02 KERTAS KERJA - DERMA DARAH 2011

11,430 views

Published on

CONTOH KERTAS KERJA UNTUK RUJUKAN - PERSATUAAN PENGAJIAN ANTARABANGSA UUM 2011

Published in: Education

02 KERTAS KERJA - DERMA DARAH 2011

  1. 1. UNIVERSITI UTARA MALAYSIAKOLEJ UNDANG-UNDANG, KERAJAAN, DAN PENGAJIAN ANTARABANGSA KERTAS KERJA “SETITIS DARAH SERIBU MAKNA 2011” ANJURAN PERSATUAN PENGURUSAN HAL EHWAL ANTARABANGSA (INTAFF) UNIVERSITI UTARA MALAYSIA DISERAHKAN UNTUK KELULUSAN: PROF MADYA DR. ASMAH LAILI BT. HJ YEON PENOLONG NAIB CANSELOR KOLEJ UNDANG-UNDANG, KERAJAAN &PENGAJIAN ANTARABANGSA UNIVERSITI UTARA MALAYSIA MELALUI: PROF MADYA DR. AHMAD MARTADHA B. MOHAMED DEKAN PEMBANGUNAN PELAJAR & KEUSAHAWANAN UNIVERSITI UTARA MALAYSIA & EN.MOHAMAD AINUDDIN ISKANDAR LEE ABDULLAH PENASIHAT PERSATUAN PENGURUSAN HAL EHWAL ANTARABANGSA UNIVERSITI UTARA MALAYSIA DISEDIAKAN OLEH JAWATANKUASA PELAKSANA PROGRAM “SETITIS DARAH PENGHUBUNG INSAN 2011” TARIKH 08 MAC 2011 (SELASA)
  2. 2. KERTAS KERJA “SETITIS DARAH PENGHUBUNG INSAN 2011” PERSATUAN PENGURUSAN HAL EHWAL ANTARABANGSA (INTAFF) UNIVERSITI UTARA MALAYSIATUJUANTujuan kertas kerja ini dikemukakan adalah untuk mendapat pertimbangan dan kelulusanperuntukan daripada Prof. Madya Dr. Asmah Laili bt Hj Yeon, Penolong Naib Canselor, KolejUndang-undang, Kerajaan dan Pengajian Antarabangsa (COLGIS), Universiti Utara Malaysiabagi mengadakan Program Derma Darah ini.LATAR BELAKANGProgram Derma Darah ”Setitis Darah Penghubung Insan 2011” yang diadakan buat pertama kalioleh Persatuan INTAFF adalah bertujuan untuk memberikan peluang kepada pelajar COLGISuntuk memberi sumbangan kepada masyarakat.MATLAMATMatlamat utama program ini diadakan adalah untuk membantu mengurangkan kekuranganbekalan darah di Tabung bekalan darah Hospital Sultanah Bahiyah, Alor Star Sekaligusmembantu mereka yang memerlukan bekalan darah pada saat-saat kecemasan.OBJEKTIF 1.1 Pelajar dapat beramal kepada masyarakat sekitar kampus. 1.2 Meningkatkan kesedaran mahasiswa/i terhadap tanggungjawab sosial terhadap masyarakat. 1.3 Meningkatkan sumbangan persatuan INTAFF khususnya dan UUM secara amnya kepada masyarakat umum.
  3. 3. PELAKSANAAN Tarikh : 08 Mac 2011(Selasa) Tempat : Bilik Aktiviti JPM DPP Bank Rakyat Penyertaan : Mahasiswa/i dan staff Universiti Utara MalaysiaMEKANISME PELAKSANAAN1.1 Persediaan lokasi dan promosi kepada mahasiswa/i akan dijalankan seminggu sebelum program. Akan mendapat bantuan dan bahan promosi daripada Pusat Kesihatan Universiti (PKU)1.2 Pada hari program, kelengkapan dan staff Hospital Sultanah Bahiyah akan menyediakan peralatan. Pegawai perubatan dan jururawat hospital akan menjalankan pemeriksaan dan prosedur derma darah dari pukul 9.00pagi hingga 5.00petangTENTATIF PROGRAM ( Lampiran l )PERBELANJAAN (Lampiran ll )JAWATANKUASA PELAKSANA ( Lampiran lll )PENUTUPDapatlah bersama kita mendoakan agar program ini dapat berjalan lancar dan mendapatkelulusan dan sokongan padu dari Prof. Madya Dr. Asmah Laili bt Hj Yeon, Penolong NaibCanselor, Kolej Undang-undang, Kerajaan dan Pengajian Antarabangsa (COLGIS), UUM dandiharap objektif-objektif untuk program ini dapat dilakukan.
  4. 4. Lampiran III STRUKTUR ORGANISASI “SETITIS DARAH PENGHUBUNG INSAN 2011”Penaung Prof. Madya Dr. Asmah Laili bt Hj YeonPenasihat persatuan En.Mohammad Ainnudin Iskandar Lee AbdullahAhli - ahli JawatankuasaEx-officio Pridhivraj Naidu (127445)Pengarah ProjekSetiausaha Nurul Farhana Binti Maarof (199982)Bendahari Muhammad Rassul Bin Navil (130206)AJKBiro Publisiti Wan Hasmiyanty Bt Wan Ahmad (130236) Mohd Fakrul Iqquan B. Abdullah (130764)Biro logistiks Amy Shahrizal Bin Zakaria (200043) Fairuzaman B. Shaharuddin (130812)Biro Pendaftaran Rusyda Binti Ramly (200199) Noriezan Syaniera Bt Ismail (199970)Biro Makanan Huzaimah Bt Hussin Khan (199967) Nur Aslamiah Bt Supli (193618)
  5. 5. Lampiran II ANGGARAN PERBELANJAAN “SETITIS DARAH PENGHUBUNG INSAN 2011” BUTIRAN RM RMPENDAPATAN : 1. Peruntukan COLGIS 130.00Jumlah pendapatan 130.00PERBELANJAAN : 1. Pentadbiran Tag nama (15 xRM1.00) 15.00 Komunikasi 10.00 25.00 2. Promosi Percetakan 10.00 3. Makanan Staff Hospital (VIP) (10 xRM4.00) 40.00 AJK (15 xRM3.00) 45.00 85.00 4. Kontigensi 10.00JUMLAH PERBELANJAAN 130.00
  6. 6. CATATAN ULASAN / KELULUSANKELULUSAN & SOKONGAN PENASIHAT PERSATUAN INTAFFSaya telah berbincang dengan Jawatankuasa Pelaksana dan menyokong/ tidak menyokongprogram derma darah ini dijalankan / ditunda.Ulasan :________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Yang menjalankan tugas,EN.MOHAMAD AINUDDIN ISKANDAR LEE ABDULLAHPenasihat,Persatuan Pengurusan Hal Ehwal Antarabangsa,Universiti Utara Malaysia.Tarikh:
  7. 7. CATATAN ULASAN / KELULUSANKELULUSAN & SOKONGAN DEKAN PEMBANGUNAN PELAJAR & ALUMNI,UUM, COLGIS.Saya telah berbincang dengan Jawatankuasa Pelaksana dan menyokong/ tidak menyokongprogram derma darah ini dijalankan / ditunda.Ulasan :________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Yang menjalankan tugas,PROF MADYA DR. AHMAD MARTADHA B. MOHAMEDDekan Pembangunan Pelajar & Alumni,Kolej Undang-Undang, Kerajaan dan Pengajian Antarabangsa,Universiti Utara Malaysia.Tarikh:
  8. 8. CATATAN ULASAN / KELULUSANKELULUSAN & SOKONGAN PENOLONG NAIB CANSELOR, UUM, COLGISSaya telah berbincang dengan Jawatankuasa Pelaksana dan melulus / tidak melulus programderma darah ini dijalankan / ditunda.Ulasan :________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Yang menjalankan tugas,PROF. MADYA DR. ASMAH LAILI HJ. YEONPenolong Naib Canselor,Kolej Undang-Undang, Kerajaan dan Pengajian Antarabangsa,Universiti Utara Malaysia.Tarikh:
  9. 9. Lampiran I TENTATIF PROGRAM ”SETITIS DARAH PENGHUBUNG INSAN 2011”ATURCARA PROGRAM :8.30 pagi Persediaan AJK & Lokasi.9.00 pagi Ketibaan staff Hospital Sultanah Bahiyah.9.15 pagi Taklimat untuk AJK oleh staff hospital.9.30pagi Program bermula.12.30 t/hari Rehat / Makan tengah hari2.00ptg Program derma darah diteruskan.4.30ptg Program tamat & Lokasi dikemaskan.

×