Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Običan čovek, društvena mreža i visoko društvo - Robert Čoban

1,062 views

Published on

Običan čovek, društvena mreža i visoko društvo - Robert Čoban

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Običan čovek, društvena mreža i visoko društvo - Robert Čoban

  1. 1. Običan čovek, društvena mreža i visoko društvo Priče sa showbiz portala - svet.rs
  2. 2. Slučaj #1 Vladimir Simić
  3. 3. Slučaj #2 Milica Dražin
  4. 4. Slučaj #3 Elizabeta Mitić
  5. 5. Slučaj #4Slađana Zdravković
  6. 6. Etičke i pravne dileme• 1. Da li je u novinarskom radu dozvoljeno korišćenje privatnih podataka sa profila na društvenim mrežama?• 2. Kako se dokazuje kleveta ili uvreda na internetu?• 3. Da li sud treba da sankcioniše i komentare čitalaca ispod tekstova na portalima?• 4. Od koga se u Srbiji očekuje da uredi odnose u "informacionom društvu“?
  7. 7. Predrag Marković, ministar za kulturu, informisanje i "informaciono društvo" uVladi Republike Srbije...jedini ministar kulture u Evropi i prvi srpski ministar kulture u njenoj istoriji -bez završenog fakulteta!

×