Successfully reported this slideshow.

Somus-hanke ja julkishallinto

1,480 views

Published on

Somus-hankkeen esittely Sosiaalinen media ja julkishallinto -luennolla Valtiokonttorissa 27.03.2009

 • Be the first to comment

Somus-hanke ja julkishallinto

 1. 1. Kansalaismedia Somus -hanke Sosiaalinen media ja julkishallinto Valtiokonttori / Hallinnon ohjaus 27.3.2009 Pirjo Näkki [email_address]
 2. 2. Somus - Sosiaalinen media kansalaisten ja julkishallinnon väliseen yhteistyöhön http://www.wordle.net/gallery/wrdl/517228/Somus
 3. 3. Kansalaismedia Somus <ul><li>Suomen Akatemian MOTIVE-ohjelman ( Jokapaikan tietotekniikka ja monimuotoinen viestintä ) rahoittama tutkimusprojekti </li></ul><ul><li>1.1.2009-31.12.2010 </li></ul><ul><li>“ Miten sosiaalinen media muuttaa kansalaisuutta, julkisuutta ja osallistumista yhteiskunnalliseen päätöksentekoon osana jokapäiväistä arkea?” </li></ul><ul><li>Projektissa kehitetään ja arvioidaan uusia mediapalveluja kansalaisten ja julkisen sektorin yhteistyöhön </li></ul><ul><ul><li>Kansalaislähtöisiä, vuorovaikutteisia, avoimia, eri tahojen yhteispeliä tukevia keveitä ratkaisuja </li></ul></ul><ul><ul><li>Palvelut ideoidaan, kehitetään ja testataan yhteistyössä eri käyttäjäryhmien kanssa </li></ul></ul>
 4. 4. Somus-hankkeen sisältö <ul><li>Tapaustutkimukset ja pilottikohteet </li></ul><ul><ul><li>Osallistuva kansalaisviestintä (paikallisyhteisöjen kansalaisosallistuminen: koululaiset, ilmastonmuutos) </li></ul></ul><ul><ul><li>Välitön viestintä (hetkelliset tilanteet: joukkotiedotus, kollektiivinen tiedonkeruu) </li></ul></ul><ul><ul><li>Maahanmuuttajaviestintä </li></ul></ul><ul><li>Menetelmänä osallistuva yhteisölähtöinen suunnittelu: </li></ul><ul><ul><li>Eri osapuolet mukana koko prosessin ajan </li></ul></ul><ul><li>Pilotit toteutetaan Mashup-palveluina </li></ul><ul><ul><li>Eri tiedonlähteiden ja sovelluskomponenttien yhdistely </li></ul></ul><ul><li>Tuloksena: </li></ul><ul><ul><li>Kansalaisosallistumisen ja suunnitteluprosessin teoriat ja mallit </li></ul></ul><ul><ul><li>Vuorovaikutteisia mediapalveluja ja työkaluja omien mediapalvelujen tekemiseen </li></ul></ul>
 5. 5. Tutkimusosapuolet <ul><li>Jyväskylän yliopisto : Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos </li></ul><ul><ul><li>Esa Konttinen, Kari A. Hintikka </li></ul></ul><ul><li>Tampereen yliopisto : Tiedotusopin laitos </li></ul><ul><ul><li>Risto Kunelius, Auli Harju </li></ul></ul><ul><li>Teknillinen korkeakoulu : Mediatekniikan laitos </li></ul><ul><ul><li>Petri Vuorimaa, Antti Poikola </li></ul></ul><ul><li>VTT : Mediateknologiat </li></ul><ul><ul><li>Caj Södergård, Pirjo Näkki, Asta Bäck </li></ul></ul><ul><li>Tutkimusparvi </li></ul><ul><ul><li>Petri Kola et al. </li></ul></ul>
 6. 6. Avoin tutkimus Internetin välityksellä <ul><li>Somus-projekti sai alkunsa Jaiku-mikroblogin keskusteluissa </li></ul><ul><li>Tutkimusparven synty </li></ul><ul><ul><li>Yhteistyöverkoston löytyminen </li></ul></ul><ul><ul><li>Avoin hankesuunnittelu ja kilpailevat ehdotukset wikissä </li></ul></ul><ul><li>Läpinäkyvyys projektin aikana </li></ul><ul><ul><li>Dokumentointi ja mikroartikkelit wikissä ( http:// tutkimus.parvi.fi ) </li></ul></ul><ul><ul><li>Projektin blogi ( http:// somus.vtt.fi ) </li></ul></ul><ul><ul><li>Keskustelu Jaikussa ( http:// jaiku.com / channel / somus ) </li></ul></ul>
 7. 7. Tutkimusparven toiminta <ul><li>#tutkimusparvi-kanava Jaikussa (maaliskuu 2009: 151 jäsentä) http://jaiku.com/channel/tutkimusparvi </li></ul><ul><li>Wiki, sähköpostit, tapaamiset, videokonferenssit </li></ul><ul><li>Mitä uutta: </li></ul><ul><ul><li>Voitaisiinko tutkimusprojekteja suunnitella avoimesti Internetissä? </li></ul></ul><ul><ul><li>Voitaisiinko tutkimustehtäviä osoittaa joustavasti itseorganisoituvalle tutkijajoukolle (”parvelle”)? </li></ul></ul><ul><ul><li>Voisiko verkkopohjainen “organisaatio” saada rahoitusta tutkimukseen? </li></ul></ul><ul><ul><li>Voisivatko veronmaksajat äänestää, mitä julkisin varoin tutkitaan? </li></ul></ul>
 8. 8. Sosiaalisen media kehitystrendit sovellettuna tutkimusmaailmaan <ul><li>Kaiken läpinäkyvyys </li></ul><ul><ul><li>Avoimuus </li></ul></ul><ul><ul><li>Keskeneräisyys sallittu! </li></ul></ul><ul><li>Kaikkialla läsnäoleva, osallistuva kommunikaatio </li></ul><ul><ul><li>Työpaikka verkossa, kahvitunnit mikroblogissa </li></ul></ul><ul><ul><li>Esim. Skype-kokous akselilla Tampere, Espoo, Thaimaa </li></ul></ul><ul><ul><li>Työn ja vapaa-ajan eroa ei pidetä olennaisena </li></ul></ul>
 9. 9. Sosiaalisen media kehitystrendit sovellettuna tutkimusmaailmaan <ul><li>Ihmisten valtaistuminen </li></ul><ul><ul><li>Tutkimusmaailman uudistaminen ruohonjuuritasolta </li></ul></ul><ul><ul><li>Omia intressejä tukevien verkostojen etsiminen ja luominen </li></ul></ul><ul><ul><li>Joukkovoima tutkimuksen tekijänä </li></ul></ul><ul><li>Jännitteet personoidun ja integroituneen maailman välillä </li></ul><ul><ul><li>Oma persoona pelissä myös työhön liittyvässä kommunikaatiossa </li></ul></ul><ul><ul><li>Yrityksen epämuodollinen edustaminen </li></ul></ul><ul><li>Virtuaalisten ja fyysisten maailmojen vuorovaikutus </li></ul><ul><ul><li>Virtuaalimaailmat tutkimusympäristönä </li></ul></ul>
 10. 10. Sosiaalinen media ja julkishallinto <ul><li>” Mitä haasteita web 2.0 tuo julkishallintoon ja sähköisten palvelujen tuotantoon?” </li></ul>Mitä haasteita mahdollisuuksia web 2.0 tuo julkishallintoon ja sähköisten palvelujen tuotantoon? Sosiaalinen media Sisältö Yhteisöt ja verkostot Web 2.0 - teknologiat
 11. 11. Mahdollisuuksia …ja haasteita <ul><li>Mahdollisuuksia </li></ul><ul><ul><li>Matalan kynnyksen osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksia </li></ul></ul><ul><ul><li>Kansalaislähtöisyys, yhdessä tekeminen, joukkovoima </li></ul></ul><ul><ul><li>Ajasta ja paikasta riippumattomuus </li></ul></ul><ul><ul><li>Tietojen automaattinen yhdistely ja uudet sovellustyypit </li></ul></ul><ul><ul><li>Uusia ihmisiä (nuoret) mukaan yhteiskunnalliseen toimintaan </li></ul></ul><ul><ul><li>Avoimuus, tiedon jakaminen </li></ul></ul><ul><li>Haasteita </li></ul><ul><ul><li>Asenteet </li></ul></ul><ul><ul><li>Kansalaisten tasavertaisuus (laitteet, yhteydet, taidot) </li></ul></ul><ul><ul><li>Tekniikan nopea kehitys, kentän sekavuus </li></ul></ul><ul><ul><li>Oman persoonan peliin laittaminen </li></ul></ul><ul><ul><li>Tietoturva, intimiteettisuoja </li></ul></ul><ul><ul><li>Asenteet </li></ul></ul>
 12. 12. Hallinnon rooleja sosiaalisessa mediassa <ul><li>Mahdollistaja </li></ul><ul><li>Informaationtarjoaja </li></ul><ul><li>Osallistaja ja fasilitaattori </li></ul><ul><li>Läsnäolo ja palvelutoiminta </li></ul><ul><li>Yhteistyö informaation tuotannossa </li></ul><ul><li>Lähde: Kari A. Hintikka. Somus-työpaja 9.2.2009 </li></ul>informaation tarkentuminen organisaatiot joukkoviestintä kansalaiset organisaatiot kansalaiset joukkoviestintä
 13. 13. Sosiaalisen median mahdollisuuksia omassa organisaatiossanne?
 14. 14. Miksi osallistua? <ul><li>Motivaatiotekijät avoimen innovaation verkkoyhteisöissä: </li></ul><ul><ul><li>Hauskuus </li></ul></ul><ul><ul><li>Vaikuttaminen, oman panoksen seurausten näkeminen </li></ul></ul><ul><ul><li>Yhteisöllisyys, ihmissuhteet, vastavuoroisuus </li></ul></ul><ul><ul><li>Maine, uran luominen </li></ul></ul><ul><ul><li>Palkkiot (rahalliset tai esim. huomio, arvostus) </li></ul></ul><ul><li>Samat tekijät todennäköisesti motivoivat myös kansalaisvaikuttamiseen </li></ul><ul><ul><li>Vaikuttamishalun lisäksi muistettava muut tekijät, kuten viihteellisyys, yhteisöllisyys ja huomionosoitukset </li></ul></ul>
 15. 15. Mitä hallinnolta vaaditaan? <ul><li>Avoimuus </li></ul><ul><li>Keskeneräisten asioiden läpinäkyvyys </li></ul><ul><li>Luotettavuus </li></ul><ul><ul><li>Käytävä ilmi, mikä on valmisteilla ja keskustelua, mikä taas luotettavaa ja “virallista” tietoa </li></ul></ul><ul><li>Datavirrat ja avoimet rajapinnat, jotta kansalaiset voivat luoda omia palveluja niiden pohjalle </li></ul><ul><li>Reagointi, vastavuoroisuus </li></ul><ul><ul><li>Palautetta annetusta palautteesta, seurattavuus </li></ul></ul><ul><li>Osallistuminen siellä, missä ihmiset ovat </li></ul><ul><ul><li>Pitääkö kansalaisten tulla hallinnon luo vai päinvastoin? </li></ul></ul>
 16. 16. Tervetuloa mukaan Somukseen! <ul><li>Seuraa, osallistu, vaikuta, opi, jaa ideoita,… </li></ul><ul><ul><li>Blogi </li></ul></ul><ul><ul><li>Jaiku-kanava </li></ul></ul><ul><ul><li>Wiki </li></ul></ul><ul><ul><li>Tiedotussähköpostilista </li></ul></ul><ul><li>Onko organisaationne kiinnostunut osallistumaan tapaustutkimuksiin? </li></ul><ul><ul><li> Ota yhteyttä! </li></ul></ul><ul><li>Projektipäällikkö: Pirjo Näkki, [email_address] </li></ul><ul><li>Vastuullinen johtaja: Caj Södergård, [email_address] </li></ul>http:// somus.vtt.fi

×