Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Caenorhabditis elegans ja Linux: leia viis sarnasust

227 views

Published on

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Caenorhabditis elegans ja Linux: leia viis sarnasust

 1. 1. Caenorhabditis elegans ja Linux: leia viis sarnasust Priit Ennet
 2. 2. Caenorhabditis elegans Sydney Brenner, Cambridge, 1965 Molekulaarbioloogialabori organisatsioonikultuur: ● kõva töö ● vaba mõttevahetus ● meritokraatia ● võrdsus Teised laborid tulid kaasa, sest ettevõtmine oli tähtis, ambitsioonikas ja põnev. Nii suure ja keeruka ülesandega ei saaks ükski labor omaette hakkama. Koostöövõrgustiku märksõnu: ● vähene hierarhia ja bürokraatia ● Brenneri labor oli kogukonna tuumik ● The Worm Breeder’s Gazette ● sagedased kokkusaamised mõttevahetuseks Konverentsil: 1975: 24 osalist; 2002: 1600 osalist Valmis 1998; Al Gore: sama tähtis kui reis Kuule The more we put out there the less of a problem it was to get other people to contribute. The more we restricted the flow of knowledge, the more people felt they had to bargain with us before they would release their results. Bob Waterston
 3. 3. Linux Linus Torvalds, Helsingi, 1991 Torvalds pani võrku üles Linuxi esimese versiooni koos lähtekoodiga. Igaüks võis seda arvustada ja täiustada. Tänapäeval on Linux keerukas, töökindel ja laialt kasutusel. Linux jookseb ka Google’i serverites: iga otsinguga toetume seega Linuxile kõik meiegi. Tuumikuks on tihedalt Torvaldsi ümber koondunud väike usaldusväärsete programmeerijate rühm. Torvalds inspireerib neid oma eeskujuga. Tuumikusse kuulumine tuleb välja teenida kõva tööga. Tuumiku ümber tegutseb palju suurem kaastöötajate kogukond, kümnetel maadel kokku sadu rühmi. Mõtteid vahetatakse võrgu kaudu ja reaalmaailma konverentsidel.
 4. 4. Koosloome ● Rahvahulgad ei ole alati targad. ● Kõik oleneb sellest, milliste põhimõtete alusel on rahvahulk moodustunud ja kuidas on ühine tegevus korraldatud. ● Tööstusajastu vaatevinklist tundub väheusutav, et asjalikud inimesed pühendavad oma kallist aega tasustamata ühistööle ja annavad töö viljad tasuta ära. ● Väheusutav tundub ka, et paljude erisuguste inimeste kaastööd õnnestub korrastatud tervikuks kokku seada, langemata kaosesse ja uppumata lõpututesse nõupidamistesse. ● Kuid eduka koosloome aluseks ei pea tingimata olema hipikommuuni ideaalid ega altruistlik eetika. ● Edukaks koosloomeks on aga tarvis teatavaid elutähtsaid eeldusi. Kui need on puudu, ei tule midagi välja. Pole mõtet proovidagi.
 5. 5. 1. Tuumik ja tuum (Core) ● Keegi peab olema valmis teistest kõvemini tööd tegema – muidu ei tule mitte midagi välja. ● Keegi teeb alati kõigepealt teistele suure kingituse (nagu Linus Torvalds lõi Linuxi tuuma). ● Hea tuum(ik) tõmbab ligi võimekaid, erisuguste oskustega kaasa-aitajaid. ● Tuum olgu tugev (solid), aga mitte lõpuni valmis. ● Hea tuum(ik) ajendab/algatab loova vestluse, kutsub teisi inimesi kaastööd tegema. Thomas Kuhn has argued that the possibility of a new scientific paradigm emerged when a small group of pioneers made a breakthrough that was sufficiently unprecedented to attract an enduring group of adherents away from competing modes of scientific activity. Simultaneously, it was sufficiently open- ended to leave all sorts of problems for the redefined group of practitioners to resolve. Alguses toimub intensiivne koostöö väikese rühma inimeste keskis, kes tunnevad ühist kirge või soovivad lahendada ühte ja sama probleemi. On oht, et rühm sulgub endasse. Tuleb aga olla väljapoole avatud, valmis vastu võtma väga mitmesugust kaastööd.
 6. 6. 2. Kaastöö (Contribute) ● Koosloome hakkab tööle ainult juhul, kui on olemas õiged vastused küsimustele: Kes teevad kaastööd? Milles nende kaastöö seisneb? Miks nad kaastööd teevad? Kuidas nad kaastööd teevad? ● Kaastööd teeb tuumikust märksa suurem rahvahulk, kes on asjaga palju lõdvemalt seotud. ● Kaastöötajate koosseis on sama tähtis kui pühendunud tuumiku mõttejõud. ● Rahvahulgal on mõistust ainult siis, kui selle koosseisus on väga mitmesuguste vaadetega inimesi, kes saavad ja suudavad oma arvamusi ka välja öelda. Mitmekesise koosseisuga rahvahulk aitab uusi lahendusi tõhusalt järele proovida. Mitmekesise koosseisuga rühm lahendab ülesandeid nutikamalt kui üksnes väga nutikate, kuid ühesuguste vaadete ja oskustega inimeste rühm. Selleks peab rühma tegevus aga olema õigel viisil korraldatud. (Michigani Ülikooli uuring). ● Kaastööd peab saama teha võimalikult hõlpsalt. Kaastöötajatele tuleb tööriistad kätte anda. ● Miks inimesed tasuta kaastööd teevad? Peamotivaatorid on saavutus- ja tunnustusvajadus.
 7. 7. 3. Ühendus (Connect) ● Et suurt hulka erisuguseid ideid ühendada, peavad ka kaastöötajad omavahel ühenduses olema. Mitmekesisus ei maksa midagi, kui kogukond on balkaniseerunud. ● Rahvahulk vajab kohtumispaika, kus pidada loovaid vestlusi. ● Vestlused olgu modereeritud, et ideed pääseksid vabalt voogama. ● Kohtumispaigaks võivad olla ka avatud netifoorumid ja wikid või lihtsalt uudiskirjad. ● Ideid on lihtsam ühendada, kui loodav toode koosneb moodulitest, mis käivad omavahel kokku. ● Modulaarsus annab häid tulemusi koos avatusega: samade moodulitega töötavad rööbiti eri tiimid. ● Moodulite ühendamise reeglid annab tavaliselt ette tuumik. ● Nii kujuneb välja iseseisvalt toimivate, kuid omavahel ühendatud kaastöötajate võrgustik.
 8. 8. 4. Koostöö (Collaborate) ● Koosloome on tühi töö, kui selle tulemusel ei sünni midagi korrastatut ja keerukat. ● Entsüklopeedia ei ole üksikute kaastööde kuhjum, vaid teadmiste struktureeritud ülevaade. ● Koosloojad peavad leppima kokku reeglid, mida järgivad – muidu tekib kaos. ● Erinevate väärtustega inimestel on raske kokku leppida, mida ja mispärast teha. ● Erinevad mõtteviisid on koosloomeks hädavajalikud, erinevad väärtused võivad tuua tüli. ● Edukas koosloome-kogukond kasutab erinevusi ära, mitte ei takerdu neisse. ● See on võimalik, kui ○ kogukond on koondunud lihtsa ja vaimustava eesmärgi taha, ○ kogukonnal on ideede läbivaatuse ja korrastamise meetodid, mida kõik tunnustavad, ○ kogukonda juhitakse õigel viisil – see ei ole mingil juhul egalitaarne demokraatia. Ubuntu näide: ● Asutaja Mark Shuttleworthi ainuotsustada on näiteks Ubuntu võrgupaiga kujundus. ● Tehnikanõukogu määrab Ubuntu tehnilised standardid – otsustamine on läbipaistev ja avatud. ● Otsused võtab vastu Shuttleworth koos nelja tehnikanõukogu liikmega, kelle on määranud ise. ● Kogukonnanõukogu käivitab uusi projekte ja määrab tiimidele juhid. ● Kogukonna liikmeks võib saada igaüks, kes kirjutab koodi või teeb muud kasulikku. ● Kogukonnal on tuumik, millel on mõnisada liiget. Tuumik valib oma uusi liikmeid ise.
 9. 9. 5. Loome (Create) ● Võimas ühiskondlik loomejõud võib pääseda valla, kui paljud erisuguste vaadete ja oskustega, iseseisva mõtlemisvõimega inimesed tulevad ühise eesmärgi nimel kokku. ● Loodav toode edeneb järkjärgult, vastastikuse jälgimise ja jäljendamise, abi ja arvustuse toel. ● Ühiskondlik loovus ei tähenda kõikelubavat vabadust; ta toimib väga kindlas struktuuris. ● Amatöörluse ja professionaalsuse piirid hägustuvad, aga kogukonnal on kindel eliit või tuumik. ● Vaja on tõhusat enesejuhtimist ja selgeid otsuseid (mida koodi lisada, mida võrgus avaldada). ● Need, kes kogukonna reeglitele ei allu, tuleb kogukonna tegevusest kuidagiviisi kõrvaldada. ● Osaliste loovus ja andekus on eri laadi ja avalduvad eri valdkondades. On keeruline kirjutada loometöötajale tööjuhendit ja hinnata loometöö tõhusust. Lahendus on otsustamise hajutamine: väiksemad rühmad otsustavad ise, mille kallal töötada.
 10. 10. Lõpetuseks ● Koosloome ei käivitu, kui puuduvad tuum ja tuumik, mille ja kelle ümber saaks kogukond tekkida; kui puudub eesmärk, mis suudaks piisavalt suure ja eripalgelise kogukonna kokku meelitada; kui osavõtt on tülikas, kulukas või aeganõudev ja tagasiside aeglane; kui otsustamine käib kohmakalt ja läbipaistmatult; kui osalised ei ole üksteisega ühenduses. ● Koosloome ei sobi enamasti selliste tähtsate tegevusalade jaoks, kus läheb tarvis professionaalset asjatundlikkust: kirurgia, tuumaenergeetika, toiduvalmistamine. ● Ei ole kõik või mitte midagi. Eri elualadel sobib koosloomet rakendada eri ulatuses.

×