Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Vítězná prezentace z Liberce - tým "Bylo nás pět" z Gymnázia F.X.Šaldy v Liberci

1,228 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Vítězná prezentace z Liberce - tým "Bylo nás pět" z Gymnázia F.X.Šaldy v Liberci

 1. 1. Bylo nás pět Gymnázium F. X. Šaldy Liberec 27. 4. 2010
 2. 2. Gymnázium F. X. Šaldy Partyzánská 530/3, Liberec 11
 3. 3. Maličko historie <ul><li>Založení gymnázia 19. 9. 1919 </li></ul><ul><li>1921 – 1938 </li></ul><ul><li>1945 – 1949 </li></ul><ul><li>1949 – 1953 </li></ul><ul><li>1953 – 1986 </li></ul><ul><li>1986 </li></ul>
 4. 4. Základní údaje o škole <ul><li>Ve školním roce 2009-2010 </li></ul><ul><li>Počet žáků: 621 </li></ul><ul><li>Typy studia </li></ul><ul><li>Osmileté studium - 8 tříd </li></ul><ul><li>Šestileté dvojjazyčné studium - 6 tříd </li></ul><ul><li>Čtyřleté studium - 8 tříd </li></ul><ul><li>Počet vyučujících: 60 z toho 38 žen </li></ul><ul><li>(9 profesorů ze SRN) </li></ul>
 5. 5. PILOT G <ul><li>16 gymnázií v ČR učí od 1. 9. 2006 podle nových školních vzdělávacích programů </li></ul><ul><li>V Libereckém kraji je to naše gymnázium </li></ul><ul><li>Výuku podle ŠVP jsme zahájili v primě, </li></ul><ul><li>1. ročníku čtyřletého studia a kvintě již 1. 9. 2006, </li></ul><ul><li>v 1N a 2N 1. 9. 2009 </li></ul><ul><li>Výhoda – větší důraz na dovednosti žáka, řešení problémových úloh, uplatnění znalostí na praktických příkladech, projektová výuka apod. </li></ul>
 6. 6. Přijetí absolventů na VŠ 2009 Maturitní třídy Počet studentů Přijatí % přijatých studentů ze třídy 4.A 29 26 89 4.B 31 31 100 Oktáva 27 27 100 6N 28 28 100 Celkem 115 112 97
 7. 7. Maturita nanečisto 2005 v Libereckém kraji (společná část) . výsledky naší školy Předmět   Průměrné skóre žáků Průměrná úspěšnost žáků Naše škola Školy stejného typu Všechny školy Naše škola Školy stejného typu Všechny školy Pořadí mezi gymnázii Libereckého kraje Český jazyk 50,9 47,6 40,1 86,3% 80,6% 68,0% 1. z 13 Matematika 44,9 39,1 28,2 89,7% 78,2% 56,5% 1. z 13 Občanský základ 49,5 47,6 44,4 88,4% 85,0% 79,3% 1. z 13 Anglický jazyk 45,6 43,5 36,3 87,7% 83,7% 69,7% 1. z 13 Německý jazyk 39,9 37,3 20,8 78,3% 73,2% 40,8% 2. z 12
 8. 8. NAŠE ŠKOLA v ČR <ul><li>CERMAT 2008 – hodnocení výsledků vzdělávání žáků 9. tříd a víceletých gymnázií Z naší školy se zúčastnili žáci kvarty a 2.N </li></ul><ul><li>Výsledky </li></ul><ul><li>Matematické dovednosti…… . …21. škola z 1795 škol </li></ul><ul><li>Dovednosti v českém jazyce… . 24. škola z 1796 škol </li></ul><ul><li>Obecné dovednosti………………48. škola z 1796 škol </li></ul>
 9. 9. Nezaměstnanost absolventů (k 30. dubnu 2009) Zdroj: NÚOV <ul><li>Míra nezaměstnanosti „čerstvých absolventů“ </li></ul><ul><li>Střední s výučním listem E, H 13,4% </li></ul><ul><li>Střední s MZ L0 10,5% </li></ul><ul><li>Nástavbové studium L5 13,1% </li></ul><ul><li>Střední odborné s MZ M 7,8% </li></ul><ul><li>Gymnaziální vzdělávání K 2,4% </li></ul><ul><li>Vyšší odborné vzdělávání N 6,8% </li></ul><ul><li>Vysokoškolské vzdělávání R, T, V 3,1% </li></ul><ul><li>„ Příchod ekonomické krize potvrdil, že nelze přizpůsobovat vzdělávací nabídku a směrovat žáky základních škol do konkrétních oborů podle aktuálních potřeb trhu práce a ekonomické situace“. </li></ul><ul><li>Ing. Jiří Vojtěch, vedoucí oddělení analýz potřeb trhu práce NÚOV </li></ul>
 10. 10. Mimoškolní činnost <ul><li>Školní sportovní klub </li></ul><ul><li>Klub mladých debrujářů </li></ul><ul><li>Debatní klub </li></ul><ul><li>Německý klub </li></ul><ul><li>Pěvecký sbor Cum decore </li></ul><ul><li>Počítačový klub </li></ul><ul><li>Ratab </li></ul>
 11. 11. Debrujáři
 12. 12. Výtvarný kurz
 13. 13. Sportovní areál s umělým povrchem
 14. 14. Sportovně turistický kurz v Chorvatsku
 15. 15. Každoroční sportovně turistický kurz v Chorvatsku Sportovně turistický kurz v Chorvatsku
 16. 16. Německá žákovská knihovna
 17. 17. Studentský projekt Neviditelné oběti komunismu, Kanada
 18. 18. Studentský projekt Neviditelné oběti komunismu, Kanada
 19. 21. Bylo nás pět Gymnázium F. X. Šaldy Liberec 27. 4. 2010

×