranja i farmacije) i redovnim Mostarskog sajma je Italija. Nastupom Za potrebe Klijenta Gradska faktor iz analizama za UNDP MDG-F Kultura za razvoj Italije organizatori nastavljaju trend Hrvatske urađeno je istraživanje tržišta (kulturalno senzitivno izvještavanje medija partnerstava sa zemljama Evropske unije. mikrokreditnih organizacija u BIH na i međukulturalno razumijevanje u BIH), Podravka je i ove godine za sve posjetioce uzorku od 1150 ispitanika, na cijeloj UNICEF i Hypo Alpe Adria Bank Banja Luka............................................................................. Sajma pripremila Kulinarski show te teritoriji Bosne i Hercegovine.Ovo NEWSLETTER | PRIME COMMUNICATIONS 22 23 NEWSLETTER | PRIME COMMUNICATIONS
 13. 13. NEWSLETTER | PRIME COMMUNICATIONS 24

×