Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Vehicles de Transport Escolar i de Menors                             Inspecció Tècnica de Veh...
Requisits tècnics dels vehicles de                         transport escolar i de menorsVehicles de...
Evolució Normativa TE                             en els darrers anysVehicles de Transport Es...
Finalització de la moratòria dels requisits                              de les portes de serv...
Miralls retrovisors                         (Ordre ITC/4037/2006)Vehicles de Transport Escolar i de...
Miralls retrovisors                                      (Ordre ITC/4037/2006)    ...
Miralls retrovisors                               (Orden ITC/4037/2006)           ...
Miralls retrovisors                               (Orden ITC/4037/2006)           ...
Miralls retrovisors                         (Ordre ITC/4037/2006)                 ...
Miralls retrovisors                         (Ordre ITC/4037/2006)Vehicles de Transport Escolar i de...
Avisador acústic marxa enrere                                   (Ordre ITC/4038/2006)   ...
Avisador acústic marxa enrere                           (Ordre ITC/4038/2006)Inspecció dels vehicle...
Nous rètols de senyalització de TE                                        (Ordre Pre/...
Nous rètols de senyalització de TE                                     (Ordre Pre/43/2007...
Cinturons de seguretat.Vehicles de Transport Escolar i de Menors                      Derogació parc...
Derogació parcial de l’article 4 del RD 443/2001, en referència als                            ...
EXIGÈNCIES PER A NOVA MATRICULA  DES DE L’OCTUBRE DE 2007Vehicles de Transport Escolar i de Menors            ...
Tipus de cinturonsVehicles de Transport Escolar i de Menors                      ◊: en aquests seien...
Cinturons de 3 puntsVehicles de Transport Escolar i de Menors                               ...
Vehicles de Transport Escolar i de Menors                      El tipus de cinturó a instal∙lar esta...
En el cas d’una col∙lisió a 50 km/h, el passatger surt projectat amb una força equivalent a                ...
Col∙lisió entre dos autocars a la M‐30 de Madrid (17/05/2011)                      1 ferit greu (con...
Reformes de vehicles                      Normativa anterior: RD736/1988 reformes d’importància   ...
Reformes de vehicles                      RD866/2010  reformes en els vehicles           ...
Reformes de vehicles                       RD866/2010  reformes en els vehicles           ...
Reformes de vehicles                         RD866/2010  reformes en els vehicles         ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Requisitos técnicos de los vehículos de transporte escolar i de menores

Documento en catalán.

1. Evolución Normativa TE en los últimos años.
2. Finalización de la moratoria de los requisitos de las puertas de servicio en TE.
3. Espejos retrovisores
4. Avisador acústico marcha atrás
5. Nuevos rótulos de señalización de TE
6. Cinturones de seguridad
7. Exigencias para nueva matrícula
8. Tipo de cinturones
9. Reformas de vehículos

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Requisitos técnicos de los vehículos de transporte escolar i de menores

 1. 1. Vehicles de Transport Escolar i de Menors Inspecció Tècnica de Vehicles Servei de Prevenció Aliè de riscos laborals Consultoria en Qualitat i Medi Ambient Antoni Ortega PrevenControl-itv Coordinació de seguretat en obres Maig 2011 1
 2. 2. Requisits tècnics dels vehicles de  transport escolar i de menorsVehicles de Transport Escolar i de Menors Antoni Ortega PrevenControl-itv Maig 2011 2
 3. 3. Evolució Normativa TE en els darrers anysVehicles de Transport Escolar i de Menors • Finalització període transitori adaptació de les portes als requisits  del RD  443/2001, RD 894/2002 • Miralls retrovisors, Ordre ITC/ 4037/2006.  • Avisador acústic marxa enrere, ITC/4038/2006. • Nous rètols de senyalització TE, Ordre PRE/43/2007 • Derogació parcial de l’article 4 del RD 443/2001, en referència als seients amb  cinturons de seguretat  (RD 965/2006). • Cinturons a totes les places (vehicles de classe III o B), Directiva 2005/40/CE • Reformes de vehicles, RD 866/2010 3
 4. 4. Finalització de la moratòria dels requisits  de les portes de servei en TE (RD 894/2002)Vehicles de Transport Escolar i de Menors • Modificava la disposició transitòria tercera del RD 443/2001, permetent l’adaptació dels comandaments demergència a la normativa que li era d’aplicació: 36R03, 52R01  ó R107. fins el curs 2007‐2008. (inicialment era 1 de setembre del 2002) • Des de l’1 de setembre del 2007, tots els vehicles que estiguessin efectuant TE, han de  tenir adaptats el comandaments demergència d’obertura de portes : – Alçada mínima interior (mínim 1600 mm) i exterior (màxim 1800 mm) – Senyalització acústica i visual d’accionament dels comandaments demergència. – Els comandaments interiors demergència han de poder  funcionar sense  subministrament d’energia. 4
 5. 5. Miralls retrovisors  (Ordre ITC/4037/2006)Vehicles de Transport Escolar i de Menors 5
 6. 6. Miralls retrovisors  (Ordre ITC/4037/2006) • Obliga els  vehicles M2 i M3 matriculats a partir del 4‐07‐2007  a incorporar els Vehicles de Transport Escolar i de Menors següents dispositius segons directiva 2003/97/CE: – Dispositiu de visió indirecta de classe V  (costat acompanyant) – Dispositiu de visió indirecta de classe VI ( frontal ), o un altre dispositiu que  garanteixi el camp de visió,  o que és compleixi la condició de visió directa  següent: que es pugui veure una barra de 1200 mm d’alçada, a 300 mm de  distància del frontal, a tota l’amplada del vehicle i fins a 900 mm del lateral de  l’acompanyant.  – Càmera posterior (S’ha de poder veure tota lamplada de la part posterior del  vehicle a nivell del terra i fins a dos metres de distància). – El compliment pot justificar‐se amb homologació o alternativament informe  de compliment  d’un laboratori acreditat. 6
 7. 7. Miralls retrovisors  (Orden ITC/4037/2006) Camp de visió retrovisor proximitat classe VVehicles de Transport Escolar i de Menors Línia ocular del conductor 1,75 m 2m 7
 8. 8. Miralls retrovisors  (Orden ITC/4037/2006) Camp de visió retrovisor frontal classe VIVehicles de Transport Escolar i de Menors 2m R2 m 8
 9. 9. Miralls retrovisors  (Ordre ITC/4037/2006) Càmera amb monitorVehicles de Transport Escolar i de Menors 9
 10. 10. Miralls retrovisors  (Ordre ITC/4037/2006)Vehicles de Transport Escolar i de Menors 10
 11. 11. Avisador acústic marxa enrere    (Ordre ITC/4038/2006) • Obligatori pels vehicles M2 i M3  matriculats a partir del 4‐01‐2008. – Dispositius homologats (DAS xxxx)  – No s’homologa la instal∙lació (Certificació de Taller instal∙lador).Inspecció dels vehicles industrials – Nivell mínim de soroll a  1200 mm d’alçada i a 1000 mm de distància, entre  90 i 118 dB (A). – “Només és obligatori per realitzar TE”. 11
 12. 12. Avisador acústic marxa enrere    (Ordre ITC/4038/2006)Inspecció dels vehicles industrials 12
 13. 13. Nous rètols de senyalització de TE    (Ordre Pre/43/2007) • S’amplia la possibilitat d’utilitzar tres nous rètols indicatius de TE (es pot seguir  utilitzant els existents).Vehicles de Transport Escolar i de Menors • Vehicles fins a 19 seients: pot dur un sol distintiu a la part posterior de 20 cm de  costat. • Vehicles de més de 19 seients i fins a 10 m de longitud: poden dur un distintiu al  davant i un al darrera de 20 cm de costat • Vehicles de més 10 metres de longitud: dos distintius de 36 cm  • Alternativament es podrà utilitzar un pictograma lluminós homologat. • Poden adaptar‐se tots els vehicles que ja realitzin TE (entrada en vigor 24‐01‐ 2007) 13
 14. 14. Nous rètols de senyalització de TE    (Ordre Pre/43/2007) 200 mm Fins a 19 places: sense distintiu anterior 200 mm Més de 19 places i fins a 10 m: distintiu anterior i posteriorVehicles de Transport Escolar i de Menors 360 mm 360 mm Vehicles de més de 10 m: distintiu anterior i posterior 14
 15. 15. Cinturons de seguretat.Vehicles de Transport Escolar i de Menors Derogació parcial de l’article 4 del RD 443/2001, en referència als  cinturons de seguretat. (RD 965/2006) • Es deroguen els paràgrafs segon i tercer de l’article 4.2.4,  l’article 4.3.1 i  l’article 3. Elimina qualsevol referència als cinturons de seguretat del RD 443/2001, i determina la seva  obligatorietat  en  funció del  que  disposa  el  Reglament  General  de  Circulació en  la  versió actualitzada pel RD 965/2006 15
 16. 16. Derogació parcial de l’article 4 del RD 443/2001, en referència als  cinturons de seguretat. (RD 965/2006) • Elimina: – L’obligació de que els seients enfrontats a passadís hagin de disposar de cinturons  homologats de tres punts sempre en tots els casos.   – La prohibició de viatjar  amb menors de 12 anys a les places contigües al conductor en Vehicles de Transport Escolar i de Menors vehicles M1. • Obliga: – La utilització dels seients enfrontats a passadís  per menors de 16 anys només es podrà fer  si  porten cinturons  amb les condicions fixades pel RD 965/2006 (disposició addicional quarta) – En vehicles de més de 9 places, si porten instal∙lats cinturons, l’han d’utilitzar tots els  ocupants (els passatgers de mes de 3 anys que tinguin una alçada inferior a 135 cm,  utilitzaran els cinturons sempre i quan siguin adequats a l’alçada i pes)  – En vehicles M1 només es poden portar menors de 12 anys en els seients davanters, si porten  dispositius de retenció homologats a l’efecte . Si l’alçada és igual o superior a 135 cm poden  ser cinturons d’adults. 16
 17. 17. EXIGÈNCIES PER A NOVA MATRICULA  DES DE L’OCTUBRE DE 2007Vehicles de Transport Escolar i de Menors Obligatorietat en vehicles M2 i M3 de les calles III o B En les classes I, II o A son opcionals, excepte en el seient enfrontat al passadís  en cas de fer Transport Escolar 17
 18. 18. Tipus de cinturonsVehicles de Transport Escolar i de Menors ◊: en aquests seients el cinturó podrà ser de dos punts només quan  al seu davant, a la zona de referència  d’impacte del cap, no hi hagi cap element, o bé quan al seu davant es trobi una altre seient o part del vehicle que  compleixi els requisits d’absorció d’energia segons Directiva 74/408/CE. 18
 19. 19. Cinturons de 3 puntsVehicles de Transport Escolar i de Menors Cinturons subabdominals 19
 20. 20. Vehicles de Transport Escolar i de Menors El tipus de cinturó a instal∙lar estarà en funció de la protecció que hi hagi al davant de  cada seient i de si aquesta protecció compleix les normes sobre absorció d’energia en cas  d’impacte del cap.  20
 21. 21. En el cas d’una col∙lisió a 50 km/h, el passatger surt projectat amb una força equivalent a  unes 28 vegades el seu pes  Amb diferents velocitat d’impacte obtenim els següents resultats aproximats.Vehicles de Transport Escolar i de Menors Velocitat dimpacte Adult Nen km/h 70 kp 25 kp 20 793 283 30 1.189 425 40 1.586 566 50 1.982 708 60 2.379 849 70 2.775 991 21
 22. 22. Col∙lisió entre dos autocars a la M‐30 de Madrid (17/05/2011) 1 ferit greu (conductor) i 31 ferits lleus En col∙lisions com aquesta, el cinturó de seguretat contribueix de forma molt positiva  en les conseqüències i gravetat de les lesions.Vehicles de Transport Escolar i de Menors 22
 23. 23. Reformes de vehicles Normativa anterior: RD736/1988 reformes d’importància Normativa actual:   RD866/2010  reformes en els vehicles Entrada en vigor: 14 de gener de 2011Vehicles de Transport Escolar i de Menors Reforma de vehicle: Tota  modificació,  substitució,  actuació,  incorporació o  supressió efectuada  en  un  vehicle  després  de  la  seva  matriculació i  en  remolcs  lleugers  després  de  ser  autoritzats  a  circular,  que  o  bé canvia  alguna  de  les  seves  característiques,  o  és  susceptible  d’alterar  els  requisits  reglamentaris  aplicables  que  conté el  Reial  decret  2028/1986,  de  6  de  juny.  Aquest  terme  inclou  qualsevol  actuació que impliqui alguna modificació de les dades que figuren  en la targeta d’ITV del vehicle. 23
 24. 24. Reformes de vehicles RD866/2010  reformes en els vehicles Es consideren reformes de vehicles les modificacions relatives a les  funcions següents:Vehicles de Transport Escolar i de Menors 1. Identificació.  Tipificació de les reformes 2. Unitat motriu.  Manual  3. Transmissió.  Reglamentació aplicable 4. Eixos.  de Reformes Documentació necessària 5. Suspensió.  Inspecció vehicle 6. Direcció.  7. Frens.  8. Carrosseria.  9. Dispositius d’enllumenat i senyalització. 10. Unions entre vehicles tractors i els seus remolcs o semiremolcs. 11. Modificacions de les dades que apareixen en la targeta d’ITV. 24
 25. 25. Reformes de vehicles RD866/2010  reformes en els vehicles Disposició transitòria cinquena. Reformes de nova tipificació. Els  vehicles  als  quals  s’hagi  efectuat  una  reforma  tipificada  com  a  tal  en Vehicles de Transport Escolar i de Menors aquest  Reial  Decret  i  que  amb  anterioritat  no  fos  considerada  reforma,  han  de  legalitzar‐la  mitjançant  diligència  administrativa  en  la  targeta  d’ITV, per a la qual cosa disposen del termini de sis mesos.  Aquest termini de sis mesos ha estat interpretat en el manual de reformes  considerant  admissible  que  es  puguin  anotar  en  les  pròxima  inspecció periòdica que hagi de passar el vehicle.  25
 26. 26. Reformes de vehicles RD866/2010  reformes en els vehicles Cinturons de seguretat instal∙lats en autocars  abans del 14 de gener de 2011Vehicles de Transport Escolar i de Menors Anotació en targeta segons Disposició transitòria 5ª. Aportació dels documents següents: •Declaració responsable del propietari conforme el vehicle porta cinturons homologats  instal∙lats abans del  14/01/2011.  •Certificat del fabricant de la carrosseria o dun servei tècnic dhomologació o de reformes, en el que haurà de constar la homologació dels ancoratges dels seients, dels ancoratges dels cinturons i la homologació dels  propis cinturons. 26

×